Flaco Jiménez is de koning van de TexMex

Uit de grensstreken van Texas en Mexico klonk oorspronkelijk de vrolijke en dansbare Conjunto muziek. Maar het was Flaco Jiménez die deze muziek transformeerde tot TexMex door er jazz, rock ‘n roll en blues aan toe te voegen. Internationale erkenning kwam dankzij Artiesten als Ry Cooder, Doug Sahm en zelfs The Rolling Stones boden Flaco met zijn accordeon een podium. Zo werd TexMex wereldwijd bekend. Flaco Jiménez is de koning van de TexMex

Conjunto muziek en TexMex

De Conjunto muziek is ontstaan in de grensstreek tussen Texas en Mexico in de late 19e eeuw. De instrumenten die gebruikt worden zijn de bajo sexto, een twaalfsnarige gitaar, en de accordeon. Daarnaast worden vaak andere instrumenten gebruikt zoals de viool, de basgitaar en de drums. Conjunto is lokale vrolijke en opzwepende dansmuziek met een mix van Mexicaanse en Europese invloeden, zoals de polka, wals, ranchero en bolero.

In de jaren ´30 werd de conjunto muziek populair dankzij artiesten als Narciso Martinez en Santiago Jiménez Sr. Flaco Jiménez, de zoon van Santiago Jiménez Sr., combineerde de conjunto muziek met genres als jazz, rock ‘n roll en blues. Hierdoor ontstond de moderne versie van conjunto, de Tex-Mex.

Waar de conjunto vooral rondom San Antonio populair is, wordt de TexMex omarmd door een breder internationaal publiek. Flaco zingt in het Spaans en Engels. Hij wil de muziek delen buiten de kleine, beperkte conjunto en TexMex wereld. En dat lukt! Flaco is de ambassadeur van de TexMex. Hij heeft een uit duizenden herkenbare accordeon sound.

Internationale erkenning dankzij Doug Sahm, Ry Cooder en The Rolling Stones

Mede-Texaan Doug Sahm was de eerste die Flaco Jiménez’ ogen opende voor een breder publiek. In 1973 rekruteerde Sahm Flaco om samen met Bob Dylan en Dr. John op zijn album Doug Sahm and Band te spelen. Hij kreeg er nationale bekendheid door.

Jiménez heeft zijn bekendheid buiten zijn thuisstaat Texas vooral te danken aan Ry Cooder. Deze zanger en meestergitarist neemt hem mee op internationale tournee en laat Flaco schitteren op Cooder´s album Chicken Skin Music.

Jiménez werd tot zijn grote verbazing uitgenodigd door The Rolling Stones. Hij nam uiteindelijk één nummer op voor het album Voodoo Lounge getiteld Sweethearts Together in één take.

Naast Doug Sahm, Ry Cooder en The Rolling Stones heeft Flaco met vele andere muzikanten gespeeld waaronder The Mavericks, Los Lobos, Emmylou Harris , Linda Rondstadt en Dwight Yoakam.

Videoclip Dwight Yoakam and Flaco Jiminez – Carmelita

The Texas Tornados

Flaco Jiménez is één van de oprichters van The Texas Tornados. Een supergroep geformeerd door 4 topmuzikanten die hun sporen al lang verdiend hebben in de muziek.

Een van de bandleden is de Amerikaanse muzikant en zanger Freddy Fender. Zijn bekendste nummer is Before the Next Teardrop Falls. Daarnaast scoorde Freddy Fender nog hits, zoals Wasted Days and Wasted Nights en (Hey Baby) Que Paso?

Een ander bandlid Augie Meyers is een keyboard speler in Sir Douglas Quintet en een veel gevraagde studio muzikant.

Doug Sahm completeert het kwartet. Deze zanger en gitarist en heeft onder meer het album Doug Sahm And Band gemaakt waarop onder meer Bob Dylan, Dr John en Flaco Jiménez.

De muziek van The Texas Tornados is een mix van conjunto met rock, country en verschillende Mexicaanse stijlen. Ze maakten vijf studio albums en twee live albums. Hun debuutalbum is het best bekend.

De dansbare en vrolijke Conjunto en TexMex volksmuziek is gelukkig niet alleen bekend bij  Mexicanen en Texanen. Meesteraccordionist Flaco Jiménez heeft een waardevolle bijdrage geleverd en internationaal op de kaart gezet. Hij is daardoor al bij leven een legende.

Aanbevolen albums

Flaco Jiminez heeft vele albums uitgebracht waarvan deze titels aanraders zijn om te beluisteren: Flaco´s Amigos, Entre Humo y Botellas, San Antonio Soul en Partners. Ook het eerste album van The Texas Tornedos en het eerste album van Los Super Seven zijn dansbaar en vermakelijk.

Links

Flaco Jiminez facebook pagina

Blog The Mavericks met hun eerste Spaanse album En Espanol

Blog over Ry Cooder

Flaco Jiménez is de koning van de TexMex is een blog van © Pieterjan Brands november 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Flaco Jiménez is the king of the TexMex

From the border regions of Texas and Mexico, the cheerful and danceable Conjunto music originally sounded. But it was Flaco Jiménez who transformed this music into TexMex by adding jazz, rock ‘n roll and blues. International recognition came thanks to Artists such as Ry Cooder, Doug Sahm and even The Rolling Stones offered Flaco a stage with his accordion. This is how TexMex became known worldwide. Flaco Jiménez is the king of the TexMex.

Conjunto music and TexMex

Conjunto music originated in the border region between Texas and Mexico in the late 19th century. The instruments used are the bajo sexto, a twelve-string guitar, and the accordion. In addition, other instruments are often used such as the violin, the bass guitar and the drums. Conjunto is local upbeat and uplifting dance music with a mix of Mexican and European influences, such as the polka, waltz, ranchero and bolero.

In the 30s, conjunto music became popular thanks to artists such as Narciso Martinez and Santiago Jiménez Sr. Flaco Jiménez, the son of Santiago Jiménez Sr., combined the conjunto music with genres such as jazz, rock ‘n roll and blues. This gave rise to the modern version of conjunto, the TexMex.

Where the conjunto is especially popular around San Antonio, the TexMex is embraced by a wider international audience. Flaco sings in Spanish and English. He wants to share the music outside of the small, limited conjunto and TexMex world. And it works! Flaco is the ambassador of the TexMex. He has a recognizable accordion sound out of thousands.

Poster Flaco Jiminez live op Oerol Terschelling in 2008

Poster Flaco Jiminez live op Oerol Terschelling in 2008

International recognition thanks to Doug Sahm, Ry Cooder and The Rolling Stones

Fellow Texan Doug Sahm was the first to open Flaco Jiménez’s eyes to a wider audience. In 1973, Sahm recruited Flaco to play alongside Bob Dylan and Dr. John on his album Doug Sahm and Band. It earned him national fame.

Jiménez owes his fame outside his home state of Texas mainly to Ry Cooder. This singer and master guitarist takes him on an international tour and lets Flaco shine on Cooder‘s album Chicken Skin Music.

To his surprise, Jiménez was invited by The Rolling Stones. He eventually recorded one song for the album Voodoo Lounge titled Sweethearts Together in one take.

In addition to Doug Sahm, Ry Cooder and The Rolling Stones, Flaco has played with many other musicians including The Mavericks, Los Lobos, Emmylou Harris and Dwight Yoakam.

The Texas Tornados

Flaco Jiménez is one of the founders of The Texas Tornados. A supergroup formed by 4 top musicians who have long earned their spurs in music.

One of the band members is the American musician and singer Freddy Fender. His most famous song is Before the Next Teardrop Falls. Freddy Fender also scored hits, such as Wasted Days and Wasted Nights and (Hey Baby) Que Paso?

Another band member Augie Meyers is a keyboard player in Sir Douglas Quintet and a much sought-after studio musician.

Doug Sahm completes the quartet. This singer and guitarist and has made the album Doug Sahm And Band on which Bob Dylan, Dr John and Flaco Jiménez.

The music of The Texas Tornados is a mix of conjunto with rock, country and various Mexican styles. They made five studio albums and two live albums. Their debut album is best known.

The danceable and cheerful Conjunto and TexMex folk music is fortunately not only known to Mexicans and Texans. Master accordionist Flaco Jiménez has made a valuable contribution and put it on the international map. He is therefore already a legend in his lifetime.

Featured albums

Flaco Jiminez has released many albums of which these titles are recommended to listen to: Flaco ́s Amigos, Entre Humo y Botellas, San Antonio Soul and Partners. The first album of The Texas Tornedos and the first album of Los Super Seven are also danceable and entertaining.

Links

Flaco Jiminez facebook page

Blog The Mavericks with their first Spanish album En Espanol

Blog over Ry Cooder

Flaco Jiménez is the king of the TexMex is a blog by © Pieterjan Brands November 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *