Nick Cave & The Bad Seeds Push The Sky Away 10 jaar later

Het is op een koude en natte avond in februari dat ik besluit om naar het album Push The Sky Away van Nick Cave & The Bad Seeds te luisteren. Ik heb deze plaat al een lange tijd niet meer gedraaid. De regendruppels kletteren tegen de ruiten, de gordijnen zijn dicht en ik steek een paar kaarsen aan en ik ga op de bank liggen. Met mijn ogen gesloten en mijn oren wijd open. Dit blog gaat over Nick Cave & The Bad Seeds Push The Sky Away 10 jaar later.

We No Who U R

De eerste noten van het openingsnummer We No Who U R vullen de kamer met de ingetogen en hypnotiserende klanken. Het begint met een rustige en herhalende gitaarlijn en percussie waarbij Cave zijn poetische en cryptische teksten zingt zoals in het refrein: ‘we know who you are and we know where you live.’ De song lijkt te gaan over een onzichtbare kracht die ons in de gaten houdt en beoordeelt. Doelt Nick op het  verzamelen van gebruikersinformatie of het monitoren van gebruikersactiviteiten door internet?

Daarna volgt Wide Lovely Eyes. Het nummer gaat over Susie Blick, de vrouw van Nick Cave. Het album heeft water als thema. Met verwijzingen naar de golven van de zee in Brighton waar Nick en Susie wonen. Daarnaast gaat het over de golven van emoties die Nick voelt voor zijn vrouw.

Op het derde nummer Water’s Edge hoor ik de prominente baslijnen. Deze song gaat over een zomerse dag aan het strand waarbij jongens flirten met meisjes en Nick toekijkt.

Jubilee Street

Jubilee Street is mijn favoriete nummer op Push The Sky Away. Dat komt vooral door de sound en de spanningsboog dat het nummer heeft. Het begint ingetogen en eindigt  uitbundig. Jubilee Street is een statig en waardig nummer in zijn instrumentatie, met zwevende strijkers en tokkelende gitaren. Jubilee Street verwijst naar de rosse buurt die door de Russen is overgenomen en waarbij de oudere prostituee Bee het veld ruimt.

Video of Nick Cave & The Bad Seeds – Jubilee Street

Mermaids is broeierig: het gitaargeluid blijft ingetogen zonder uitbarstingen.

We Real Cool heeft een donker sound met een prominente baslijn. Cave bezingt de Wikipedia-generatie die niet meer zo nodig alles hoeft te herinneren, maar gewoon antwoorden opzoekt via de computer. Wikipedia als collectief geheugen.

Jubilee Street kent een vervolg met Finishing Jubilee Street, dat doodleuk opent met ‘I’d just finished writing Jubilee Street / I lay down on my bed and fell into a deep sleep’. Waar ik  Jubilee Street het beste nummer van het album vind,  verslapt mijn aandacht bij Finishing Jubilee Street voor het eerst.

Higs Boson Blues

Higs Boson Blues duurt het langst met bijna 8 minuten. Het aanstekelijke nummer gaat over duistere onderwerpen. Ik begrijp de tekst niet goed. Cave verwijst naar oude helden als Robert Johnson en naar sterren uit de jaren ’10 zoals Hannah Montana en Miley Cirus.

Push The Sky Away is het verstilde en bijna spirituele slotnummer. Het is een positieve song met de boodschap dat we moeten blijven doorgaan en in figuurlijke zin proberen de lucht weg te duwen.

Warren Ellis

Het 15e album is gemaakt zonder het vertrokken Bad Seeds lid Mick Harvey. Warren Ellis komt naar voren als bandleider. In de sound zijn keyboards, piano, diepe bassen en de viool bepalend. De gitaren die eerder kenmerkend waren, zijn vrijwel verdwenen uit het geluid. Het is de eerste plaat in de trilogie van Ghosteen en Skeleton Tree. In het omvangrijke oeuvre van Nick Cave & The Bad Seeds past dit album in het rijtje van de Boatman’s Call en No More Shall We Part. Onder het motto meer is minder is de instrumentatie sober en zijn de arrangementen warm.

Push The Sky Away is een wonderschoon en tijdloos album en bezorgt me een bijna hypnotiserende luisterervaring. Met songs in een rustig tempo en met de vertrouwde onrustige onderstroming van Nick Cave & The Bad Seeds.

Na de laatste tonen open ik mijn ogen en blaas ik de kaarsen uit. Relaxed en tevreden voel ik me. Het is tijd om weer terug te keren naar de echte wereld. Ik draag een stukje magie mee van Nick Cave & The Bad Seeds. Een passende afsluiting van een druilerige winteravond.

Albums score: 9/10

Links:

Link naar website Nick Cave

Link naar blog waarom is Nick Cave zo’n invloedrijk figuur in de muziekindustrie?

Blog link naar de 10 beste nummers van Scott Walker (1967 – 1969)

Nick Cave & The Bad Seeds Push The Sky Away 10 jaar later is een blog van © Pieterjan Brands, juni 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Nick Cave & The Bad Seeds Push The Sky Away 10 years later

It’s on a cold and wet evening in February that I decide to listen to Nick Cave & The Bad Seeds’ album Push The Sky Away. It’s been a long time since I’ve played it. The raindrops splatter against the windows, the curtains are drawn and I light a few candles as I lie down on the couch. With my eyes closed and my ears wide open.

Nick Cave & The Bad Seeds - Push The Sky Away front cover
Nick Cave & The Bad Seeds – Push The Sky Away front cover
Nick Cave & The Bad Seeds - Push The Sky Away back cover
Nick Cave & The Bad Seeds – Push The Sky Away back cover

We No Who U R

The first notes of the opening track We No Who U R fill the room with subdued and hypnotic sounds. It starts with a quiet and repetitive guitar line and percussion, with Cave singing his poetic and cryptic lyrics like in the chorus: “we know who you are and we know where you live.” The song seems to be about an invisible force that is watching and judging us. Is Nick referring to the collection of user information or the monitoring of user activities on the internet?

Next is Wide Lovely Eyes. The song is about Susie Blick, Nick Cave’s wife. Water is a recurring theme throughout the album, with references to the waves of the sea in Brighton where Nick and Susie live. It’s also about the waves of emotions that Nick feels for his wife.

On the third track, Water’s Edge, I hear the prominent bass lines. This song is about a summer day at the beach where boys flirt with girls and Nick watches.

Jubilee Street

Jubilee Street is my favorite track on Push The Sky Away. This is mostly due to the sound and the tension that the song has. It starts subdued and ends exuberantly. Jubilee Street is a stately and dignified song in its instrumentation, with soaring strings and plucking guitars. Jubilee Street refers to the red-light district that has been taken over by the Russians and where the older prostitute Bee makes way.

Mermaids is sultry: the guitar sound remains subdued without any outbursts.

We Real Cool has a dark sound with a prominent bass line. Cave sings about the Wikipedia generation that no longer needs to remember everything, but just looks up answers on the computer. Wikipedia as collective memory.

Jubilee Street has a sequel with Finishing Jubilee Street, which starts with “I’d just finished writing Jubilee Street / I lay down on my bed and fell into a deep sleep.” While I consider Jubilee Street the best track on the album, my attention wavers for the first time with Finishing Jubilee Street.

Higgs Boson Blues

Higgs Boson Blues is the longest track at almost 8 minutes. The infectious song is about dark subjects. I don’t understand the lyrics well. Cave refers to old heroes like Robert Johnson and to stars from the 2010s like Hannah Montana and Miley Cyrus.

Push The Sky Away is the quiet and almost spiritual closing track. It’s a positive song with the message that we must keep going and try to push the sky away in a figurative sense.

Warren Ellis

The 15th album was made without departed Bad Seeds member Mick Harvey. Warren Ellis emerges as the band leader. Keyboards, piano, deep basses and violin are defining in the sound. The guitars that were characteristic before are almost gone from the sound. It is the first album in the Ghosteen and Skeleton Tree trilogy. In Nick Cave & The Bad Seeds’ extensive oeuvre, this album fits in with The Boatman’s Call and No More Shall We Part. Under the motto less is more, the instrumentation is sober and the arrangements warm.

Push The Sky Away is a beautiful and timeless album that gives me an almost hypnotic listening experience. With songs in a slow tempo and the familiar restless undercurrent of Nick Cave & The Bad Seeds. After the last notes, I open my eyes and blow out the candles. , I feel relaxed and content. It’s time to return to the real world. I carry a piece of magic with me from Nick Cave & The Bad Seeds. A fitting end to a dreary winter evening.

Albums score: 9/10

Links:

Link to the website of Nick Cave

Link to the blog why is Nick Cave such an important figure in the music industry?

Nick Cave & The Bad Seeds Push The Sky Away 10 years later is a blog by © Pieterjan Brands, June 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *