James Carr zingt The Dark End Of The Street

At the dark end of the street

That’s where we always meet

Hiding in shadows where we don’t belong

Living in darkness to hide our wrongs

Dit zijn de eerste regels van de tranentrekker The Dark End of the Street.

JAMES CARR ZINGT THE DARK END OF THE STREET

Volgens Dan Penn heeft hij het nummer met Chips Monan in een half uur geschreven in 1966. Het nummer is vervolgens een jaar blijven liggen, waarna het werd opgenomen.  De Amerikaanse soul zanger James Carr zingt The Dark End Of The Street. Deze soul ballad is hem op het lijf geschreven, want hij zingt het nummer vol passie. De song gaat over een geheime liefde en over lust en boete. Je voelt en hoort dat de schuld, pijn en spijt vanuit zijn tenen komen. Pijn van verdriet en overspel gevangen in een nummer van tweeënhalve minuut.

Hij zingt: ‘We zullen elkaar ontmoeten en blijven ontmoeten aan de donkere kant van de straat. We horen in de schaduw thuis’. En het overspel zal een keertje uitkomen: ‘They’re gonna to find us. They’re gonna to find us lord, someday’.

De ballad is door vele artiesten gecoverd zoals Aretha Franklin, Percy Sledge, Clarence Carter en The Afghan Whigs. Alle goede en oprechte pogingen ten spijt, The Dark End Of The Street is nooit op een zo intense en gepassioneerde wijze vertolkt als door James Carr. Waar hij aanvankelijk gezien werd als een Otis Redding clone, vindt hij op dit nummer zijn eigen stem.

For text in English scroll below

James Carr At The Dark End Of The Street cover
James Carr At The Dark End Of The Street cover
James Carr The Dark End Of The Street single
James Carr The Dark End Of The Street single

VERTEGENWOORDIGER VAN DEEP SOUTHERN SOUL

James Carr is één van de vertegenwoordigers van The Southern Soul. Dat is soul muziek uit de zuidelijke staten van de VS. Een mix tussen rhythm & blues en gospel die wel energiek en opzwepend is, maar een trager tempo heeft dan de dansbare soul van Motown.

ANDERE TOPNUMMERS

Zoals ik al eerder aangaf, is de klassieke soul ballad The Dark End Of The Street het nummer waarbij de zang kwaliteiten van James Carr het best tot zijn recht komen. Hij heeft daarnaast nog een aantal andere fraaie nummers gezongen, waarbij James zijn talent laat horen. Zoals in You’ve got my Mind Messed Up’ (met oprechte bezieling gezongen), These Ain’t Raindrops en A Man Needs A Woman.

WIE IS JAMES CARR?

James Carr werd geboren op 13 juni 1942 in Coahoma Mississippi. De gospel muziek wordt hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader is een Baptisten predikant en James’ moeder is een lokaal bekende Gospel zangeres. Net als bij zijn tijdgenoten Sam Cooke en Otis Redding liggen Carr’s muzikale roots in de kerk. In 1964 tekent hij een contract bij het Goldwax platenlabel, waar hij 2 albums op neemt:  You Got My Mind Messed Up in 1967 en  A Man Needs a Woman in 1968. Wat hem onderscheidt van andere soul zangers uit die tijd is de  rauwheid, zijn totale gebrek aan gekunsteldheid en een geweldige stembeheersing.

STEM EN BEGELEIDING

Met zijn rauwe bariton stem beleeft James Carr een wervelende start van zijn carriere. Door de goede nummers en omringt door prima muzikanten, lijkt succes slechts een kwestie van tijd. Carter is echter niet bestand tegen de druk van het artiestenbestaan met vele optredens.

MYSTERIEUS PERSOON MET EEN TRAGISCHE LEVENSLOOP

Behalve de stress die het touren en muziek maken met zich mee brengt, heeft James Carr psychische problemen. Hij slikt anti-depressiva en is niet altijd even helder en daardoor onbereikbaar voor anderen. De depressies en gedragsproblemen zorgen er ook voor dat zijn carriere niet van de grond komt. Na een lange periode met veel problemen, horen we pas in de vroege jaren ’90 nieuwe werk van James Carr. Deze opnames halen bij lange na niet het niveau uit de jaren ’60. James Carr overlijdt op 7 januari 2001 in Memphis Tennessee aan longkanker op 58-jarige leeftijd.

MIJN FAVORIETE ALBUM

Als James Carr een heldere dag had, dan zong hij letterlijk en figuurlijk de ziel uit zijn lijf. Dat is te horen op de twee albums die het Goldwax label heeft uitgebracht in de jaren ’60: You Got My Mind Messed Up en A Man Needs a Woman.

James Carr zingt The Dark End Of The Street. Een nummer om nooit te vergeten van een gepassioneerde zanger met een getroubleerd leven.

Links

James Carr a biography

Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968

Link naar het blog Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger

Otis Redding heeft alleen maar goede nummers gezongen blog link

James Carr zingt The Dark End of the Street is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

James Carr sings The Dark End Of The Street

At the dark end of the street

That’s where we always meet

Hiding in shadows where we don’t belong

Living in darkness to hide our wrongs

These are the first lines of the tearjerker The Dark End of the Street.

According to Dan Penn, he wrote the song with Chips Monan in half an hour in 1966. The song then lay dormant for a year, after which it was recorded.  American soul singer James Carr sings The Dark End of the Street. This soul ballad is tailor-made for James, as he sings the song with passion. The song is about a secret love and about lust and penance. You can feel and hear the guilt, pain and regret coming from his toes. The pain of grief and adultery captured in a two-and-a-half-minute song.

He sings, ‘We will meet and continue to meet on the dark side of the street. We belong in the shadows’. And the adultery will come out sometime: ‘They’re gonna to find us. They’re gonna to find us lord, someday’.

The ballad has been covered by many artists such as Aretha Franklin, Percy Sledge, Clarence Carter and The Afghan Whigs, Despite all good and sincere attempts, The Dark End Of The Street has never been performed in such an intense and passionate way as by James Carr. Where he was initially seen as an Otis Redding clone, he finds his own voice on this song.

Videoclip: James Carr – The Dark End Of The Street

REPRESENTATIVE OF DEEP SOUTHERN SOUL

James Carr is one of the representatives of The Southern Soul. This is soul music from the southern states of the US. It is a mix of rhythm & blues and gospel that is energetic and exciting, but has a slower tempo than the danceable soul of Motown.

OTHER SONGS

As I mentioned earlier, the classic soul ballad The Dark End Of The Street is the song that best showcases James Carr’s vocal qualities. He also sang a number of other fine songs, where James shows his talent. Like in You’ve Got My Mind Messed Up (sung with sincere inspiration), These Ain’t Raindrops and A Man Needs A Woman.

ABOUT JAMES CARR

James Carr was born on June 13 1942, in Coahoma Mississippi. Gospel music was instilled in him from an early age. His father is a Baptist minister and James’ mother is a locally known Gospel singer. Like his contemporaries Sam Cooke and Otis Redding, Carr’s musical roots lie in the church. In 1964 he signed a contract with the Goldwax record label, where he recorded 2 albums:  You Got My Mind Messed Up in 1967 and A Man Needs a Woman in 1968. What distinguishes him from other soul singers of that time is his rawness, his total lack of artificiality, and amazing vocal control.

VOICE AND ACCOMPANIMENT

With his raw baritone voice, James Carr experiences a dazzling start to his career. Due to the good songs and being surrounded by fine musicians, success seems only a matter of time. Carter, however, cannot withstand the pressures of performing as an artist.

MYSTERIOUS PERSON WITH A TRAGIC LIFE STORY

In addition to the stress of touring and making music, James Carr has psychological problems. He takes anti-depressants and was not always clear and therefore unreachable for others. The depression and behavioral problems also prevented his career from taking off. After a long period with many problems, we only hear new work by James Carr in the early 90s. These recordings are nowhere near the level of the 1960s. James Carr dies on January 7 2001, in Memphis Tennessee of lung cancer at the age of 58.

MY FAVORITE ALBUMS

When James Carr had a clear day, he literally and figuratively sang the soul out of his body. You can hear that on the two albums that the Goldwax label released in the 1960s: You Got My Mind Messed Up and A Man Needs a Woman .

James Carr sings The Dark End Of The Street. A song to never forget by a passionate singer with a troubled life.

Links

James Carr a biography

Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968

Link naar het blog Sam Cooke is mijn favoriete soul zanger

Otis Redding heeft alleen maar goede nummers gezongen blog link

James Carr sings Dark End Of The Street is a blog by © Pieterjan Brands, March 2022

2 gedachten over “James Carr zingt The Dark End Of The Street”

  1. Er is een niet te missen versie van Dark end of the street van Bobby King en Terry Evans met Ry Cooder (bij wie King en Evans in het achtergrondkoor zongen) op onnavolgbare slide guitar.

    1. Pieterjan Brands

      Ton, bedankt voor je reactie. Ja ik herinner me dit nummer weer in een wat trager tempo dan de versie van James Carr. Inderdaad ook een geweldige versie van dit unieke nummer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *