Sturgill Simpson met Metamodern Sounds in Country Music is een vergeten klassieker

Een van de meest interessante platen uit het vorige decennium is Metamodern Sounds in Country Music van de Amerikaanse singer-songwriter Sturgill Simpson. Hij maakt traditionele country muziek en geeft er een eigentijdse draai aan waardoor het eigentijds klinkt net zoals de albumtitel. Bas, drums, elektrische gitaar en pedal steel begeleiden Sturgill’s fraaie stem die doet denken aan Merle Haggard, Waylon Jennings en aan The Cats zanger Piet Veerman. Behalve Sturgill’s stem valt de sound van de uit Letland afkomstige gitarist Laur Joamets positief op. Sturgill Simpson met Metamodern Sounds in Country Music is een vergeten klassieker.

For text in English, please scroll below

OPNAMEN

Jarenlang is muziek maken en nummers schrijven een hobby voor Simpson. Tot zijn vrouw Sarah oppert dat hij goede liedjes maakt en hij er misschien zijn brood mee kan verdienen.

In 2013 brengt hij in eigen beheer het debuutalbum High Top Mountain uit. Een klein jaar later volgt Metamodern Sounds in Country Music. Het album is in vijfenhalve dag opgenomen en gemixt voor ongeveer $ 4.000 in LCS-studio te Nashville. Zijn band bestaande uit bassist Kevin Black, gitarist Laur Joamets en drummer Miles Miller vergezellen de Amerikaanse zanger bij de opnamen. Dave Cobb (bekend van Jason Isbell, Lindi Ortega en Jamey Johnson) produceert de plaat.

De albumtitel is een woordspeling op één van de belangrijkste countryplaten uit de jaren ’60 van Ray Charles die Modern Sounds in Country and Western Music heet.

Sturgill geeft de voorkeur aan heldere melodieën, zorgvuldige structuren, en riffs die putten uit Nashville en Bakersfield tradities. De stem is veelzijdig: hij zingt rock nummers, hij heeft de  country snik en kan zingen met soul.

GOEDE NUMMERS

Zwakke broeders kent de plaat niet, alleen maar sterke nummers. Enkele uitschieters zijn:

Turtles All the Way Down

Het openingsnummer van de plaat is een country ballad. De tekst verwijst naar Jezus, het Oude Testament, Boeddha, mythologie, kosmologie en drugs. Uiteindelijk concludeert hij dat de liefde zijn leven heeft gered en zin geeft.

It Ain’t All Flowers

Psychedelische invloeden zijn het duidelijkst aanwezig op dit nummer dat zich buiten de gebaande paden van de traditionele country begeeft. Hallucinerende geluidseffecten in het zeven minuten durende nummer maakt It Ain’t All Flowers tot het buitenbeentje van de plaat. Het nummer moet klinken alsof je tien gram paddo’s achter de kiezen hebt, aldus de Amerikaanse zanger. Dat is gelukt.

The Promise

Het prijsnummer van de plaat is deze cover van het new wave nummer The Promise van de Britse groep When in Rome. Sturgill giet een country sausje over het nummer. Aanvankelijk croont hij beheerst om in het laatste refrein uit te pakken door een octaaf hoger te zingen en gepijnigd te schreeuwen. Het geeft The Promise een extra dimensie en het bezorgt mij  kippenvel.

Videoclip The Promise van Sturgill Simpson

Pan Bowl

Een traditioneel country nummer met een sobere begeleiding waardoor de stem van Sturgill Simpson uitstekend tot zijn recht komt. Pan Bowl is het prachtig toegevoegd slotnummer.

Album songs: Turtles All the Way Down – Life of Sin – Living the Dream – Voices – Long White Line – The Promise – A Little Light – Just Let Go – It Ain’t All Flowers – Panbowl

BOODSCHAP

Metamodern Sounds in Country Music is een album over sociaal bewustzijn en een pleidooi voor empathie. Mensen zijn helemaal niet zo kwaad als het lijkt. Ze ontberen alleen medeleven. Simpson was vroeger een negatief en verbolgen man met neigingen tot zelfdestructie. Vanaf de dag dat hij de liefde vond, is hij een ander persoon. Hij zingt: ‘Marijuana, LSD, psilocybin, DMT, they all changed the way I see, but love’s the only thing that ever saved my life.’

ALBUM HOES

Simpsons portret op de album cover is ontworpen door vriend en schilder Jason Seiler. Het is uniek en nostalgisch en het heeft iets eigentijds. Net zoals de muziek.

Met dit album plaatst Sturgill zich buiten het establishment van de countrymuziek met outlaw country. Het is een gemoderniseerde versie van de Nashville country uit de jaren ’70. De plaat valt goed in de smaak bij een (selecte) groep van muziek liefhebbers.

Daarna is Simpson voor even country zanger af. Met de opvolgers A Sailors Guide To Earth en Sound & Fury slaat hij andere muzikale wegen in. Met tweeluik albums Cuttin’ Grass vol. 1 en 2 en The Ballad of Dood and Juanita keert hij terug naar de wortels van  de country en bluegrass.

Het zijn aangename albums, toch heeft Metamodern Sounds in Country Music mijn voorkeur.

Album score: 8/10

Links

Website van Sturgill Simpson

Sturgill Simpson met Metamodern Sounds in Country Music is een vergeten klassieker is een blog van: © Pieterjan Brands, mei 2024

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Sturgill Simpson with Metamodern Sounds in Country Music is a forgotten classic

One of the most interesting records of the last decade is Metamodern Sounds in Country Music by American singer-songwriter Sturgill Simpson. He makes traditional country music and gives it a contemporary twist making it sound contemporary just like the album title says. Bass, drums, electric guitar and pedal steel accompany Sturgill’s beautiful voice, reminiscent of Merle Haggard, Waylon Jennings and The Cats singer Piet Veerman. In addition to Sturgill’s voice, the sound of Latvian-born guitarist Laur Joamets positively stands out. Sturgill Simpson with Metamodern Sounds in Country Music is a forgotten classic.

RECORDINGS

For years, making music and writing songs was a hobby for Simpson. Until his wife Sarah suggests that he makes good songs and he might be able to make a living at it.

In 2013, he self-released the debut album High Top Mountain. Just under a year later, Metamodern Sounds in Country Music followed. The album was recorded and mixed in five and a half days for about $4,000 at LCS studio in Nashville. For the recordings, the American singer is joined by his band consisting of bassist Kevin Black, guitarist Laur Joamets and drummer Miles Miller. Dave Cobb (known for Jason Isbell, Lindi Ortega and Jamey Johnson) produces the album.

The album title is a pun on one of the most important country records of the 1960s by Ray Charles called Modern Sounds in Country and Western Music.

Sturgill favors bright melodies, careful structures, and riffs that draw on Nashville and Bakersfield traditions. The voice is versatile: he sings rock songs, he has the country snare, and he can sing with soul.

GOOD SONGS

There are no weak tracks on the record, only strong songs. Some standouts are:

Turtles All the Way Down

The opening number of the album is a country ballad. The lyrics refer to Jesus, the Old Testament, Buddha, mythology, cosmology and drugs. In the end, he concludes that love saved his life and gives it meaning.

It Ain’t All Flowers

Psychedelic influences are most evident in this song which goes off the beaten path of traditional country. Hallucinatory sound effects in the seven-minute song make It Ain’t All Flowers the outlier of the record. According to the American singer, the song should sound like ten grams of magic mushrooms. He succeeded.

The Promise

The prize song of the album is this cover of the new wave song The Promise by the British group When in Rome. Sturgill pours a country sauce over the song. At first he croons in a controlled way and then, in the last chorus, he unleashes his power by singing an octave higher and screaming in pain. It gives The Promise an extra dimension and it gives me goosebumps.

Pan Bowl

A traditional country song with an austere accompaniment that makes Sturgill Simpson’s voice stand out. Pan Bowl is the beautifully added closing number.

Album songs: Turtles All the Way Down – Life of Sin – Living the Dream – Voices – Long White Line – The Promise – A Little Light – Just Let Go – It Ain’t All Flowers – Panbowl

MESSAGE

Metamodern Sounds in Country Music is an album about social consciousness and a plea for empathy. People are not at all as evil as it seems. They just lack compassion. Simpson used to be a negative and resentful man with tendencies toward self-destruction. From the day he found love, he is a different person. He sings, “Marijuana, LSD, psilocybin, DMT, they all changed the way I see, but love’s the only thing that ever saved my life.

Sturgill Simpson met Metamodern Sounds in Country Music is een vergeten klassieker
Album cover Sturgill Simpson Metamodern Sounds in Country Music

ALBUM COVER

Simpson’s portrait on the album cover was designed by friend and painter Jason Seiler. It’s unique and nostalgic and it has something contemporary about it. Just like the music.

With this album, Sturgill places himself outside the country music establishment with outlaw country. It is a modernized version of 1970s Nashville country. The album is well received by a (select) group of music lovers.

After that, Simpson was done with country singing for a while. With the successors, A Sailors Guide To Earth and Sound & Fury, he chooses a different musical path. With the albums Cuttin’ Grass vol. 1 and 2 and The Ballad of Dood and Juanita, he returns to the roots of country and bluegrass.

They are enjoyable albums, yet Metamodern Sounds in Country Music has my preference.

Album score: 7.5/10

Link:

Website Sturgill Simpson

Sturgill Simpson met Metamodern Sounds in Country Music is een vergeten klassieker is een blog van: © Pieterjan Brands, May 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *