John Hiatt mijn 5 favoriete albums

John Hiatt is een geweldige singer-songwriter die al meer dan 40 jaren actief is. Naast de klassieke piano ballad Have A Little Faith In Me heeft Hiatt nog veel meer goede songs en albums gemaakt. Veel van zijn nummers zijn gecoverd door bekende muzikanten zoals Bob Dylan, Emmylou Harris, B.B. King en Eric Clapton. In dit blog bespreek ik mijn 5 favoriete albums.

John Hiatt mijn 5 favoriete albums

For text in English please scroll below

Uit zijn oeuvre van 25 albums kies ik 5 titels die me het meest aanspreken.

Dat zijn van oud naar nieuw:

BRING THE FAMILY

Het gaat beter met John Hiatt. De verslavingen aan drank en drugs zijn bezworen en de zelfmoord van zijn tweede vrouw is verwerkt. Als familieman brengt Hiatt een tijdloos en warm album uit met openhartige songteksten. Opgenomen in vier dagen met gitarist Ry Cooder, bassist Nick Lowe en drummer Jim Keltner. De ballad Have a Little Faith in Me wordt een radio klassieker. Met het nummer Thing Called Love heeft Bonnie Raitt succes. Op Lipstick Sunset excelleert de slide gitaar van Ry Cooder. Bring the Family bezorgt de Amerikaanse zanger eindelijk erkenning die hij verdient. Dit achtste album wordt beschouwd als zijn meesterwerk.

Album score: 8.5/10

 

SLOW TURNING

Na het succesvolle Bring The Family komt Hiatt voor de dag met de sterke opvolger Slow Turning. Voor dit album zijn The Goners de begeleidingsband onder aanvoering van slidegitarist Sonny Landreth. John krijgt hulp van Bernie Leadon (The Eagles) die mandoline en banjo speelt. De Amerikaanse zanger overtuigt opnieuw met vuige rocknummers en mooie ballads. Hiatt zingt hoe hij en zijn huidige vrouw uit de brokstukken van hun levens met wilskracht iets nieuws hebben gebouwd en proberen om dat in stand te houden.

Album score: 8.5/10

 

PERFECTLY GOOD GUITAR

Met een jonge band brengt Hiatt zijn meest rauwe rock album uit met een prominente plek voor de elektrische gitaar. Doordat zijn stiefzoon fan is van de band Faith No More komt Hiatt uit bij Matt Wallace als producer. Perfectly Good Guitar is een minder persoonlijk en gepolijst album dan Slow Turning en Bring The Family. Hij overtuigt wel, want alle 13 nummers zijn goed. ‘It breaks my heart to see those stars smashing a perfectly good guitar’, zingt Hiatt in het titelnummer als klacht naar Pete Townsend (The Who) en de gitaristen uit het grunge tijdperk die hun gitaren regelmatig stuk sloegen. Het rockende Something Wild wordt gecoverd door Iggy Pop.

Album score: 8/10

 

CROSSING MUDDY WATERS

Waar John Hiatt in de jaren ’80 met het ene mooie album na het andere op de proppen komt, valt de oogst in de jaren ’90 tegen. Gelukkig begint hij als herboren aan het nieuwe millennium. Crossing Muddy Waters is een mooi akoestisch album van een singer-songwriter in topvorm met een sobere begeleiding. Het album bevat sterke en integere songs met country, folk, blues, gospel en bluegrass invloeden. Net als bij Bring The Family is album opgenomen in vier dagen. 

Album score: 7.5/10

 

DIRTY JEANS AND MUDSLIDE HYMNS

Het duurt een tijd voordat de singer-songwriter het heilige vuur hervindt. Gelukkig klinkt Hiatt weer dwingend en urgent. Het twintigste album heeft een lekker vol geluid dankzij producer Kevin Shirley (Black Crowes en Aerosmith). John’s nasale stem is herkenbaar uit duizenden als hij zingt over verlies, liefde en pijn en de staat van Amerika. Bij het openingsnummer Damn This Town wordt de luisteraar bij de lurven gepakt. Hiatt rockt erop los en zingt: ‘They killed my brother in a poker game, damn this town I’m leaving.’ Er ontrolt zich een familietragedie vol drank, geweld, moord. Anders dan de albumtitel suggereert, staan er geen hymnen op. De teksten zijn soms dirty, de muziek niet. Het vertrouwde rootsrock geluid horen we met ballads en rocknummers. Niet veel nieuws onder de zon, maar wel erg goed.

Album score: 7.5/10

 

John Hiatt heeft de nodige ups en downs gekend in zijn lange muzikale carrière. Hij heeft zich altijd omringd met goede muzikanten. Op het moment dat je denkt dat hij zijn beste tijd heeft gehad, verrast hij weer met goed nieuw werk. Als je zo lang in de muziek business mee draait en nog steeds indruk maakt als songwriter en muzikant, dan ben je een hele grote in de rootsmuziek.

 

Links:

Website John Hiatt: https://www.johnhiatt.com/

Link naar blog vijf dingen die je moet weten over Nick Lowe

Link naar blog Het Muzikale Erfgoed van Ry Cooder: Van Hawaii tot Cuba

 

John Hiatt mijn favoriete albums is een blog van:

© Pieterjan Brands, mei 2024

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

 

John Hiatt my 5 favorite albums

John Hiatt is a great singer-songwriter who has been active for over 40 years

Besides the classic piano ballad Have A Little Faith In Me, Hiatt has made many more great  songs and albums. Many of his songs have been covered by famous musicians such as Bob Dylan, Emmylou Harris, BB King and Eric Clapton.

John Hiatt
John Hiatt

From his oeuvre of 25 albums, I choose my 5 favorite titles.

Bring The Family

John Hiatt is doing better. The addictions to alcohol and drugs have been allayed and the suicide of his second wife has been processed. As a family man, Hiatt releases a timeless and warm album with candid lyrics. Recorded in four days with guitarist Ry Cooder, bassist Nick Lowe and drummer Jim Keltner. The ballad Have a Little Faith in Me becomes a radio classic. Bonnie Raitt is successful with the song Thing Called Love. Ry Cooder‘s slide guitar excels on Lipstick Sunset. Bring the Family finally gives the American singer the recognition he deserves. This eighth album is considered his masterpiece.

Album score: 8.5/10

 

Slow Turning

After the successful Bring The Family, Hiatt succeeds with Slow Turning. For this good album, The Goners are the backing band led by slide guitarist Sonny Landreth. John gets help from Bernie Leadon (The Eagles) who plays the mandolin and the banjo. The American singer again convinces with dirty rock songs and beautiful ballads. Hiatt sings how he and his current wife have built something new out of the fragments of their lives with willpower and try to keep it going.

Album score: 8.5/10

 

Perfectly Good Guitar

With a young band Hiatt releases his most raw rock album with a prominent spot for the electric guitar. Because his stepson is a fan of the band Faith No More, Hiatt ends up with Matt Wallace as producer. Perfectly Good Guitar is a less personal and polished album than Slow Turning and Bring The Family. He convinces though, because all 13 songs are good. ‘It breaks my heart to see those stars smashing a perfectly good guitar’, sings Hiatt in the title track as a complaint to Pete Townsend (The Who) and the guitarists from the grunge era who regularly smashed their guitars. The rock song Something Wild is covered by Iggy Pop.

Album score: 8/10

 

Crossing Muddy Waters

Where John Hiatt came up with one great album after another in the eighties, the harvest was disappointing in the nineties. Fortunately, he starts the new millennium as reborn. Crossing Muddy Waters is a beautiful acoustic album by a singer-songwriter in top form with a sober accompaniment. The album contains strong and honest songs with country, folk, blues, gospel and bluegrass influences. Just like Bring The Family, the album was recorded in four days.

Album score: 7.5/10

 

Dirty Jeans and Mudslide Hymns

It takes a while for the singer-songwriter to rediscover the holy fire again. Fortunately, Hiatt sounds compelling and urgent again. The twentieth album has a nice full sound thanks to producer Kevin Shirley (Black Crowes and Aerosmith). John’s nasal voice is recognizable out of thousands as he sings about loss, love and pain and the state of America. With the opening track Damn This Town, the listener is taken by the nose. Hiatt rocks out and sings, “They killed my brother in a poker game, damn this town I’m leaving.” A family tragedy full of alcohol, violence and murder. Contrary to what the album title suggests, there are no hymns on it. The lyrics are sometimes dirty, the music is not. We hear the familiar roots-rock sound with ballads and rock songs. Not much new under the sun, but very good.

Album score: 7.5/10

 

John Hiatt has had his ups and downs in his long musical career. He has always surrounded himself with good musicians. Just when you think he’s had his best time, he surprises again with good new work. John Hiatt has been in the music business for so long and he still impresses as a songwriter and musician, then you’re a big one in roots music.

 

Website: https://www.johnhiatt.com/

 

© Pieterjan Brands, May 2024

 

Photo by anniejay on Foter.com

 

1 gedachte over “John Hiatt mijn 5 favoriete albums”

  1. Pingback: Vier dingen die je moet weten over Nick Lowe – muziekpopenrock

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *