Little Green Bag van de George Baker Selection is een tijdloze klassieker

Wie herkent het niet? Het basloopje gevolgd door galmende drumslagen, het Yeah gevolgd door de openingszinnen:

Lookin’ back on the track for a little green bag

Got to find just the kind I’m losin’ my mind

Het is het intro van het nummer Little Green Back van de George Baker Selection. Eén van de meest iconische nummers uit de Nederpop. Dit blog gaat over het ontstaan er van en hoe het nummer door de jaren heen verschillende revivals beleeft.

Repeteren in school en eigen nummers

In een schoolklas in de Zaanstreek repeteren de bandleden van Soul Innovation, waarvan Hans Bouwens zanger-gitarist is. Ze spelen soulcovers van Otis Redding, Sam and Dave en Arthur Conley en treden regelmatig op in de kop van Noord-Holland. Hans wil graag doorbreken in de muziekwereld en doet audities bij platenmaatschappijen, maar wordt steeds afgewezen omdat hij geen eigen nummers heeft.

Daar wil hij verandering in brengen. Tijdens een van de repetities componeren improviserend Hans en bassist Jan Visser het nummer Little Green Bag. Het basdeuntje dat Jan gebruikt om de vingers los te maken voor de repetities, is het intro. Hans verzint snel een tekst voor het nummer, waarbij het belangrijkste is dat het rijmt.

Opnames Little Green Bag

Little Green Bag wordt opgenomen in Pie Verus’ studio in Haarlem als demo, samen met twee andere nummers. Pie ziet potentie in Little Green Bag en biedt het aan bij platenmaatschappij Negram. In september 1969 neemt de band deze drie nummers op in de Soundpush studio in Blaricum. Technicus Dick Bakker en producer Richard de Bois werken nog wat aan Little Green Bag. De muziek wordt op 4 sporen opgenomen, waar na Hans zijn partij eroverheen zingt, een veelvoorkomende methode voor studio-opnames in die tijd. De eerste take van Little Green Bag wordt uitgebracht als single.

Naïef en onervaren stemmen ze ermee in dat de kosten voor de studio-opnamen voor de band zijn en dat ze geen royalties zullen ontvangen.

Bandnaam George Baker Selection

De naam Soul Innovation dekt de lading van de band onvoldoende volgens de platenmaatschappij. Ze maken geen soul muziek. De bandleden zoeken koortsachtig naar een nieuwe naam. Hans leest in de roman Stiletto van de Amerikaanse auteur Harold Robbins over detective George Baker. Ze kiezen ervoor om deze naam te gebruiken met een aanvulling: de George Baker Selection. Hans Bouwens gebruikt George Baker als artiestennaam.

Succes Little Green Bag in 1969 en 1970

De single komt uit en tegen alle verwachtingen wordt het nummer een grote hit.  Radio Veronica in de persoon van DJ Lex Harding pikt het nummer op met de aankondiging ‘hier dan een nieuwe band met hun eerste uitstekende plaatje Little Green Bag, laten we hopen dat het geen eendagsvlieg is’. Het nummer wordt een hit in Nederland met een 9e plek en in België als nummer 1 in de hitlijsten. Hans werkt ondertussen als de lopende band medewerker bij limonadefabriek Raak.

Videoclip Little Green Bag The George Baker Selection

Internationaal succes

Ook buiten Nederland en België bestormt de George Baker Selection de hitlijsten. In  Australie, Turkije, Italie en het Caribisch gebied wordt Little Green Bag een nummer 1 hit. Jerry Ross van een Amerikaanse platenmaatschappij is geïnteresseerd in Nederlandse beatmuziek. De singles van Shocking Blue met Venus, Tee Set met Belle Amie en George Baker Selection met Little Green Bag verkopen goed in de VS. Er zijn 1 miljoen exemplaren verkocht. Jerry Ross steekt het geld in zijn zak en is spoorloos. De Nederlandse bands kunnen naar hun centen fluiten.

De tweede single van de George Baker Selection: Dear Ann wordt ook een hit. Dat is voor Hans Bouwens de reden om zijn baan bij de limonadefabriek op te zeggen en voor de muziek te kiezen.

Wat maakt het nummer zo tijdloos?

Het lied begint prikkelend en nodigt meteen uit om verder te luisteren. Het nummer is een mix van pop, rock en soul. Little Green Back is pakkend, herkenbaar en heeft een aanstekelijke melodie en een refrein die je gemakkelijk kunt meezingen.

Tekst van Little Green Bag

Volgens Hans Bouwens heeft Little Green Back een onzintekst. Het nummer is improviserend ontstaan. De betekenis was niet belangrijk, wel belangrijk was dat de woorden in de tekst rijmden.

De verhalen dat Little Green Back zou verwijzen naar het Amerikaanse dollarbiljet Little Green Back of naar een zakje wiet, kloppen niet.

Reservoir Dogs

Het nummer Little Green Bag leidt tot een serieuze comeback van George Baker in de muziekwereld. Quentin Tarantino, de Amerikaanse regisseur van Reservoir Dogs, gebruikt  Little Green Bag in de film, nadat Hans, de rechten van het nummer aan hem had verkocht. Dit levert weer geld op. Reservoir Dogs groeit uit tot een cultfilm, nadat de later uitgebrachte film Pulp Fiction van Tarantino een grote filmhit wordt. In 1999 wordt Little Green Bag  opnieuw als single uitgebracht en staat het 11 weken in de Nederlandse hitlijst.

Lidl reclame

Niet alleen in films maar ook in reclames wordt de hit gebruikt. Hans Bouwens werkt mee aan een reclame voor supermarktketen Lidl. De scene is geïnspireerd op de openingsscene uit de film Reservoir Dogs. We zien een ongeschoren Hans met zonnebril cool als hoofdrolspeler lopen. De tekst wordt veranderd in de reclame in Little Brown Bag en Hans prijst het brood aan van de supermarkt.

Covers van Little Green Bag

Het nummer is vaak gecoverd. In 1970 verschenen: I Punti Cardinali (La Borsetta Verde, het groene handtasje), de Canadese zanger Bobby Le Clerc (C’est Pourqoui) en de toen 17-jarige Italiaanse zangeres Nada (Un Passatempo).Er is ook een versie van The Ventures uit 2007. De bekendste cover van Little Green Bag is die van Tom Jones voor zijn album Reload uit 1999. Een cover waar Hans trots op is, want Tom Jones is één van zijn idolen.

Link naar videoclip

Tot slot

In 1969 kon niemand voorzien hoe het herkenbare basloopje van de George Baker Selection en hun eerste eigen nummer zo’n succes zouden worden. Het leverde Hans Bouwens een mooie muzikale carrière op. Naast Little Green Back behaalde de band wereldwijd succes met Una Paloma Blanca, dat zelfs nog beter verkocht. In de jaren ’70 had de band meerdere hits en traden ze op in vele landen, met pakkende ritmes en gemakkelijk mee te zingen nummers. George Baker heeft naar schatting 25 miljoen platen verkocht en behoort tot de best verkopende Nederlandse artiesten. Little Green Bag blijft tijdloos en heeft vele generaties muziekliefhebbers aangesproken en zal dat blijven doen.

Website George Baker

Meer over interessante intro´s van nummers in het blog Hoe Seven Nation´s Army van The White Stripes een anthem werd

Little Green Bag van George Baker Selection is een tijdloze klassieker is een blog van © Pieterjan Brands, oktober 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Little Green Bag by the George Baker Selection is a timeless classic song

Who doesn’t recognize it? The bassline followed by reverberating drum beats, the “Yeah” followed by the opening lines:

Lookin’ back on the track for a little green bag

Got to find just the kind I’m losin’ my mind

It’s the intro of the song Little Green Bag by the George Baker Selection. One of the most iconic songs in Dutch pop music. This blog is about its origin and how the song has experienced various revivals over the years.

Rehearsing in School and Writing Original Songs

In a school classroom in the Zaanstreek region, the band members of Soul Innovation, led by singer-guitarist Hans Bouwens, rehearse. They play soul covers of artists like Otis Redding, Sam and Dave and Arthur Conley performing regularly in the northern part of Holland. Hans wants to break into the music world and auditions for record labels, but he’s repeatedly rejected due to a lack of original songs.

He wants to change that. During one of the rehearsals, Hans and bassist Jan Visser compose the song Little Green Bag. The bassline that Jan uses to warm up his fingers before rehearsals becomes the intro. Hans quickly comes up with lyrics for the song, focusing on making them rhyme.

Recording Little Green Bag

Little Green Bag is recorded in Pie Verus’ studio in Haarlem as a demo, along with two other songs. Pie sees potential in Little Green Bag and offers it to the record label Negram. In September 1969, the band records these three songs at the Soundpush studio in Blaricum. Technician Dick Bakker and producer Richard de Bois make some adjustments to the song. The music is recorded on 4 tracks, with Hans singing his part over it, a common method for studio recordings at that time. The first take of Little Green Bag is released as a single.

Naïve and inexperienced, they agree that the studio recording costs will be covered by the band, and they won’t receive royalties.

Band Name: George Baker Selection

The name Soul Innovation doesn’t quite fit the band, according to the record label. They’re not playing soul music. The band members search desperately for a new name. Hans reads about detective George Baker in the novel “Stiletto” by American author Harold Robbins. They decide to use this name, with an addition: the George Baker Selection. Hans Bouwens adopts George Baker as his stage name.

Success of Little Green Bag in 1969 and 1970

The single is released, and against all expectations, the song becomes a huge hit. Radio Veronica’s DJ Lex Harding picks up the song, announcing, “Here’s a new band with their excellent first record, Little Green Bag. Let’s hope they’re not a one-hit wonder.” The song becomes a hit in the Netherlands, reaching 9th place, and in Belgium, it hits number 1 on the charts. Meanwhile, Hans works as a factory worker at the Raak lemonade factory.

International Success

The George Baker Selection also storms the charts outside the Netherlands and Belgium. Little Green Bag becomes a number 1 hit in Australia, Turkey, Italy, and the Caribbean. Jerry Ross from an American record label is interested in Dutch beat music. The singles of Shocking Blue with Venus, Tee Set with Ma Belle Amie and George Baker Selection with Little Green Bag sell well in the US. One million copies are sold. Jerry Ross pockets the money and disappears. The Dutch bands are left without their earnings.

The second single from the George Baker Selection, Dear Ann, also becomes a hit. This prompts Hans Bouwens to quit his job at the lemonade factory and choose music as his career.

What Makes the Song Timeless?

The song starts with a catchy riff and immediately invites you to listen further. It’s a blend of pop, rock, and soul. Little Green Bag is catchy, recognizable, and has an infectious melody and an easily sing-along chorus.

Lyrics of Little Green Bag

According to Hans Bouwens, Little Green Bag has nonsensical lyrics. The song was improvised. The meaning wasn’t important; what mattered was that the words rhymed.

Reservoir Dogs

The song Little Green Bag leads to a serious comeback for George Baker in the music world. Quentin Tarantino, the American director of Reservoir Dogs, uses Little Green Bag in the film after Hans sold him the rights to the song. This brings in more money. Reservoir Dogs becomes a cult film, and later, Tarantino’s film Pulp Fiction becomes a major hit. In 1999, Little Green Bag is re-released as a single and spends 11 weeks on the Dutch charts.

Lidl Advertisement

The hit isn’t only used in films but also in commercials. Hans Bouwens collaborates on an advertisement for the supermarket chain Lidl. The scene is inspired by the opening scene of Reservoir Dogs. We see a scruffy Hans wearing sunglasses, looking cool as the main character. The lyrics are changed to Little Brown Bag in the commercial, and Hans promotes the supermarket’s bread.

Covers of Little Green Bag

The song has been covered many times. In 1970, versions were released by artists like I Punti Cardinali (La Borsetta Verde), Canadian singer Bobby Le Clerc (C’est Pourquoi), and the then 17-year-old Italian singer Nada (Un Passatempo). There’s also a version by The Ventures from 2007. The most famous cover of Little Green Bag is by Tom Jones for his album Reload from 1999. Hans is proud of this cover, as Tom Jones is one of his idols.

Finally

In 1969, no one could foresee how the recognizable bassline of the George Baker Selection and their first original song would become such a success. It paved the way for a successful musical career for Hans Bouwens. In addition to Little Green Bag, the band achieved global success with Una Paloma Blanca, which sold even better. In the 1970s, the band had multiple hits and performed in many countries, with catchy rhythms and easy-to-sing-along songs. George Baker has sold an estimated 25 million records and is among the best-selling Dutch artists. Little Green Bag remains timeless, appealing to many generations of music lovers and will continue to do so.

Little Green Bag from George Baker Selection is a timeless classic song is a blog by © Pieterjan Brands October 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *