Roy Orbison: het lelijke eendje van de rock ’n roll zong het mooist

Het blijft me verbazen dat de naam Roy Orbison nauwelijks genoemd wordt als we het hebben over de grote artiesten in de rockmuziek. Natuurlijk hebben Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Jimmy Hendrix en Bob Dylan een grote betekenis (gehad) voor de muziek. Graag wil ik Roy Orbison in dit rijtje van de grootten toevoegen. Ik breek daarom een lans voor de Texaanse zanger met zijn warme stem en de karakteristieke zwarte zonnebril, vetkuif en zwarte outfit. Roy Orbison: het lelijke eendje van de rock ‘n roll zong het mooist.

For text in English please scroll below
Roy Orbison
Foto 1: Roy Orbison het lelijke eendje van de rock 'n roll zong het mooist

Fans

Roy Orbison werd bewonderd grote artiesten. Elvis Presley noemde Orbison de grootste zanger ter wereld. Mick Jagger had van Roy geleerd om het juiste gevoel in een liedje te leggen. George Harrison van The Beatles werd door de Amerikaanse zanger tot in het diepst van zijn ziel geraakt. Ook Bruce Springsteen, Elvis Costello en Bono van U2 waren fan.

De overleden Nederlands schrijver en fan Boudewijn Buch  noemde Roy Orbison treffend het lelijkste eendje van de rock ’n roll die het mooiste zong. Hij miste het sexappeal dat Elvis en Mick Jagger hadden. Roy stond statisch op het podium om zijn nummers zo mooi mogelijk te zingen. Daarnaast was Orbison met zijn witte huid, donkere bril en kleding en zwarte kuif zeker niet moeders mooiste.

Als zanger van de sentimentele rock beleefde Roy Orbison zijn meest succesvolle periode tussen 1960 en 1965 en bij zijn comeback eind jaren ’80.

Jaren ’50

Roy Orbison is van jongs af aan bezeten van muziek. Hoewel hij van huis uit geoloog is, volgt Roy zijn muzikaal kloppende hart.

Orbison neemt eind jaren ’50 zijn eerste platen op voor het Sun Records label in Memphis. Op dit label zijn ook Elvis Presley, Carl Lewis en Jerry Lee Lewis actief. Roy treedt regelmatig met hen op. In 1956 scoort hij een hit met Ooby Dooby. Het zijn echter vooral andere artiesten die succes hebben met de nummers van Orbison. Claudette wordt bijvoorbeeld een hit voor The Everly Brothers. Dit lied heeft Roy geschreven voor zijn vriendin Claudette Fray  met wie hij twee keer in het huwelijk trad.

 

Roy Orbison
Roy Orbison

Jaren ‘60

Na Sun Records  gaat Orbison nummers opnemen voor het Monument Records label. Daar vindt Roy Orbison zijn eigen stijl: een mix van countryrock & roll en opera. Zijn licht gekwelde stem is volstrekt authentiek en vol emotie. Het levert hem de eretitel The Caruso of Rock op, verwijzend naar de Italiaanse operazanger, de tenor Enrico Caruso. Een andere bijnaam is The Big O. Orbison zingt over thema’s als eenzaamheid, gebroken harten en schuld wat in het begin van de jaren ‘60 ongebruikelijk is.

Tussen 1960 en 1965 rijgt hij de hits aan elkaar: Only The LonelyRunning ScaredIt’s OverCrying en In Dreams.

In 1964 scoort Roy met Oh, Pretty Woman de grootste hit uit zijn carrière. Ook in Nederland bereikt dit nummer de eerste plaats van de hitlijsten. Oh, Pretty Woman is kenmerkend voor het repertoire van Orbison, die er een geheel eigen stijl op nahoudt met romantiek, nostalgie en melodramatisch hartzeer. Halverwege de jaren ’60 toert The Caruso of Rock de wereld rond met onder meer  The Beach Boys en The Rolling Stones.

Tragiek in zijn persoonlijke leven is er genoeg. Orbison ziet zijn vrouw Claudette verongelukken bij een motor ongeval in 1966. Twee jaar later komen twee van zijn drie zonen om bij een brand in zijn huis.

In 1969 trouwt hij met Barbara Wellhoener Jakobs met wie hij twee zonen krijgt. Met Barbara en zijn zonen kent Roy vele gelukkige jaren.

Jaren ’70

Het succes verdwijnt net zo snel als dat het is gekomen. De hits blijven uit en Roy wordt in populariteit voorbijgestreefd door andere artiesten, bands en genres die wel aandacht krijgen in de media. Orbison verdwijnt uit beeld, al is hij wel actief in het snabbel circuit. Zijn gezondheid krijgt een knauw In de jaren ’70: Roy wordt hartpatiënt.

Comeback

Na ruim twintig jaren vrijwel uit beeld te zijn geweest, maakt Roy Orbison een spectaculaire comeback eind jaren’80.

Hij komt weer in de belangstelling te staan door de Amerikaanse filmregisseur David Lynch. In de cultfilm Blue Velvet gebruikt Lynch in een van de sleutel scènes de song In Dreams, een nummer dat meer dan 20 jaar oud is. Door In Dreams herinneren de muziekliefhebbers de zwartgeklede en de bebrilde zanger ineens weer. In 1987 wordt the Caruso of Rock toegelaten tot de Rock ‘n Roll Hall of Fame (lijst van invloedrijke rock-‘n-roll musici en -producers)

In datzelfde jaar wordt een live optreden van Orbison opgenomen onder de titel  Black & White Night. Roy’s stem heeft niet aan kracht ingeleverd. Hij zingt zijn hits nog steeds loepzuiver. Er zijn vele gastbijdragen van bekende artiesten en bewonderaars zoals Bruce SpringsteenJackson BrowneElvis CostelloBonnie Raitt en Tom Waits. Het concert wordt in één take opgenomen.

The Travelling Wilburys

Tot zijn grote vreugde wordt Roy gevraagd om deel uit te maken van de supergroep The Travelling Wilburys. Hij verkeert in het gezelschap van Bob DylanTom PettyGeorge Harrison en Jeff LynneThe Travelling Wilburys brengen twee albums uit Volume 1 en 3  geheten. De band heeft nooit live opgetreden.

Mystery Girl

Roy Orbison Mystery Girl hoes
Roy Orbison Mystery Girl hoes

Door de hernieuwde belangstelling krijgt Orbison een platen contract aangeboden. Met Jeff Lynne als producer wordt het album Mystery Girl opgenomen. Het nummer You Got It wordt een hit. She’s a Mystery To Me is een ander prijsnummer geschreven door Bono en The Edge  van U2. De release en het succes van het album zal Orbison zelf niet meer meemaken. Hij bezwijkt aan een hartaanval in december 1987. Door het harde werken en de hectiek rond zijn comeback wordt The Caruso of Rock geveld. Het is jammer dat Roy Orbison niet lang heeft kunnen genieten van zijn comeback en bijbehorende populariteit. Het was hem helaas niet gegund.

Hij was meer een single dan een album artiest. Om deze topper te blijven herinneren, heb ik een aantal van zijn klassieke songs op een rijtje gezet (in willekeurige volgorde): Oh Pretty Woman – Only The Lonely – In Dreams – Crying – Dream Baby – Lana – Claudette – It’s Over – California Blue – Ooby Dooby – She is a Mystery to Me – You are Not Alone Anymore – Running Scared – Mean Woman Blues – Too Soon To Know – You Got It. 

Roy Orbison was één van de grootste rock ’n roll sterren ter wereld en zal dat ook altijd blijven. Ik nodig iedereen uit om naar zijn muziek te blijven luisteren.

Link naar blog over Richard Hawley http://www.popmusicandrock.com/testwebsite/rock/richard-hawley-croont-als-roy-orbison/

Link naar blog over Chris Isaak http://www.popmusicandrock.com/testwebsite/rock/chris-isaak-in-de-voetsporen-van-roy-orbison/

Roy Orbison speelde met Tom Petty in The Travelling Wilburys http://www.popmusicandrock.com/testwebsite/pop/tom-petty-the-heartbreakers-albums/

Link naar het blog over Marlon Williams http://www.popmusicandrock.com/testwebsite/singer-songwriters/marlon-williams-zingt-prachtige-melancholieke-popsongs/

© Pieterjan Brands, juli 2019

Photo 1 album cover by https://foter.co/a1/15a791″>cdrummbks</a&gt; on https://foter.com/re2/8334dd”>Foter.com</a&gt; / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY

Photo 1 album cover by cdrummbks on Foter.com / CC BYM

Photo 2 Big O by Stephen Alan Luff on Foter.com / CC BY

Roy Orbison is one of the greatest rock stars

It never ceases to amaze me that Roy Orbison’s name is hardly ever mentioned when we talk about the great artists of rock music. Of course, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Jimmy Hendrix and Bob Dylan have had and continue to have a great significance for music. I would like to add Roy Orbison to this list of greats. I would therefore like to defend the Texan singer with his warm voice and characteristic black sunglasses, quiff and black outfit.

Fans

Roy Orbison was admired by great artists. Elvis Presley called Orbison the greatest singer in the world. Mick Jagger had learned from Roy how to put the right feeling into a song. George Harrison of The Beatles was touched by the American singer to the depths of his soul. Bruce Springsteen, Elvis Costello and Bono from U2 were also fans.

The late Dutch writer and fan Boudewijn Buch aptly called Roy Orbison the ugliest duckling in rock ‘n roll who sang the most beautiful. He lacked the sex appeal that Elvis and Mick Jagger had. Roy was static on stage to sing his songs as beautifully as possible. Besides, Orbison, with his white skin, dark glasses and clothes and black crest, was certainly not mother’s beautiful child.

As a singer of sentimental rock, Roy Orbison had his most successful period between 1960 and 1965 and his comeback at the end of the 1980s.

The Fifties

Roy Orbison was obsessed with music from an early age. Although he was originally a geologist, Roy followed his musically beating heart.

Orbison records his first albums for the Sun Records label in Memphis at the end of the 1950s. Elvis Presley, Carl Lewis and Jerry Lee Lewis are also active on this label. Roy regularly performs with them. In 1956, he had a hit with Ooby Dooby. However, it is mainly other artists who have success with Orbison’s songs. Claudette, for example, becomes a hit for The Everly Brothers. Roy wrote this song for his girlfriend Claudette Fray, whom he married twice.

The Sixties

After Sun Records, Orbison started recording songs for the Monument Records label. Roy Orbison finds his style: a mix of country, rock & roll and opera. His slightly tormented voice was completely authentic and full of emotion. This earned him the honorary title The Caruso of Rock, referring to the Italian opera singer, tenor Enrico Caruso. Another nickname is The Big O. Orbison sings about themes such as loneliness, broken hearts and guilt, which is unusual in the early 1960s.

Between 1960 and 1965, he had a string of hits: Only The Lonely, Running Scared, It’s Over, Crying and In Dreams.

In 1964, Oh, Pretty Woman was the biggest hit of Roy’s career. This song also reached number one in the Dutch charts. Oh, Pretty Woman is characteristic of Orbison’s repertoire, which has its style of romance, nostalgia and melodramatic heartbreak. In the mid-1960s, The Caruso of Rock toured the world with, among others, The Beach Boys and The Rolling Stones.

He had a lot of tragedy in his personal life. Orbison saw his wife Claudette die in a motorbike accident in 1966. Two years later, two of his three sons died in a fire at his home.

In 1969, he married Barbara Wellhoener Jakobs, with whom he had two sons. With Barbara and his sons Roy has many happy years.

Tragedy in his personal life is enough. Orbison sees his wife Claudette die in a motorcycle accident in 1966. Two years later, two of his three sons are killed in a fire in his house.

The Seventies

Success disappears as quickly as it came. The hits are not forthcoming and Roy is surpassed in popularity by other artists, bands and genres that do receive attention in the media. Orbison disappears from view, although he is active in the snack circuit. His health takes a hit In the 1970s: Roy becomes a heart patient.

Comeback

After more than twenty years of being out of the picture, Roy Orbison makes a spectacular comeback at the end of the 1980s.

He is brought back into the spotlight by American film director David Lynch. In the cult film Blue Velvet, Lynch uses the song In Dreams, a song that is more than 20 years old, in one of the key scenes. Through In Dreams, music lovers suddenly remember the black-clad singer with glasses. In 1987, the Caruso of Rock was inducted into the Rock ‘n Roll Hall of Fame (list of influential rock ‘n’ roll musicians and producers).

That same year, a live performance by Orbison was recorded under the title Black & White Night. Roy’s voice has not lost any of its power. He still sings his hits flawlessly. There are many guest contributions from well-known artists and admirers, such as Bruce Springsteen, Jackson Browne, Elvis Costello, Bonnie Raitt and Tom Waits. The concert is recorded in one take.

The Travelling Wilburys

To his great joy, Roy is asked to join the supergroup The Travelling Wilburys. He is in the company of Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison and Jeff Lynne. The Travelling Wilburys released two albums called Volume 1 and 3. The band has never performed live.

Mystery Girl

Due to the renewed interest, Orbison is offered a recording contract. With Jeff Lynne as producer, the album Mystery Girl was recorded. The song You Got It becomes a hit. She’s a Mystery To Me is another award-winning song written by Bono and The Edge of U2. Orbison will not live to see the release and success of the album. He succumbed to a heart attack in December 1987. Due to the hard work and hectic pace surrounding his comeback, The Caruso of Rock passed away. It is a shame that Roy Orbison was not able to enjoy his comeback and the popularity that goes with it for long.

He was more a single artist than an album artist. To remember him, I have listed some of his classic songs (in no particular order): Oh Pretty Woman – Only The Lonely – In Dreams – Crying – Dream Baby – Lana – Claudette – It’s Over – California Blue – Ooby Dooby – She is a Mystery to Me – You are Not Alone Anymore – Running Scared – Mean Woman Blues – Too Soon To Know – You Got It.

Roy Orbison was and always will be one of the biggest rock ‘n roll stars in the world. I invite everyone to keep listening to his music.

© Pieterjan Brands, juli 2019

1 reactie op “Roy Orbison: het lelijke eendje van de rock ’n roll zong het mooist”

  1. Mooi overzichtsartikel. Zelf ben ik fan van Elvis Presley maar de muziek van Roy Orbison vind ik ook goed. Zeker het oudere werk uit de jaren ’50 en ’60.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *