Het Muzikale Erfgoed van Ry Cooder: Van Hawaii tot Cuba

Ry Cooder is een veelzijdige muzikant: singer-songwriter, meester gitarist, producer en componist van wereldmuziek en soundtracks. Hij verkent vele uithoeken van het muzikale spectrum met genres zoals rockabilly, folk, blues, soul, gospel en andere exotische muziekstijlen. En onderzoekt de muziek uit allerlei windstreken waaronder Hawaii, Cuba, Afrika en India. In dit blog een selectie uit zijn omvangrijke oeuvre van albums: Chicken Skin Music, Paris Texas, Get Rhythm, Buena Vista Social Club en Chávez Ravine.

Chicken Skin Music (1976)

Chicken Skin is de Hawaïaanse uitdrukking voor kippenvel. En kippenvel bezorgt Cooder ons op zijn stijlvolle en vermakelijke vijfde album Chicken Skin Music. Hij mixt succesvol blues, TexMex, pop en Hawaïaanse muziek tot een smakelijke cocktail. Hij blijft zijn grenzen verleggen en komt verrassend uit de hoek. Cooder is op zoek naar oude liedjes, stoft ze af en verbouwt ze vervolgens naar eigen inzicht. Zo geeft hij de Jim Reeves country klassieker He´ll Have To Go een bolero ritme. Stand By Me is door Ry in een gospel jasje gestoken. Ry Cooder maakte al in 1976 wereldmuziek op Chicken Skin Music ver voordat deze term gangbaar was.

Paris Texas (1985)

In de film Paris, Texas van regisseur Wim Wenders wordt het verhaal van Travis verteld. Na vier jaar verdwijning keert hij terug uit de woestijn van Texas en gaat op zoek naar zijn verloren ex-vrouw en zoon. Het totaal verlaten en uitgestrekte landschap is een metafoor voor het isolement en verlangen van Travis.

De akoestische gitaar van Ry Cooder speelt een hoofdrol in de soundtrack. Het  snaarinstrument creërt een gevoel van eenzaamheid en verlorenheid, dat perfect aansluit bij de innerlijke wereld van Travis. De melancholische en meeslepende muziek helpt om de film een onvergetelijke sfeer mee te geven. De soundtrack van Paris Texas hoort bij de meest iconische filmmuziekstukken van de jaren ´80. Naast Paris Texas heeft Ry Cooder verschillende soundtracks gecomponeerd waaronder The Long Riders en Crossroads.

Get Rhythm (1987)

Get Rhythm behoort tot de hoogtepunten uit het oeuvre van Ry Cooder. Na een aantal albums met film muziek, horen we Cooder´s kenmerkende cocktail van Amerikaanse folk, soul, TexMex en rootsrock. Ry Cooder’s vlammende slidegitaarwerk en Flaco Jiménez‘ virtuoze accordeonspel springen eruit. De geluidskwaliteit van het album is weer top, net zoals op Ry Cooder´s andere albums. Op Get Rhythm staat bol van uitstekend nummers waarbij drie songs er uit springen: de titel track, de Elvis Presley-cover All Shook Up en Across The Borderline. Het laatste melancholische nummer is een klassieker over het menselijke leed achter de illegale immigratie van Mexicanen naar de VS. Fraai op muziek gezet en terecht door velen gecoverd waaronder Willy DeVille en Willie Nelson.

Buena Vista Social Club (1997)

Ry Cooder werd beroemd met de Buena Vista Social Club uit Cuba met een verhaal dat lijkt op een sprookje. Een groep Cubaanse artiesten zou samenwerken met muzikanten uit Mali, maar door visumproblemen konden de twee Malinese muzikanten niet deelnemen, ondanks de gehuurde studio voor het mixen van Afrikaanse en Caribische muziek. Om de gehuurde studiotijd te gebruiken, werd besloten om nummers met Cubaanse Son muziek uit de jaren ´40 en ´50 op te nemen. Zanger Eliades Ochoa en bandleider Juan de Marcos Gonzalez trommelden een aantal bevriende muzikanten op waaronder Ibrahim Ferrer en Omara Portuondo. De oude knarren namen een paar traditionals, covers en enkele nieuwe nummers op. In hun muziek klonk een leven van armoede en melancholie door, maar ook  van spontaniteit, levenslust en doorzettingsvermogen. Het album Buena Vista Social Club is vernoemd naar een herenclub dat tot in de jaren ´40 het muzikale kloppende muzikale hart was van de Cubaanse hoofdstad Havana. Ry Cooder produceerde het titelloze album en zette zo de zwoele Cubaanse volksmuziek op de kaart. Buena Vista Social Club piekte wereldwijd met bijna 9 miljoen verkochte exemplaren, is dit het best verkochte album in de wereldmuziek.

Chávez Ravine (2005)

Het 12e studio album Chávez Ravine neemt ons mee naar de gelijknamige Mexicaans-Amerikaanse volkswijk in het hart van Los Angeles. In deze bruisende gemeenschap komen helden en schurken samen, hun levens doordrenkt met muziek, vermaak, rondhangen en hopen op een beter leven in de Amerikaanse droom. Maar hun wereld wordt verstoord door de plannen dat hun huizen plaats moeten maken voor een modern  honkbalstadion en nieuwe huizen in de jaren ’50. Als de bulldozers de huizen in de wijk Chávez Ravine hebben gesloopt, rest de herinnering aan deze gemeenschap.

Op het Chávez Ravine album weerklinken Mexicaanse liederen en ritmes, afgewisseld met country-achtige blues en Mexicaanse conjunto-muziek. De buurtbewoners delen verhalen van liefde en strijd, en de geest van Chávez Ravine wordt levendig opgeroepen door de muziek. Ironisch genoeg wordt het stadion nooit gebouwd. Chávez Ravine is een tijdloze viering van en herinnering aan een levendige wijk met haar kleurrijke bewoners. Het album hoort tot de hoogtepunten van Ry Cooder’s muzikale carrière.

Tenslotte

Vijf iconische albums van Ry Cooder geselecteerd. Ry Cooder’s exotische muzikale cocktail op Chicken Skin Music. De desolate woestijn muziek van Paris Texas. Hoogtepunten van Amerikaanse muziek op Get Rhythm. Het Cubaanse sprookje van de Buena Vista Social Club. En Cooder´s muzikale reis naar Los Angeles´ verleden op Chávez Ravine.

Links

Het Muzikale Erfgoed van Ry Cooder: Van Hawaii tot Cuba is een blog van © Pieterjan Brands november 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Ry Cooder’s Musical Heritage: From Hawaii to Cuba

Ry Cooder is a versatile musician: singer-songwriter, master guitarist, producer and composer of world music and soundtracks. He explores many corners of the musical spectrum with genres such as rockabilly, folk, blues, soul, gospel and other exotic musical styles. And explores music from all over the world, including Hawaii, Cuba, Africa and India.

In this blog a selection from his extensive oeuvre of albums: Chicken Skin Music, Paris Texas, Get Rhythm, Buena Vista Social Club and Chávez Ravine.

Chicken Skin Music (1976)

Chicken Skin is the Hawaiian expression for goosebumps. And Cooder gives us goosebumps on his stylish and entertaining fifth album Chicken Skin Music. He successfully mixes blues, TexMex, pop and Hawaiian music into a tasty cocktail. He continues to push his limits and comes out surprisingly. Cooder is looking for old songs, dusting them off and then remodeling them as he sees fit. He gives the Jim Reeves country classic He ́ll Have To Go a bolero rhythm. Stand By Me has been given a gospel twist by Ry. Ry Cooder made world music on Chicken Skin Music in 1976 long before this term was common.

Paris Texas (1985)

In the film “Paris, Texas” by director Wim Wenders, the story of Travis is told. After four years of disappearance, he returns from the Texas desert and sets out to find his lost ex-wife and son. The deserted and vast landscape is a metaphor for Travis’ isolation and longing.

Ry Cooder’s acoustic guitar plays a leading role in the soundtrack. The stringed instrument creates a feeling of loneliness and lostness, which fits perfectly with Travis’ inner world. The melancholic and compelling music helps to give the film an unforgettable atmosphere. Paris Texas soundtrack is one of the most iconic film music pieces of the 80s.

Get Rhythm

Get Rhythm is one of the highlights of Ry Cooder’s oeuvre. After a several albums of film music, we hear Cooder’s signature cocktail of American folk, soul, TexMex and roots rock. Ry Cooder’s flaming slide guitar work and Flaco Jiménez’s virtuoso accordion playing stand out. The sound quality of the album is again top notch, just like on Ry Cooder’s other albums.

Get Rhythm is full of excellent songs with three songs standing out: the title track, the Elvis Presley cover All Shook Up and Across The Borderline. The last melancholic song is a classic about the human suffering behind the illegal immigration of Mexicans to the US. Beautifully set to music and rightly covered by many including Willy DeVille and Willie Nelson.

Buena Vista Social Club (1997)

Ry Cooder became famous with the Buena Vista Social Club from Cuba with a story that resembles a fairy tale. A group of Cuban artists was supposed to collaborate with musicians from Mali, but due to visa problems, the two Malian musicians could not participate, despite the rented studio for mixing African and Caribbean music. To use the rented studio time, it was decided to record songs with Cuban Son music from the 40s and 50s. Singer Eliades Ochoa and bandleader Juan de Marcos Gonzalez drummed up several musician friends, including Ibrahim Ferrer and Omara Portuondo. The old guys recorded a few traditionals, covers and some new songs. Their music echoed a life of poverty and melancholy, but also of spontaneity, zest for life and perseverance.

The album Buena Vista Social Club is named after a men’s club that was the musical beating musical heart of the Cuban capital Havana until the 40s. Ry Cooder produced the self-titled album, putting sultry Cuban folk music on the map. Buena Vista Social Club became an unprecedented success worldwide. With nearly 9 million copies sold, it is the best-selling album in world music.

Chávez Ravine (2005)

The 12th studio album Chávez Ravine takes us to the Mexican-American working-class neighborhood of Chávez Ravine in the heart of Los Angeles. In this vibrant community, heroes and villains come together, their lives infused with music, entertainment, hanging out and hoping for a better life in the American dream. But their world is being disrupted by plans for their homes to make way for a modern baseball stadium and new homes in the ’50s.

When the bulldozers have demolished the houses in the neighborhood, the memory of this community remains.

The Chávez Ravine album features Mexican songs and rhythms, interspersed with country-like blues and Mexican conjunto music. The local residents share stories of love and struggle, and the spirit of Chávez Ravine is vividly evoked by the music. Ironically, the stadium is never built.

Chávez Ravine is a timeless celebration of and remembrance of a vibrant neighborhood with its colorful residents. The album is one of the highlights of Ry Cooder’s musical career.

Finally

Five iconic albums by Ry Cooder were selected. Ry Cooder’s exotic musical cocktail at Chicken Skin Music. The desolate desert music of Paris Texas. Highlights of American music on Get Rhythm. The Cuban fairy tale of the Buena Vista Social Club. And Cooder’s musical journey to Los Angeles’ past on Chávez Ravine.

The Musical Heritage of Ry Cooder: From Hawaii to Cuba is a blog by © Pieterjan Brands November 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *