Southside Johnny is live op zijn best

Al 40 jaar speelt Johnny Lyon als frontman van de band Southside Johnny & The Asbury Jukes  een mix van vintage rock-‘n-roll, soul en rhythm & blues. Southside Johnny wordt de grootvader van de Jersey Shore sound genoemd. Bruce Springsteen en Bon Jovi zijn fan. Blog Southside Johnny is live op zijn best.

Het verhaal van een Amerikaanse muzikant die trouw blijft aan zijn favoriete muziek en leeft voor de live optredens. Hij heeft geen grote hits gehad en is niet erg bekend. Johnny blijft desondanks doorgaan met optreden en platen maken. Een muzikant in hart en nieren.

For text in English please scroll below

Southside Johnny
Southside Johnny

Photo by CLender on Foter.com

ROOTS

Johnny komt uit een muzikaal gezin waarbij zijn vader basgitaar speelt. Hij hoort thuis de muziek van Billie Holiday, Muddy Waters, Big Joe Turner en Ray Charles. Tijdens de jam sessies in de muziek clubs van Asbury Park New Jersey leert Johnny,  Steve Van ZandtBruce Springsteen en Jon Bon Jovi kennen. “We speelden de muziek waar we van hielden, zoals rock, soul en blues en geen hitparade muziek,” zegt Johnny.

VEELBELOVENDE START

Southside heeft de bijnaam te danken aan zijn liefde voor de Chicago bluesThe Jukes is een nummer van blueszanger Little Walter Jacobs. Johnny heeft een rokerige whisky stem. De band  heeft de ideale line up met bas, drums, gitaar, toetsen en een vol blazersgeluid met saxofoon, trompet en trombone voor ouderwetse soul met bluesrock en rhythm & blues.

Southside Johnny werkt op de eerste drie elpees samen met gitarist, songschrijver en producer Steve Van Zandt. Het debuut I Don’t Want to Go Home en de tweede elpee This Time It’s for Real bevatten een mix van nummers van Steve Van Zandt en covers met gasten als Lee Dorsey en Ronnie Spector. Het derde album Hearts of Stone wordt  door de critici de hemel in geprezen. Hoe goed de drie platen ook zijn, de verkoopcijfers vallen tegen. De platenmaatschappij laat de band vallen. Steve van Zandt verlaat de Asbury Jukes en gaat in Bruce Springsteens The E-Street Band spelen.

JAREN ’80

Er breken artistiek magere jaren aan voor Southside Johnny & The Asbury Jukes. De samenwerking met gitarist en songschrijver Billy Rush leveren matige albums op met een handvol goede songs.

Begin jaren ’80 domineren de synthesizer pop en new wave de popmuziek. Onder de druk van de platenmaatschappij slaat de band een commerciëlere weg in. Het rock en soul geluid wordt verruild voor synthesizer pop en hitgevoelige disco. Het wordt een flop. Eind jaren ‘80, neemt de gitarist Bobby Bandiera de plaats in van Billy Rush. De band pakt de vertrouwde Jersey Shore sound weer op.

JAREN ’90

In 1991 maakt Johnny samen met Steve van Zandt een verrassende comeback  met het  album Better Days. Het is een sprankelende plaat die in het verlengde ligt van het meesterwerk Hearts of Stone.

Samen met Bobby Bandiera begint Johnny daarna een akoestisch project. De band activiteiten worden op een laag pitje gezet. Het zijn zware jaren voor Johnny met een echtscheiding en het overlijden van zijn moeder. De platenmaatschappijen hebben geen interesse en hij treedt een tijd niet meer op.

EEN EIGEN PLATENLABEL LEROY RECORDS

In 2000 herpakt Southside Johnny zich. Hij richt een eigen platenlabel op: Leroy Records. Van deze groeps cd Messin With The Blues, de eerste in negen jaar,  spat het speelplezier af.

Johnny verrast met Grapefruit Moon dat alleen maar songs van Tom Waits bevat in een big band sound. Keyboard speler Jeff Kazee wordt zijn muzikale rechterhand op de albums Pills and Ammo en Soultime!

SOUTHSIDE JOHNNY IS LIVE OP ZIJN BEST

Southside Johnny & The Asbury Jukes geven marathon concerten van twee tot drie uur waarbij ze kunnen putten uit een repertoire van 200 songs.  “Live concerten zijn het belangrijkste voor de band en daar halen we onze motivatie uit. Elke avond heeft zijn eigen sfeer en setlijst,” zegt Johnny. De band geeft jaarlijks wereldwijd 80 tot 100 concerten. Southside Johnny heeft een trouw fanbase en is een graag geziene gast in clubs en op festivals. De live reputatie levert hen de bijnaam op van  “The World’s Greatest Bar Band’. “Als ik het podium sta dan zing ik over onderwerpen als verliefdheid, gebroken harten, werken, nostalgie of hoe mooi het leven kan zijn om de mensen te bereiken”, zegt Johnny.

THE ASBURY JUKES

Meer dan 130 muzikanten hebben in 40 jaar in de Asbury Jukes gespeeld. Jammen en improvisatie zijn belangrijk om een goede Juke te zijn. Jon Bon Jovi,  Richie ‘La Bamba’ Rosenberg, Garry Talent, Max Weinberg en Patti Scialfa  zijn bekende Asbury Jukes leden geweest.

BRUCE SPRINGSTEEN EN BON JOVI

Southside Johnny wordt vrijwel altijd vergeleken met twee beroemde Jersey rockers:  Bruce Springsteen en Bon Jovi. Bruce heeft een aantal pareltjes geschreven voor Johnny zoals : Hearts  of Stone, The Fever, Talk to Me en All The Way Home.  Jon Bon Jovi ziet Southside Johnny als zijn grote inspiratiebron. Jon Bon Jovi tourde mee als Asbury Juke in 1990.

Southside Johnny heeft niet zo veel klassieke songs en platen gemaakt als Bruce Springsteen en Bon Jovi. Waar Bruce en Bon Jovi als sterren in grote arena’s spelen, blijft  Johnny in de marge opereren. “Bruce en Jon zijn vrienden van me. Ik spiegel me  liever aan artiesten als Ry Cooder en Bonnie Raitt. Zij  maken de muziek die ze willen maken en die goed is,” zegt Johnny. Hij vervolgt: “Ik ben tevreden met mijn leven. Van de concerten en van de merchandising kan ik leven. De nummers op de nieuwe albums, zijn gemaakt om te kunnen spelen tijdens de concerten. Ik hoef er niet rijk van te worden.”

In 40 jaar overleefde Southside Johnny & The Asbury Jukes ontelbare line up veranderingen, vele platenmaatschappijen, videoclips, internet en streaming diensten. Hij heeft goede albums en goede songs gemaakt met Steve van Zandt. Het waren geen pieken die lang duurden. De band kent een energieke live reputatie met een trouwe fanschare. Southside Johnny heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Jersey Shore sound.

De live shows zijn een belevenis. Zin in Havin’ a Party? Mis ze niet als ze weer door ons land touren.

Aanbevolen albums met scores:

Hearts Of Stone album score 9.5/10

Better Days album score 8.5/10

I Don’t Want To Go Home album score 8/10

Into The Harbour album score 8/10

Grapefruit Moon album score 7.5/10

Links:

Link naar de website van Southside Johnny

Lees ook mijn blog: tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen https://www.popmusicandrock.com/rock/tien-dingen-die-je-moet-weten-over-bruce-springsteen/

Southside Johnny is live op zijn best is een blog van: © Pieterjan Brands, juli 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Southside Johnny is live at its best

For 40 years, Johnny Lyon has played a mix of vintage rock ‘n’ roll, soul and rhythm & blues as the frontman of the band Southside Johnny & The Asbury Jukes. Southside Johnny has been called the grandfather of the Jersey Shore sound. Bruce Springsteen and Bon Jovi are fans.

The story of an American musician who stays true to his favorite music and lives for the live performances. He has not had any big hits and is not very well known. Nevertheless, Johnny continues to perform and make records. A musician in heart and soul.

ROOTS

Johnny comes from a musical family where his father plays the bass guitar. At home he hears the music of Billie Holiday, Muddy Waters, Big Joe Turner and Ray Charles. During jam sessions in the music clubs of Asbury Park New Jersey, Johnny gets to know, Steve Van Zandt, Bruce Springsteen and Jon Bon Jovi. “We played the music we loved, like rock, soul and blues and not hit parade music,” Johnny says.

PROMISING START

Southside owes the nickname to his love of Chicago blues. The Jukes is a song by blues singer Little Walter Jacobs. Johnny has a smoky whiskey voice. The band has the ideal lineup with bass, drums, guitar, keyboards and a full horn sound with saxophone, trumpet and trombone for old fashioned soul with blues, rock and rhythm & blues.

Southside Johnny collaborated with guitarist, songwriter and producer Steve Van Zandt on the first three albums. The debut album I Don’t Want to Go Home and the second album This Time It’s for Real contained a mix of songs by Steve Van Zandt and covers featuring guests such as Lee Dorsey and Ronnie Spector. The third album, Hearts of Stone, was praised by the critics. No matter how good the three records are, the sales figures are disappointing. The record company drops the band. Steve van Zandt leaves The Asbury Jukes and joins Bruce Springsteen’s The E-Street Band.

THE 1980s

Artistically lean years are ahead for Southside Johnny & The Asbury Jukes. The collaboration with guitarist and songwriter Billy Rush results in mediocre albums with a handful of good songs.

In the early 1980s, synthesizer pop and new wave dominate pop music. Under pressure from the record company, the band took a more commercial path. The rock and soul sound is exchanged for synthesizer pop and hit-sensitive disco. It becomes a flop. In the late 1980s, guitarist Bobby Bandiera takes the place of Billy Rush. The familiar Jersey Shore sound is picked up again.

Southside Johnny & The Asbury Jukes and Steve van Zandt I Don´t Want To Go Home

THE 1990s

In 1991, Johnny teams up with Steve van Zandt to make a surprise comeback with the album Better Days. It is a sparkling record that is an extension of the masterpiece Hearts of Stone.

Together with Bobby Bandiera, Johnny starts an acoustic project. The band activities are put on the back burner. These are tough years for Johnny with a divorce and the death of his mother. The record companies are not interested and he does not perform for a while.

OWN RECORD LABEL LEROY RECORDS

In 2000, Southside Johnny recovers. He founds his record label: Leroy Records. This group CD Messin With The Blues, the first in nine years, is a splash of playing pleasure.

Johnny surprises with the Grapefruit Moon album that only contains Tom Waits songs in a big band sound. Keyboard player Jeff Kazee becomes his musical right hand on the albums Pills and Ammo and Soultime!

HAVIN’ A PARTY: CONCERTS

Southside Johnny & The Asbury Jukes give marathon concerts of two to three hours in which they can draw from a repertoire of 200 songs. “Live concerts are the most important thing for the band and that’s where we get our motivation. Every night has its vibe and set list,” says Johnny. The band gives 80 to 100 concerts worldwide every year. Southside Johnny has a loyal fan base and is a welcome guest at clubs and festivals. Their live reputation earns them the nickname of “The World’s Greatest Bar Band”. “When I’m on stage I sing about topics like falling in love, broken hearts, work, nostalgia or how beautiful life can be to reach the people,” says Johnny.

THE ASBURY JUKES

More than 130 musicians have played in the Asbury Jukes over 40 years. Jamming and improvisation are important to being a good Juke. Jon Bon Jovi, Richie ‘La Bamba’ Rosenberg, Garry Talent, Max Weinberg and Patti Scialfa have been well-known Asbury Jukes members.

BRUCE SPRINGSTEEN AND JON BON JOVI

Southside Johnny is almost always compared to two famous Jersey rockers: Bruce Springsteen and Bon Jovi. Bruce has written many gems for Johnny such as : Hearts of Stone, The Fever, Talk to Me and All The Way HomeJon Bon Jovi sees Southside Johnny as his great inspiration. Jon Bon Jovi toured with Johnny as an Asbury Juke in 1990.

Southside Johnny has not made as many classic songs and records like Bruce Springsteen and Bon Jovi. Where Bruce and Bon Jovi play like stars in big arenas, Johnny continues to operate on the margins. “Bruce and Jon are friends of mine. I prefer to mirror artists like Ry Cooder and Bonnie Raitt. They make the music they want to make and that’s good,” Johnny says. He continues: “I’m content with my life. From the concerts and from the merchandising I can live. The songs on the new albums are made to be played at concerts. I don’t need to get rich from it.”

In 40 years, Southside Johnny & The Asbury Jukes survived countless lineup changes, many record labels, music videos, internet and streaming services. He has made good albums and good songs with Steve van Zandt. They were not peaks that lasted long. The band has an energetic live reputation with a loyal fan base. Southside Johnny has made a significant contribution to the Jersey Shore sound.

The live shows are an experience. Fancy Havin’ a Party? Don’t miss them when they tour our country again.

Recommended albums with scores:

Hearts Of Stone album score 9.5/10

Better Days album score 8.5/10

I Don’t Want To Go Home album score 8/10

Into The Harbour album score 8/10

Grapefruit Moon album score 7.5/10

Links:

Link to the website of Southside Johnny

Read also the blog: ten things you need to know about Bruce Springsteen https://www.popmusicandrock.com/rock/tien-dingen-die-je-moet-weten-over-bruce-springsteen/

Southside is live op zijn best is a blog by © Pieterjan Brands, July 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *