Tienerster Ritchie Valens wordt dankzij La Bamba onsterfelijk

The Day That Music Died

Het was slecht en koud weer in Clear Lake, Iowa op 3 februari 1959. In de winter toerde de talentvolle Ritchie Valens met de rock ’n roll zanger Buddy Holly & The Crickets, The Big Bopperen Dion and The Belmonts door het Middenwesten van de VS. Elke dag moesten de muzikanten honderden kilometers afleggen naar het volgende optreden. Het vroor dat het kraakte en de toerbus had regelmatig pech onderweg. Buddy Holly had genoeg van de busritten en charterde op eigen initiatief een vliegtuigje naar Fargo in North Dakota, na het optreden in Clear Lake. Buddy Holly en The Big Bopper vlogen en er was nog één plekje te vergeven. Er werd getost tussen Ritchie Valens en Dion DiMucci. Hoewel Dion de toss won, was het de zieke Ritchie die in het vliegtuigje stapte. Het toestel kwam in een sneeuwstorm terecht en stortte neer. De vier inzittenden lieten het leven: Ritchie Valens (17 jaar), Buddy Holly (22 jaar), The Big Bopper (29 jaar) en de piloot Roger Peterson (21 jaar). De ontzetting was groot over de drie jonge talentvolle rockers en een piloot die omgekomen waren.

Don McLean bezong de vliegramp in het nummer American Pie twaalf jaar later. McLean omschreef die fatale dag in februari 1959 als ‘The Day That Music Died’. Hij bedoelde dat de romantiek en de poëzie uit de muziek verdwenen waren.

Videoclip Don McLean – American Pie

Veelbelovende start van Ritchie Valens

Ritchie Valens (echte naam Ritchie Valenzuela) werd geboren in het Californische Pacoima, een district van Los Angeles. Zijn ouders hadden Mexicaanse roots. Hij groeide op met de Mexicaanse mariachi muziek.  Ook luisterde Valens naar Spaanse flamenco, blues, R&B en rock-‘n-roll. Ritchie was muzikaal en speelde gitaar, trompet en drums. Op zijn zestiende werd hij gitarist bij het lokale high schoolband The Silhouettes.

La Bamba

Het kleine platenlabel Del-Fi Records pikte hem op. Eigenaar Bob Keane zag het talent in Ritchie. Eerde had Bob Sam Cooke ontdekt. Met de sessiemuzikanten The Wrecking Crew werd ingezet op een rock ’n roll geluid. De eerste singles waren het swingende Come On Let’s Go en de ballad Donna. Op de B-kant van Donna stond het nummer La Bamba. Deze Spaanstalige song is een traditioneel volksnummer dat gezongen werd bij trouwerijen.  Valens haalde het nummer door de rock ’n roll molen en maakte er een swingende meezinger van. La Bamba zou het bekendste nummer van de zanger worden. 

Playlist

La Bamba door El Jarocho (1939) … wat een gaaf nummer is dit

Videoclip La Bamba van El Jarocho

La Bamba door Ritchie Valens (1958) … wat een gaaf nummer is dit

Videoclip La Bamba van Ritchie Valens

La Bamba door Los Lobos (1987) … wat een gaaf nummer is dit

Peetvader van de chicano rock

Deze vernieuwende stijl met Latijns Amerikaanse invloeden werd chicano rock genoemd. De professionele carrière vanValens duurde amper acht maanden. Behalve de twee hitsingles verschenen de albums Ritchie Valens en Ritchie. Ook verscheen er postuum nog In Concert At Pacoima Jr. High, dat ook enkele in de opnamestudio gevonden demo’s bevat. De opzwepende rock ’n’ roll-mariachi vindt navolging in nummers als Twist And Shout van The Isley Brothers, Louie van The Kingsmen, You Really Got Me van The Kinks. Ritchie Valens was een inspirator voor de muziek van Carlos Santana en Los Lobos.

De film La Bamba

In 1987 werd een film gemaakt over het leven van Ritchie Valens met de naam La Bamba. Een taak die op het lijf was geschreven van de band Los Lobos. De Amerikaanse Tex-Mex groep bracht een mix van zoete Mexicaanse ballads, rock ’n roll en alles wat ertussen zat. De film en de soundtrack sloegen aan bij een groot publiek. De single La Bamba van Los Lobos werd in 1987 een grotere hit dan de versie van Ritchie Valens in 1958. Het succes van de La Bamba cover bracht enige verbazing teweeg. Los Lobos heeft namelijk een indrukwekkende catalogus van prachtige originele nummers. Het is opmerkelijk dat juist deze La Bamba cover hun meest bekende nummer is geworden. Het is tragisch dat de muziek carrière van het veelbelovende talent van de jonge Ritchie Valensin de kiem werd gesmoord door een noodlottig ongeval. Wat voor moois zou hij nog voor ons in petto hebben gehad? Niemand die het weet. Het blijft mooi dat Valens en zijn muziek nog steeds niet vergeten zijn.

Ook leuk

Liefhebbers van Mexicaanse muziek kan ik van harte de albums La Pistola Y El Corazon van Los Lobos en Canciones Di Ma Padre van Linda Rondstad aanraden. Ook het Limburgse Rowwen Hèze is geïnspireerd door de chicano rock van Ritchie Valens en Los Lobos.

Links

Tienerster Ritchie Valens wordt dankzij La Bamba onsterfelijk is een blog van © Pieterjan Brands

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Teen star Ritchie Valens becomes immortal thanks to La Bamba

The Day That Music Died

It was bad and cold weather in Clear Lake, Iowa on Feb. 3, 1959. During the winter, the talented Ritchie Valens toured the Midwestern United States with rock ‘n roll singer Buddy Holly & The Crickets, The Big Bopper and Dion and The Belmonts. Each day the musicians had to travel hundreds of miles to the next gig.

It was freezing that it was freezing and the tour bus had frequent breakdowns along the way. Buddy Holly had had enough of the bus rides and, on his initiative, chartered a small plane to Fargo, North Dakota, after the Clear Lake gig. Buddy Holly and The Big Bopper flew, and there was one more seat to go. The toss was between Ritchie Valens and Dion DiMucci. Although Dion won the toss, it was the ailing Ritchie who got on the plane.

The plane ran into a blizzard and crashed. Four occupants lost their lives: Ritchie Valens (17 years old), Buddy Holly (22 years old), The Big Bopper (29 years old) and the pilot Roger Peterson (21 years old). The consternation was great over the three young talented rockers and a pilot who had perished.

Don McLean sang of the air disaster in the song American Pie twelve years later. McLean described that fateful day in February 1959 as “The Day That Music Died. He meant that romance and poetry had disappeared from music.

Ritchie Valens La Bamba

Promising start for Ritchie Valens

Ritchie Valens (real name Ritchie Valenzuela) was born in Pacoima, California, a district of Los Angeles. His parents had Mexican roots. He grew up listening to Mexican mariachi music.  Valens also listened to Spanish flamenco, blues, R&B and rock and roll. Ritchie was musical and played guitar, trumpet and drums. At 16, he became a guitarist with the local high school band The Silhouettes.

La Bamba

The small record label Del-Fi Records picked him up. Owner Bob Keane saw the talent in Ritchie. Eerde had discovered Bob Sam Cooke. With session musicians The Wrecking Crew, they set out to create a rock ‘n roll sound. The first singles were the swinging Come On Let’s Go and the ballad Donna. The B-side of Donna featured the song La Bamba. This Spanish-language song is a traditional folk song that was sung at weddings.  Valens put the song through the rock ‘n roll mill and turned it into a swinging sing-along. La Bamba would become the singer’s most famous song.

Godfather of chicano rock

This innovative style with Latin American influences was called Chicano rock. Valens’ professional career lasted barely eight months. In addition to the two hit singles, the albums Ritchie Valens and Ritchie appeared. Also released posthumously was In Concert At Pacoima Jr. High, which includes some demos found in the recording studio. The rousing rock ‘n’ roll mariachi finds emulation in songs such as Twist And Shout by The Isley Brothers, Louie by The Kingsmen, You Really Got Me by The Kinks. Ritchie Valens was an inspiration for the music of Carlos Santana and Los Lobos.

The movie La Bamba

In 1987, a film was made about the life of Ritchie Valens called La Bamba. A task that was tailor-made for the band Los Lobos. The American Tex-Mex group performed a mix of sweet Mexican ballads, rock ‘n roll and everything in between. The film and its soundtrack caught on with a large audience. Los Lobos’ single La Bamba became a bigger hit in 1987 than Ritchie Valens’ 1958 version. The success of the La Bamba cover caused some surprise. After all, Los Lobos has an impressive catalog of wonderful original songs.

Remarkably this very La Bamba cover became their most famous song. Tragically the music career of the promising talent of young Ritchie Valens was nipped in the bud by a fatal accident. What great things might he still have had in store for us? No one knows. It remains beautiful that Valens and his music are still not forgotten.

Also nice music

Fans of Mexican music I can heartily recommend the albums La Pistola Y El Corazon by Los Lobos and Canciones Di Ma Padre by Linda Rondstad. The Limburg-based Rowwen Hèze was also inspired by the chicano rock of Ritchie Valens and Los Lobos.

Teen star Ritchie Valens becomes immortal thanks to La Bamba is a blog by © Pieterjan Brands, November 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *