Paul McCartney’s 5 beste albums

Paul McCartney is een levende legende. Dit jaar is hij 80 geworden. Zijn nummers zijn imposant en kwalitatief hoogstaand. Hij schrijft pakkende liedjes met een kop en staart die eenvoudig lijken maar knap in elkaar zitten. Doe het hem maar eens na. Jammer dat hij vaak in de schaduw staat van John Lennon. Waar de status van John zeker na zijn dood in de buurt komt van een God, is de positie van Macca een stuk minder. Ten onrechte. Dit blog Paul McCartney’s 5 beste albums is een ode aan de meester.

Paul McCartney is a living legend. He is now 80 years. His songs are impressive and of high quality. He writes catchy songs with a head and a tail that seem simple but are cleverly put together. It is impossible imitating him. It’s a pity that he often stands in the shadow of John Lennon. Where the status of John certainly after his death comes close to a God, the position of Macca is a lot less. That is not jistified. This blog Paul McCartney’s 5 best albums is an ode to the master.

THE BEATLES– REVOLVER 1966

Revolver is het eerste album waarbij The Beatles zonder remmingen aan het experimenteren sloegen met een mix van pop- en experimentele nummers. We horen stereo-effecten, gitaarpartijen die achterstevoren opgenomen zijn, tapes die verknipt en weer aan elkaar geplakt werden en invloeden van Oosterse muziek. De geweldige afwisseling in stijlen maken van Revolver tot één van de meest interessante platen van de Fab Four. Paul McCartney levert maar liefst drie prachtige ballads: Eleanor Rigby (begeleid met violen), Here There And Everywhere met fraaie samenzang en het ingetogen For No One. Blazers zijn te horen op het soul-achtige Got To Get You Into My Life. Weer een nummer van Macca die hiermee een duidelijk stempel drukt op Revolver.

The Beatles Revolver
The Beatles Revolver

Revolver is the first album where The Beatles experimented without inhibitions with a mix of pop and experimental songs. We hear stereo effects, guitar parts recorded backwards, tapes that were cut up and pasted back together and influences from Eastern music. The great variety of styles makes Revolver one of the most interesting records by the Fab Four. Paul McCartney delivers no less than three beautiful ballads: Eleanor Rigby (accompanied by violins), Here There And Everywhere with beautiful harmonies and the subdued For No One. Wind players can be heard on the soulful Got To Get You Into My Life. Another song by Macca that leaves a clear mark on Revolver.

THE BEATLES – SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND 1967

Dit is het 8e studio album van The Beatles. De bijdrage van Paul McCartney is weer aanzienlijk. Allereerst komt de albumtitel uit zijn koker. Tijdens een vlucht vroeg een roadie naast Paul tijdens het eten: Can you pass the salt and pepper? Paul verstond Sergeant Pepper. Het bracht Paul op het idee om een alterego-band met de naam Sgt. Pepper er in te verzinnen.

Daarnaast staat op de iconische hoes een collage van zo’n 70 personen naar een idee van Macca. Ieder bandlid mocht een lijst opgeven van favoriete personen. Verscheidene beroemdheden  waaronder Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando en Albert Einstein en de wassen beelden van The Beatles zijn te herkennen. Vanzelfsprekend staan de echte Fab Four ook op de cover, als alter ego’s van de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

De nummers van Paul tenslotte kennen veel stijlen: Getting Better: pop, Fixing A Hole: psychedelisch, She’s Leaving A Home: haast klassiek, When I’m 64: Music Hall en Lovely Rita: pop. De titeltrack en A Day In The Life hebben John Lennon en Paul McCartney geschreven.

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band In English

This is the 8th studio album by The Beatles. Paul McCartney’s contribution is again significant. First of all, the album title comes from his mind. During a flight, a roadie next to Paul asked while eating: Can you pass the salt and pepper? Paul understood Sergeant Pepper. It gave Paul the idea to invent an alter-ego band with the name Sgt. Pepper in it.

In addition, the iconic cover features a collage of some 70 people based on an idea by Macca. Each band member was allowed to provide a list of favorite people. Several celebrities including Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando and Albert Einstein and the wax figures of The Beatles can be recognized. Naturally, the real Fab Four are also on the cover, as alter egos of the Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Finally, Paul’s songs have many styles: Getting Better: pop, Fixing A Hole: psychedelic, She’s Leaving A Home: almost classical, When I’m 64: Music Hall and Lovely Rita: pop. The title track and A Day In The Life were written by John Lennon and Paul McCartney.

PAUL & LINDA MCCARTNEY – RAM 1971

Nadat Paul McCartney The Beatles heeft verlaten, gat hij op de solo tour. Daarbij neemt hij het woord solo wel heel letterlijk. Op zijn tweede album RAM schrijft hij alle 11 nummers, neemt hij alles zelf op en speelt ook alle instrumenten. Hij krijgt hulp van gitarist Hugh McCracken en Linda McCartney. Het nummer Uncle Albert / Admiral Halsey is een Beatlesk nummer. Back Seat Of My Car is een medley song. Het album opent met Too Many People.  Het is een prachtige popsong, schijnbaar eenvoudig maar wat zit het ingenieus in elkaar. Hoewel niet alle nummers even sterk zijn, is Ram een afwisselende en sympathieke plaat die hoort bij Paul McCartney’s 5 beste albums .

Paul & Linda McCartney - RAM
Paul & Linda McCartney – RAM

RAM in English

After Paul McCartney left The Beatles, he went on a solo tour. He takes the word solo very literally. On his second album RAM, he wrote all 11 songs, recorded them all himself and played all the instruments. He is assisted by guitarist Hugh McCracken and Linda McCartney. The song Uncle Albert / Admiral Halsey is a Beatlesque song. Back Seat Of My Car is a medley song. The album opens with Too Many People.  It’s a beautiful pop song, seemingly simple but what an ingenious job it is. Although not all songs are equally strong, Ram is a varied and likeable album.

PAUL MCCARTNEY & WINGS – BAND ON THE RUN 1973

Paul McCartney & Wings - Band on the Run
Paul McCartney & Wings – Band on the Run

Dit is het vijfde album van Paul McCartney & Wings. De titel verwijst naar de omstandigheden waaronder het album werd gemaakt. Vlak voor de plaatopnames stapten drummer Denny Seiwell en gitarist Henry McCullough uit de band. De nummers zijn grotendeels in Nigeria opgenomen door de overgebleven bandleden: Paul, zijn vrouw Linda McCartney en Denny Laine. Ze worden aangevuld met studio muzikanten waaronder ex-Cream drummer Ginger Baker. De 10 nummers zijn gevarieerd en vormen een mooi geheel. De eerste kant van het album opent sterk met het titelnummer dat een fraaie opbouw kent. Daarna volgen het pakkende nummer Jet en de akoestische ballad Bluebird. Andere hoogtepunten zijn Let Me Roll It en de slotsong Nineteen Hundred and Eighty Five. Op Band on the Run klinkt Macca geïnspireerd en bevrijd. De plaat wordt zowel door het publiek als door de pers in de armen gesloten. Het is ook zijn best verkochte plaat.

Band On The Run in English

This is the fifth album by Paul McCartney & Wings. The title refers to the circumstances under which the album was made. Just before the recordings, drummer Denny Seiwell and guitarist Henry McCullough quit the band. The songs were largely recorded in Nigeria by the remaining band members: Paul, his wife Linda McCartney and Denny Laine. They are joined by studio musicians including ex-Cream drummer Ginger Baker. The 10 songs are varied and form a nice unity. The first side of the album opens strong with the title track that has a nice build up. This is followed by the catchy song Jet and the acoustic ballad Bluebird. Other highlights are Let Me Roll It and the closing song Nineteen Hundred and Eighty Five. On Band on the Run, Macca sounds inspired and liberated. The record is embraced by both the public and the press. It is also his best-selling record.

PAUL MCCARTNEY – FLAMIMG PIE 1997

Paul McCartney - Flaming Pie
Paul McCartney – Flaming Pie

Op zijn tiende soloalbum grijpt Paul McCartney terug op zijn oudere solowerk en dat van The Beatles. McCartney liet zich tijdens de opnamen van het album inspireren door het omvangrijke Beatles Anthology project, dat net was voltooid was. Paul zit in een moeilijke fase door zijn ernstig zieke partner Linda en het verlies van dierbaren. De liefde is het centrale thema op één van de meest oprechte en persoonlijke platen van Paul. Flaming Pie is een goed geproduceerd album waarbij de zang en instrumentatie prachtig zijn. Paul krijgt hulp van oud collega Ringo Star, Steve Miller en zijn zoon James McCartney. Jeff Lynne en George Martin hebben de plaat geproduceerd. Over de hele linie bevat Flaming Pie 14 sterke songs die goed met elkaar in balans zijn. Op Flaming Pie staan mooie akoestische nummers, melodieuze pop en enkele uptempo songs.

Flaming Pie in English

On his tenth solo album, Paul McCartney harks back to his older solo work and that of The Beatles. During the recording of the album, McCartney was inspired by the extensive Beatles Anthology project, which had just been completed. Paul is in a difficult phase due to his seriously ill partner Linda and the loss of loved ones. Love is the central theme on one of Paul’s most sincere and personal records. Flaming Pie is a well produced album where the vocals and instrumentation are beautiful. Paul gets help from former colleague Ringo Star, Steve Miller and his son James McCartney. Jeff Lynne and George Martin produced the record. Across the board, Flaming Pie contains 14 strong songs that are well balanced with each other. On Flaming Pie there are beautiful acoustic songs, melodic pop and some uptempo songs.

Links

Blog The Beatles in Hamburg

Blog The Beatles in India

Paul McCartney’s 5 beste albums is een blog van / is a blog by

© Pieterjan Brands juni 2022 / June 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

1 gedachte over “Paul McCartney’s 5 beste albums”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *