The Treble Spankers maken opwindende instrumentale muziek

Terugblik op de Nederlandse band The Treble Spankers. Aan bod komen wie ze zijn, wat voor muziek ze maken, door wie ze beinvloed zijn, waarom ze zo goed zijn en hoe het afloopt. Lees het blog The Treble Spankers maken opwindende instrumentale muziek.

For text in English, please scroll below

WIE ZIJN THE TREBLE SPANKERS?

The Treble Spankers is een viermans formatie uit Amsterdam. In de jaren’90 maken ze furore als surfband met instrumentale muziek. The Treble Spankers bestaat uit lead gitarist Frank Gerritsen, tweede gitarist Marcel Kruup, bassist Maarten Heijblok en drummer Frank Sloos. De band komt voort uit de formatie Ouke Baas (vernoemd naar een Amsterdams autoverhuurbedrijf). De zanger van Ouke Baas gaat tijdens concerten zo tekeer, dat hij na drie nummers op adem moet komen, voordat hij verder kan. De ander bandleden spelen in de tussentijd  instrumentale nummers. Na verloop van tijd hebben ze zo veel instrumentale nummers, dat ze daar gemakkelijk een uur mee kunnen vullen. Na het uit elkaar gaan van Ouke Baas gaan ze door als instrumentale surfband onder de naam The Treble Spankers.

WAT VOOR MUZIEK MAKEN THE TREBLE SPANKERS?

The Treble Spankers staan bekend als een surfband. Surf komt zeker terug in hun muziek. De sound is die van opwindende rock ’n roll met rauwe instrumentale nummers waarbij galmende gitaarsalvo’s en bonkende drums domineren. De muziek is fris, vrolijk en tijdloos.

Naast surf horen we ook klanken terug uit de wereldmuziek. Op het nummer Samir van het album Hasheeda zijn er Oosterse invloeden zoals de Arabische zang van de Marokkaanse koran zanger Abdellatif Chehdaoui. Verder horen we de Indo Rock sferen terug in de muziek. Indo Rock is instrumentale rock ’n roll gespeeld door muzikanten uit voormalig Nederlands-Indie. 

Tenslotte past de muziek van The Treble Spankers in het Easy Tunes genre. Dit is een stroming die opduikt in de jaren ’90. Easy Tunes is vrolijk licht verteerbare dansmuziek die ook in huiselijke kring goed gedijd.

WELKE INVLOEDEN?

Belangrijke inspiratiebronnen voor de Amsterdamse viermansformatie zijn The Ventures en The Shadows. Twee instrumentale bands uit de jaren ’60. Het gitaargeluid van ‘Phantom’ Frank Gerritsen heeft veel weg van het geluid van Hank B. Marvin van The Shadows, hoewel het wat ruiger is.

De surf muziek beleeft een opmerkelijke revival in de jaren ’90. Met dank aan film producent Quentin Tarentino die met de film Pulp Fiction het nummer Misirlou van Dick Dale weer op de kaart zet. Ook in Nederland slaat de muziek van Pulp Fiction aan en worden The Treble Spankers een veelgevraagde band op kleine en grote podia en festivals. Live zijn ze beter dan op de plaat. De instrumentale band zet vele zalen en festivaltenten in vuur en vlam ,met hun energieke muziek.

WAAROM ZIJN THE TREBLE SPANKERS ZO GOED?

De instrumentale sound van het Amsterdamse kwartet is aanstekelijk, fris en dansbaar. In 1994 verschijnt het debuutalbum Araban. Het is een goede plaat maar een groot succes wordt het niet, ook vanwege de gebrekkige distributie. Het Polydor platenlabel brengt de opvolger Hasheeda uit. Hasheeda is een leuke en dansbare plaat. Albums die klinken als soundtracks.

The Treble Spankers Araban cover
The Treble Spankers Araban cover
The Treble Spankers Hasheeda cover
The Treble Spankers Hasheeda cover

Met eigen nummers en covers spreken ze jong en oud aan. Zo maken The Treble Spankers hun eigen instrumentale bewerking van The Model van Kraftwerk,The Good, The Bad & The Ugly van Ennio Morricone, Go West van The Pet Shop Boys, Popcorn van Hot Butter en I Follow the Sun van Shocking Blue.

Videoclip The Treble Spankers The Good, The Bad & The Ugly

Het geluid is typisch jaren ’90 waarbij het nostalgische jaren ’60 gevoel ook weer boven komt drijven. Het is eigentijds waarbij invloeden uit het verleden er bij horen.

De muziek is leuk om zo nu en dan eens naar te luisteren en blij van te worden. Heel geschikt voor op de autoweg of op een zomerse dag.

HOE LOOPT HET AF?

Het loopt niet goed af met The Treble Spankers Door de vele optredens krijgt gitarist Frank Gerritsen een rsi-arm waaardoor hij gedwongen wordt te stoppen. De opnames voor een derde album worden niet afgemaakt en zo stoppen The Treble Spankers na vijf jaren. Erg bedroefd zijn de bandleden daar niet over. Het ging voelen als werk, waardoor de vreugde om te spelen minder werd, aldus Frank Gerritsen. De ideeen waren ook op.

Instrumentale muziek wordt nog steeds gemaakt over de hele wereld. Daarbij zijn The Treble Spankers bronnen van inspiratiebronnen.

De muzikanten zijn daarna terug te vinden in verschillende bands zoals The Phantom Four, The Herb Spectacles en Los Tiki Boys.

Links:

Blog link Drie dingen die je moet weten over surf muziek

Link naar het blog Verslaafd aan Ennio Morricone

The Treble Spankers maakt opwindende instrumentale muziek is een blog van:

© Pieterjan Brands, augustus 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Treble Spankers makes exciting instrumental music

Blog about the Dutch band The Treble Spankers. Topics include who they are, what kind of music they make, who they are influenced by, why they are so good and how it ends.

WHO ARE THE TREBLE SPANKERS?

The Treble Spankers is a four-man band from Amsterdam The Netherlands. In the 90s they created a furore as a surf band with instrumental music. Treble Spankers consists of lead guitarist Frank Gerritsen, second guitarist Marcel Kruup, bassist Maarten Heijblok and drummer Frank Sloos. The band originates from the formation Ouke Baas (named after an Amsterdam car rental company). Ouke Baas’ singer is so boisterous during concerts that he has to catch his breath after three songs before he can continue., while the other band members play instrumental songs in the meantime. After a while they have so many instrumental songs, that they can easily fill an hour with them. After the breakup of Ouke Baas, they continue as an instrumental surf band under the name The Treble Spankers.

The Treble Spankers band members
The Treble Spankers Photo by Henneh Hogeweg 1998

WHAT KIND OF MUSIC DO THE TREBLE SPANKERS MAKE?

The Treble Spankers are known as a surf band. Surf is definitely reflected in their music. The sound is that of exciting rock ‘n roll with raw instrumental songs where reverberating guitar salvos and pounding drums dominate. The music is fresh, cheerful and timeless.

In addition to surf, we also hear sounds from world music. On the song Samira from the album Hasheeda there are Eastern influences such as the Arabic vocals of Moroccan Koran singer Abdellatif Chehdaoui. Furthermore, we hear the Indo-Rock atmospheres reflected in the music. Indo-Rock is instrumental rock ‘n roll played by musicians from the former Dutch East Indies. 

Finally, the music of The Treble Spankers fits into the Easy Tunes genre. This is a movement that emerged in the 90s. Easy Tunes is cheerful, easily digestible dance music that also thrives in a domestic setting.

WHAT ARE THEIR INFLUENCES?

Important sources of inspiration for the four-piece Amsterdam formation are The Ventures and The Shadows. Two instrumental bands from the 60s. The guitar sound of ‘Phantom’ Frank Gerritsen is very similar to the sound of Hank B. Marvin of The Shadows, although a bit rougher.

Surf music is experiencing a remarkable revival in the 1990s. Thanks to film producer Quentin Tarentino who put Dick Dale’s Misirlou song back on the map with the film Pulp Fiction. The music of Pulp Fiction also caught on in the Netherlands and The Treble Spankers became a band much in demand on small and large stages and festivals. Live they are better than on record and the instrumental band turns many a venue and festival tent upside down.

WHY ARE THE TREBLE SPANKERS SO GOOD?

The instrumental sound of the Amsterdam quartet is catchy, fresh and danceable. The debut album Araban is released in 1994. It is a good record but it is not a great success, also because of poor distribution. The Polydor record label releases the successor Hasheeda. Hasheeda is a fun and danceable record. Albums that sound like soundtracks.

With their own songs and covers, they appeal to young and old. For example, The Treble Spankers make their own instrumental adaptation of The Model by Kraftwerk,The Good, The Bad & The Ugly by Ennio Morricone, Go West by The Pet Shop Boys, Popcorn by Hot Butter and I Follow the Sun by Shocking Blue.

The sound is typical 90s where the nostalgic 60s feeling also resurfaces. It’s contemporary with influences from the past thrown in.

The music is nice to listen to every now and then and make you happy. A great sound for on the highway or on a summer day.

HOW DOES IT END?

It does not end well for The Treble Spankers. Due to the many gigs, guitarist Frank Gerritsen gets an rsi arm which forces him to stop. The recordings for a third album are not completed and so The Treble Spankers stop after five years. The band members are not very sad about this. It started to feel like work, which made the joy of playing less, says Frank Gerritsen. They also ran out of ideas.

The musicians can subsequently be found in various bands such as The Phantom Four, The Herb Spectacles and Los Tiki Boys.

Instrumental music is still being made all over the world. In doing so, The Treble Spankers are regularly cited as sources of inspiration.

Links:

Blog link Drie dingen die je moet weten over surf muziek

Link naar het blog Verslaafd aan Ennio Morricone

The Treble Spankers maakt opwindende instrumentale muziek is een blog van:

© Pieterjan Brands, August 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *