Johnny Cash en zijn beste Prison Concerten

Het opnemen van live optredens gebeurde niet vaak in jaren ’60. Laat staan het opnemen van optredens in gevangenis. De gok die Johnny Cash nam, pakte goed uit. Hij redde er zijn carrière mee. Johnny Cash en zijn beste Prison Concerten. Een terugblik op de concerten At Folsom Prison en At San Quentin.

Johnny Cash with guitar
Johnny Cash with guitar

For text in English, please scroll below

AT FOLSOM PRISON ALBUM

“Hello I’m Johnny Cash.” Met deze woorden begroette de Amerikaanse countryzanger zijn publiek in Folsom Prison op 13 januari 1968. Met zijn begeleidingsband the Tennessee Three, June Carter, Carl Perkins en the Statler Brothers gaf Cash op die dag twee concerten in deze gevangenis in Folsom Californië. De opnamen werden op plaat uitgebracht.#

Het waren belangrijke concerten voor Johnny Cash. Zijn muziek carrière was tanende. Johnny had geen hits en was verslaafd aan de drugs. Het was erop of eronder voor Cash.

HET EERSTE ALBUM DAT LIVE IN EEN GEVANGENIS WERD OPGENOMEN

At Folsom Prison was het eerste live album dat ooit in een gevangenis werd opgenomen. De rauwe combinatie van rock en country werd enthousiast ontvangen door de gevangenen. De outlaw Johnny Cash verplaatste zich in de wereld van de gevangenen en liet zien en horen dat hij ze begreep. De mix van songs in het boom-chicka-boom ritme en gospelnummers sloegen in als een bom. De bajesklanten schreeuwden enthousiast hun kelen schor.

Johnny Cash trad vaker op gevangenissen en had al vaker geopperd dat het een goede plek was om een live album op te nemen. Het was een gok voor de platenmaatschappij Colombia Records. Zou een live album opgenomen in de gevangenis wel aan slaan bij zijn fans? Cash was per slot van rekening een Christen. Het pakte goed uit. At Folsom Prison werd een bestseller. De fans sloten Johnny Cash weer in hun armen.

AT FOLSOM PRISON SONGS

In het eerste nummer over de gevangenis The Folsom Prison Blues gaat Cash meteen los. Hij toont zijn rebelse karakter door te zingen: ‘I shot a man in Reno, Just to watch him die.’

We horen nog meer bijzondere songs zoals 25 Minutes To Go. Het nummer gaat over een gevangene die zijn laatste minuten aftelt voordat hij wordt opgehangen aan de galg.

Van het bluegrass nummer Orange Blossom Special maakt Johnny Cash een uptempo nummer met mondharmonica.

Ontroerend is de ballad Give My Love To Rose. Een doodzieke gevangene wil zijn vrouw en zoon opzoeken maar stort in elkaar bij een spoorlijn. De man vraagt aan een vreemde – die zich over hem ontfermt – om zijn vrouw en zoon zijn liefde en een envelop met geld te geven.

Het slotnummer Greystone Chapel is geschreven door Folsom Prison gevangene Glen Sherley, die bij het concert aanwezig was.

Als het optreden is afgelopen, horen we dat de gevangenen instructies krijgen over hoe ze weer terug kunnen naar hun cel. De meeste gevangenen zullen na een uurtje Johnny Cash diep in hun ziel zijn geraakt door de performance en muziek van The Man in Black.

AT SAN QUENTIN ALBUM

De tweede live plaat opgenomen in de gevangenis in San Quentin Californië volgt in 1969. San Quentin is een gevangenis voor zware criminelen.

Johnny Cash treedt op met June Carter, Carl Perkins, the Statler Brothers en the Carter Family. De gitarist van The Tennessee Three Luther Perkins is overleden in augustus 1968. Hij wordt vervangen door Bob Wootton.

AT SAN QUENTIN SONGS

Deze keer staan de hits als Big River, I Walk The Line en the Ring Of Fire op de setlijst. Ze spelen gospelnummers zoals There Will Be Peace In The Valley en He Turned The Water Into Wine.

Twee bijzondere nummers licht ik eruit:

Cash heeft het nummer San Quentin speciaal geschreven. De song slaat aan bij de gevangenen en krijgt veel bijval. Cash kiest duidelijk voor de kant van de gevangenen.

San Quentin, may you rot and burn in hell.

May your walls fall and may I live to tell.

May all the world forget you ever stood.

And may all the world regret you did no good.’

Als Cash het nummer heeft gespeeld, krijgt hij verzoeken van de gevangenen om dit nummer nog een keer te spelen. Johnny zingt San Quentin twee keer achter elkaar.

Een ander nummer dat hij voor het eerst laat horen, is A Boy Named Sue. In dit humoristische lied vertelt de zanger dat zijn vader, die wegliep toen de zanger nog een kleuter was, hem de naam Sue gaf. Met deze meisjesnaam is hij overal het mikpunt van spot. Sue heeft een vreselijke hekel aan zijn verdwenen vader. Als de zoon zijn vader tegen komt na een zoektocht, gaat hij het gevecht aan. Na de vechtpartij legt de vader zijn zoon uit dat hij door die naam geleerd heeft assertief te zijn in deze harde wereld. Ze sluiten vriendschap. En Sue neemt zich voor, dat als hij zelf een zoon zal krijgen, hij het kind een jongensnaam als George of Bill zal geven, maar zeker geen Sue.

Ook het At San Quentin album is een groot succes en verkoopt goed. A Boy Named Sue wordt de grootste hit van Johnny Cash in de VS.

OORDEEL

Het is vijftig jaren later nog steeds opwindende en relevante muziek. Cash laat zien dat hij een uitstekende entertainer en een gedreven zanger is. De nummers klinken zo goed dat het lijkt alsof we zelf in de zaal zitten bij het concert.

At Folsom Prison en At San Quentin zijn beide prima albums, Het is moeilijk een favoriet aan te wijzen. De albums zijn aan elkaar gewaagd. Als ik toch een favoriet aan wil wijzen dan is dat At San Quentin. Dit album heb ik vaker gehoord. Er staan meer aansprekende nummers op dan op At Folsom Prison. Johnny is rebelser en ageert tegen het gevangenisregime. De sfeer onder de gevangenen op At San Quentin is uitbundiger dan At Folsom Prison.

Beide albums zijn na 50 jaar nog steeds urgent en relevant. Klassieke live albums zoals deze hoor je niet vaak.

VERSCHILLENDE ALBUM VERSIES

Er zijn meerdere versies uitgebracht van beide albums.

At Folsom Prison kwam in 1968 op de markt met 10 nummers. De latere uitgave uit 1999 heeft 19 nummers. In 2008 verscheen een complete box met twee cd’s van beide Folsom Prison concerten en een dvd met foto´s en interviews.

De eerste versie van At San Quentin verscheen in 1969 met 10 nummers. Daarna verscheen een uitgave uit 1999 met 18 nummers. Tenslotte bestaat er een box uit 2007 met twee cd’s van het concert en een dvd met de documentaire Live At San Quentin.

#De cd’s die ik hier bespreek zijn uit de Prison Concerts box uit 1999

Album scores:

At Folsom Prison 8;

At San Quentin 8.5

Johnny Cash official website link

Link naar blog Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

 

Johnny Cash en zijn beste Prison Concerten is een blog van © Pieterjan Brands, augustus 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

JOHNNY CASH AND HIS BEST PRISON CONCERTS

AT FOLSOM PRISON

“Hello I’m Johnny Cash.” With these words the American country singer greeted his audience at Folsom Prison on 13 January 1968. With his backing band the Tennessee Three, June Carter, Carl Perkins and the Statler Brothers, Cash gave two concerts that day in this prison in Folsom California. The recordings were released on record.#

They were important concerts for Johnny Cash. His music career was waning. Johnny had no hits and was addicted to drugs. It was make or break for Cash.

THE FIRST ALBUM RECORDED LIVE IN A PRISON

At Folsom Prison was the first live album ever recorded in a prison. The raw combination of rock and country was enthusiastically received by the prisoners. Johnny Cash the outlaw moved into the world of the prisoners’ and showed that he understood them. The mix of boom-chicka-boom rhythms and gospel songs hit the prisoners like a bomb. The inmates screamed their throats out enthusiastically.

Johnny Cash often performed in prisons and had often suggested that it would be a good place to record a live album. It was a gamble for the record company Colombia Records. Would a live album recorded in prison appeal to his fans? Cash was a Christian, After all. It worked out well. At Folsom Prison became a bestseller. The fans embraced Johnny Cash again.

Johnny Cash At Folsom Prison
Johnny Cash At Folsom Prison album cover

AT FOLSOM PRISON SONGS

In the first song about the prison, The Folsom Prison Blues, Cash immediately goes wild. He shows his rebellious nature by singing: ‘I shot a man in Reno, Just to watch him die.’

We hear other special songs such as 25 Minutes To Go. The song is about a prisoner counting down his last minutes before being hanged on the gallows.

Johnny Cash turns the bluegrass song Orange Blossom Special into an uptempo song with harmonica.

The ballad Give My Love To Rose is touching. A terminally ill prisoner wants to visit his wife and son but collapses near a railway line. The man asks a stranger – who takes care of him – to tell his wife and son that he loves them and to give them an envelope with money.

Greystone Chapel  the closing number was written by Folsom Prison inmate Glen Sherley, who was present at the concert.

When the performance is over, we hear that the prisoners are getting instructions on how to get back to their cells. After an hour of Johnny Cash, most prisoners will have been deeply touched by the performance and music of The Man in Black.

AT SAN QUENTIN ALBUM

The second live record recorded in the San Quentin California prison follows in 1969. San Quentin is a prison for serious criminals.

Johnny Cash performs with June Carter, Carl Perkins, the Statler Brothers and the Carter Family. The Tennessee Three guitarist Luther Perkins passed away in August 1968. He was replaced by Bob Wootton.

Johnny Cash at San Quentin
Johnny Cash At San Quentin album cover

AT SAN QUENTIN SONGS

This time around, hits like Big River, I Walk The Line and the Ring Of Fire are on the set list. They play gospel songs like There Will Be Peace In The Valley and He Turned The Water Into Wine.

I will highlight two special songs:

Cash wrote the song San Quentin specifically. The song strikes a chord with the prisoners and gets a lot of support. Cash clearly sides with the prisoners.

San Quentin, may you rot and burn in hell.

May your walls fall and may I live to tell.

May all the world forget you ever stood.

And may all the world regret you did no good.’

When Cash has played the song, he receives requests from the inmates to play this song again. Johnny sings San Quentin twice in a row.

Another song he plays for the first time is A Boy Named Sue. In this humorous song, the singer tells that his father, who ran away when the singer was a toddler, gave him the name Sue. With this girl’s name, he is the target of ridicule everywhere. Sue hates his disappeared father. When the son encounters his father after a search, he starts a fight. After the fight, the father explains to his son that this name has taught him to be assertive in this harsh world. They become friends. And Sue resolves that if he will have a son of his own, he will give the child a boy’s name like George or Bill, but definitely not Sue.

The At San Quentin album is also a great success and sells well. A Boy Named Sue becomes Johnny Cash’s biggest hit in the US.

VERDICT

Fifty years later, it’s still exciting and relevant music.. Cash shows that he is an excellent entertainer and a driven singer. The songs sound so good that it seems as if we are sitting in the hall at the concert.

At Folsom Prison and At San Quentin are both great albums, It’s hard to pinpoint a favorite. The albums are evenly matched. If I had to pick a favorite it would be At San Quentin. I have heard this album more than once. It has more appealing songs than At Folsom Prison. Johnny is more rebellious and agitates against the prison regime. The atmosphere among the prisoners on At San Quentin is more exuberant than At Folsom Prison.

Both albums are still urgent after 50 years. Classic live albums like these you don’t hear very often.

DIFFERENT VERSIONS

Multiple versions of both albums have been released.

At Folsom Prison was released in 1968 with 10 tracks. The later 1999 release has 19 songs. In 2008 a complete box set was released with two CDs of both Folsom Prison concerts and a DVD with photos and interviews.

The first version of At San Quentin appeared in 1969 with 10 songs. After that, a 1999 edition with 18 songs. Finally, there is a box set from 2007 with two CDs of the concert and a DVD with the documentary Live At San Quentin.

#The CDs I discuss here are from the Prison Concerts box from 1999

ALBUM SCORES:

At Folsom Prison 8/10;

At San Quentin 8.5/10

Official website Johnny Cash link

Johnny Cash and his best Prison Concerts is a blog by © Pieterjan Brands, August 2022

4 gedachten over “Johnny Cash en zijn beste Prison Concerten”

    1. Dank je wel Gita voor je reactie. Johnny Cash behoort tot mijn favoriete muzikanten. Ik verveel me nooit bij zijn muziek.

  1. Johnny Cash is de grootste country ster. Deze concerten live opgenomen behoren tot zijn beste werk. Ook zijn American Recordings albums met akoestische gitaarnummers vind ik erg goed.

  2. Pingback: Vier dingen die je moet weten over Nick Lowe – muziekpopenrock

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *