Jim Croce is een vergeten singer-songwriter

Wat hebben Otis Redding, Buddy Holly, Stevie Ray Vaughan en Jim Croce met elkaar gemeen? Het zijn allemaal Amerikaanse popsterren die tragisch bij vliegtuigongelukken omkwamen. Allemaal waren ze jong en talentvol en leken aan het begin te staan van een succesvolle carrière. Maar het lot besliste anders en ze werden uit het leven gerukt. En eerlijk is eerlijk, ze hadden postuum meer succes dan tijdens hun leven.

Ik pik de onbekendste naam eruit: die van Jim Croce, de vader van A.J. Croce. Jim Croce kwam op 20 september 1973 bij een vliegtuigongeluk om het leven. In de VS had de 30-jarige zanger reeds enkele hits gescoord. De Amerikaanse singer-songwriter zal vooral herinnerd blijven bij de oudere muziekliefhebbers met de tijdloze nummers Time In A Bottle, I Got A Name, Bad, Bad Leroy Brown en I’ll Have To Say I Love You In A Song. Ik breek een lans voor hem in dit blog Jim Croce is een vergeten singer-songwriter.

De weg naar roem voor de singer-songwriter

Jim Croce werd geboren op 10 januari 1943. Croce was de zoon van Italiaanse immigranten en erfde het arbeidsethos van zijn ouders. Aanvankelijk was Jim vrachtwagenchauffeur . Sinds 1964 speelde hij op zijn gitaar folk- en blues liedjes in de clubs van zijn geboorteplaats Philadelphia en in Greenwich Village in New York. Het was jarenlang ploeteren voor Jim. De ommekeer kwam met het afwisselend rockende en romantische album Don’t Mess Around With Jim. Daarna ging het snel vooruit met de carrière van Jim Croce. Hij leefde voor de muziek en was veel op tournee als een troubadour. Lang heeft Jim niet kunnen genieten van zijn groeiende populariteit. Een tragisch vliegtuigongeluk maakte een einde aan zijn leven en prille roem.

Vliegtuigongeluk

Op 20 september 1973 kwam er een abrupt einde aan het leven van de jonge Amerikaanse singer-songwriter Jim Croce door een vliegtuigongeluk. Na een optreden op de universiteit van Natchitoches in Louisiana wilden Croce en zijn gevolg naar Sherman in Texas vliegen voor een volgend optreden. Het vliegtuigje stijgt niet snel genoeg op bij het vertrek en raakt een hoge boom. Bij het ongeluk komen alle zes inzittenden om het leven, waaronder behalve Jim Croce ook de manager Kenneth D. Cortese en de vaste gitarist Maury Muehleisen. De 57-jarige piloot Robert N. Elliott leed aan hartklachten en mogelijk heeft hij tijdens het opstijgen een hartaanval gekregen. Andere bronnen spreken van een cruciale piloten fout. Croce werd begraven in Haym Salomon Memorial Park in Frazer, Pennsylvania

Wat is kenmerkend voor de muziek van Jim Croce?

Jim Croce maakt luistermuziek met menselijke teksten en slaagt er op verfrissende wijze in folk- met popmuziek te vermengen. De zanger maakte gemakkelijk in het gehoor liggende muziek en heeft een fijne stem. In zijn liedjes vertelt hij verhalen over verloren liefdes, herinneringen uit zijn jeugd en andere zaken uit het leven gegrepen. Hoewel hij vooral bekend werd door melodieuze en gevoelige ballads als I Got A Name en Time In A Bottle, had hij uptempo nummers en kon hij ook rocken. Time In A Bottle gaat over de beperkte tijd die in ons leven hebben.

Wat laat hij na?

Jim laat in de vroege jaren ’70 met de albums You Don’t Mess Around with Jim (1972), Life and Times (1973) en I Got a Name (1973) na. En daarna verschillende opnames die postuum werden uitgegeven op compilaties. Deze songs tonen aan dat Jim klaar was voor een lange en boeiende loopbaan. Het heeft niet zo mogen zijn. Dit blog is een ode aan de Amerikaanse zanger Jim Croce die in de vergetelheid is geraakt. 50 jaar na zijn dood mogen we Jim Croce niet vergeten.

Jim Croce You Don't Mess Around With Jim
Jim Croce Don´t Mess Around With Jim
Jim Croce Life and Times
Life and Times Jim Croce
Jim Croce I Got A Name
Jim Croce I Got A Name

LInks:

Website https://jimcroce.com/

Link naar het blog Eric Devries is de song and dance man

Jim Croce is een vergeten singer-songwriter is een blog van © Pieterjan Brands september 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Jim Croce is a forgotten singer-songwriter

What do Otis Redding, Buddy Holly, Stevie Ray Vaughan and Jim Croce have in common? They are all American pop stars who tragically died in plane crashes. They were all young and talented and seemed to be at the beginning of successful careers. But fate decided otherwise, and they were ripped out of life. And to be fair, they had more success posthumously than during their lifetime.

I’m picking out the least known name: that of Jim Croce, father of A.J. Croce. Jim Croce died in a plane crash on September 20, 1973. The 30-year-old singer had already scored several hits in the US. The American singer-songwriter will mainly be remembered by older music lovers with timeless songs like Time in a Bottle, I Got a Name, Bad, Bad Leroy Brown and I’ll Have to Say I Love You in a Song. I’m advocating for him in this blog, “Jim Croce is a forgotten singer-songwriter.”

The road to fame for the singer-songwriter

Jim Croce was born on 10 januari 1943. Croce was the son of Italian immigrants and inherited his parents’ work ethic. Initially, Jim was a truck driver. Since 1964, he had been playing folk and blues songs on his guitar in the clubs of his hometown of Philadelphia and in Greenwich Village in New York. It was years of struggling for Jim. The turning point came with the rock and romantic album Don’t Mess Around With Jim. After that, Jim Croce’s career took off quickly. He lived for music and was on tour a lot. Jim did not enjoy his growing popularity for long. A tragic plane crash ended his life and budding fame.

Plane crash

On September 20, 1973, the life of the young American singer-songwriter Jim Croce came to an abrupt end in a plane crash. After a performance at the University of Natchitoches in Louisiana, Croce and his entourage wanted to fly to Sherman, Texas for the next performance. The plane did not climb quickly enough at takeoff and hit a high tree. All six occupants, including Jim Croce, manager Kenneth D. Cortese, and lead guitarist Maury Muehleisen, were killed in the accident. The 57-year-old pilot, Robert N. Elliott, suffered from heart disease, and he may have had a heart attack during takeoff. Other sources speak of a crucial pilot error. Croce was buried in Haym Salomon Memorial Park in Frazer, Pennsylvania.

What is characteristic of Jim Croce’s music?

Jim Croce makes listening music with human lyrics and refreshingly blends folk with pop music. The singer makes easily accessible music and has a fine voice. In his songs, he tells stories about lost loves, memories from his youth, and other things that are taken from life. Although he became best known for melodic and sensitive ballads like I Got A Name and Time in a Bottle, he had uptempo numbers and could also rock. Time in a Bottle is about the limited time we have in our lives.

Videoclip Jim Croce – Time In A Bottle

What does he leave behind?

Jim leaves behind the albums You Don’t Mess Around with Jim (1972), Life and Times (1973), and I Got a Name (1973) in the early 1970s. And then several recordings that were released posthumously on compilations. These songs show that Jim was ready for a long and exciting career. It was not meant to be. This blog is a tribute to the American singer Jim Croce, whom we must not forget 50 years after his death.

Links:

Website https://jimcroce.com/

Link to the blog Eric Devries is the song and dance man

Jim Croce is a forgotten singer-songwriter is a blog by © Pieterjan Brands September 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *