Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger

DE DOOD VAN SAM COOKE

`Lady you shot me`, waren de laatste woorden van Sam Cooke tegen Bertha Franklin de receptioniste van het Hacienda motel. Onder raadselachtige omstandigheden vond de Amerikaanse soul zanger, songschrijver en producer de dood in een motel in Los Angeles,  Californië op 11 december 1963.

Er doen allerlei verhalen de ronde over de toedracht en de redenen voor de moord. Een vrouw genaamd Elisa Boyer zou gevlucht zijn van de kamer waar ze was met Sam Cooke. Sam zou Elisa zoeken die er met zijn kleding van door was, waarbij hij de motel receptioniste  zou hebben aangevallen. Deze dame zou uit zelfverdediging Cooke van het leven hebben beroofd.

Een hele andere versie van het verhaal is dat Boyer een prostituee was, die Cooke van zijn geld wilde beroven. Franklin zou haar handlangster zijn.

Wat de toedracht ook mag zijn, het is een feit dat het fatale schot helaas een einde maakte aan het leven van één van de meest begenadigde soulzangers ooit. Sam Cooke met zijn prachtige stem verliet het aardse bestaan al op 33-jarige leeftijd toen hij op de top van muzikale kunnen stond. Wat een treurige einde en dat in een smoezelig motel. Tot de dag van vandaag wordt er gespeculeerd over de omstandighede rondom de dood van Sam Cooke.

For text in English scroll below

Sam Cooke
Sam Cooke

GOSPEL INVLOEDEN

Sam Cooke wordt op 22 januari 1931 geboren in Clarksdale in de staat Mississippi. Als zoon van een dominee komt Sam al op jonge leeftijd in contact met de gospelmuziek. In de jaren ´50 wordt Sam de leadzanger van één van de belangrijkste Amerikaanse gospelgroepen: The Soul Stirrers. Onder Sam´s leiding hebben The Soul Stirrers veel succes met gospelnummers als Peace In The Valley en Jezus Paid The Debt.

SOLO ALBUM

Met zijn onnavolgbare zangstijl gaat Sam Cooke verder als solozanger. Met zijn soms mierzoete liedjes wordt hij zowel populair bij het zwarte als bij het blanke publiek. Nummers als Bring It On Home To Me, Wonderful World, You Send Me, Only Sixteen, Cupid en Another Saturday Night behoren tot zijn bekendste songs. Sam Cooke is mijn favoriete zanger met zijn heldere en fluweelzachte stem.

Videoclip Sam Cooke Bring It On Home To Me

A CHANGE IS GONNA COME

Zijn laatste nummer was A Change Is Gonna Come. Waar in eerdere nummers Sam de Wonderful World of de liefde bezong is dit een nummer met een boodschap. Deze   zwanenzang is een optimistisch lied, waarbij Sam gelooft dat er werkelijk iets gaat veranderen in de rassenverhoudingen. Hoewel dat niet duidelijk blijkt uit de tekst.

Achteraf gezien, kan het zelfs verwijzen naar zijn aankomende dood. Gezien deze tekst:

It’s been too hard living

But I’m afraid to die

‘Cause I don’t know what’s up there

Beyond the sky

Videoclip Sam Cooke – A Change Is Gonna Come

LIVE AT THE HARLEM SQUARE CLUB, 1963

Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger. Mijn favoriete album is Live at the Harlem Square Club, 1963 (1985). We horen een gedreven Sam in een meer ruwere en puurdere vorm zingen dan de gepolijste nummers die op de studio albums staan. Uitschieters zijn Chain Gang, Twistin’ the Night Away en Bring it on Home to Me. Het is een opzwepend, swingend live concert. In een rokerige nachtclub. Ook al is het lang geleden, dit is zo’n concert waar ik zelf heel graag bij was geweest.

Sam Cooke Live At The Harlem Square Club 1963 front cover
Sam Cooke Live At The Harlem Square Club 1963 front cover

Als zanger en songschrijver legde Sam Cooke de fundamenten van de hedendaagse soulmuziek en R&B. Hij is nog steeds een bron van inspiratie voor veel zangers en zangeressen.

SAM COOKE IS MIJN FAVORIETE SOUL ZANGER

Sam Cooke heeft een van de mooiste en warme stemmen die ik ken. Wat voor mooie nummers zou Sam voor ons petto hebben gehad als hij langer had kunnen leven? We zullen het nooit weten.

Links

Website van Sam Cooke

Link naar het blog Otis Redding heeft alleen maar goede nummers gezongen

Link naar het blog Stand By Me zanger Ben E. King biedt meer

Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger is een blog van: © Pieterjan Brands, maart 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Sam Cooke is my favorite soul singer

Lady you shot me’ were the last words Sam Cooke said to Bertha Franklin, the receptionist at the Hacienda motel. Under mysterious circumstances, the American soul singer, songwriter and producer died in a motel in Los Angeles, California, on 11 December 1963.

There are all kinds of stories about the circumstances and the reasons for the murder. A woman named Elisa Boyer is said to have fled from the room where she was with Sam Cooke. Sam is said to be looking for Elisa, who ran off with his clothes, attacking the motel receptionist. This lady would have taken Cooke’s life in self-defense.

A completely different version of the story is that Boyer was a prostitute who wanted to rob Cooke of his money. Franklin is said to be her accomplice.

Whatever the cause, it is a fact that the fatal shooting unfortunately ended the life of one of the most gifted soul singers ever. Sam Cooke, with his beautiful voice, left this earthly existence at the age of 33 when he was at the peak of his musical powers. What a sad end, and that in a dingy motel. The circumstances surrounding Sam Cooke’s death continue to be speculated about to this day.

Sam Cooke was born on January 22, 1931, in Clarksdale, Mississippi. As the son of a pastor, Sam comes into contact with gospel music at a young age. In the 1950s, Sam becomes the lead singer of one of the most important American gospel groups: The Soul Stirrers. Under Sam’s leadership, The Soul Stirrers have had great success with gospel songs such as Peace In The Valley and Jesus Paid The Debt.

With his inimitable singing style, Sam Cooke continues as a solo singer. With his sometimes very sweet songs, he becomes popular with both black and white audiences. Songs like Bring It On Home To Me, Wonderful World, You Send Me, Only Sixteen, Cupid and Another Saturday Night are among his best-known songs. Sam Cooke is my favorite singer with his clear and velvety voice.

Videoclip Sam Cooke What A Wonderful World

His last song was A Change Is Gonna Come. Where in previous songs Sam sang about the Wonderful World or love, this is a song with a message. This swan song is an optimistic song, where Sam believes that something is really going to change in race relations. Although that is not clear from the lyrics.

In retrospect, it may even refer to his impending death. Given these lyrics:

It’s been too hard living

But I’m afraid to die

‘Cause I don’t know what’s up there

Beyond the sky

Sam Cooke is my favorite soul singer. For me his best album is Live at the Harlem Square Club, 1963 (released in 1985). We hear a driven Sam singing in a more raw and pure form than the polished songs on the studio albums. Standouts are Chain Gang, Twistin’ the Night Away and Bring it on Home to Me. It’s an exciting, swinging live concert. In a smoky nightclub. Even though it has been a long time ago, this is one of those concerts that I would have loved to attend.

As a singer and songwriter, Sam Cooke laid the foundation of contemporary soul and R&B music. He is still an inspiration to many singers today.

Sam Cooke has one of the most beautiful and warm voices I know. What beautiful songs would Sam have had in store for us if he had lived longer? We’ll never know.

Links

Website of Sam Cooke

Link to the blog Otis Redding only sang good songs

Link to the blog Stand By Me singer Ben E. King offers more

Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger is a blog by: © Pieterjan Brands, March 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *