Slade is meer dan een hit machine

Het was op een druilerige woensdagmiddag dat ik met mijn moeder door de elektrozaak van Dom van den Berg in Venlo liep naar de platenafdeling. Ik was zo blij dat ik het bedrag bij elkaar had om mijn eerste single te kopen: Gudbuy t’Jane van Slade. Wekenlang had ik mijn zakgeld opzij gelegd.

Het blauwwitte plastic zakje waar de single in zat, hield ik stevig vast terwijl ik heel gewichtig liep. Ik had genoeg gespaard om mijn eerste single te kunnen kopen, en nu had ik een heel kostbaar bezit in mijn handen. Het was een gedenkwaardig en opwindend moment in het leven van deze negenjarige jongen. Thuis legde ik de vinyl single op de pick up en uit de box klonken de vertrouwde klanken van het stampnummer Gudbuy t’Jane.

Slade Gudbuy T´Jane cover

Bij mijn favoriete televisieprogramma Avro’s TopPop, waar ik in het begin van de jaren ’70 elke maandagavond naar keek, ontdekte ik Gudbuy t’Jane.

Slade had twee blikvangers: zanger Noddy Holder en de gitarist Dave Hill. Noddy Holder had een rauwe megafoonstem en kwam sympathiek over met zijn lange haren, brede bakkebaarden en een hoge hoed met ronde metalen plaatjes.  Dave Hill had een Cleopatra achtig kapsel met een korte pony en glitters in het haar en hij droeg hoge plateauzolen. In de ogen van een negen jarige het toppunt van stoerheid. Don Powell was de drummer en Jim Lea de bassist. Allemaal jongens die uit de arbeidersklasse kwamen.

Slade was een single groep die hun hoogtijdagen kende tussen 1972 en 1974 met vele hits als Coz I Love YouMama We are all Crazy Now en Come on Feel the Noize. Veel nummers werden op een fonetische manier gespeld, Het zijn lichte, opbeurende en ongecompliceerde popliedjes die niet langer dan drie minuten duurden.  Van die nummers die je na een paar keren luisteren mee kon zingen.

Hun concerten waren bruisend en energiek waarbij de mannen gingen tot aan het gaatje zoals te horen is op het album Slade Alive!

Slade was één van de vaandeldrager van de Engelse glamrock waarbij naast de muziek het uiterlijk heel belangrijk was. De mannen droegen make up, glitters op hun wangen, oorbellen, broeken met wijde pijpen en veel glimmende kleding in knallende kleuren. Het was een tijdje mode onder muzikanten om extravagant gekleed te gaan.

Ik was een grote fan van Slade. Hun muziek was ruiger en energieker dan die van andere Engelse glamrock bands zoals T-Rex, The Sweet en Mud.  De sound was geïnspireerd door de rock ’n roll van de jaren 50 van Little Richard waarin de muziek rauw en opwindend was. Nadat de hit machine vanaf 1975 haperde, verdween Slade een tijdje geruisloos van het toneel.

In 1980 beleefde Slade een opleving, na een spetterend optreden op het Engelse Reading festival. Er volgden nog enkele goede jaren waarin het schrijversduo Noddy Holder en Jim Lea bewees dat ze goed doordachte en melodieuze nummers konden maken.

Slade bracht in het begin van de jaren ’70 catchy nummers uit waarop het goed voetenstampen en handenklappen was. In de jaren ’80 kende de band een sterke comeback waarbij Slade hun goede live reputatie in ere hield.

De band is niet geliefd bij veel serieuze rockfans. Toch heeft Slade sporen achter gelaten in de Britse rockmuziek door bands als Kiss en Oasis te beïnvloeden.

In Nederland horen we jaarlijks in december de tijdloze kerstkraker Merry Christmas Evrybody, hun bestverkochte single.

Meer dan 40 jaar later treden Slade incidenteel op met gitarist Dave Hill een oorspronkelijk bandlid.

  • The Slade Box 4 cd anthology box 1969-1991 Score 7/10
  • Slade Alive! Score 7/10
  • Sladest (verzamelalbum) Score 7.5/10

Slade is meer dan een hitmachine is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2024

Slade is more than a hit machine

It was on a drizzly Wednesday afternoon that I walked with my mother through Dom van den Berg’s electrical store in Venlo to the record department. I was so happy to have the amount of money together to buy my first single: Gudbuy t’Jane by Slade. For weeks I had put aside my pocket money.

The blue and white plastic bag the single was in, I held tightly as I walked very weightily. I had saved enough to buy my first single, and now I had a very precious possession in my hands. It was a memorable and exciting moment in this nine-year-old boy’s life. At home I put the vinyl single on the pick up and from the box sounded the familiar sounds of the stomping song Gudbuy t’Jane.

On my favorite television program, Avro´s TopPop, which I watched every Monday night in the early 1970s, I discovered Gudbuy t’Jane.

Slade had two standouts: singer Noddy Holder and guitarist Dave Hill. Noddy Holder had a raucous megaphone voice and came across sympathetically with his long hair, wide sideburns and top hat with round metal plates.  Dave Hill had a Cleopatra-like hairdo with short bangs and glitter in his hair, and he wore high platform soles. In the eyes of a nine-year-old, the epitome of toughness. Don Powell was the drummer and Jim Lea the bass player. All boys who came from working class backgrounds.

Videoclip Slade Gudbuy T´Jane from Avro´s TopPop The Netherlands

Slade was a single group that had their heyday between 1972 and 1974 with many hits like Coz I Love You, Mama We are all Crazy Now and Come on Feel the Noize. Many songs were spelled phonetically, They are light, uplifting and uncomplicated pop songs that lasted no longer than three minutes.  Those songs you could sing along to after a few listens.

Their concerts were vibrant and energetic with the men going to the limit as can be heard on the album Slade Alive!

Slade was one of the standard bearers of English glam rock where, in addition to the music, appearance was very important. The men wore makeup, glitter on their cheeks, earrings, wide-legged pants and lots of shiny clothes in popping colors. For a while it was fashionable among musicians to dress extravagantly.

I was a big fan of Slade. Their music was rougher and more energetic than that of other English glam rock bands such as T-Rex, The Sweet and Mud.  The sound was inspired by Little Richard’s rock ‘n roll of the 1950s in which the music was raw and exciting. After the hit machine faltered starting in 1975, Slade silently disappeared from the scene for a while.

Slade experienced a revival in 1980, after a smashing performance at the English Reading festival. Several more good years followed in which the writing duo of Noddy Holder and Jim Lea proved that they could create well-thought-out and melodic songs.

Slade released catchy songs in the early 1970s which it was good foot stomping and hand clapping. In the 1980s, the band experienced a strong comeback with Slade keeping up their good live reputation.

The band is not loved by many serious rock fans. Yet Slade has left traces in British rock music by influencing bands such as Kiss and Oasis.

In the Netherlands, we hear the timeless Christmas hit Merry Christmas Evrybody, their best-selling single, every December.

More than 40 years later, Slade occasionally performs with guitarist Dave Hill, an original band member.

Slade is more than a hit machine is a blog by © Pieterjan Brands, March 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *