Vijf dingen je moet weten over The Suburbs van The Arcade Fire

Inleiding

Eén van meest fascinerende bands vind ik The Arcade Fire uit Canada. Ik bevind me in goed gezelschap, want ook Coldplay, U2 en Mick Jagger zijn fan. Hoe kan het dat een band die niet kiest voor de gemakkelijkste weg en geen hap – slik – en– weg songs maakt, toch populair is? Dit blog gaat over vijf dingen die je moet weten over The Suburbs van The Arcade Fire. Ik ga in op wie The Arcade Fire is en over wat dit album zo bijzonder maakt.

For text in English please scroll below

1. WIE IS THE ARCADE FIRE?

The Arcade Fire is een indie band uit Montreal Canada. Het echtpaar Win Butler en Régine Chassagne vormen de spil van deze bonte verzameling van muzikanten. De bandleden bespelen allemaal meerdere instrumenten. In de muziek worden naast gitaar, bas en drums ook piano, keyboards, viool en accordeon gebruikt. The Arcade Fire wordt in 2003 opgericht. Ze brengen meerdere succesvolle albums uit en hebben een goede live reputatie.

2. WAT IS ER OVER HET ALBUM THE SUBURBS TE VERTELLEN?

The Suburbs is het derde album van The Arcade Fire en komt uit in 2010. Er staan maar liefst zestien nummers op de plaat die meer dan een uur duurt. Vergeleken met de twee voorgangers The Funeral en The Neon Bible is The Suburbs luchtiger en afwisselender. We horen niet alleen rock maar ook popnummers.

De opening van het album is overrompelend met het titelnummer The Suburbs, het folkrock nummer Ready To Start en het rustigere Modern Man. Ook het eind van het album is erg sterk met nummers als We Used To Wait het tweeluik Sprawl I en Sprawl II (een synthi popnummer) en het met violen gedragen The Suburbs Continued.

Videoclip Ready to Start van The Arcade Fire

The Arcade Fire wint in 2011 een Grammy voor The Suburbs als het beste album. Ze laten daarbij genomineerden als Eminem, Lady Gaga en Kate Perry verrassend achter zich.

3. WAT IS DE SOUND VAN THE SUBURBS?

De Canadese band brengt een stevig rock geluid voort dat niet wordt gedomineerd door de elektrische gitaar. We horen een stuwende bas, een akoestische gitaar, viool, piano, keyboard en percussie. Stevigere nummers als Empty Room en The Month of May wisselen elkaar af met rustige nummers als Spawl I (Flatland) en City With No Children.

4. WAAR GAAN DE TEKSTEN OVER?

The Suburbs is een plaat vol melancholie en nostalgie. Een conceptalbum over het opgroeien van de bandleden Win en Will Butler in de voorstad Woodlands van het Amerikaanse Houston. Het terug verlangen naar de schijnbare veilige thuishaven. Mijmeren over een tijd die onveranderlijk leek, ongecompliceerd was, vol met dromen, verveling, belevenissen en herinneringen aan de tijd van toen. The Suburbs gaat ook over het verlaten van de voorstad en het met de jaren uit elkaar groeien van de vrienden uit de kinderjaren. Win Butler bemerkt de veranderingen als hij jaren later terugkomt in Woodlands. De voorstad strookt niet meer met de plaats die hij kende vanuit zijn jeugdherinneringen.

5. WAT IS HET OORDEEL OVER THE SUBURBS VAN THE ARCADE FIRE?

The Arcade Fire heeft een meeslepend en goed uitgewerkt album gemaakt. Het is gevarieerd waarbij met zowel donkere en melancholische nummers als vrolijke puppy nummers. Er zitten mooie overgangen tussen de nummers.

The Arcade Fire mijmert over opgroeien in een voorstad als het centrale thema. Herinneringen die soms rooskleuriger en romantischer worden voorgesteld dan ze eigenlijk waren. Tien jaren na de release is het nog steeds een genot om naar The Suburbs te luisteren. Het is een tijdloos album.

De enige kanttekening die ik heb, is dat de plaat net iets te lang duurt. Zestien nummers pieken is te veel gevraagd. Met het skippen van een paar nummers zou The Suburbs het meesterwerk van The Arcade Fire zijn.

Album score: 8/10

The Arcade Fire The Suburbs
The Arcade Fire The Suburbs

Links

De link van de website van The Arcade Fire

Link naar een vergelijkbaar album High Violet van The National ook uit 2010.

© Pieterjan Brands, november 2020

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Five things you need to know about The Suburbs by The Arcade Fire

1. WHO IS THE ARCADE FIRE?

The Arcade Fire is an indie band from Montreal Canada. Win Butler and Régine Chassagne are the center of this colorful collection of musicians. The band members all play multiple instruments. In addition to guitar, bass and drums, the music also uses piano, keyboards, violin and accordion. The Arcade Fire is founded in 2003. They release several successful albums and have a good live reputation.

2. WHAT IS THERE TO SAY ABOUT THE ALBUM THE SUBURBS?

The Suburbs is The Arcade Fire‘s third album and was released in 2010. There are no less than sixteen songs on the album that lasts for more than an hour. Compared to its two predecessors The Funeral and The Neon Bible, The Suburbs is lighter and more varied. We hear besides rock also pop songs.

The opening of the album is overwhelming with the title track The Suburbs, the folk-rock song Ready To Start and the more quiet song Modern Man. The end of the album is also very strong with songs like We Used To Wait, the diptych Sprawl I and Sprawl II (a synth pop song) and The Suburbs Continued with violins.

In 2011 The Arcade Fire wins a Grammy for The Suburbs as the best album. In the process, they surprisingly leave nominees like Eminem, Lady Gaga and Kate Perry behind.

3. WHAT IS THE SOUND OF THE SUBURBS?

The Canadian band produces a solid rock sound that is not dominated by the electric guitar. We hear a driving bass, an acoustic guitar, violin, piano, keyboard and percussion. Firmer songs like Empty Room and The Month of May alternate with quiet ones like Spawl I (Flatland) and City With No Children.

4. WHAT ARE THE LYRICS ABOUT?

The Suburbs is a record full of melancholy and nostalgia. A concept album about the growing up of band members Win and Will Butler growing up in the Woodlands suburb of Houston, USA. The longing for the seemingly haven of home. Musing about a time that seemed unchanging, uncomplicated, full of dreams, boredom, experiences and memories of the old days. The Suburbs is also about leaving the suburbs and the friends of childhood growing apart over the years. Win Butler notices the changes when he returns to Woodlands years later. The suburb no longer conforms to the place he knew from his childhood memories.

5. WHAT’S THE VERDICT ABOUT THE SUBURBS FORM THE ARCADE FIRE?

The Arcade Fire has made a compelling and well-developed album. It is varied with both dark and melancholic songs as well as happy poppy songs. There are nice transitions between the songs.

The Arcade Fire muses on suburban growing up as its central theme. Memories that are sometimes presented more rosy and romantic than they were. Ten years after its release it is still a pleasure to listen to The Suburbs. It’s a timeless album.

The only caveat I have is that the record is just a little too long. Peaking sixteen songs is too much to ask. By skipping a few songs, The Suburbs would be The Arcade Fire‘s masterpiece.

Album score: 8/10

Links

The link from the website of The Arcade Fire

Link to a similar album High Violet by The National also from 2010.

© Pieterjan Brands, November 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *