Mink DeVille met het album Coup de Grâce

De Amerikaanse band Mink DeVille werd in verband gebracht met de New Wave stroming. De groep speelde regelmatig in de New Yorkse club CBGB waar ook andere bands optraden, die deel uitmaakte van de Punk en New Wave scène in New York, zoals Television, Talking Heads en Blondie. In tegenstelling tot de deze groepen is de muziek van Mink DeVille anders en beïnvloed door de rock, rhythm & blues, soul en latin-music van de New Yorkse wijk Little Italy.

For text in English scroll below

De periode rond 1980 was lastig voor de bandzanger Willy DeVille. Hij worstelde met de bandleden, zijn manager, het platenlabel en met een drugs verslaving. Er diende zich nieuwe mogelijkheden aan. Atlantic Records bood hem de kans om een album op te nemen. Hij huurde gepassioneerde en goede muzikanten in. Jack Nitzsche tekende voor de productie en arrangementen.  

Nummers

Van de tien nummers die op de plaat staan heeft Willy DeVille er acht geschreven. De twee covers You Better Move On is van de soul zanger Arthur Alexander en zanger Eddie Hinton heeft Help Me to Make It (Power of a Woman’s Love) geschreven. Er staan uptempo nummers op zoals Just Give Me One Good Reason en Love Me Like You Did Before. Maybe Tomorrow begint als een ballad en gaat over in een rock nummer. Coup de Grâce kent alleen maar goede songs, waarbij voor mij met name Love and Emotion en You Better Move On tot de hoogtepunten horen.

Videoclip Mink DeVille Love and Emotion

Thema

Coup de Grâce brengt een ode aan de liefde voor de vrouw. Specifieker gezegd de aanbidding van de vrouw is het centrale thema. De buitenwereld wordt als bedreigend gezien, maar wanneer een man zich verzekerd weet van de liefde van een vrouw, dan zal die man er in slagen te overleven. De romanticus Willy DeVille gelooft in de eeuwige liefde.

Oordeel

Op Coup de Grâce klinkt de muziek fris, bevlogen en toegankelijk. Er is een hechte eenheid tussen de onderlinge liedjes. De fenomenale stem van Willy DeVille is ruw, soepel en melodieus. De muziek verwarmt de ziel en komt ’s avonds en ’s nachts tot leven. Ze ademt de sfeer van een zwoele zomeravond in Little Italy, New York. Dampende rock en rhythm & blues nummers worden afgewisseld met dromerige liefdesliedjes. De nummers zijn op en top romantisch, zonder daarbij in valse sentimenten te vervallen.

De titel Coup de Grâce heeft meerdere betekenissen. In de eerste plaats is het een maffia uitdrukking die verwijst naar het doden van iemand met een pistoolschot door de mond. Die betekenis past bij de muziek van Mink DeVille die je omver blaast. De tweede betekenis van Coup de Grâce is de laatste hand leggen aan een kunstwerk. En dat is precies wat Willy en zijn band hebben gedaan met deze plaat: ze hebben er een tijdloos meesterwerk van gemaakt vol love and emotion.

Nummers

Just Give Me One Good Reason – Help Me to Make It (Power of a Woman’s Love) – Maybe Tomorrow – Teardrops Must Fall – You Better Move On – Love and Emotion – So in Love Are We – Love Me Like You Did Before – She Was Made in Heaven – End of the Line

Bandleden

Willy DeVille – Kenny Margolis – Ricky Borgia – Louis Cortelezi – Joey Vesta – Tommy Price

Album score: 9/10

Links:

Website Willy DeVille International Fans

Blog zwijmelen op de muziek van Willy DeVille

Mink DeVille met Coup de Grâce is een blog van © Pieterjan Brands augustus 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Mink DeVille with the album Coup de Grâce

The American band Mink DeVille was associated with the New Wave movement. The group regularly played at the New York club CBGB, where other bands performed that were part of the Punk and New Wave scene in New York, such as Television, Talking Heads and Blondie. In contrast to these groups, Mink DeVille’s music is different and influenced by the rock, rhythm & blues, soul, and Latin music of the Little Italy neighborhood in New York.

The period around 1980 was difficult for the band’s singer, Willy DeVille. He struggled with the band members, his manager, the record label, and with a drug addiction. New opportunities presented themselves. Atlantic Records offered him the opportunity to record an album. He hired passionate and talented musicians. Jack Nitzsche was responsible for production and arrangements.

Mink DeVille Coup de Grace
Mink DeVille Coup de Grace

Songs

Of the ten songs on the album, Willy DeVille wrote eight. The two covers are You Better Move On by soul singer Arthur Alexander and Help Me to Make It (Power of a Woman’s Love) by singer Eddie Hinton. There are uptempo songs like Just Give Me One Good Reason and Love Me Like You Did Before. Maybe Tomorrow starts as a ballad and turns into a rock song. Coup de Grâce has only good songs, with Love and Emotion and You Better Move On being the highlights for me.

Theme

Coup de Grâce pays tribute to the love for women. More specifically, the worship of women is the central theme. The outside world is seen as threatening, but when a man is assured of a woman’s love, he will succeed in surviving. The romantic Willy DeVille believes in eternal love.

Judgment

On Coup de Grâce, the music sounds fresh, enthusiastic, and accessible. There is a strong unity between the songs. Willy DeVille’s phenomenal voice is rough, smooth, and melodic. The music warms the soul and comes to life in the evening and at night. It breathes the atmosphere of a sultry summer evening in Little Italy, New York. Steamy rock and rhythm & blues songs are interspersed with dreamy love songs. The songs are thoroughly romantic, without falling into false sentimentality.

The title Coup de Grâce has multiple meanings. First, it is a Mafia expression that refers to killing someone with a gunshot through the mouth. That meaning fits Mink DeVille’s music, which blows you away. The second meaning of Coup de Grâce is putting the finishing touches on a work of art. And that is precisely what Willy and his band have done with this album: they have made it a timeless masterpiece full of love and emotion.

Album score: 9/10

Links:

Website Willy DeVille International Fans

Blog into ecstacy with the music of Willy DeVille

Mink DeVille with Coup de Grâce is a blog by © Pieterjan Brands August 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *