Lea van The Cats: de kracht van muzikale troost

In 1968 scoorde de Volendamse band The Cats hun eerste nummer één-hit met Lea. De bassist van The Cats Arnold Mühren schreef het nummer dat op het eerste gezicht een nummer leek over een gebroken liefde. Twintig jaar later werd het geheim achter de tekst van het nummer bekendgemaakt. Lees het blog Lea is een levend monument gemaakt door The Cats.

De 19-jarige Lia Vertelman en haar verloofde Frits Bartling rijden op 25 november 1967 ´s ochtends vanuit Noord-Holland naar Deventer. De talentvolle schaatser Frits zal deelnemen aan de IJsselcup op de korte afstanden. Het leven lacht het jonge stel toe. Zij werkt in een naai atelier en bezoekt alle  concerten van haar favoriete band The Cats. `De meiden van Wervershoof waren er ook weer,` zeiden de bandleden van The Cats als Lia met vier vriendinnen in het publiek stonden.

Onderweg bij Barneveld gaat het mis op die bewuste zaterdag. Bij een inhaalmanoeuvre botst de auto van Frits en Lia frontaal op een tegenligger. Lia wordt naar het Academisch ziekenhuis in Utrecht gebracht waar ze dezelfde dag nog bezwijkt. Frits de schaatser heeft verwondingen aan zijn hoofd en been. De bestuurder van de tegenligger raakt licht gewond. Het ongeval is groot nieuws mede door de bekendheid van Frits. Hij raakt daarna snel in de vergetelheid.

Het valt de leden van The Cats op dat ze hun trouwe fan Lia uit Wervershoof niet meer komt naar de concerten. Bij navraag horen ze het verhaal van het fatale ongeluk. Een jaar eerder is ook Lia´s vader verongelukt. Bassist Arnold Muhren is aangedaan door het nieuws. Hij schrijft namens The Cats aan de moeder van Lia een condoleance brief. Uit dat contact blijkt dat Lia´s moeder troost put uit de muziek van The Cats. Mühren komt op het idee om Lia te eren met een speciaal nummer.

The Cats willen “Lea” als single uitbrengen, maar Mühren eist eerst goedkeuring van de familie Vertelman. Met een recorder in zijn auto bezoekt Arnold hen en speelt de demo voor Lia’s moeder, die diep ontroerd raakt. Hoewel ze het moeilijk vindt als het nummer op de radio wordt gespeeld, put ze troost uit dit levende monument, dat Lea voor haar is. De voorwaarde is geheimhouding over Lia’s verhaal, een belofte waar The Cats leden zich aan houden. Pas in 1988, bij Muhren’s onthulling, komt het verhaal achter Lea naar buiten.

Bijna was het verhaal over Lia veel eerder uitgelekt. Telegraaf-verslaggever Henk van der Meijden zou op het punt hebben gestaan te onthullen waar het nummer over ging. Mühren raakte in paniek, vanwege zijn belofte aan de familie Vertelman, en schreef een brief aan Van der Meijden die hij persoonlijk bij de krant bezorgde. Het verhaal over Lia werd niet in de Telegraaf gepubliceerd.

Wat opvalt zijn de melodieuze gitaarlijnen en harmonische zang, een kenmerkende stijl van The Cats. Voor de leadzang met de snik in de stem zorgt Piet Veerman. De tekst van het lied gebruikt de metafoor van een roos om het verlies van een geliefde te symboliseren.

Het orkestrale nummer Lea blijft een van de bekendste nummers van The Cats. Het is nummer staat al jaren in de Top 2000 van NPO 2 met een 361e plaats als hoogste positie in 2006. Het nummer Lea hoort bij de populairste nummers uit het The Cats repertoire.

Website van The Cats

Lea van The Cats: de kracht van muzikale troost is een blog van © Pieterjan Brands, september 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Lea by The Cats: The Power of Musical Comfort

In 1968, the Dutch band The Cats achieved their first number one hit with Lea. The bassist of The Cats, Arnold Mühren, penned the song that initially appeared to be about a shattered love. Twenty years later, the secret behind the song’s lyrics was revealed. Read the blog “Lea: A Living Monument Created by The Cats.”

On November 25, 1967, 19-year-old Lia Vertelman and her fiancé Frits Bartling set off from North Holland to Deventer in the early morning. The talented skater Frits was to compete in the IJsselcup for short distances. Life smiled upon the young couple. She worked in a sewing studio and attended all the concerts of her favorite band, The Cats. “The girls from Wervershoof were there again,” said The Cats’ band members when Lia and her four friends stood in the audience.

Trouble struck on that fateful Saturday near Barneveld. During an overtaking maneuver, Frits and Lia’s car collided head-on with an oncoming vehicle. Lia was rushed to the Academic Hospital in Utrecht, where she succumbed later that day. Frits, the skater, suffered injuries to his head and leg. The driver of the other car sustained minor injuries. The accident made headlines, partly due to Frits’ fame. He soon faded into obscurity.

The members of The Cats noticed the absence of their loyal fan Lia from Wervershoof at their concerts. Upon inquiry, they learned about the tragic accident. A year earlier, Lia’s father had also died in an accident. Bassist Arnold Mühren was deeply affected by the news. On behalf of The Cats, he wrote a condolence letter to Lia’s mother. Their contact revealed that Lia’s mother found solace in the music of The Cats. Mühren conceived the idea of honoring Lia with a special song.

The Cats aimed to release Lea as a single, but Mühren insisted on seeking approval from the Vertelman family first. With a recorder in his car, Arnold visited them and played the demo for Lia’s mother, who was profoundly moved. When asked if she could handle the song being played on the radio, Lia’s mother admitted it would be difficult, but she found solace in this living monument, Lea. The condition was that Lia’s story would never be made public. The members of The Cats honored this promise. It wasn’t until 1988, when Arnold Mühren was asked about the origins of Lea, that he unveiled the secret behind the song and recounted Lia’s story.

The story of Lia’s tragedy almost leaked earlier. Telegraaf reporter Henk van der Meijden was reportedly close to revealing the song’s subject. Mühren panicked due to his promise to the Vertelman family and personally delivered a letter to Van der Meijden at the newspaper. The story about Lia was not published in The Telegraaf (a Dutch newspaper).

Noteworthy are the melodic guitar lines and harmonious vocals, characteristic of The Cats’ style. Piet Veerman delivers the lead vocals with a poignant touch. The song’s lyrics employ the metaphor of a rose to symbolize the loss of a loved one.

The orchestral song Lea remains one of The Cats’ most recognized tracks. It has held a place in NPO 2’s Top 2000 for years, reaching its highest position at 361st in 2006. Lea stands as one of The Cats’ most beloved songs.

The Cats
The Cats
The Cats Lea single over
The Cats Lea single cover

Website van The Cats

Lea by The Cats: The Power of Musical Comfort is a blog by © Pieterjan Brands, September 2023.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *