Zeven dingen die je moet weten over The Black Keys

Zeven dingen die je moet weten over The Black Keys. In dit blog worden deze vragen gesteld en beantwoord: wie zijn The Black Keys, wie zijn hun inspiratiebronnen, waarom zijn The Black Keys zo bijzonder, hoe werd de band groot, wat zijn de beste albums, wat zijn mijn vijf favoriete nummers en zijn The Black Keys een kopie van The White Stripes?

For text in English please scroll below

1. WIE ZIJN THE BLACK KEYS?

The Black Keys is een blues rock duo dat bestaat uit de jeugdvrienden Dan Auerbach (zang en gitaar) en Pat Carney (drums). De gitaar, drums en zang bepalen de sound. De band wordt in 2001 opgericht in Akron, een fabrieksstad in het midden van de VS.  De bandnaam verwijst naar de zwarte pianotoetsen.

2. DOOR WIE ZIJN THE BLACK KEYS GEINSPIREERD?

De sound is gebaseerd op de blues van Junior Kimbrough, Howlin’ Wolf en Robert Johnson. Zijn vader en oom namen de jonge Dan Auerbach vaker mee naar optredens van blues en roots artiesten. Dan was daar van zo onder de indruk dat hij die oude muziek graag wilde leren spelen en zocht uit hoe de nummers muzikaal in elkaar zaten.

3. WAAROM ZIJN THE BLACK KEYS BIJZONDER?

De duo-bezetting van The Black Keys bestaat uit een zanger/gitarist en drummer is bijzonder. De band heeft een volle sound zonder bas. Dan Auerbach vertelt over de optredens van blues en roots artiesten uit zijn jeugd: “Het vervormde geluid van een elektrische gitaar uit zo’n klein versterkertje vond ik prachtig. Die gasten speelden ook vaak alleen maar met een tweede gitarist of een drummer, dus in mijn muziekwereld was een bassist niet per se noodzakelijk.”

4. HOE WERD DE BAND GROOT?

De twee garage rockers namen hun muziek op in de kelder en produceerde de muziek zelf. Vanaf het moment dat Danger Mouse hun muziek produceerde, ging het snel met The Black Keys. Ze braken door als één van de meest populaire garagerock bands na 2010. In Nederland trad de band aanvankelijk in het clubcircuit op. Na 2010 werd Paradiso te klein om op te treden en verruilt voor grotere zalen als AFAS live.

5. WAT ZIJN DE BESTE ALBUMS?

The Black Keys hebben elf albums uitgebracht tussen 2002 en 2021. De twee albums die het rock duo op de kaart zetten, zijn Brothers en El Camino.  

Brothers (2010)

Dit zesde album van The Black Keys is opgenomen in de Muscle Shoals Sound studio in Alabama. We horen een mix van rauwe blues en warme intense soul. Met het Brothers album breekt de band door in Amerika en in Nederland. De aanstekelijke single Tighten Up is geproduceerd door Danger Mouse. Andere topnummers zijn Howlin’ for You (track 4), Everlasting Light, Ten Cent Pistol en Next Girl.

Album score: 8/10

El Camino (2011)

Het daarop volgende zevende album El Camino is meer pop gericht dan Brothers en daardoor toegankelijk voor een breder publiek. De logge zompige en meeslepende ritmes van Brothers zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor catchy uptempo en onweerstaanbare ritmes. De gitaarrifs zijn simpel en doeltreffend. Je krijgt ze niet uit je hoofd.

Topnummers: Little Black Submarines, Lonely Boy en Gold on the Ceiling.

Album score: 8/10

6. WAT ZIJN MIJN VIJF FAVORIETE NUMMERS?

Uit het grote repertoire vol goede nummers is het lastig en tegelijkertijd gemakkelijk om vijf favorieten te kiezen:

Als eerste nummer kies ik voor Little Black Submarines. Het begint als een akoestisch nummer en schakelt in de tweede helft naar een hardrockarrangement.

Het tweede nummer Lonely Boy is het meest bekendst van The Black Keys. Opvallend is de videoclip waarbij de bewaker/acteur Derrick T. Tuggle wat onbeholpen staat te dansen voor een hotelingang, terwijl hij het lied playbackt.

Nummer drie is Tighten Up is één van de meest succesvolle singles in de VS.

Vervolgens nummer vier Gold On The Ceiling. Dat is vaak gebruikt in televisieprogramma’s, films en videospellen.

Weight Of Love tenslotte, is een nummer van zeven minuten van het Turn Blue album waarbij de band hun rustige psychedelische kant laat zien.

7. ZIJN THE BLACK KEYS EEN KOPIE VAN THE WHITE STRIPES?

Nee, ik vind beide bands een eigen smoel en sound hebben. The Black Keys en The White Stripes hebben overeenkomsten in bezetting en muziekstijl. Het zijn tweemanbands met een gitarist, zanger en drums. Ze maken kale en rauwe blues. The White Stripes hadden eerder succes dan The Black Keys. The White Stripes waren bezig vanaf 1997 tot 2011 en The Black Keys startte in 2001.

Link

De website van The Black Keys: https://theblackkeys.com/

Hoe Seven Nation Army van The White Stripes een hymne werd Link

Zeven dingen die je moet weten over The Black Keys is een blog van © Pieterjan Brands mei 2021

Photo by <a href=”https://foter.co/a4/f1c9ea”>starbright31</a> on <a href=”https://foter.com/re6/b66a84″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/”>CC BY-NC-ND</a>

Photo by starbright31 on Foter.com / CC BY-NC-ND

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

7 things you need to know about The Black Keys

The Black Keys band
The Black Keys band

1. WHO ARE THE BLACK KEYS?

They are a blues rock pair made up of the friends Dan Auerbach (vocals and guitar) and Pat Carney (drums). The guitar, the drums and the vocals make the sound. This band was founded in 2001 in Akron, a factory town in the middle of the US. The band name refers to the black piano keys.

2. WHO INSPIRED THE BLACK KEYS?

The sound is based on the blues of Junior Kimbrough, Howlin’ Wolf and Robert Johnson. The father and an uncle took the young Dan Auerbach often to gigs by blues and roots artists. Dan was impressed and wanted to learn how to play the old music and he wanted to discover the structure of the songs.

3. WHAT MAKES THE BLACK KEYS SPECIAL?

The Black Keys‘ pair line-up of a singer/guitarist and drummer is special. The band has a full sound without bass. Dan Auerbach talks about the performances of blues and roots artists from his youth: “I loved the distorted sound of an electric guitar from such a small amplifier. Those guys also often only played with a second guitarist or a drummer, so in my music world a bass player wasn’t necessarily necessary.”

4. HOW DID THE BAND BECOME BIG?

The two garage rockers recorded their music in the basement and produced the music themselves. From the moment Danger Mouse produced their music, things started to move fast for The Black Keys. They broke through as one of the most popular garage rock bands after 2010. In the Netherlands, the band initially performed in the club circuit. After 2010, the Dutch music venue Paradiso became too small to perform and they exchanged it for bigger venues like AFAS live.

5. WHAT ARE THE BEST ALBUMS?

The Black Keys released eleven albums between 2002 and 2021. Brothers and El Camino are the two albums that put the rocking pair on the map .

The Black Keys Brother
The Black Keys Brother

Brothers (2010)

This sixth album by The Black Keys was recorded in the Muscle Shoals Sound studio in Alabama. With Brothers, the band broke through in America and the Netherlands. The catchy single Tighten Up was produced by Danger Mouse. Other top songs are Howlin’ for You , Everlasting Light, Ten Cent Pistol and Next Girl.

Album rating: 8/10

The Black Keys El Camino
The Black Keys El Camino

El Camino (2011)

The subsequent seventh album, El Camino, is more pop-oriented than Brothers and therefore accessible to a wider audience. The ponderous swampy and compelling rhythms of Brothers are gone and have made way for catchy uptempo and irresistible rhythms. Their guitar riffs are simple and effective. You can’t get them out of your head.

Top tracks: Little Black Submarines, Lonely Boy and Gold on the Ceiling.

Album rating: 8/10

6. WHAT ARE MY FIVE FAVORITE SONGS?

From the large repertoire of good songs, it is difficult and at the same time easy to choose five favorites:

As my first song, I choose Little Black Submarines. It starts as an acoustic song and switches to a hard rock arrangement in the second half.

The second song Lonely Boy is best known from The Black Keys. The video clip in which the security guard/actor Derrick T. Tuggle stands somewhat awkwardly dancing in front of a hotel entrance, while playing the song, is striking.

Number three is Tighten Up is one of the most successful singles in the US.

Next up is number four Gold On The Ceiling, which has often been used in television shows, films and video games.

Finally, Weight Of Love is a seven minute song from the Turn Blue album, where the band shows their quiet psychedelic side.

7. ARE THE BLACK KEYS A COPY OF THE WHITE STRIPES?

No, I think both bands have their personality and sound. The Black Keys and The White Stripes have similarities in the line-up and musical style. They are a two-man band with a guitarist, singer and drums. They make bare and raw blues. The White Stripes were more successful than The Black Keys. The White Stripes started in 1997 (until 2011) and The Black Keys in 2001.

Link

De website van The Black Keys: https://theblackkeys.com/

7 things you need to know about The Black Keys is a blog by: © Pieterjan Brands May 2021

The Black Keys Band photo by Begooo on Foter.com

1 gedachte over “Zeven dingen die je moet weten over The Black Keys”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *