Garland Jeffreys Albums

GARLAND JEFFREYS

Al meer dan 40 jaar is de Amerikaanse singer-songwriter actief. Zijn muziek is een mix van reggae en pop en kent soul en blues invloeden. Garland Jeffreys is maatschappelijk geengageerd en zingt over racisme, onrecht, het lot van kansarme landgenoten en steeds bestaande hoop op een betere toekomst. In dit blog een overzicht van de Garland Jeffreys albums.

Jeffreys was het productiefst aan het eind van de jaren ’70 en in het begin van de jaren ’80 met vijf albums. Daarna bracht zanger met lange tussenpauzes nieuw werk uit. De songs zijn van kwalitatief goed.  Hij omringt zich altijd met goede muzikanten.

Jeffreys heeft altijd zijn eigen plan getrokken, waarbij hij zijn muzikanten en platenmaatschappijen kiest.

Het blijft een onbegrijpelijk dat zo’n getalenteerde muzikant slechts tien platen in veertig jaren op zijn naam heeft staan en niet wereldberoemd is. Het is gelukkig nooit te laat voor eerherstel. Laten we hopen dat Garland Jeffreys in brede kring wordt opgepikt en overladen wordt met superlatieven. Het hangt vaak maar van een hit af…

Garland-Jeffreys-live
Garland-Jeffreys-live

Photo by crosathorian on Foter.com

Garland Jeffreys

The American singer-songwriter has been active for more than 40 years. His music is a mix of reggae and pop and has soul and blues influences. Garland Jeffreys is socially engaged and sings about racism, injustice, the fate of underprivileged fellow countrymen and the ever-present hope for a better future.

Jeffreys was most productive at the end of the 70s and the beginning of the 80s with five albums. After that, the singer released new work with long intervals. The songs are of good quality.  He is always surrounded with good musicians.

Jeffreys has always drawn his plan by choosing his musicians and record companies.

It remains incomprehensible that such a talented musician has only made ten records in forty years and that he is not world-famous.

Fortunately, it is never too late for rehabilitation. Let’s hope for a restoration of honour so that Garland Jeffreys will be picked up by a wider audience and be showered with superlatives. It often depends on just one hit…

Overzicht van alle Garland Jeffreys albums van 1973 t/m 2017.

Website: https://www.garlandjeffreys.com/

Garland Jeffreys albums is een blog van:

© Pieterjan Brands, juni 2020

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

2 gedachten over “Garland Jeffreys Albums”

  1. Pieterjan Brands

    Thanks Claire for your reaction! It was a pleasure to create the timelime. Keep the music alive and all the best!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *