Ontstaan van Cajun muziek: Van Acadia tot Louisiana

Cajunmuziek is een energiek muziek genre, waarvan de ritmes levendig zijn en uitnodigen tot dansen. Cajun wordt in de begintijd gemaakt door blanke muzikanten en heeft  folk invloeden. De Cajun muziek is vaak melancholisch, droevig en op het zeurderige af. Cajun wordt uitsluitend door blanken gespeeld. Lees het blog Ontstaan van Cajun Muziek van Acadia tot Louisiana.

Veel gebruikte instrumenten zijn de accordeon, viool, gitaar en soms de triangel en mondharmonica. De teksten worden meestal gezongen in het Frans en verhalen vaak over het dagelijks leven, liefde, moeilijkheden en de Cajun-ervaring.

Duizenden voormalige inwoners van Frankrijk trokken van het Oosten van Canada (Acadia)  om uiteindelijk zich uiteindelijk in Louisiana te vestigen. Ze behielden hun muzikale cultuur door te putten uit liederen van het post-Middeleeuwse Britse en Franse repertoire. Na verloop van tijd mengden ze geleidelijk hun muziek met de Afro-Amerikaanse blues van de andere rassen met wie ze samenleefden. Uit die mix ontstond de Cajun muziek.

BeauSoleil, een wereldberoemde Cajun-band, werd aanvankelijk opgericht door Michael Doucet om de Zuid-Louisiana-cultuur te behouden. Daarna werd hun innovatieve mix van genres houdt de muziek levendig met Cajun, calypso en Franse chanson. Grammy-winnaars voor traditionele folkalbums zoals L’Amour Ou La Folie (Love Or Folly) uit 1997 en Cajunization uit 1999.

Een andere Cajun band uit Louisiana is Steve Riley and the Mamou Playboys. De albums Trace of Time (1993) en Bon Rêve (2004) kregen een Grammy nominatie.

Ralph Zachary Richard is een Amerikaanse singer-songwriter en dichter. Zijn muziek combineert Cajun- en Zydeco-muziekstijlen.

BeauSoleil
BeauSoleil

In dit drieluik Cajun, TexMex en Zydeco ben ik ingegaan op de muziekgenres die dicht bij elkaar liggen. Dansbare volksmuziek ontstaan in Zuid-Louisiana waarbij Europese immigranten met hun muziek hebben bijgedragen.

Ontstaan van Cajun muziek: van Acadia tot Louisiana is een blog van @ Pieterjan Brands, februari 2024

Origin of Cajun music: From Acadia to Louisiana


Cajun music is an energetic music genre, whose rhythms are lively and invite dancing. Cajun is made in the early days by white musicians and has folk influences. The Cajun music is often melancholy, sad and verging on whiny. Cajun is played exclusively by white people.
Common instruments used are the accordion, fiddle, guitar and sometimes the triangle and harmonica. The lyrics are usually sung in French and often tell of daily life, love, difficulties and the Cajun experience.


Thousands of former residents of France migrated from eastern Canada (Acadia) to eventually settle in Louisiana. They preserved their musical culture by drawing on songs from the post-Medieval British and French repertoire. Over time, they gradually blended their music with the African-American blues of the other races with whom they lived. From that mix emerged the Cajun music.


BeauSoleil, a world-renowned Cajun band, was initially founded by Michael Doucet to preserve South Louisiana culture. Then their innovative blend of genres kept the music alive with Cajun, calypso and French chanson. Grammy winners for traditional folk albums such as 1997’s L’Amour Ou La Folie (Love Or Folly) and 1999’s Cajunization.
Another Cajun band from Louisiana is Steve Riley and the Mamou Playboys. Their albums Trace of Time (1993) and Bon Rêve (2004) received Grammy nominations.
Ralph Zachary Richard is an American singer-songwriter and poet. His music combines Cajun and Zydeco musical styles.

Videoclip Beausoleil and Michael Doucet with Zydeco Gris Gris


In this triptych of Cajun, TexMex and Zydeco, I have discussed the music genres that are close to each other. Danceable folk music originated in southern Louisiana where European immigrants contributed with their music.

Origin of Cajun music: From Acadia to Louisiana is a blog by @ Pieterjan Brands February 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *