Tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

In tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen ga ik eerst in op zijn roots en de inspiratiebronnen. Vervolgens op mijn favoriete nummers en albums, daarna op The E Street Band en zijn solo activiteiten en als laatste wat hem zo geliefd maakt.

Bruce Springsteen is live op zijn best

For text in English please scroll below

1. Waar liggen zijn roots

Bruce Springsteen wordt geboren op 23 September 1949 in Long Branch New Jersey. Hij groeit op in een arbeidersgezin. In de plaats Asbury Park in New Jersey komt hij in contact met verschillende muzikanten en muzieksoorten en dat is de start van een langdurige carriere in de muziek . Ook tegenwoordig woont Bruce woont in zijn geboorteplaats Long Branch.

2. Door wie is Bruce geïnspireerd?

Springsteen beschrijft zijn sound als een combinatie van Elvis Presley, doo-wop, Roy Orbison, Phil Spector, the Beatles, the Animals, the Sex Pistols (punk), Graham Parker (Britse pubrocker), Motown, Stax, Bob Dylan, Hank Williams (country), Woody Guthrie en Pete Seeger (folk).

3. Waarom wordt hij The Boss genoemd?

De muzikanten van zijn begeleidingsband The E Street Band staan bij Springsteen op de loon lijst. Dat levert hem de naam The Boss op. Zowel op als buiten het podium is Bruce de onbetwiste leider die alles bedenkt en controleert. De fans noemen hem The Boss. Desondanks heeft Springsteen zelf een hekel aan deze bijnaam.

4. Wat zijn de favoriete nummers?

Dancing In The Dark en The Streets of Philadelphia van de film Philadelphia behoren tot zijn bekendste nummers.  Publieksfavorieten tijdens de concerten zijn Born To Run, The River en Thunder Road. Mijn eigen favorieten zijn – naast Born To RunNo Surrender, Badlands, Racing In The Street en Independence Day.

5. Wat zijn de favoriete albums?

Born in the USA uit 1984 is zijn meest succesvolle album met maar liefst zeven singles. In de VS brak Bruce door met Born To Run uit 1975. Dit album bestaat uit goudeerlijke en energieke rock ‘n roll nummers van een jonge Bruce. Mijn persoonlijke favoriet is Darkness On The Edge Of Town. Een heel krachtig album waarin Bruce een beeld schetst van de gewone Amerikaan. Het volgende album The River telt maar liefst 20 songs met ongecompliceerde rock nummers en melancholieke ballads. Voorbeelden van mooie albums uit de jaren ’00 zijn: The Rising over de impact van terroristische aanslagen van 11 september 2001 op New York en de VS en het album Magic (uit 2007). Zijn laatste album Letter To You uit 2020 is goed ontvangen.

6. Heeft Springsteen ook minder geslaagde albums gemaakt?

Elke muzikant kent zijn ups en downs. In de jaren ’90 had Bruce een muzikale dip met de tegenvallende albums Human Touch en Lucky Town. In de jaren ’00 sloeg hij de weg omhoog in door de concerten met de begeleidingsband The E Street Band en enkele goede albums. Over de release We Shall Overcome waarbij Bruce folk nummers vertolkt van Pete Seeger zijn de meningen verdeeld. Pete Seeger is een van de favoriete artiesten van Bruce. Ik vind het project niet geslaagd.

7. Hoe zit het met The E Street Band?

Samen met The E Street Band heeft hij zijn grootste successen behaald. De band is namelijk een vaste waarde bij album opnames en concerten. De vaste kern van de begeleidingsband bestaat uit Garry Tallent (bas), Roy Bittan (toetsen), Max Weinberg (drums), Steve van Zandt (gitarist), Patti Scialfa (gitaar) en Nils Lofgren (gitaar). De bandleden Clarence Clemons (sax) en Danny Federici (toetsen) zijn ondertussen overleden. The E Street Band leden moeten stand-by blijven in het geval Bruce ze nodig heeft.

8. Is Bruce ook solo actief?

Ja Bruce heeft ook solo albums gemaakt zoals Nebraska en The Ghost of Tom Joad,  Devil & Dust en Western Stars. Op de solo albums is de begeleiding minimaal en de sfeer ingetogen: veelal met een akoestische gitaar en af en toe een mondharmonica.  Bruce geeft ook solo-optredens.

9. Hoe zit het met de live concerten?

Bruce Springsteen staat bekend om de marathonconcerten. De optredens kunnen soms wel drie uren duren. Het zijn energieke en opwindende gebeurtenissen die veel van hem, de band en het publiek vragen. De fans blijven trouw komen als hij optreedt. Van de vele live registraties die er zijn, is Live 1975 – 1985 mij het meest dierbaar.

10. Wat maakt Bruce Springsteen zo geliefd?

Bruce maakt oprechte muziek vanuit het hart. Hij is een verhalenverteller over de gewone hardwerkende arbeider. Hij zingt over The American Dream en de Amerikaanse werkelijkheid, waarbij The Boss de lichte en donkere kanten van de VS belicht. Springsteen maakt zich boos over maatschappelijk onrecht zoals ongelijkheid, oorlogen en graaiende bankiers.

Er zijn fanatieke fans die met Bruce dwepen alsof hij hun grote broer of beste vriend is. Dat gaat mij te ver.

Ik zie Bruce als een hardwerkende muzikant die vaak de juiste snaar bij me weet te raken. Hij heeft goede albums gemaakt (met name tussen 1975 en 1985) en vele memorabele optredens gegevens. Bruce Springsteen heeft alles uit zijn talent gehaald wat erin zit. En dat is knap.

Website link: https://brucespringsteen.net/

Link naar Southside Johnny is live op zijn best.

Link naar Bob Seger in 10 songs.

© Pieterjan Brands november 2019

Photo by <a href=”https://foter.co/a3/9846f5″>Lola’s Big Adventure!</a> on <a href=”https://foter.com/re5/54f038″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY</a>

Photo by Lola’s Big Adventure! on Foter.com / CC BY

Ten things you need to know about Bruce Springsteen

In ten things you need to know about Bruce Springsteen, I first discuss his roots and the sources of inspiration. Then my favourite songs and albums, then The E Street Band and his solo activities and finally what makes him so popular.

1. Where are his roots?

Bruce Springsteen was born on 23 September 1949 in Long Branch, New Jersey. He grows up in a working class family. In the town of Asbury Park in New Jersey, he comes into contact with various musicians and types of music and that is the start of a long career in music. Nowadays Bruce still lives in his hometown Long Branch.

2. Who inspired Bruce?

Springsteen describes his sound as a combination of Elvis Presley, doo-wop, Roy Orbison, Phil Spector, the Beatles, The Animals, the Sex Pistols (punk), Graham Parker (British pub rocker), Motown, Stax, Bob Dylan, Hank Williams (country), Woody Guthrie and Pete Seeger (folk).

3. Why is he called The Boss?

The musicians of his backing band The E Street Band are on Springsteen’s payroll. This earns him the name The Boss. Both on and off stage, Bruce is the undisputed leader who thinks up and controls everything. The fans call him The Boss. Nevertheless, Springsteen himself dislikes this nickname.

4. What are my favourite songs?

Dancing In The Dark and The Streets of Philadelphia from the movie Philadelphia are among his best-known songs.  Audience favourites at concerts are Born To Run, The River and Thunder Road. My own favourites are – apart from Born To RunNo Surrender, Badlands, Racing In The Street and Independence Day.

5. What are my favourite albums?

Born in the USA in 1984 is his most successful album with no less than seven singles. Bruce made his breakthrough in the US with 1975’s Born to Run. This album consists of honest and energetic rock ‘n roll songs by a young Bruce. My personal favourite is Darkness On The Edge Of Town. A very powerful album in which Bruce paints a picture of the ordinary American. The next album, The River, contains no less than 20 songs with uncomplicated rock songs and melancholic ballads. Examples of great albums from the 00s are: The Rising about the impact of the terrorist attacks of 11 September 2001 on New York and the US and the album Magic (from 2007). His latest album Letter To You (2020) is also well recieved.

Born To Run
Darkness On The Edge Of Town
The River

6. Has Springsteen also made less successful albums?

Every musician has his ups and downs. In the 90s, Bruce had a musical dip with the disappointing albums Human Touch and Lucky Town. In the ’00s, he hit the road up through concerts with the backing band The E Street Band and a couple of good albums. Opinions are divided about the release We Shall Overcome on which Bruce interprets folk songs by Pete Seeger. This folk singer is one of Bruce’s favourite artists. It was not my cup of tea.

7. What about The E Street Band?

He has had his greatest successes with The E Street Band. The band is a fixed value at album recordings and concerts. The core of the support band consists of Garry Tallent (bass), Roy Bittan (keyboards), Max Weinberg (drums), Steve van Zandt (guitarist), Patti Scialfa (guitar) and Nils Lofgren (guitar). Old members Clarence Clemons (sax) and Danny Federici (keys) have since passed away. The E Street Band members should remain on standby in case Bruce needs them.

8. Is Bruce also active solo?

Yes, Bruce has also made solo albums like Nebraska and The Ghost of Tom Joad, Devil & Dust and Western Stars. On the solo albums the accompaniment is minimal and the atmosphere subdued: mostly with an acoustic guitar and no wand then harmonica.  Bruce also gives solo performances.

9. What about the live concerts?

Bruce Springsteen is known for marathon concerts. The performances can sometimes last up to three hours. These are energetic and exciting events that demand a lot from him, the band and the audience. The fans keep coming faithfully when he performs. Of the many live recordings out there, Live 1975 – 1985 is the dearest to me.

10. What makes Bruce Springsteen so popular?

Bruce makes sincere music from the heart. He is a storyteller about the ordinary hard-working man. He sings about The American Dream and the American reality. The Boss sings about the light and dark sides of the US. He is angry about social injustice such as inequality, wars and greedy bankers.

There are fanatical fans who adore Bruce as if he were their big brother or their best friend. That’s going too far for me.

I see Bruce as a hard-working musician who often manages to strike the right chord with me. He has made good albums (especially between 1975 and 1985) and many memorable performances. Bruce Springsteen has got everything out of his talent. And that is clever.

© Pieterjan Brands, November 2019

4 reacties op “Tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen”

  1. Een goede introductie over deze geweldige muzikant. Ik vind We Shall Overcome een van de hoogtepunten uit zijn omvangrijke oeuvre. Het toont de veelzijdigheid van Bruce.

  2. Ik heb altijd gedacht dat Bruce Springsteen spierballen rock maakte voor mannen. Nadat ik een concert van hem op het Malieveld heb gezien, ben ik fan van hem geworden. Hij heeft ook mooie ballads gemaakt en hij is een geweldige sfeer maker.

    1. Bedankt Anna voor je reactie. De live concerten van Bruce Springsteen zijn een belevenis. Hij geeft zich altijd voor 100%. Mijn favoriete ballads van Bruce zijn Racing In The Street, Independence Day en My Hometown.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *