Heimwee naar R.E.M.: mijn tien favoriete nummers

R.E.M. live

Ook al is de band al 8 jaar uit elkaar, ik denk regelmatig terug aan R.E.M. Hun muziek was en is nog steeds prikkelend, origineel, verfrissend en vooral tijdloos. Als ik een eigen soundtrack zou samenstellen van de jaren ’80 en ’90 dan zouden daar zeker een aantal R.E.M. nummers in voorkomen.

De band R.E.M. (Rapid Eye Movement) ontwikkelde zich van een Amerikaanse college band tot een internationale top act die stadions liet vollopen. R.E.M. speelde melodieuze songs in de stijl van The Byrds. Zanger Michael Stipe voegde met zijn indringende en huilerige stem en raadselachtige teksten een extra dimensie toe. Het sprankelende gitaarspel van Peter Buck was een andere toegevoegde waarde. Mike Mills was  een goede bassist en beschikte over een mooie stem voor de backing vocals. Drummer Bill Berry zorgde voor de specifieke R.E.M. sound. Na Berry’s vertrek in 1997 was de groep zoekende en wisselden goede en minder goede albums elkaar af.

For text in English please scroll below

De alternatieve rockband was op haar best in de periode tussen de albums Life’s Rich Pageant (1986) en Automatic For The People (1992). Zonder hun principes te laten varen, groeide R.E.M. ongewild uit tot één van de toonaangevende wereldacts begin jaren ’90.

Het is lastig om uit het imposante oeuvre van 15 albums slechts 10 favoriete nummers te  kiezen. Toch heb ik mijn top 10 van favoriete R.E.M. nummers opgesteld in chronologische volgorde.

1) So. Central Rain (1984)

Michael Stipe wacht op het telefoontje van zijn geliefde, dat niet komt. Zij probeert hem te bereiken maar dat lukt niet vanwege de verbroken verbindingen door het slechte weer. Dat laatste weet Stipe niet.

2)   Begin the Begin (1986)

Begin The Begin is een melodieus punky nummer dat lekker in het gehoor ligt. R.E.M. heeft het patent op dit soort nummers in de jaren ’80. Zoals wel vaker bij R.E.M.-nummers, mis ik welke boodschap de band wil uitdragen.

3) Fall On Me (1986)

Eén van de vroegere nummers van R.E.M. gaat over het milieuvervuiling en meer specifiek over de angst voor zure regen. De folkrock invloeden zijn duidelijk aanwezig. Waar Michael Stipe in zijn oudere nummers vaak slecht te verstaan is, zingt hij in Fall On Me met een zuivere en goed verstaanbare stem. Ook de backing vocals zijn wonderschoon.

Buy the sky and sell the sky

And tell the sky, and tell the sky

Don’t fall on me (what is it up in the air for)

Fall on me (if it’s there for long)

Fall on me (it’s over, it’s over me)

4) Finest worksong (1987)

Deze stevige rocksong is het prachtige openingsnummer van hun vijfde album Document. De gitaar en drums zijn prominent aanwezig. Let op het verrassende baswerk van Mike Mills op het eind van het nummer.

5) The One I Love (1987)

Met zijn raadselachtige tekst zet Stipe ons hier op het verkeerde been. Het nummer lijkt op een liefdeslied met de beginzin This one goes out to the one I love. Maar het nummer gaat echter over het gebruiken van mensen. Dat is af te leiden uit de woorden She’s coming down on her own now.

6) It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) (1987)

Dit energieke nummer staat bekend om de snel gezongen tekst waarin allerlei zaken worden genoemd, zoals natuurgeweld, dieren, vliegtuigen, verslaggevers, sport en politiek. Stipe vertelde dat de tekst een opsomming is van indrukken toen hij op de tv aan het zappen was.

7) Losing My Religion (1991)

De platenmaatschappij wilde het nummer pas na lang aandringen van R.E.M. als single uitbrengen. De band scoorde er zijn grootste hit mee. Met een nummer zonder refrein en waarin de mandoline de hoofdrol speelt. Let op de mooie melodielijn. Veel mensen denken dat Losing My Religion over geloof gaat. Dat is niet zo. Losing My Religion is een uitdrukking die in het zuiden van de VS betekent dat je aan het eind van je latijn bent. Oftewel het vertrouwen verliezen dat iets gaat lukken. Volgens Michael Stipe gaat het nummer over onbeantwoorde liefde. Dat is spannend want je weet niet of degene die je leuk vindt, jou wel ziet staan of zelfs weet dat je bestaat.

8) Everybody Hurts (1992)

Hoewel drummer Bill Berry deze ballad grotendeels componeerde, horen we een drumcomputer. Berry had in de tijd dat het nummer werd opgenomen de band verlaten. R.E.M. richt zich in het nummer op tieners die pijn en verdriet hebben. De band wil de jongeren hoop geven en aansporen om door te gaan. Je bent niet de enige die lijdt en het licht is dichterbij dan je denkt. Michael Stipe blijft op het einde van het nummer de woorden Hold On herhalen. Op Everybody Hurts horen we een gitaar, piano, drums en violen.

When you think

you’ve had too much

of this life,

well hang on

9) Man On The Moon (1992)

Dit lied van R.E.M. is hommage aan de acteur en komiek Andy Kaufman (hij speelde in de film getiteld Man On The Moon). In de songtekst zijn geruchten verwerkt dat er helemaal geen mensen op de Maan zijn geweest, dat Elvis Presley nog zou leven en dat Andy Kaufman zijn eigen dood in scène zou hebben gezet en nog in leven zou zijn. Het is een mooie mix tussen folk en alternatieve rock.

Now Andy did you hear about this one?

Tell me, are you locked in the punch?

Hey, Andy are you goofing on Elvis?

Hey, baby. Are you having fun?

If you believed they put a man on the moon, man on the moon.

If you believe there’s nothing up his sleeve, then nothing is cool.

10) Nightswimming (1992)

Nightswimming is een mooi en rustgevend nummer met een nostalgische blik naar de vrijheid van vroeger. Volgens gitarist Peter Buck gaat het nummer over stiekem zwemmen in een zwembad in Athene wanneer ze jong zijn. In het lied zit een prachtige, slome opbouw, met aan het eind een korte climax.

Ik weet dat ik de band tekort doe om maar tien nummers te noemen, want ze hebben nog zoveel andere goede songs gemaakt.

Naast de albums, staan de live optredens op Pinkpop, Rock Werchter en hun laatste Nederlandse concert in Amsterdam in 2008 me nog steeds bij.

Ik zal R.E.M. altijd blijven herinneren als de Amerikaanse band die aanstekelijke nummers maakte met pakkende melodieën.

In mijn volgende blog kom je mijn vijf favoriete R.E.M. albums te weten.

© Pieterjan Brands, september 2019

Photo by workinpana on Foter.com / CC BY-NC-ND

Link naar mijn vijf favoriet R.E.M. albums

Homesickness for R.E.M.: my ten favorite songs

Even though the band has been apart for 8 years, I regularly think back to R.E.M. Their music was and still is stimulating, original, refreshing and above all timeless. If I were to compose my own soundtrack from the 80’s and 90’s it would certainly contain a number of REM songs

The band R.E.M. (Rapid Eye Movement) developed from an American college band into an international top act that filled stadiums. R.E.M. played melodic songs in the style of The Byrds. Singer Michael Stipe added an extra dimension with his penetrating and tearful voice and enigmatic lyrics. Peter Buck‘s sparkling guitar playing was another added value. Mike Mills was a good bass player and had a beautiful voice for the backing vocals. Drummer Bill Berry provided the specific R.E.M. sound. After Berry‘s departure in 1997, the group was searching and alternated good and not so good albums alternated.

The alternative rock band was at its best in the period between the albums Life’s Rich Pageant (1986) and Automatic For The People (1992). Without abandoning their principles, R.E.M. unwittingly grew into one of the leading world acts of the early 1990s.

It is hard to choose only 10 favorite songs from the impressive oeuvre of 15 albums. Still, I’ve compiled my top 10 favorite REM songs in chronological order.

1)So. Central Rain (1984)

Michael Stipe waits for his lover’s phone call, which never comes. She tries to reach him but cannot because of the broken connections due to the bad weather. Stipe doesn’t know the latter.

2) Begin the Begin (1986)

Begin The Begin is a melodic punky song, nice to listen to. R.E.M. had the patent on these kinds of songs in the 80s. As is often the case with R.E.M. songs, I miss what message the band is trying to convey.

3) Fall On Me (1986)

One of R.E.M.’s earlier songs is about environmental pollution and more specifically the fear of acid rain. The folk rock influences are clearly present. Whereas Michael Stipe is often hard to understand in his older songs, in Fall On Me he sings with a clean and easily understood voice. The backing vocals are also wonderful.

Buy the sky and sell the sky

And tell the sky, and tell the sky

Don’t fall on me (what is it up in the air for)

Fall on me (if it’s there for long)

Fall on me (it’s over, it’s over me)

4) Finest worksong (1987)

This solid rock song is the beautiful opening track of their fifth album Document. The guitar and drums are prominent. Note the surprising bass work by Mike Mills at the end of the song.

5) The One I Love (1987)

Stipe misleads us here with his enigmatic text. The song resembles a love song with the opening sentence This one goes out to the one I love. However, the song is about using people. This can be deduced from the words She’s coming down on her own now.

6) It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) (1987)

This energetic song is known for its quickly sung lyrics that mention all kind of things, such as natural disasters, animals, airplanes, reporters, sports and politics. Stipe explained that the lyrics are a summation of impressions when he was zapping on the TV.

7) Losing My Religion (1991).

The record company only wanted to release the song as a single after long insistence from R.E.M. The band scored its biggest hit with it. With a song without a chorus and in which the mandolin plays the leading role. Note the beautiful melody line. Many people think that  Losing My Religion is about faith. It’s not. Losing My Religion is an expression that in the US South means being at the end of your Latin. Or in other words losing faith that something will work out. According to Michael Stipe, the song is about unrequited love. That’s exciting because you don’t know if the person you like sees you or even knows you exist.

8) Everybody Hurts (1992)

Although drummer Bill Berry largely composed this ballad, we hear a drum machine. Berry had left the band at the time the song was being recorded. In the song, R.E.M. focuses on teenagers who are hurting and grieving. The band wants to give young people hope and encourage them to keep going. You are not the only one suffering and the light is closer than you think. Michael Stipe keeps repeating the words Hold On at the end of the song. On Everybody Hurts we hear a guitar, piano, drums and violins.

When you think

you’ve had too much

of this life,

well hang on

9) Man On The Moon (1992)

This song by R.E.M. is a tribute to the actor and comedian Andy Kaufman (he starred in the film titled Man On The Moon). The lyrics incorporate rumors that no humans have ever been on the Moon at all, that Elvis Presley might still be alive, and Andy Kaufman might have faked his own death and still be alive.  It’s a nice mix between folk and alternative rock.

 

Now Andy did you hear about this one?

Tell me, are you locked in the punch?

Hey, Andy are you goofing on Elvis?

Hey, baby. Are you having fun?

If you believed they put a man on the moon, man on the moon.

If you believe there’s nothing up his sleeve, then nothing is cool.

10) Nightswimming (1992)

Nightswimming is a beautiful and soothing song with a nostalgic look to the freedom of the past. According to guitarist Peter Buck, the song is about secretly swimming in a pool in Athens when they were young. The song has a beautiful, slow build-up, with a short climax at the end.

I know I mention only ten songs, while they have made so many other good songs.

Besides the albums, the live performances at Pinkpop, Rock Werchter and their last Dutch concert in Amsterdam in 2008 are still my mind.

I will always remember R.E.M. as the American band that made catchy songs with catchy melodies.

5 reacties op “Heimwee naar R.E.M.: mijn tien favoriete nummers”

 1. Prachtige melodieën van R.E.M.
  Graag luister ik naar de volgende liedjes:
  Everybody hurts …
  Losing my religion …
  This one goes uit to the one I love …

  1. Dank je wel Sang. Je hebt een goede smaak want het zijn drie topnummers. R.E.M. heeft verschillende verzamelalbums uitgebracht waarbij In Time mijn favoriet is.

 2. Dit is mijn top 10:
  1. Fall On Me
  2. Man On The Moon
  3. Nightswimming
  4. Orange Crush
  5. Everybody Hurts
  6. Losing My Religion
  7. Find The River
  8. World Leader Pretend
  9. Electron Blue
  10. Supernatural Superserious

 3. Mijn lijst van favoriete R.E.M. nummers
  1. Man On The Moon
  2. Country Feedback
  3. Cuyahoga
  4. Radio Free Europe
  5. So. Central Rain (I Am Sorry)
  6. Orange Crush
  7. Driver 8
  8. Losing My Religion
  9. Can’t Get There From Here
  10. Nightswimming

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *