Vergeten klassieker Born Sandy Devotional van The Triffids

Een quizvraag: wat hebben de popgroep Men At Work, de rockband INXS, de post-punk band The Birthday Party (met de jonge Nick Cave) en de hardrockband AC/DC met elkaar gemeen?  Ze komen allemaal uit Australië en waren succesvol in de jaren ’80 in binnen- en buitenland. Wat jammer dat The Triffids in dit rijtje ontbreekt. Het blog Vergeten klassieker Born Sandy Devotional van The Triffids.

For text in English please scroll below

UNIEKE INSTRUMENTEN  EN SOUND

The Triffids komen uit de plaats Perth in West-Australië en brengen in de jaren ’80 een paar mooie albums uit met melancholische nummers. Hun muziek is sterk geworteld in traditionele stijlen als folk, country en pop. Het zestal geeft er een eigen draai aan door  instrumenten als viool, pedal steelgitaar en Hammond orgel toe te voegen aan de gitaar, bas en drums. Ze zijn geïnspireerd door bands als The Velvet Underground en The Doors. De stem van zanger en boegbeeld David McComb roept herinneringen op aan Jim Morrison en aan Ian McCulloch van Echo and The Bunnymen. De teksten spelen zich af tegen een typisch Australisch decor van onmetelijke, desolate woestijnvlakten en eindeloze snelwegen.

BORN SANDY DEVOTIONAL

Hoewel de band een aantal jaren bivakkeert in Engeland, klinkt hun album Born Sandy Devotional uit 1986 op en top Australisch. The Triffids komen oorspronkelijk uit de afgelegen stad Perth in het Zuidwesten van Australië. De hoesfoto is een luchtfoto van de strandkust van de plaats Mandurah, enkele kilometers ten zuiden van Perth.

Albumhoes Born Sandy Devotional The Triffids

Born Sandy Devotional zit vol met melancholie en dramatiek en drijft op een orkestraal geluid met viool en pedal steelgitaar. De door David McComb geschreven nummers gaan bijna allemaal over dood en verlatenheid. De donkere en warme stem van McComb is pakkend. Om het niet te zwaar te maken horen we op twee nummers de lichte vrouwenstem van toetseniste Jill Birt als tegenhanger. Ik ben nooit in Australië geweest, maar de sound van The Triffids roept beelden op van het uitgestrekte eenzame woestijnlandschappen, waar je dagen kunt ronddwalen, van eindeloze autowegen, de oceanen en hete zomers.

FAVORIETE  NUMMERS

De plaat bevat uitstekende songs.

Het openingsnummer The Seabirds beschrijft het zee gevoel in het eerste couplet:

“No foreign pair of dark sunglasses

will ever shield you from

the light that pierces your eyelids,

the screaming of the gulls

feeding off the bodies of the fish

thrashing up the bay till it was red

turning the sky a cold dark colour

as they circled overhead”

Andere songs als Estuary Bed en Stolen Property horen tot mijn favorieten. Het prijsnummer van het album is Wide Open Road dat als single is uitgebracht. Het is een stuwend, dromerig en huilend nummer dat groots is en tegelijk intiem met een voorname rol van de pedal steel gitaar. Link naar de videoclip.

Born Sandy Devotional behoort niet tot de meest invloedrijke albums van de jaren ’80. Het is wel één van de meest intense platen uit dit decennium die de tand des tijds goed heeft doorstaan.

NUMMERS:

The Seabirds – Estuary Bed – Chicken Killer – Tarrilup Bridge – Lonely Stretch – Wide Open Road – Life of Crime – Personal Things – Stolen Property – Tender Is the Night (The Long Fidelity)

Album score: 8/10

MUZIKANTEN:

  • David McComb – zang, gitaar, keyboard

  • “Evil” Graham Lee – steel gitaar

  • Martyn Casey – bass gitaar

  • Jill Birt – zang, keyboards

  • Robert McComb – viool, gitaar, achtergrond vocalen

  • Alsy MacDonald – drums, achtergrond vocalen

ANDERE ALBUMS

Na Born Sandy Devotional wordt het album In The Pines uitgebracht. Een ‘moetje’ om te voldoen aan de laatste contractuele verplichtingen van de platenmaatschappij. The Triffids stappen over naar het grotere Island record label in de hoop de weg te vinden naar een groter publiek. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De lijn wordt ingezet met het album Calenture uit 1987 en voortgezet met The Black Swan uit 1989. Hoe mooi en melancholiek de muziek ook klinkt, het grote publiek sluit The Triffids niet in haar armen. De band kiest geen duidelijke richting en is te eigenzinnig voor de massa. Met als gevolg dat de stekker uit de band wordt getrokken.

David McComb brengt in de jaren ’90 nog een solo album uit: Love Of Will. Na een getroubleerd leven met verslavingen sterft McComb na een verkeersongeval in 1999 op 36-jarige leeftijd. David’s ziel kan gaan waar hij wil: It’s A Wide Open Road.

Website: http://thetriffids.com/

Vergeten klassieker Born Sandy Devitional van The Triffids is een blog van:

© Pieterjan Brands, januari 2020

Photo from the website https://www.discogs.com/

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Forgotten classic album Born Sandy Devotional by The Triffids

A quiz question: what do the pop group Men At Work, the rock band INXS, the post-punk band The Birthday Party (with the young Nick Cave) and the hard rock band AC/DC have in common?  They are all from Australia and were successful in the 80s at home and abroad. What a pity that The Triffids are missing from this list.

UNIQUE INSTRUMENTS AND SOUND

The Triffids come from the town of Perth in Western Australia and they released a couple of beautiful albums with melancholic songs in the 80s. Their music is strongly rooted in traditional styles such as folk, country and pop. The six-piece band gives it their twist by adding instruments such as violin, pedal steel guitar and Hammond organ to the guitar, bass and drums. They are inspired by bands like The Velvet Underground and The Doors. The voice of singer and figurehead David McComb evokes memories of Jim Morrison and Ian McCulloch of Echo and The Bunnymen. The lyrics are set against a typically Australian backdrop of immense, desolate desert plains and endless highways.

BORN SANDY DEVOTIONAL

Although the band has been based in England for some years, their 1986 album Born Sandy Devotional sounds very Australian. The Triffids are originally from the remote city of Perth in south-western Australia. The cover photo is an aerial view of the beach coast of Mandurah, a few kilometers south of Perth.

 

ALBUM COVER BORN SANDY DEVOTIONAL BY THE TRIFFIDS

Born Sandy Devotional is full of melancholy and drama and floats on an orchestral sound with violin and pedal steel guitar. The songs written by David McComb are almost all about death and desolation. McComb’s dark and warm voice is catchy. In order not to make it too heavy, we hear the light female voice of keyboardist Jill Birt on two songs as a counterpart. I have never been to Australia, but the sound of The Triffids evokes images of the vast lonely desert landscapes, where you can wander around for days, of endless motorways, the oceans and hot summers.

FAVORITE SONGS

The album contains excellent songs.

The opening track The Seabirds describes the sea feeling in the first verse:

“No foreign pair of dark sunglasses

will ever shield you from

the light that pierces your eyelids,

the screaming of the gulls

feeding off the bodies of the fish

thrashing up the bay till it was red

turning the sky a cold dark colour

as they circled overhead”.

Other songs like Estuary Bed and Stolen Property are among my favorites. The album’s prize track is Wide Open Road, which was released as a single. It is a driving, dreamy and howling song that is grand and intimate at the same time with a prominent role for the pedal steel guitar. Link to the video clip.

Born Sandy Devotional is not one of the most influential albums of the 80s. It is, however, one of the most intense records of this decade that has stood the test of time well.

 

SONGS:

The Seabirds – Estuary Bed – Chicken Killer – Tarrilup Bridge – Lonely Stretch – Wide Open Road – Life of Crime – Personal Things – Stolen Property – Tender Is the Night (The Long Fidelity)

Album rating: 8/10

 

MUSICIANS:

David McComb – vocals, guitar, keyboard

“Evil” Graham Lee – steel guitar

Martyn Casey – bass guitar

Jill Birt – vocals, keyboards

Robert McComb – violin, guitar, background vocals

Alsy MacDonald – drums, backing vocals

OTHER ALBUMS

After Born Sandy Devotional, the album In The Pines is released. A “must” to fulfill the last contractual obligations of the record company. The Triffids switched to the larger Island record label, hoping to find their way to a larger audience. Expectations are high. The line was started with the 1987 album Calenture and continued with 1989’s The Black Swan. However beautiful and melancholic the music sounds, the general public does not embrace The Triffids. The band does not choose a clear direction and is too idiosyncratic for the masses. The result was that the plug was pulled from the band.

David McComb released another solo album in the 90s: Love Of Will. After a troubled life with addictions, McComb died in a traffic accident in 1999 at the age of 36. David’s soul can go wherever he wants: It’s A Wide Open Road.

Website: http://thetriffids.com/

Forgotten classic album Born Sandy Devotional is a blog by © Pieterjan Brands, January 2020

2 gedachten over “Vergeten klassieker Born Sandy Devotional van The Triffids”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *