Het baanbrekende debuutalbum van Roxy Music

Roxy Music kende ik als kind van de hits zoals Love is the Drug en Do The Strand die in het muziekprogramma Avro’s Toppop op televisie te zien was. Ik was altijd onder de indruk van die stijlvolle geklede zanger met zwarte haardos. In de groep speelde ook een geblondeerde toetsenist. En dan had de band van die pikante platenhoezen met sexy geklede dames. Roxy Music trok mijn aandacht en intrigeerde.

Pas jaren later toen ik me serieuzer bezig hield met muziek, ontdekte ik dat de charismatische zanger Bryan Ferry heette. De geblondeerde toetsenist was Brian Eno: een invloedrijke muzikant en producer. Behalve de hits heeft de band ook interessante albums gemaakt. In dit blog ga ik in op het baanbrekende debuutalbum van Roxy Music. De plaat verscheen 50 jaar geleden.

For text in English please scroll below

HET BAANBREKENDE DEBUUTALBUM

Het eerste album Roxy Music geheten is de minst toegankelijke plaat in het oeuvre van de Britse band. De schijf is experimenteel met verschillende muziekstijlen. De muziek valt binnen de stroming van Art Rock. Experimenteel en fragmentarisch met verrassende stijlwisselingen in de tien nummers.

Neem de beste song If There Is Something. Het begint als een rustig countrynummer en na een break in het nummer wordt het een swingend nummer waarbij Bryan Ferry gepassioneerd zingt. Daarna volgt een mooi instrumentaal stuk waarna Bryan Ferry weer indringend zingt.

Videoclip Roxy Music If There Is Something

Ladytron begint als een ballad waarbij Ferry zingt als een crooner. Vervolgens wordt het tempo opgevoerd waardoor Ladytron eindigt als een rocknummer.

Re-Make/Re-Model begint met het geluid van mensen die door elkaar praten, zoals op een feestje. Daarna horen we jengelende gitaren, de scheurende saxofoon, een stuwende bas en de stem van de zanger.

Virginia Plain is de single van het album waarbij de toetsen van Brian Eno een belangrijke plek innemen naast de gitaar, bas en drums.

The Bob (Medley) kent weer een aantal opvallende breaks, waardoor de toevoeging Medley op zijn plaats is.

Would You Believe begint en eindigt als een rustig nummer. In het middenstuk wordt het een uptempo nummer. 

BRIAN ENO EN BRYAN FERRY

Roxy Music was een samenwerkingsproject tussen Bryan Ferry (zang, toetsen) en Brian Eno (elektronische muziek). Andere leden waren Phil Manzanera (gitaar), Andy Mackay (onder andere saxofoon) en Paul Thompson (drums en percussie). Na het tweede groepsalbum For Your Pleasure begon Brian Eno een solocarrière. Eddie Jobson (synthesizer en viool) verving vanaf 1973 Brian Eno. Een vaste bassist heeft de groep nooit gehad.

De band bestond van 1971 tot 1975 en van 1979 tot 1983. De sound van Roxy Music verschuift van experimentele Art Rock uit de jaren ’70 naar meer melodieuze, sfeervolle en mainstream pop in de jaren ‘80. Het lijkt er op de band probeert de perfecte popsongs te maken. Door de verschuiving naar mainstream muziek bereikt de band een breder publiek. Bryan Ferry heeft naast Roxy Music een succesvolle solocarrière.

ALBUM HOES

De beruchte klaphoes van het album Roxy Music
De beruchte klaphoes van het album Roxy Music

We zien het beeld van voormalig Bond girl en model Kari-Ann Muller. Ze poseert uitdagend op witte lakens in een wit roze badpak. We zien haar witte tanden, rode lippen en blauwe oogschaduw. Kari-Ann draagt zilveren high heels, heeft een roos tussen haar vingers en er ligt een gouden schijf bij haar voeten. Het sexy beeld op de klaphoes zorgde voor een schok en opwinding bij het publiek. We schrikken nu niet meer van zo’n beeld, maar in 1972 was de hoes zeker spraakmakend. Het verhaal gaat dat het model slechts 20 pond kreeg voor het poseren op de inmiddels iconische hoes. De band was net opgericht, onbekend en had geen geld. Kari-Ann Muller bleef verbonden met de rock ’n roll. Ze trouwde met Chris Jagger, de broer van ene Mick die in een succesvolle rockband zingt…

OORDEEL

Roxy Music is een sfeervolle plaat vol nostalgie, romantiek en glamour. Met veel afwisseling en een oorspronkelijk geluid. Een unieke combinatie van rock, jazz en elektronica. Door de vele experimenten is het een fragmentarisch en boeiend album geworden. Bij elke luisterbeurt hoor je nieuwe dingen. Muziek voor fijnproevers die het niet zagen zitten in de commerciële glamrock acts als The Sweet, Garry Glitter en Mud. Dat zorgt ervoor dat het debuut van Roxy Music baanbrekend genoemd mag worden. Experimenteel betekent dat niet alle nummers geslaagd zijn. Het is niet de gemakkelijkste muziek om naar te luisteren. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom ik niet regelmatig luister naar dit album.

Album score: 7.5/10

Link naar het blog Heroes is het beste nummer van David Bowie

Het baanbrekende debuut van Roxy Music is een blog van:

@ Pieterjan Brands, juni 2022

Bryan Ferry photo:

Photo by <a href=”https://foter.co/a3/bbe041″>SteveGriff.com</a> on <a href=”https://foter.com/re5/2d39f1″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/”>CC BY-SA</a>

Photo by SteveGriff.com on Foter.com / CC BY-SA

Album hoes photo:

Photo by <a href=”https://foter.co/a3/07e901″>geofroi</a> on <a href=”https://foter.com/re5/88e331″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/”>CC BY-NC-SA</a>

Photo by geofroi on Foter.com / CC BY-NC-SA

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Roxy Music’s groundbreaking debut album

THE FIRST IMPRESSION

I knew Roxy Music as a child from their hits like Love is the Drug and Do The Strand, which appeared on television in the Dutch music program Avro’s Toppop. I was always impressed by that stylishly dressed singer from Roxy Music with his black hair. There was also a blond keyboard player in the group. And then the band had those tantalising album covers with sexy dressed ladies. Roxy Music caught my attention and intrigued me. Roxy Music’s groundbreaking album was released 50 years ago in 1972.

It wasn’t until years later when I got more serious about music that I discovered the charismatic singer’s name was Bryan Ferry. Brian Eno was the blond keyboardist: an influential musician and producer. Apart from the hits, the band also made interesting albums.

THE GROUNDBREAKING DEBUT ALBUM

The first album called Roxy Music is the least accessible record in the of British band’s oeuvre. Their music is experimental with different musical styles and falls within the Art Rock movement. Experimental and fragmented with surprising changes of style in the ten songs.

Take the best song If There Is Something. It starts as a quiet country song and after a break in the song it becomes a swinging song with Bryan Ferry singing passionately. This is followed by a beautiful instrumental piece after which Bryan Ferry sings penetratingly again.

Ladytron starts as a ballad with Ferry singing like a crooner. Then the tempo picks up and Ladytron ends as a rock song.

Re-Make/Re-Model starts with the sound of people talking, like at a party. Then we hear jangling guitars, a ripping saxophone, a driving bass and the vocalist’s voice.

Virginia Plain is the single from the album where Brian Eno‘s keyboards play an important role next to the guitar, bass and drums.

The Bob (Medley) again has some striking breaks, which makes the addition Medley appropriate.

Would You Believe starts and ends as a quiet song. In the middle part, it becomes an uptempo song.

BRIAN ENO AND BRYAN FERRY

Roxy Music was a collaborative project between Bryan Ferry (vocals, keyboards) and Brian Eno (electronic music). Other members were Phil Manzanera (guitar), Andy Mackay (saxophone and more) and Paul Thompson (drums and percussion). After the second group album For Your Pleasure, Brian Eno started a solo career. Eddie Jobson (synthesizer and violin) replaced Brian Eno from 1973. The group never had a permanent bass player.

The band existed from 1971 to 1975 and from 1979 to 1983. Roxy Music‘s sound shifted from experimental Art Rock of the 70s to more melodic, atmospheric and mainstream pop in the 80s. It looks like the band is trying to make the perfect pop songs. With the shift to mainstream music, the band reached a wider audience. Bryan Ferry has a successful solo career alongside Roxy Music.

ALBUM COVER

We see the image of former Bond girl and model Kari-Ann Muller. She poses provocatively on white sheets in a white pink swimming costume. We see her white teeth, red lips and blue eye shadow. Kari-Ann is wearing silver high heels, has a rose between her fingers and there is a gold disc at her feet. The sexy image on the clapboard cover shocked and excited the audience. We are not shocked by such an image now, but in 1972, the cover was certainly controversial. The story goes that the model was paid just £20 for posing on the now iconic cover. The band had just been formed, were unknown and had no money. Kari-Ann Muller stayed connected to rock ‘n roll. She married Chris Jagger, the brother of one Mick Jagger who sings in a successful rock band….

VERDICT

Roxy Music is an atmospheric record full of nostalgia, romance and glamour. With a lot of variety and an original sound. A unique combination of rock, jazz and electronics. The many experiments make it a fragmented and fascinating album. With every listen, you hear new things. Music for connoisseurs who did not like the commercial glam rock acts like The Sweet, Garry Glitter and Mud. That’s why Roxy Music‘s debut can be called groundbreaking. Experimental means that not all songs are successful. It’s not the easiest music to listen to. That will undoubtedly be the reason why I don’t listen to this album regularly.

Album score: 7.5/10

Link naar het blog Heroes is het beste nummer van David Bowie

@ Pieterjan Brands, June 2022

2 gedachten over “Het baanbrekende debuutalbum van Roxy Music”

    1. Pieterjan Brands

      Dank je wel voor de reactie Sangeeta. Roxy Music maakt op het eerste album experimentele muziek die minder toegankelijk is. De nummers die de band later maakt, liggen gemakkelijker in het gehoor.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *