The Kyteman Orchestra neemt je mee in de muzikale achtbaan

For text in English please scroll below

Eén van de meest opzienbarende Nederlandse albums van het afgelopen decennium is gemaakt door The Kyteman Orchestra. Op het gelijknamige album uit 2012 passeren een hoeveelheid aan stijlen de revue zoals opera, hiphop, klassieke muziek, electro en jazz. Ondanks de verschillende muzikale genres is het een samenhangend geheel geworden. Met rappers, zangers, een koor en een grote band wordt The Kyteman Orchestra neergezet. Het blog The Kyteman Orchestra neemt je mee in de muzikale achtbaan.

VERSCHILLENDE PROJECTEN

Colin Benders, ook bekend als Kyteman, is een Nederlandse componist en multi-instrumentalist. In 2009 verschijnt zijn debuutalbum The Hermit Sessions, waarop hij alle partijen zelf heeft ingespeeld. Het Kyteman’s HipHop Orkest combineert jazz met hiphop.

Het album Kytecrash stamt uit 2011 en is een samenwerkingsproject met Eric Vloeimans, die andere talentvolle trompettist.

THE KYTEMAN ORCHESTRA

Het Hiphoporkest verdwijnt en maakt plaats voor The Kyteman Orchestra. Dat is begrijpelijk want de sound gaat in de richting van klassieke muziek en opera, hiphop en pop.

Colin Benders heeft de muziek geschreven voor dit project en hij is ook de producent en dirigent van het achttien leden tellende The Kyteman Orchestra.

OPGENOMEN IN KYTOPIA

Uniek is dat het album analoog is opgenomen met een taperecorder. De opnames zijn in één keer opgenomen en nauwelijks bewerkt. In Kytopia is The Kyteman Orchestra opgenomen. Kytopia is de creatieve broedplaats in Utrecht van Benders met studio’s en oefenruimtes.

ALBUM

Op het één uur durende album horen we allerlei sferen van minimalistisch tot bombastisch en van ingetogen tot uitbundig. Naast de muzikale variaties zijn er veel tempowisselingen. Je moet echt er goed voor gaan zitten om de muziek goed tot je te laten doordringen. Het is beslist  geen achtergrondmuziek.

Het nummer Preaching To The Choir is een klassiek werk met een Carmina Burana-achtige statuur. Truth Or Dare heeft een meer popachtige sound. While I Was Away zou als anthem kunnen dienen bij een grootschalig event als de Olympische Spelen. In de videoclip van The Mushroom Cloud gaan muziek en dans mooi samen.

SOUND

De sound is lastig te omschrijven door de verscheidenheid aan stijlen zoals pop, klassieke muziek en hiphop. We horen koren en rappers, blaasinstrumenten, cello’s en violen.

Aan alles is veel aandacht besteed tot de hoes aan toe.

Hoes Kyteman Orchestra album

OORDEEL

Er is zoveel te horen en te ontdekken waardoor de muziek geen moment verveelt. Colin Benders probeert een brug te slaan tussen klassieke muziek, pop en hiphop. Hij heeft zijn muziek ten gehore gebracht voor verschillende muziekliefhebbers en op verschillende locaties waaronder het Concertgebouw, Pinkpop en North Sea Jazz. Het is spannend, knap en soms (te) overweldigend wat Kyteman ons laat horen. The Kyteman Orchestra neemt je mee in de  muzikale  achtbaan: spannend, opwindend, afwisselend.  En na afloop wil je opnieuw aansluiten in de rij voor nog een rit.

SONGS:

Intro – While I Was Away – Truth Or Dare – Angry At The World – Long Lost Friend – Preaching To The Choir – 7/8 – The Void – The Mushroom Cloud – The Ballad – On S’En Fout – Day One

Album score: 8/10

Wat doet hij tegenwoordig?

Colin Benders is iemand die zichzelf steeds opnieuw uitvindt om andere wegen in te slaan. Na jarenlang als trompettist actief te zijn geweest, maakt hij elektronische muziek met de synthesizer. Hopelijk blijft deze creatieve duizendpoot ons verrassen met zijn muziek.

Check zijn website om meer te horen: https://kyteman.com/

The Kyteman Orchestra neemt je mee in de muzikale achtbaan is een blog van:

© Pieterjan Brands, juli 2020

Photo by Jip Eilbracht on Foter.com / CC BY-NC-SA

Photo by Jip Eilbracht on Foter.com / CC BY-NC-SA

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Kyteman Orchestra takes you on a musical rollercoaster ride

One of the most sensational Dutch albums of the past decade was made by The Kyteman Orchestra. On the album of the same name from 2012, a number of styles are reviewed such as opera, hip hop, classical music, electro and jazz.  Despite the different musical genres, it has become a coherent whole. With rappers, singers, a choir and a big band, The Kyteman Orchestra is presented.

VARIOUS PROJECTS

Colin Benders, also known as Kyteman, is a Dutch composer and multi-instrumentalist. In 2009, his debut album The Hermit Sessions was released, on which he recorded all the parts himself. Kyteman’s HipHop Orkest combines jazz with hip-hop.

Kytecrash was an album released in 2011 and is a collaboration project with Eric Vloeimans, that other talented trumpet player.

THE KYTEMAN ORCHESTRA

The Hiphop Orchestra disappears and makes way for The Kyteman Orchestra. This is understandable because the sound goes in the direction of classical music and opera, hip-hop and pop.

Colin Benders writes the music for this project and he is also the producer and conductor of the eighteen-member The Kyteman Orchestra.

RECORDED IN KYTOPIA

What is unique is that the album was recorded analog with a tape recorder. The recordings were made in one go and hardly edited. The Kyteman Orchestra was recorded in Kytopia. Kytopia is Benders‘ creative incubator in Utrecht with studios and practice rooms.

ALBUM

On the one-hour album, we hear all kinds of atmospheres, from minimalist to bombastic and from modest to exuberant. In addition to the musical variations, there are many tempo changes. You really have to sit down and take in the music. It is definitely not background music.

The song Preaching To The Choir is a classical work with a Carmina Burana-like stature. Truth Or Dare has a more pop-like sound. While I Was Away could serve as an anthem for a large-scale event such as the Olympic Games. Music and dance go together beautifully in The Mushroom Cloud video clip.

SOUND

The sound is difficult to describe due to the variety of styles such as pop, classical music and hip-hop. We hear choirs and rappers, wind instruments, cellos and violins.

Much attention has been paid to everything, including the cover.

JUDGMENT

There is so much to hear and discover that the music never gets boring. Colin Benders tries to bridge the gap between classical music, pop and hip-hop. He has performed his music for various music lovers and at various locations, including the Concertgebouw, Pinkpop and North Sea Jazz. It is exciting, clever and sometimes (too) overwhelming what Kyteman shows us. Listening to The Kyteman Orchestra is like a rollercoaster ride: exciting and varied. And afterward, you’ll want to rejoin the line for another ride.

SONGS:

Intro – While I Was Away – Truth Or Dare – Angry At The World – Long Lost Friend – Preaching To The Choir – 7/8 – The Void – The Mushroom Cloud – The Ballad – On S’En Fout – Day One

Album rating: 8/10

WHAT’S HE DOING THESE DAYS?

Colin Benders is someone who keeps reinventing himself to take different paths. After years of being active as a trumpet player, he now makes electronic music with the synthesizer. Hopefully, this creative jack-of-all-trades will continue to surprise us with his music.

Check out his website to hear more: https://kyteman.com/

The Kyteman Orchestra takes you on a musical rollercoaster ride is a blog by © Pieterjan Brands, July 2020