Mercy John overtuigt met Nights On Fire

Album recensie van Mercy John en de weergave van het gesprek dat ik met hem had voor de release van Nights On Fire.

For text in English scroll below

Recensie

Wat een gelouterde Amerikaanse muzikant, dacht ik bij het horen van de muziek van Mercy John. Niet alles is wat het lijkt. De muzikant heet John Verhoeven, alias Mercy John, en hij woont in het Brabantse Veghel in plaats van Nashville. John zingt accentloos Amerikaans-Engels. De uitspraak en de Americana sound brachten me op de verkeerde gedachte.

De songs en teksten zijn ontleend aan John’s leven en geschreven in de corona periode. Zoals de albumtitel aangeeft, is de nacht één van de thema’s. In Nights On Fire bezingt hij de opwinding van de nacht. En over zijn nachtwandelingen in het nummer Nighttime Walk (met een fraaie gitaar outro).

Op Nights on Fire viert Mercy John het leven dat voor ons ligt en het leven van diegenen die ons zijn ontvallen, waaronder John’s vader. Zoals in I Am A Lover en in het beklemmende Death In The Air, een piano ballad waar de geest van Nick Cave rond zweeft. We horen de ingetogen kant op deze nummers.

Rock en uitbundigheid zijn terug te horen in bijvoorbeeld Ghost in the Machine en het frisse, catchy openingsnummer Teenage Lovers.

Samen met zijn uitstekende bandleden Rolf Verbaant (gitaar), Kirsten Boersma (toetsen), Tom Zwaans (bas) en Lynyrd Denissen (drums) nam John het album begin dit jaar op in de studio van Jules Fransen.

In vergelijking met zijn albums This Ain’t America en Let It Go Easy is het muzikale landschap verbreed. Naast Americana horen we op The Nights On Fire ook pop en rock. Met zijn derde album kan John zich meten met Nederlandse Americana artiesten als JW Roy en Danny Vera. Ik verwacht dat Mercy John een breder publiek gaat aanspreken met dit afwisselende album.

Album score: 7.5/10

Mercy John and Band foto Carlo van den Heuvel
Mercy John foto: Carlo van den Heuvel

Mercy John interview september 2022

De Nederlandse singer-songwriter en gitarist Mercy John is al meer dan 30 jaar actief in de muziek. John Verhoeven alias Mercy John heeft met Danny Vera de grote hit Roller Coaster geschreven. Het onlangs uitgebrachte album The Nights On Fire gaat hij met zijn band promoten. Een monoloog van een bevlogen muzikant.

Jeugdjaren

We woonden in een boerderij in Erp op het Brabantse platteland. Thuis stond de muziek altijd aan. Mijn vader was een grote Elvis Presley fan. Als kind maakte ik verzamel-cd’s met nummers van Elvis, The Rolling Stones en The Beatles.

Mijn ouders waren niet muzikaal. Ze stimuleerden mijn interesse in muziek wel, waardoor ik muzieklessen kon volgen. Ik begon met de blokfluit en daarna kwam het keyboard. Leuk, maar niet zo stoer, want ik wilde graag rocken. Mijn grote wens was een elektrische gitaar te hebben, want dat instrument paste beter bij mij. Die gitaar kwam er uiteindelijk nadat ik ervoor had gespaard. Ik heb zelf akkoorden leren spelen. Terwijl mijn vriendjes van school in hun vrije tijd voetbalden, speelde ik gitaar. Onze boerderij lag afgelegen en het voetbalveld was te ver weg.

Vanaf mijn 13e jaar speelde ik in bandjes. Zo vaak mogelijk, als het maar live was. We speelden op bruiloften, de middelbare school en op talentenjachten.

Nummers schrijven

Ik begon eigen nummers te schrijven. Het is een ambacht en dat gaat met ups en downs. Soms zit ik in een flow en komt er een stroom van liedjes uit. Op andere momenten gaat het schrijven stroever en twijfel ik of een nummer wel goed genoeg is.

Mijn teksten gaan over dingen die ik of anderen hebben meegemaakt. Sommige nummers gaan over mijn jeugd, andere songs over worstelingen in het leven die we allemaal hebben. Ik geef me in de teksten niet helemaal bloot. Er moet nog wat te raden over blijven voor de luisteraars. Dat mysterieuze vind ik belangrijk.

Persoonlijke teksten

Het is frappant hoe mijn fans de nummers verschillend interpreteren. Zo gaat Bad Start van mijn 2e album over dronken worden in een bar in Los Angeles en denken over hoe het verder gaat met mijn leven. Verschillende luisteraars denken dat deze song over iemand anders gaat, maar Bad Start gaat echt over mij. Een ander nummer Demons gaat over een burn-out die ik heb gehad. Toch is de teneur van mijn songs niet somber. In de nummers zitten hoop en de drive om door te gaan.

Oeuvre

Er zit een ontwikkeling in de albums. Op mijn eerste plaat This Ain’t New York staat echte Americana. De opvolger Let it Go Easy heeft een rauwere sound en sommige nummers zijn steviger.

Op Nights On Fire staan zowel kleine en intieme liedjes als grote en intense rocknummers. Deze plaat laat een breder palet aan instrumenten en invloeden horen. Zo gebruiken we een synthesizer en strijkers. Er zitten meer extremen in.

Inspiratiebronnen

Ik let bij het muziek luisteren naar het stemgeluid en de teksten. Een muzikant die ik erg bewonder is Ryan Adams. Zijn album Cold Roses uit 2005 heb ik grijs gedraaid. Ik hou verder van Wilco, The Jayhawks, Tom Petty, Bruce Springsteen, Neil Young en Nick Cave. Zij inspireren mij.

Solo-optredens en band optredens

Solo optreden is spelen met stilte. Ik hou van de interactie met het publiek. Bij solo-optredens zoek ik naar de gemeenschappelijke deler met het publiek. Deze optredens vind ik leuk en ik krijg er energie van. En dan te bedenken dat ik vroeger contact maken met mensen die ik niet kende, heel spannend vond.

Spelen met een band is energieker en geeft meer power dan solo optreden. Zo speelden we dit jaar op Tuckerville (het countrypopfestival met Ilse DeLange als drijvende kracht, redactie) en dat was te gek. De energie die wij gaven, kwam ook weer terug van het publiek.

Mercy John is mijn artiestennaam die ik gebruik bij solo en band optredens. Ik bedenk de arrangementen met de band. Ik heb geweldige muzikanten. Als bijvoorbeeld gitarist Rolf Verbaant met het idee komt voor een geweldige gitaarsolo dan gebruik ik die zeker. Uiteindelijk beslis ik of ik iets wel of niet wil.

Toeren

Ik ben vooral in Nederland bekend en toer ook hier. In Scandinavië is Americana ook populair en er is een publiek voor. We hadden zelfs een toer gepland, maar door corona ging het niet door. Het plan is er nog en we hopen eind 2023 met de band in Scandinavië op te treden. Eerst toeren we door Nederland om het nieuwe album te promoten.

Roller Coaster

Roller Coaster is de grote hit van Danny Vera die we samen schreven in 2019. Danny vroeg me om gitaar te spelen bij de opnames. Aanvankelijk twijfelde Danny om Roller Coaster uit te brengen als single. Uiteindelijk is het toch voor de corona periode uitgebracht. De single kreeg tijdens corona een boost. Het succes heeft me verrast. Ik ben op de achtergrond gebleven bij Roller Coaster. Het nummer heeft beslist deuren voor mij geopend aan de songwriter kant.

Ik wil het nummer niet verder uitmelken. Zo krijg ik regelmatig aanvragen om deze song te zingen bij crematies, maar daar ga ik niet op in. Ik wil mijn creatieve vrijheid behouden en daardoor komt er geen nieuwe versie van Roller Coaster. (Het nummer staat niet op één van de albums van Mercy John, redactie)

Danny Vera en ik hebben contact en we hebben samen geschreven aan een nummer dat nog niet is uitgebracht.  

The Mercy Motel

Ik ben actief en ondernemend. Mijn vriendin en ik hebben een paar jaar geleden, een oud huis gekocht in Veghel en verbouwd met een Bed and Breakfast erbij. We noemen het The Mercy Motel. Het is een creatieve broedplaats en ontmoetingsplek in hartje Brabant. Hier kunnen muzikanten schrijven, muziek maken, logeren en ook nummers opnemen in de studio.

In de corona tijd heb ik de website www.mercymotel.com gelanceerd als een virtuele ontmoetingsplaats waarbij mensen verhalen kunnen delen en lezen. Daarnaast werk ik als docent music marketing op de Fontys Academy for the Creative Economy in Tilburg aan de opleiding International Event Music & Entertainment Studies.

Discografie

 1. Nights On Fire (2022)
 2. Let It Go Easy (2019)
 3. Cruel Love – EP (2019)#
 4. This Ain’t New York (2017)

# Solo acoustic EP

Links:

Website Mercy John

https://www.mercymotel.com/

Link naar blog Tom Petty & The Heartbreakers album

Mercy John overtuigt met Nights On Fire is een blog van © Pieterjan Brands, november 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Mercy John convinces with Nights On Fire

What a purified American musician, I thought upon hearing Mercy John’s music. Not everything is what it seems. The musician’s name is John Verhoeven, aka Mercy John, and he lives in Veghel, Brabant, rather than Nashville. John sings accentless American English. The Americana sound can be heard in his music, which caught me off guard.

The songs and lyrics are borrowed from John’s life and written in the corona period. As the album title indicates, the night is one of the themes. In Nights On Fire, he sings about the excitement of the night. And about his walks in the song Nighttime Walk (with a beautiful guitar outro).

On Nights on Fire, Mercy John celebrates the life ahead and the lives of those who have passed away, including John’s father. As in I Am A Lover and in the haunting Death In The Air, a piano ballad where the ghost of Nick Cave floats around. We hear the subdued side.

Exuberance and rock can be found in Ghost in the Machine and the fresh and catchy opening number Teenage Lovers.

Together with his excellent band members Rolf Verbaant (guitar), Kirsten Boersma (keys), Tom Zwaans (bass) and Lynyrd Denissen (drums), John recorded the album early this year at Jules Fransen‘s studio on the V2 label.

Compared to his albums This Ain’t America and Let It Go Easy, the musical landscape has broadened. Besides Americana, we hear pop and rock on The Nights On Fire. With Nights On Fire, he can compete with Dutch Americana artists like JW Roy and Danny Vera. I think that Mercy John will appeal to a wider audience with this varied album.

Album score: 7.5/10

Mercy John band live (foto door Lucas van Slegtenhorst)
Mercy John band live foto door Lucas van Slegtenhorst

Mercy John Interview

Dutch singer-songwriter and guitarist Mercy John has been active in music for more than 30 years. John Verhoeven aka Mercy John wrote the big hit Roller Coaster with Danny Vera. He will promote the recently released album The Nights On Fire with his band. A monologue from an inspired musician.

Youth

We lived in a farmhouse in Erp in the Brabant countryside in The Netherlands. At home, we always heard music. My father was a big Elvis Presley fan. As a child, I made collectible CDs with songs by Elvis, The Rolling Stones and The Beatles.

My parents were not musical. They did encourage my interest in music, which allowed me to take music lessons. I started with the recorder and then came the keyboard. Fun, but not so tough, because I wanted to rock. My big wish was to have an electric guitar because that instrument suited me better. That guitar eventually came after I saved up for it. I learned to play chords by myself. While my friends from school played football in their free time, I played guitar. Our farm was remote and the football field was too far away.

From the age of 13, I played in bands. As often as possible, as long as it was live. We played at weddings, high school and talent shows.

Writing songs

I started writing my songs. It’s a craft and it goes with ups and downs. Sometimes I’m in a flow and a stream of songs comes out. At other times, the writing is more complicated and I doubt whether a song is good enough.

My lyrics are about things which I or others have experienced. Some songs are about my childhood and other songs are about struggles in life that we all have. I don’t expose myself completely in the lyrics. There has to be something left for the listeners to guess. That mystery is important to me.

Personal lyrics

It’s striking how my fans interpret the songs differently. For instance, Bad Start from my 2nd album is about getting drunk in a bar in Los Angeles and thinking about how my life is going to continue. Several listeners think this song is about someone else, but Bad Start is really about me. Another song Demons is about a burnout I had. Yet the tenor of my songs is not gloomy. The songs contain hope and the drive to keep going.

Oeuvre

There is an evolution in the albums. My first record This Ain’t New York features real Americana. The follow-up Let it Go Easy has a rawer sound and some songs are more solid.

Nights On Fire features small and intimate songs as well as big and intense rock songs. This record showcases a wider palette of instruments and influences. For instance, we use a synthesiser and strings. There are more extremes in it.

Sources of inspiration

When listening to music, I pay attention to the sound of the voice and the lyrics. One musician I greatly admire is Ryan Adams. I have played his 2005 album Cold Roses so many times. I also like Wilco, The Jayhawks, Tom Petty, Bruce Springsteen, Neil Young and Nick Cave. They inspire me.

Solo performances and band performances

Solo performance is playing with silence. I love interacting with the audience. In solo performances, I look for the common denominator with the audience. I enjoy these performances and I get energy from them. And to think that I used to find connecting with people I didn’t know very exciting.

Playing with a band is energetic and gives more power than performing solo. This year, for instance, we played at Tuckerville (the country pop festival with Ilse DeLange as the driving force, editors) and it was awesome. The energy we gave also came back from the audience.

Mercy John is the stage name that I use for solo and band performances. I come up with the arrangements with the band. I have great musicians. For example, if guitarist Rolf Verbaant comes up with the idea for a great guitar solo, I use it. In the end, I decide whether I want something or not.

Touring

I am mainly known in the Netherlands and also tour there. In Scandinavia, Americana is also popular and there is an audience for it. We even had a tour planned, but due to corona it didn’t go ahead. The plan is still there and we hope to perform with the band in Scandinavia by the end of 2023. First, we are touring the Netherlands to promote the new album.

Roller Coaster

Roller Coaster is Danny Vera‘s big hit that we wrote together in 2019. Danny asked me to play guitar on the recordings. Initially, Danny hesitated to release Roller Coaster as a single. In the end, it was released before the corona period. The single got a boost during corona. The success surprised me. I stayed in the background with Roller Coaster. The song opened doors for me on the songwriter’s side.

I don’t want to make profit of the song. For instance, I regularly get requests to sing this song at cremations, but I don’t do that. I want to keep my creative freedom and therefore there will be no new version of Roller Coaster. (The song is not on any of Mercy John’s albums, editors)

Danny Vera and I are in touch and we have written together a song that has not been released yet. 

The Mercy Motel

I am active and entrepreneurial. My girlfriend and I bought a few years ago, an old house in Veghel and converted it with a Bed and Breakfast attached. We call it The Mercy Motel. It is a creative breeding ground and meeting place in the heart of Brabant. Here, musicians can write, make music, stay and also record songs in the studio.

During the corona time, I launched the website www.mercymotel.com as a virtual meeting place where people can share and read stories. I also work as a music marketing lecturer at the Fontys Academy for the Creative Economy in Tilburg on the International Event Music & Entertainment Studies course.

Links:

Website Mercy John

https://www.mercymotel.com/

Link naar blog Tom Petty & The Heartbreakers album

Mercy John overtuigt met Nights On Fire is een blog van © Pieterjan Brands, November 2022

2 gedachten over “Mercy John overtuigt met Nights On Fire”

 1. Lenneke Verhagen

  Hoi,
  Zit in de trein terug naar huis na te genieten met mijn dochter van jouw fantastische optreden in Bitterzoet Amsterdam met Danny Vera en Christian Lopez.
  We hebben genoten van je prachtige stem, gitaar en mondharmonica!
  Heel veel succes toegewenst en tot ziens!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *