Thomas Azier is een muzikale kosmopoliet

Een van de meest interessante Nederlandse muzikanten heet Thomas Azier. Deze zanger, componist en producer wil modern en relevant zijn en blijven, wat hem prima lukt. Een portret van een creatieve vernieuwer. Thomas Azier een muzikale kosmopoliet. 

For text in English please scroll below

Thomas Azier
Thomas Azier

MUZIEK

Thomas is klassiek opgeleid en speelt piano. Hij is vrij opgevoed en komt uit een artistiek nest met een vader als creatief ontwerper en zijn moeder als beeldhouwster.

Thomas Azier vertelt verhalen in korte en krachtige popsongs. Hij maakt daarbij via de computer een soort collage van geluiden waarbij hij de indrukken van wat er om ons heen gebeurt, verwerkt in de muziek. In Aziers melodieuze elektropop vervagen de grenzen tussen elektrisch en akoestisch en tussen echt en geconstrueerd. Hij zingt emotioneel, soms met een kopstem.  Eén van de thema’s is de zoekende mens die in het digitale tijdperk onder grote druk leeft.

VERSCHILLENDE ALBUMS OP DIVERSE LOCATIES

Op zijn 19e verhuisde hij van het Friese platteland naar Berlijn.

Het debuutalbum Hylas is gemaakt met een oude piano en laptop in de tijd dat Thomas in Berlijn woonde. Het is een donker, bombastisch en gejaagd elektronisch album.

Dankzij YouTube en door te werken met de Belgische zanger/componist Stromae wekt hij belangstelling. Van Berlijn vertrekt Thomas naar Parijs waar hij zijn tweede album opneemt, Rouge geheten. Dit is een warm en open album waarbij Azier een brug slaat tussen dans, pop en chanson.

Het daarna uitgebrachte album Stray verschijnt op zijn eigen label Hylas Records. Dit derde album vertelt over zijn omzwervingen waarbij de nummers op verschillende plekken zijn opgenomen zoals in Parijs, Japan en Ivoorkust. Geluiden uit deze plaatsen zijn terug te horen in de nummers.

Op het in 2020 uitgebrachte Love, Disorderly horen we meer instrumentale intermezzo’s en minder zang. De synthesizer pop uit de jaren ’80 is een inspiratiebron. Het thema is een overdaad aan prikkels in het dagelijkse leven.

Op The Inventory Of Our Desire uit 2023 werkt Thomas met saxofonist Maarten Hogenhuis, gitarist Obi Blanche en jazzdrummer Simon Segers. De inbreng van deze muzikanten geeft de sound een jazz achtige sfeer. De onvrijwillige eenzaamheid door Covid in de vroege jaren ’20 en het vaderschap maakt van The Inventory Of Our Desire een intieme en mooi klinkende plaat.

OORDEEL

Al met al kunnen we zeggen dat Thomas Azier intense en hypnotiserende muziek maakt. Het ene moment is het ingetogen en bezwerend, het andere moment met uitspattende techno.

Zijn muziek is gevarieerd en boeiend. Hij is productief met 4 albums en 4 EPs in 9 jaar tijd. Bij elk album horen we dat Thomas Azier groeit. Hij heeft het in zich om internationaal door te breken.

EPs:

Hylas 001 (2012) – Hylas 002 (2012) – STRAY (2018) – Raven on the First Floor (2019)

ALBUM COVERS:

Thomas Azier The Inventory Of Our Desire
The Inventory Of Our Desire
Love, Disorderly
Stray
Rouge
Hylas

Website: http/s://www.thomasazier.com

Blog Sohn matcht goed met het Metropole Orkest

Thomas Azier speelde in het voorprogramma van Stromae. Lees het blog 5 muzikale invloeden van Stromae

Thomas Azier is een muzikale kosmopoliet is een blog van:

© Pieterjan Brands februari 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Thomas Azier is a musical cosmopolitan

One of the most interesting Dutch musicians is called Thomas Azier. This singer, composer and producer wants to be and remain modern and relevant, which he succeeds very well. A portrait of a creative innovator and musical cosmopolitan.

MUSIC

Thomas is classically trained and plays the piano. He was raised freely and comes from an artistic family with father as a creative designer father and his mother as a sculptor.

Thomas Azier tells stories in short and powerful pop songs. He uses the computer to make a kind of collage of sounds in which he incorporates the impressions of what is happening around us into the music. In Asian melodic electro-pop, the boundaries between electric and acoustic and between real and constructed are blurred. He sings emotionally, sometimes with a head voice.  One of the themes is the searching of a human being who lives under great pressure in the digital age.

DIFFERENT  ALBUMS IN DIFFERENT  LOCATIONS

At the age of 19 he moved from the Frisian countryside to Berlin.

The debut album Hylas was made with an old piano and laptop during the time Thomas lived in Berlin. It is a dark, bombastic and haunted electronic album.

Thanks to YouTube and by working with the Belgian singer/composer Stromae, he arouses interest. Thomas leaves Berlin for Paris where he records his second album, called Rouge. This is a warm and open album in which Azier builds bridges the gap between dance, pop and chanson.

The album Stray was released afterwards on his own label Hylas Records. This third album tells the story of his wanderings where the songs were recorded in various places, such as Paris, Japan and the Ivory Coast. Sounds from these places can be heard in the songs.

On Love, Disorderly, released in 2020, we hear more instrumental interludes and less singing. The synthesizer pop of the 80s is a source of inspiration. The theme is an excess of stimuli in daily life.

On The Inventory Of Our Desire from 2023, Thomas works with saxophonist Maarten Hogenhuis, guitarist Obi Blanche and jazz drummer Simon Segers. The input of these musicians gives the sound a jazz-like atmosphere. The involuntary loneliness caused by Covid in the early 20s and fatherhood makes The Inventory Of Our Desire an intimate and beautiful sounding record.

VERDICT

All in all, we can say that Thomas Azier makes intense and hypnotic music. One moment it’s subdued and enchanting, the next moment with splashing techno.

His music is varied and captivating. He is prolific with 4 albums and 4 EPs in 9 years. With every album, we hear that Thomas Azier is growing. An international breakthrough is possible.

EPs:

Hylas 001 (2012) – Hylas 002 (2012) – STRAY (2018) – Raven on the First Floor (2019)

Website: https://www.thomasazier.com/

Sohn mates well with the Metropole Orchestra Link

Thomas Azier played in the support act of Stromae. Read the blog Formidable! Stromae announces new album

© Pieterjan Brands February 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *