Hoe gaat het met Lenny Kravitz?

In dit blog gaan we in op de retro sound, de beste albums, zijn identiteit en imago, de vrouwen en hoe gaat het met Lenny Kravitz dertig jaar na zijn doorbraak?

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz

For text in English please scroll below

VEELBELOVEND BEGIN

Zijn start in het begin van de jaren ’90 is spectaculair. Lenny verbaast de muziekwereld met het debuutalbum Let Love Rule waar zijn talent, de passie voor de muziek en het geloof in eigen kunnen bij elkaar komen. Op dit debuut bespeelt de 24-jarige Lenny vrijwel alle instrumenten zoals gitaar, drums, basgitaar en piano. Daarnaast ziet hij er cool uit als een rockende hippie met zijn dreadlocks en zonnebril. Door zijn muziek en uiterlijk trekt hij snel de aandacht van de muziekliefhebbers.

RETRO SOUND

Kravitz heeft een voorliefde voor het geluid van rock, soul en funk uit de jaren ’60 en het begin van de jaren ’70, waarbij John Lennon, Jimi Hendrix, Curtis Mayfield en Led Zeppelin inspiratiebronnen zijn.  De retro sound krijgt de in New York geboren muzikant door het opnemen van muziek op oude analoge opname apparatuur.

BESTE ALBUMS

Het al eerder genoemde debuut Let Love Rule slaat in als een bom. Hij legt zijn hele ziel en zaligheid in de muziek en speelt en zingt fenomenaal. Mijn favoriete nummers zijn Let Love Rule en Mr. Cab Driver.

Lenny Kravitz – Let Love Rule

Ook het tweede album Mama Said wordt enthousiast ontvangen. Stevige funky rocksongs met soulvolle blazers wisselen de Beatleske ballads af. De single Always On The Run (met lekker vunzig gitaarwerk van Guns N Roses gitarist Slash) wordt terecht een grote hit. Met dit album Mama Said breekt Lenny Kravitz door bij het grote publiek.

Lenny Kravitz – Always On The Run

De daarop volgende albums zijn behoorlijk goed. Door het spelen in dezelfde stijl is de verrassing er wel vanaf. De latere albums bevatten meestal een paar sterke nummers en een aantal mindere songs. Deze halen niet het niveau van Let Love Rule en Mama Said. Het is lekkere muziek, maar het is niks nieuws onder de zon.

GOEDE LIVE REPUTATIE

Zijn live shows staan garant voor spektakel waarbij hij tot het gaatje gaat. Kravitz heeft door de jaren heen een trouwe fanschare opgebouwd.  Zo speelde de superster vijf keer op Pinkpop, deed een stadion concert in de Amsterdam Arena en verkocht grote concertzalen zoals de Ziggo Dome uit.

IDENTITEIT EN IMAGO

Lenny Kravitz is een intrigerende muzikant en persoon. Als zoon van een Russisch-Joodse journalist en een Westindisch-Amerikaanse actrice is Lenny lastig te plaatsen De New Yorkse muzikant is niet blank of zwart en hij speelt rock, funk en soul uit vervolgen tijden met hippieteksten.

De retrorocker ziet er cool uit met zijn afgetrainde lichaam, dreadlocks, zonnebril en eigentijdse kleding. Veel mannen bewonderen hem als stoere rocker. Veel vrouwelijke fans vallen voor zijn looks en zwijmelen bij de ballads.

VROUWEN

Zoals eerder gezegd, Lenny Kravitz wordt niet alleen vanwege zijn muziek aanbeden, ook door zijn knappe verschijning. Verschillende vrouwen spelen een rol in zijn leven. Zo trouwt eind jaren ´80 met actrice  Lisa Bonnet (de televisiedochter van Bill Cosby in zijn gelijknamige show). Uit dit huwelijk wordt dochter Zoë Kravitz geboren (actrice in onder meer Harry Potter, Big Little Lies, High Fidelity). Na de scheiding heeft de zanger relaties met sterren als Nicole Kidman, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia en Penelope Cruz.

HOE GAAT HET MET LENNY KRAVITZ?

De veelzijdige muzikant heeft in zijn meer dan 30 jarige loopbaan 11 studioalbums uitgebracht en 4 grammy awards gewonnen. Lenny heeft duidelijk eigen muzikale stijl. Hij verkondigt de boodschap van hoop, vrede en liefde. Er zitten meestal 3 of 4 jaar tussen de albums die de muzikant uitbrengt.

Voor de komende jaren heeft hij volop plannen. Zo werkt hij momenteel aan twee nieuwe albums. En voor 2021 en 2022 staan verschillende concerten op de planning.

De Amerikaan is een creatieve duizendpoot. Naast zijn muziek acteert Lenny in meerdere filmproducties en heeft hij een creatief bedrijf. De rocker ziet er na al die jaren nog steeds zo goed uit als 30 jaar geleden, compleet met een sixpack. Hij is veganist en doet veel aan fitness. Afwisselend woont Lenny in Miami Florida, de Bahama’s en in Brazilië op een woonboerderij waar hij zijn eigen voedsel verbouwt.

Hij is vrijgezel en christen. In 2020 kwam het boek Let Love Rule uit waarin de eerste 25 jaar van zijn leven staan beschreven.

Links

Website van Lenny Kravitz

Een ander blog op www.popmusicandrock.com : Lenny Kravitz albums

Hoe gaat het met Lenny Kravitz is een blog van:

 © Pieterjan Brands februari 2021

Photo by <a href=”https://foter.co/a5/1b9c3d”>tleparskas</a> on <a href=”https://foter.com/re7/407788″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/”>CC BY-ND</a>

Photo by tleparskas on Foter.com / CC BY-ND

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

How is Lenny Kravitz doing?

In this blog, we discuss the retro sound, the best albums, his identity and image, the women and how is Lenny Kravitz doing thirty years after his breakthrough?

PROMISING START

He started spectacularly in the early 90s. Lenny astonished the music world with his debut album Let Love Rule, where his talent, passion for music and belief in his abilities came together. On this debut, the 24-year-old Lenny plays almost all instruments, such as guitar, drums, bass guitar and piano. He also looks cool as a rocking hippy with his dreadlocks and sunglasses. Because of his music and appearance, Kravitz quickly attends the music lovers.

BEST ALBUMS

The previously mentioned debut Let Love Rule  hits like a bomb. He puts his heart and soul into the music and plays and sings phenomenally. My favorite songs are Let Love Rule and Mr. Cab Driver.

The second album Mama Said is also received enthusiastically. Funky rock songs with soulful horns alternate the Beatlesque ballads. The single Always On The Run (with nice ‘dirty’ guitar work by Guns N Roses guitarist Slash) became a big hit. With this album Mama Said, Lenny Kravitz breaks through to the general public.

Lenny Kravitz - Let Love Rule
Lenny Kravitz Let Love Rule
Lenny Kravitz - Mama Said
Lenny Kravitz Mama Said

The subsequent albums are pretty good. By playing in the same style, the surprise is gone. The later albums usually contain a few strong songs and a few less interesting songs. The albums do not reach the level of Let Love Rule and Mama Said. It’s nice music, but there is nothing new under the sun.

His live shows are guaranteed to be a spectacle and Lenny is going all out. Kravitz has built up a loyal fan base over the years.  The superstar played at the Pinkpop festival five times, did a stadium concert at the Amsterdam Arena and sold out major concert halls like the Ziggo Dome.

IDENTITY AND IMAGE

Lenny Kravitz is an intriguing musician and person. As the son of a Russian Jewish journalist and a West Indian-American actress, Lenny is hard to place. The New York musician is neither white nor black and he plays rock, funk and soul from the past with hippie lyrics.

The retro rocker looks cool with his toned body, dreadlocks, sunglasses and contemporary clothing. Many men admire him as a tough rocker. Many female fans adore his looks and swoon over his ballads.

WOMEN

As mentioned before, Lenny Kravitz is not only adored for his music, but also for his good looks. Several women play a role in his life. At the end of the 80s, he marries actress Lisa Bonnet (the television daughter of Bill Cosby in his show of the same name). From this marriage, daughter Zoë Kravitz was born (actress in Harry Potter, Big Little Lies, High Fidelity among others). After the divorce, the singer has several relationships with actresses and singers like Nicole Kidman, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia and Penelope Cruz.

The versatile musician has released 11 studio albums and won 4 Grammy awards in his 30+ year career. Lenny has his musical style. He proclaims the message of hope, peace and love. There are usually 3 or 4 years between the albums that the musician releases.

The retro rocker has plenty of plans for the coming years. He works on two new albums and several concerts are planned for 2021 and 2022.

The American is a creative jack-of-all-trades. Besides his music, Lenny acts in several film productions and has a creative company. After all these years, the rocker still looks as good as 30 years ago, complete with a six-pack. He is a vegan and does a lot of fitness. Lenny lives alternately in Miami Florida, the Bahamas and Brazil on a farm where he uses the land to grow his food.

He is single and a Christian. In 2020, the book Let Love Rule is published. The biography describes the first 25 years of his life.

Links

Website van Lenny Kravitz

This is the first part about Lenny Kravitz. Part 2 will cover his albums.

 © Pieterjan Brands februari 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *