Allison Russell Outside Child front cover

Vijf dingen die je moet weten over Outside Child van Allison Russell

INLEIDING

Een van de meest intrigerende platen van 2021 vind ik Outside Child van Allison Russell. Ik kende haar al langer als één van de leden van de band Birds of Chicago. Inmiddels heeft Allison haar eerste album uitgebracht. Op het debuut verkent ze alle uithoeken van de roots muziek. In het blog vijf dingen die je moet weten over Outside Child van Allison Russell ga ik in op deze zangeres, de muziek en teksten en wat dit album zo bijzonder maakt.

For text in English, please scroll below

1. WIE IS ALLISON RUSSELL?

Eindelijk staat de Canadese singer-songwriter zelf in de spotlight. Allison Russell heeft een lange staat van dienst in de roots muziek. In het begin van deze eeuw richtte ze Po’ Girl op. Daarna startte ze de band Birds of Chicago met haar partner JT Nero. Vervolgens maakte Allison met onder meer Rhiannon Giddens en Leyla McCalla deel uit van de gelegenheidsband Our Native Daughters. Met Outside Child kiest de 39-jarige Russell nu eindelijk voor zichzelf. En dat is een goede keuze want dit debuutalbum is moeite van het luisteren zeker waard.

2. WAT IS ER TE VERTELLEN OVER HET ALBUM OUTSIDE CHILD?

In haar nieuwe thuisbasis Nashville, Tennessee kwam Outside Child tot stand. De gerenommeerde producer Dan Knobler (van onder meer Rodney Crowell en Becky Warren), een aantal goede Nashville muzikanten, zangeres Yola en haar partner JT Nero werkten mee. Het resulteert in een warm album waarbij de 11 songs muzikaal prima in elkaar zitten. In combinatie met de prachtige stem van Allison is Outside Child een rijk album. De zangeres beweegt zich op een soepele manier in het Americana genre. Daarbij klinken in de 11 songs folk, gospel, soul en jazz invloeden door. De subtiele gitaarlijnen in de verschillende nummers zijn prachtig. Russell zingt en speelt daarnaast banjo en klarinet.

Allison Russell Outside Child front cover
Allison Russell – Outside Child front cover
Allison Russell Outside Child back cover
Allison Russell – Outside Child back cover

3. WAAR GAAN DE TEKSTEN OVER?

Hoe warm en vrolijk de sound ook is, ze staat in schril contrast met de sombere autobiografische verhaal dat Russell vertelt. Ze zingt over haar jeugdtrauma’s met emotioneel en fysiek misbruik door haar stiefvader. Wanneer we het einde van het album naderen, maakt de wanhoop uit haar jeugd plaats voor hoop. Allison Russell heeft haar getroubleerde jeugdjaren een plaats kunnen geven. Ze vindt troost en kracht in de muziek die ze maakt. Dankzij deze veerkracht lacht het leven haar weer toe. Ze is dan ook al een tijd gelukkig met haar partner JR Nero en hun dochter.

4. WELKE NUMMERS SPRINGEN ER UIT?

Het openingsnummer Montreal gaat over haar rondzwervingen door de stad waar ze opgroeide, om zo te ontsnappen aan de misbruiker thuis. Ze schakelt daarbij over van het Engels naar het Frans. Het country nummer Persephone gaat over haar eerste liefde. De pedal steel gitaar speelt in een prominente rol in de song. Hoe ze de schoonheid en de kracht van de muziek ontdekt, zingt Allison Russell in het uptempo nummer The Runner.  Het meest gestreamde nummer is Nightflyer.

Videoclip The Runner van Allison Russell

5. WAT IS ER ZO GOED AAN DEZE PLAAT?

Het openhartige en persoonlijke verhaal over haar jeugd is aangrijpend. Ze verwoordt het op een indringende manier. Ook onderwerpen als discriminatie en ongelijkheid stelt de donkere muzikante aan de orde. De Canadese singer-songwriter gaat de confrontatie aan met haar verleden en creëert een nieuw begin.

Als je Outside Child beluistert met een koptelefoon, dan valt pas op hoe fraai de nummers muzikaal zijn aangekleed. Daarbij heeft ze zich omringt met goede muzikanten.

Allison heeft een prachtige stem en zingt gedoseerd en soulvol. Ook de backing vocals op verschillende nummers zorgen voor een meerwaarde.

Outside Child is een bezielde plaat met een verhaal van een ongelukkige jeugd naar de persoon wie ze nu is.

Allison Russell heeft een rijk muzikaal leven achter zich. Als de voortekenen niet bedriegen dan heeft ze veel belovende toekomst voor zich.

Album score: 8/10

Links:

Website van Allison Russell

Blog Yola imponeert op Faraway Look

Blog Onthaasten met Songs For Our Daughters van Laura Marling

Vijf dingen die je moet weten over Outside Child van Allison Russell is een blog van

© Pieterjan Brands, december 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Five things you need to know about Outside Child from Allison Russell

INTRODUCTION

One of the most intriguing records of 2021 is Outside Child by Allison Russell for me. I had known her for some time as one of the members of the band Birds of Chicago. In 2021  Allison has released her first album. On the debut, she explores all corners of roots music. In the blog five things you should know about Outside Child by Allison Russell I discuss this singer, the music and lyrics and what makes this album so special.

1.         WHO IS ALLISON RUSSELL?

Finally, the Canadian singer-songwriter herself is in the spotlight. Allison Russell has a long track record in roots music. At the beginning of this century, she founded Po’ Girl. Then she started the band Birds of Chicago with her partner JT Nero. Subsequently, Allison was part of the occasional band Our Native Daughters with Rhiannon Giddens and Leyla McCalla, among others. With Outside Child, the 39-year-old Russell is finally choosing for herself. And that’s a good choice because this debut album is definitely worth listening to.

Allison Russell
Allison Russell Photo by Nicholas Blake on Foter

2.         WHAT IS THERE TO SAY ABOUT THE OUTSIDE CHILD ALBUM?

Outside Child was created in her new home in Nashville, Tennessee. The renowned producer Dan Knobler (of Rodney Crowell and Becky Warren, among others), a number of good Nashville musicians, singer Yola and her partner JT Nero collaborated. This results in a warm album where the 11 songs are beautifully musically put together. Combined with Allison’s beautiful voice, Outside Child is a rich album. The singer moves smoothly in the Americana genre. All the songs resound with folk, gospel, soul and jazz influences. The subtle guitar lines in the various songs are beautiful. Allison herself plays the banjo and clarinet.

3.         WHAT ARE THE LYRICS ABOUT?

As warm and upbeat as the sound is, it stands in stark contrast to the sad autobiographical story Russell tells. She sings about her childhood traumas with emotional and physical abuse by her stepfather. As we approach the end of the album, the despair of her childhood gives way to hope. Allison Russell has been able to give her troubled childhood a place. She finds comfort and strength in the music she makes. Thanks to this resilience, life smiles back at her. She is happy with her partner JR Nero and their daughter for some time now.

4.         WHICH SONGS STAND OUT?

The opening track Montreal is about her wandering around the city where she grew up, trying to escape the abuser back home. She switches regularly from English to French in the songs. The country song Persephone is about her first love. In this song the pedal steel guitar plays a prominent role. How she discovers the beauty and power of music is sung by Allison Russell in the uptempo song The RunnerNightflyer is the most streamed song.

Videoclip Nightflyer van Allison Russell

5.         WHAT’S SO GOOD ABOUT THIS RECORD?

She moves us with the frank and personal story about her youth. She puts it into words in a penetrating way. The darker-skinned musician also raises issues like discrimination and inequality. The Canadian singer-songwriter confronts her past and creates a new beginning.

If you listen to Outside Child with a headphone, you will notice how beautifully the songs are musically dressed. She has surrounded herself with good musicians.

Allison has a beautiful voice and sings in a dosed and soulful way. The backing vocals on several songs are an added value.

Outside Child is a spirited record with a story of an unhappy childhood to the person she is now.

Allison Russell has a rich musical life behind her. If the omens don’t deceive then she has a very promising future ahead of her.

Album score: 8/10

Links:

Website of Allison Russell

Blog Yola impresses on Faraway Look

Blog Relaxing with Songs For Our Daughters from Laura Marling

Five things you should know about Outside Child by Allison Russell is a blog by

© Pieterjan Brands, December 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *