Sohn matcht goed met het Metropole Orkest

In het begin van het ‘10 decennium komt er een stroom van nieuwe elektronische muziek uit. Tot de artiesten behoren James Blake, Jamie Woon, Thom Yorke en Sohn. Wat ze gemeen hebben, is dat het soloartiesten zijn die elektronische muziek maken. Voor zover ik weet heeft de muzikale stroming geen eigen naam.

De meningen over deze muziek lopen erg uiteen. Hun donkere, gereserveerde sound wordt door sommige liefhebbers lyrisch onthaald als the big thing in elektronisch geïnspireerde popmuziek. In tegenstelling tot anderen die de muziek oppervlakkig, overdreven, gehypet en kitsch vinden. Ik hoor tot de laatste groep. Al die bliepjes en de vervormde zang werken op mijn zenuwen.

For text in English please scroll below

SOHN LIVE MET HET METROPOLE ORKEST

Eerst hoorde ik elektronische muziek met een mooie stem begeleid door een symfonisch orkest. Toen ik later navroeg van wie de muziek was, toen ging het om het album van Sohn met het Metropole Orkest. Sohn is het alter ego van de uit Londen afkomstige songwriter en elektronische muzikant Christopher Taylor. Sohn combineert experimentele elektronische muziek met een toegankelijke hoge stem waar soul in zit. Ook hoor ik pop en ambient terug in de muziek.

Alle hoogtepunten van de twee studio albums Tremor en Rennen staan op Sohn live met het Metropole Orkest. 15 nummers telt de plaat die is opgenomen in de Amsterdamse concertzaal De Melkweg als openingsconcert van het Amsterdam Dance Event 2019. De combinatie van de rijke orkestratie van het Metropole Orkest onder leiding van dirigent Hans Ek met de droge elektronica van Sohn geeft de muziek een meerwaarde en straalt warmte uit. Ik hou van de ingetogen, sfeervolle en fascinerende geluidstapijten met kale beats en de melodieën. Nummers als Harbour, The Wheel, Artifice en Conrad hebben een kop en een staart en zijn aangenaam om naar te luisteren.

OORDEEL

Nooit gedacht dat de elektronische muziek van Sohn me aan zou spreken. Laat staan dat ik er een recensie over zou schrijven. Waar ik daarentegen maar niet kan wennen aan de muziek van muzikanten als James Blake en Thom Yorke, val ik daarentegen wel voor de muziek van SohnSohn matcht goed met het Metropole Orkest.

Album score: 7.5/10

Links

Link naar het Metropole Orkest

Website van Sohn Link

Link naar blog Thomas Azier is een muzikale kosmopoliet

© Pieterjan Brands oktober 2020

Photo by <a href=”https://foter.co/a4/8612a3″>DrabikPany</a> on <a href=”https://foter.com/re6/85c341″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY</a>

Photo by DrabikPany on Foter.com / CC BY

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Sohn matches well with the Metropole Orkest

In the early ’10 decade, a stream of new electronic music comes out. Artists include James Blake, Jamie Woon, Thom Yorke and Sohn. What they have in common is that they are solo artists who make electronic musicAs far as I know, the musical movement does not have its  name.

Opinions about this music vary widely. Their dark, reserved sound is lyrically received by some fans as the big thing in electronically inspired pop music. As opposed to others who find the music shallow, overdone, hyped and kitsch. I belong to the latter group. All those bleeps and distorted vocals get on my nerves.

SOHN LIVE WITH THE METROPOLE ORCHESTRA

First I heard electronic music with a beautiful voice accompanied by a symphony orchestra When I later asked whose music it was, it was about Sohn’s album with the Metropole Orkest. Sohn is the alter ego of London-based songwriter and electronic musician Christopher Taylor. Sohn combines experimental electronic music with an accessible high-pitched voice that contains a soul. I can also hear pop and ambient in the music.

All the highlights of the two studio albums Tremor and Rennen are on Sohn live with the Metropole Orchestra. 15 tracks comprise the record, which was recorded in the Amsterdam concert hall De Melkweg as the opening concert of the Amsterdam Dance Event 2019. The combination of the rich orchestration of the Metropole Orkest conducted by Hans Ek with the dry electronics of Sohn gives the music added value. and radiates heat.  I love the understated, atmospheric and fascinating soundscapes with bare beats and melodies. Songs like Harbour, The Wheel, Artifice and Conrad have a head and a tail and are pleasant to listen to.

JUDGEMENT

Never thought that Sohn’s electronic music would appeal to me. Let alone that I would write a review about it. Whereas I just can’t get used to the music of musicians like James Blake and Thom Yorke, I am falling for Sohn’s music.  Sohn matches well with the Metropole Orchestra.

Album score: 7.5/10

Links

Link to the Metropole Orchestra

Website of Sohn Link

Link to blog Thomas Azier is a musical cosmopolitan

© Pieterjan Brands October 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *