Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger

De Britse muzikant Richard Thompson loopt al meer dan 50 jaar rond in de muziek business. Er zijn weinig muzikanten die zo compleet zijn als hij. Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger.

Hij kan zich meten met grootheden als Bob Dylan, Eric Clapton en Neil Young. Bob Dylan is een hele goede songschrijver, een mindere gitarist en een matige zanger. Eric Clapton is een goede gitarist maar een mindere songschrijver. Neil Young tenslotte is een goede gitarist en liedjesschrijver, maar als zanger vind ik hem beperkt.

De Britse muzikant kan het allemaal: Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger.

Richard Thompson
Richard Thompson

For text in English please scroll below

FAIRPORT CONVENTION, RICHARD & LINDA THOMPSON EN RICHARD THOMPSON

Vanaf het einde van de jaren ’60 is Richard Thompson in de muziek actief.

Hij is één van de grondleggers in de Britse folkrock met de band Fairport Convention. Dit is een baanbrekende groep die de traditionele Engelse folk mixt met rock. Het unieke gitaargeluid van Richard Thompson in combinatie met de goede stem van zangeres Sandy Denny en de mooie melodieën maakt de band uniek.

Aanbevolen album: Fairport Convention – Unhalfbricking (1969) met zangeres Sandy Denny in grootse vorm in bijvoorbeeld Who Knows Where The Times Goes?

Na Fairport Convention vormt de Britse muzikant de mannelijke helft van het folk duo Richard & Linda Thompson. Linda is niet alleen zijn muze maar ook zijn liefdespartner. Tussen 1974 en 1982 maakt het folk duo vijf albums. Shoot out the Lights is het break up album van Richard & Linda Thompson.

Aanbevolen album: Richard & Linda Thompson – I Want To See The Bright Lights Tonight (1974) In drie dagen is deze plaat opgenomen voor 3.000 Britse ponden. Het prijsnummer is I Want To See The Bright Lights Tonight.

Richard Thompson gaat daarna alleen door. Afwisselend solo met zijn akoestische gitaar en met een elektrische band. De troubadour is actief. Zo schrijft en speelt hij vanaf 1983 meer dan 200 nummers en brengt 20 albums uit. Ook staat hij regelmatig op de planken zowel solo als met band.

Aanbevolen albums: Richard Thompson – Rumor and Sigh (1991) Thompson op zijn best als gepassioneerde en overtuigende singer-songwriter en als getalenteerde gitarist. Het prijsnummer is 1952 Vincent Black Lightning.

Richard Thompson – Mock Tudor (1999) Terugblik van Thompson op zijn jeugd in de Londense buitenwijk Mock Tudor. Het prijsnummer is Sights and Sounds of London Town.

GITAARVIRTUOOS

Richard Thompson is een verhalenverteller in de Britse folk traditie. De meningen over zijn stem zijn verdeeld, maar ik hou ervan.

Onderbelicht zijn de kwaliteiten van Richard als gitarist. Hij is een fenomeen met een eigen stijl zeker op de elektrische gitaar. Volgens het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone behoort Thompson bij de beste 20 gitaristen van de wereld. Met zijn kenmerkende soms bijtende geluid op de elektrische gitaar inspireert hij gitaristen als Tom Verlaine en Johnny Marr. Ook de akoestische gitaar bespeelt hij virtuoos.

Richard Thompson Electric Trio – White Room

LIVE OPTREDENS

Ik heb het genoegen gehad om hem twee keer live te zien.

De eerste keer solo in het voorprogramma van Crowded House in het begin van de jaren ’90. Het was voor het eerst dat ik met Richard Thompson kennis maakte en ik was erg onder de indruk van de Britse muzikant die alleen op het podium stond met een akoestische gitaar en als een troubadour zijn songs prima vertolkte.

De tweede keer zag ik Thompson met band in de Amsterdamse concertzaal Paradiso spelen in de jaren ‘00. Dit concert had een hele andere dynamiek dan het solo optreden, maar ook met band en elektrisch was het indringend en overtuigend.

ERKENNING IN KLEINE KRING

De Britse muzikant blijft onverstoorbaar doen waar hij goed in is: goede songs schrijven en zingen. Hij heeft een oeuvre opgebouwd waar je u tegen zegt. Van de albums die ik ken, is er niet  één zwakke broeder bij.

Richard is wars van modegrillen en blijft altijd zijn eigen muziek maken. Thompson is geliefd bij andere muzikanten en de muziekpers.

Verschillende artiesten hebben zijn nummers gecoverd zoals Elvis Costello, Emmylou Harris, Robert Plant en Bonnie Raitt, Ook de journalisten zijn meestal lovend in de recensies over de albums en concerten.

Het is jammer dat hij bekend en geliefd is bij een kleine groep van muziekliefhebbers die hem onvoorwaardelijk steunt. Een hit heeft hij niet gehad. Van de looks moet hij het ook niet hebben: wallen onder de ogen, een getrimde baard en meestal gekleed in het zwart met een baret.

Jammer dat de 70-plusser Richard Thompson niet de erkenning heeft gekregen die Bob Dylan, Eric Clapton of Neil Young wel hebben. Het is zou hem gegund zijn met zo’n geweldige oeuvre en goede concerten. Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger.

Link

Website: https://www.richardthompson-music.com/

Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger is een blog van © Pieterjan Brands, april 2021

Photo by <a href=”https://foter.co/a5/41f370″>deargdoom57</a> on <a href=”https://foter.com/re7/1602b6″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY</a>

Photo by deargdoom57 on Foter.com / CC BY

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Richard Thompson is a talented songwriter, guitarist and singer

Richard Thompson
Richard Thompson

The British musician Richard Thompson has been in the music business for over 50 years. There are a few musicians so complete as Thompson is. He writes beautiful songs, is a great guitarist and he sings very well.

He can compete with great musicians like Bob Dylan, Eric Clapton and Neil Young. Bob Dylan is a very good songwriter and guitarist and an inferior singer. Eric Clapton is a good guitarist but not such a great songwriter. After all, Neil Young is a good guitarist and songwriter, but not a great singer.

Richard Thompson has it all: he is a gifted songwriter, guitarist and singer.

FAIRPORT CONVENTION, RICHARD & LINDA THOMPSON AND RICHARD THOMPSON

Richard Thompson has been active in music since the end of the 1960s .

He is one of the founding fathers of the British folk rock with the band Fairport Convention . They were a pioneering group that mixed the traditional English folk with rock. The unique guitar sound of Richard Thompson in combination with the good voice of singer Sandy Denny and the beautiful melodies made the band unique.

Recommended album: Fairport Convention – Unhalfbricking (1969) with singer Sandy Denny with her marvelous voice in Who Knows Where The Times Goes?

After he left Fairport Convention, the British musician forms the male half of the folk duo Richard & Linda Thompson. Linda is his muse and his love partner. The folk duo records five albums between 1974 and 1982. The last one, Shoot Out the Lights is the breakup album by Richard & Linda Thompson.

Recommended album: Richard & Linda Thompson – I Want To See The Bright Lights Tonight (1974) This album was recorded for 3,000 British pounds in three days. The best song is I Want To See The Bright Lights Tonight.

Richard Thompson continues alternately solo with his acoustic guitar solo and with an electric band. The troubadour is active. From 1983 he writes and plays more than 200 songs and releases 20 albums. He regularly gives concerts both solo and with a band.

Recommended albums: Richard Thompson – Rumor and Sigh (1991) Thompson at his best as a passionate and convincing singer-songwriter and as a talented guitarist. The best song  is 1952 Vincent Black Lightning.

Richard Thompson – Mock Tudor (1999) Thompson’s retrospective of his childhood in the London suburb of Mock Tudor. The best song is Sights and Sounds of London Town.

GUITAR VIRTUOSO

Richard Thompson is a storyteller in the British folk tradition. The meanings of his voice are mixed, but I love it.

Richard ‘s qualities as a guitar player are underexposed. He is a phenomenon with his own style, especially on the electric guitar. According to the American music magazine Rolling Stone, Thompson is one of the top 20 guitarists in the world. With his characteristic and sometimes biting sound on the electric guitar, he inspires guitar players like Tom Verlaine and Johnny Marr. He also plays amazing acoustic guitar.

LIVE PERFORMANCES

I’ve had the pleasure of seeing him live twice.

The first time as a solo support act for the band Crowded House in the early 1990s. It was the first time that I heard the music of Richard Thompson. I was very impressed by the British musician who played his songs perfectly with only an acoustic guitar like a troubadour.

The second time I saw Thompson play with a band in the Amsterdam concert hall Paradiso in the ’00s. The concert had a completely different dynamic than the solo performance, with band and electric. It was a great gig.

POPULAR IN A SMALL CIRCLE

The British musician continues to write and sing good songs. He has built up an impressive oeuvre during the years. The quality of his work is great, I cannot mention one weak album.

Richard always keeps making his music. Thompson is loved by other musicians and the music press. Several artists have covered his songs such as Elvis Costello, Emmylou Harris, Robert Plant and Bonnie Raitt. The journalists usually praise him in the albums and concert reviews.

Unfortunately, he is known and loved by a small group of music lovers who always support him. Richard has not had a hit. He doesn’t have the looks of a pop star with his trimmed beard and black pair of trousers, shirt and beret.

It’s a pity that the 70-year old Richard Thompson did not receive the recognition of Bob Dylan, Eric Clapton and Neil Young. That would be deserved with such an oeuvre and concerts.

Link

Website: https://www.richardthompson-music.com/

Richard Thompson is a talented songwriter, guitarist and singer is a blog by © Pieterjan Brands, April 2021

Photo by <a href=”https://foter.co/a3/c4a0c4″>Blind Hen  Blind Höna</a> on <a href=”https://foter.com/re5/866a56″>Foter.com</a&gt; / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/”>CC BY-NC-SA</a>

Photo by Blind Hen  Blind Höna on Foter.com / CC BY-NC-SA

1 gedachte over “Richard Thompson is een begenadigd songschrijver, gitarist en zanger”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *