Gary U.S. Bonds Rockt Door de Tijden

De Amerikaanse zanger en songwriter Gary U.S. Bonds werd geboren als Gary Levone Anderson op 6 juni 1939 in Jacksonville, Florida. Na de verhuizing naar Norfolk, Virginia heeft Gary in de kerk en bij verschillende gospelgroepen gezongen. Hij werd lid van de doowop groep The Turks.  Een succesvolle periode in de regionale R&B-clubs resulteerde voor Gary op 20-jarige leeftijd in een platencontract met de lokale ondernemer Frank Guida. Op zijn Legrand-platenlabel veranderde Guida de naam van Gary Anderson in Gary U.S. Bonds. Dit was bedoeld om op te vallen bij de dj’s, ‘U.S. Bonds’ klinkt als Amerikaanse staatsobligaties.

For text in English scroll below

Gary´s doorbraak kwam in 1960 met de single “New Orleans,” gevolgd door een reeks hits, waaronder “Quarter to Three,” dat zijn grootste hit was en de top van de Billboard Hot 100 bereikte in 1961. “Quarter to Three” verkocht één miljoen platen en hij ontving een gouden plaat. Latere hits waren onder andere “School Is Out” (#5), “Dear Lady Twist” (#9), “School Is In” (#28) en “Twist, Twist Senora” (#9). Tijdens een tournee door Europa in 1963 stond hij als headliner boven de Beatles. Gary´s muziek werd geassocieerd met de opwindende periode van de vroege rock-‘n-roll en de rhythm-and-blues in een feestelijke sfeer.

Gary was kortstondig populair in de VS, maar in Europa bleef zijn bekendheid uit. Daar stond hij in de schaduw van Chubby Checker. Na enkele succesvolle jaren bleef Gary muzikaal wel actief maar kwam terecht in het revival circuit.

In 1980 trad Gary U.S. Bonds op en was Bruce Springsteen – een icoon in de muziekwereld – één van de geinteresseerde toehoorders. Bruce vroeg Gary, op een half verlegen en half dwingende manier of hij ..Quarter to three” om samen te zingen. Het ging fantastisch. Ze stonden een uur lang op een klein podium te zingen. “Het was een van die sensaties die je je leven lang niet vergeet – zo’n gelegenheid dat het heilig vuur niet alleen brandt, maar hoog oplaait,” aldus Bonds.

Bruce Springsteen en Little Steven produceren en spelen mee op het comeback album Dedication dat in 1981 uitkomt. Het is een geslaagd muzikaal eerbetoon van de twee aan Gary U.S. Bonds. E Street Bandleden als toetsenist Danny Federici, bassist Garry Talent, drummer Max Weinberg, toetsenist Roy Bittan en saxofonist Clarence Clemons. This Little Girl wordt een hit met een11e plaats in de Billboard 100. Het knallende openingsnummer is Jolé Blon waarin Gary en Bruce Springsteen een duet zingen. Daddy’s come home is een ander pareltje. Heerlijke klagende zang met de scheurende saxofoon van Clarence Clemons op de achtergrond. Het daaropvolgende album On The Line heeft een ook duidelijke E-Street band signatuur. Iets minder goed dan Dedication maar wel een lekker plaatje. Hold On. Out Of Work en Rendez Vous zijn de prijsnummers op dit album.

Gary U.S. Bonds Dedication
Gary U.S. Bonds On The Line

De populariteit van Gary is net als twintig jaar eerder van korte duur. Het song materiaal is niet bijster verrassend of vernieuwend waardoor de interesse in Gary U.S. Bonds wegebt. Hij blijft albums uitbrengen en optreden. In 2004 bracht Gary zijn bejubelde cd “Back in 20” uit, waarbij hij opnieuw samenwerkte met Springsteen, samen met Southside Johnny, Dickey Betts en Phoebe Snow. Dat album won later de WC Handy Award van The Blues Foundation voor “Comeback Album of the Year”.Tijdens de concerten met de begeleidingsband The Roadhouse Rockers is het genieten door de party sfeer en zijn enthousiasme. Bonds werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame in 2012.

Terwijl de jaren voorbijgaan, blijft Gary U.S. Bonds het bewijs leveren dat muziek geen leeftijd kent. Hij straalt nog steeds met dezelfde energie en opwinding die hem decennia geleden lanceerde, en laat ons zien dat de party nog lang niet ten einde is.

Gary U.S. Bonds rockt door de tijden is een blog van © Pieterjan Brands, januari 2024

Gary U.S. Bonds Rocks Through the Times

American singer and songwriter Gary U.S. Bonds was born Gary Levone Anderson on June 6, 1939, in Jacksonville, Florida. After moving to Norfolk, Virginia, Gary sang in church and with various gospel groups. He became a member of the doo-wop group The Turks.  A successful stint in regional R&B clubs resulted in a record deal with local entrepreneur Frank Guida for Gary at the age of 20. On his Legrand record label, Guida changed Gary Anderson’s name to Gary U.S. Bonds. This was meant to stand out among DJs, since “U.S. Bonds” are government bonds.

Gary´s breakthrough came in 1960 with the single “New Orleans,” followed by a string of hits, including “Quarter to Three,” which was his biggest hit and reached the top of the Billboard Hot 100 in 1961. “Quarter to Three” sold one million records and he received a gold record. Subsequent hits included “School Is Out” (#5), “Dear Lady Twist” (#9), “School Is In” (#28) and “Twist, Twist Senora” (#9). During a tour of Europe in 1963, he headlined the Beatles. Gary´s music is associated with the exciting period of early rock and roll and rhythm and blues in a party atmosphere.

Gary was briefly popular in the U.S., but in Europe his fame did not last. There he stood in the shadow of Chubby Checker. After several successful years, Gary remained musically active but ended up on the revival circuit.

In 1980, Gary U.S. Bonds was performing and Bruce Springsteen – an icon in the music world – was one of the interested listeners. Bruce asked Gary, in a half-shy and half-compelling way if he could Quarter to three” to sing together. It went great. They stood singing on a small stage for an hour. “It was one of those sensations you don’t forget for a lifetime – one of those occasions when the sacred fire not only burns, but blazes high,” Bonds said.

Bruce Springsteen and Little Steven produced and performed on the comeback album Dedication released in 1981. It is a successful musical tribute by the two to Gary U.S. Bonds. E Street Band members as keyboardist Danny Federici, bassist Garry Talent, drummer Max Weinberg, keyboardist Roy Bittan and saxophonist Clarence Clemons. This Little Girl became a hit with an11th place on the Billboard 100. The smashing opening track is Jolé Blon in which Gary and Bruce Springsteen sing a duet. Daddy’s come home is another gem. Lovely plaintive vocals with Clarence Clemons’ ripping saxophone in the background. The subsequent album On The Line also has a clear E-Street band signature. Slightly less good than Dedication but still a tasty record. Hold On. Out Of Work and Rendez Vous are the prize tracks on this album.

Like twenty years earlier, Gary’s popularity is short-lived. The song material is not particularly surprising or innovative so interest in Gary U.S. Bonds wears off. He continues to release albums and perform. In 2004, Gary released his acclaimed CD “Back in 20,” again collaborating with Springsteen, along with Southside Johnny, Dickey Betts and Phoebe Snow. That album later won The Blues Foundation’s WC Handy Award for “Comeback Album of the Year”.During the concerts with the backing band The Roadhouse Rockers, the party atmosphere and his enthusiasm make it enjoyable. Bonds was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2012.

As the years go by, Gary U.S. Bonds continues to prove that music knows no age. He still radiates with the same energy and excitement that launched him decades ago, showing us that the party is far from over.

Gary U.S. Bonds rocks throught the times is a blog by © Pieterjan Brands January 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *