Etan Huijs overtuigt met The Monochrome Veil

DE MURDER BALLAD JOSEPHINE

Singer-songwriter en gitarist Etan Huijs bedacht een aantal ingrediënten voor de murder ballad Josephine tijdens een treinreis. De witte Villa Josephine in Venray, een trein, een echtpaar met een baby en hun jaloezie en achterdocht. Josephine is vernoemd naar de leegstaande witte villa bij het station. Zangeres Jori van Gemert en Etan zingen een prachtig duet waarbij ze elkaar afwisselen om hun kant van het verhaal te vertellen.

ONRUSTIG

Je wordt als luisteraar steeds onrustiger als de spanning toeneemt door de verwijten over en weer.

De druk loopt zelfs zo hoog op dat ze een moord plannen. De vraag blijft wie de het slachtoffer en wie de dader is. Het einde van deze murder ballad is open. 

Muzikaal zit het nummer goed in elkaar. Prachtig zijn de trompet klanken van Nando van Westrienen. Voor mij is Josephine het prijsnummer op het album The Monochrome Veil van Etan Huijs en zijn band.

Villa Josephine Venray
Villa Josephine Venray

For text in English please scroll below

Video van Josephine

De video van Josephine met beelden van een rijdende stoomlocomotief.

Videoclip: Josephine – Etan Huijs

MUZIEK OP THE MONOCHROME VEIL

Etan Huijs presenteert ons een melodieuze en tijdloze cocktail van folk, pop en country. Behalve Josphine staan er nog veel meer goede nummers op het album die muzikaal fraai zijn ingekleurd.

Zoals de uptempo opener en eerste single Ghost Town. Het nummer zet de toon voor dit prima americana album.

Het countryrock nummer Cautionary Tales opent met de klanken van een mondharmonica. Halverwege wordt het tempo even teruggenomen, om het later weer op te voeren. De sound roept herinneringen op aan The Eagles en Neil Young.  

Het nummer The Passenger, Pt. 1&2 ligt in het verlengde van Josephine en is het tweede duet. De samenzang tussen Etan en Jori van Gemert streelt de oren, waarbij de Brabantse zangeres de show steelt. Dit is het langste nummer van The Monochrome Veil en een mooie afsluiter.

INTERVIEW

Ik sprak met Etan Huijs over hoe hij muzikant is geworden, zijn inspiratiebronnen en over The Monochrome Veil.

Hoe ben je met de muziek in contact gekomen?

“In de jaren ’90 kwam ik bewust met muziek in contact. Ik groeide op met  house muziek dat in die tijd heel populair  was. Ik had daar niet veel mee. Voor grunge was ik nog te jong. Het eerste album dat ik kocht was Recovering the Satellites van The Counting Crows.”

Hoe ben je muzikant geworden?

“Muziek is altijd mijn passie geweest. Pas op mijn 17e kreeg ik mijn eerste gitaar en begon ik te spelen. Ik ben een autodidact en probeer mezelf steeds te verbeteren. In 2017 heb ik mijn hart gevolgd. Toen heb ik mijn baan in de logistieke sector  opgezegd. Ik ben sinds die tijd als ZZP’er actief in de muziek.”

Wat vind je het leukste aan muziek maken?

“Het schrijven van eigen nummers en muziek vind ik erg leuk. Ik heb soms teksten en muziek in mijn hoofd zitten. Van niets iets maken dat vind ik echt het allermooiste. Naast muzikant zijn, organiseer ik muziekquizzen en geef ik gitaarlessen op scholen.”

Wie zijn je inspiratiebronnen?

“De meest interessante periode in de popmuziek is die tussen midden jaren ’60 en midden jaren ’70. De popmuziek is jong, creatief en volop in ontwikkeling.

Ik bewonder The Beatles omdat ze zoveel goede nummers hebben geschreven. The Beatles zijn zo veelzijdig. Zo hebben ze psychedelische nummers gespeeld. En een nummer als Helter Skelter dat schuurt aan tegen heavy metal. Een andere artiest die interessante muziek maakt, is David Bowie. Hij maakte zich verschillende stijlen eigen zoals folk en glamrock. Neil Young volgt zijn hart. De Canadese muzikant schrijft goede teksten. Soms schuurt het. Daar hou ik van.

Bob Dylan bewonder ik vooral vanwege zijn teksten. De muziek van de Amerikaanse band R.E.M. is van latere datum en ook een bron van inspiratie. R.E.M. heeft alle uithoeken van de muziek verkend.”

Hoe is The Monochrome Veil tot stand gekomen?

“Ik kwam in aanmerking voor een subsidie van de Stichting Pop in Limburg. Daarnaast konden liefhebbers van mijn muziek het nieuwe album bestellen met een pre-order. Zo heb ik geld bij elkaar gekregen om het album te betalen. De opnamekosten zijn en blijven hoog. Voordat de corona pandemie uitbrak in maart 2020 zijn de teksten en muziek geschreven.

Etan Huijs
Etan Huijs

The Monochrome Veil heb ik met de band in de zomer van 2020 in Studio Wild Verband opgenomen met BJ Baartmans als producer.”

Het album zou eerder uitkomen en is uitgesteld naar maart. Kun je er meer over vertellen?

“De release datum stond gepland voor oktober 2020. Vanwege corona hebben we geschoven en is de plaat uiteindelijk in maart 2021 verschenen. Ik wilde de mensen met hun pre-order bestellingen niet langer laten wachten. Ook is de aandacht die ik nu krijg mooi meegenomen. Er staan een aantal optredens gepland en hopelijk worden dat met de release van The Monochrome Veil er meer. Veel muzikanten wachten met het uitbrengen van hun album tot er weer opgetreden kan worden. Hoe val ik dan nog op als er heel veel in korte tijd uit komt?”

Heeft The Monochrome Veil een boodschap?

“Ik wil het geen conceptalbum noemen. Er is wel een rode draad: de polarisatie in de wereld. The Monochrome Veil betekent eenkleurige sluier waar je doorheen kijkt. Het is een metafoor voor de tijd waar we in leven. Mensen staan steeds vaker tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Ze oordelen of veroordelen elkaar te snel zonder zich te verdiepen in de argumenten die de andere partij heeft. Er zijn mensen die claimen een monopolie op de waarheid te hebben. Het lijkt alsof de nuance ontbreekt. Iets waar ik me overigens ook wel schuldig aan maak. De zwijgende meerderheid wordt niet meer gehoord. Blijf met elkaar in gesprek en probeer je in de ander te verplaatsen. Juist in deze moeilijke corona tijd hebben we verbinding nodig met tolerantie, begrip en naastenliefde.”

De hoes vind ik erg mooi. Kun je er meer over vertellen?

Douwe Dijkstra heeft de hoes getekend met een vuurtoren en een man die vanaf een rots uitkijkt op de zee. Het geheel heeft een donkerblauwe setting met de gele lichten van de vuurtoren als contrast. In donkere tijden zoeken we het licht. Illustrator Douwe Dijkstra heeft ook artwork gemaakt voor Nederlandse bands als DeWolff, Tangerine en Leif de Leeuw.”

OORDEEL

The Monochrome Veil is een afwisselend en met vakmanschap gemaakt americana album. Het spelplezier spat ervan af. De fraaie tweede stem van Jori van Gemert zorgt voor een meerwaarde. Met het aan de kaak stellen van de polarisatie tussen mensen past The Monochrome Veil goed in deze tijd.

Etan Huijs verdient het om gehoord te worden door heel veel roots liefhebbers.

Album score: 8/10

ALBUMS

Etan Huijs The Monochrome Veil
The Monochrome Veil

2021 op vinyl en cd

Etan Huijs The Secret Us
The Secret Us

2018 op cd

Etan Huijs The Battle of Everything
CD The Battle of Everything

2016 op cd

BANDLEDEN

Etan Huijs: zang en akoestische gitaar

Jori van Gemert: zang, piano, rhodes en wurlitzer

Kyle Janssen: gitaar en zang

Rens van Dijk – bas, mandoline en zang

Roel Trommelen – drums.

Met gastbijdragen van BJ Baartmans, Alex Alela em Nando van Westrienen

Meer weten over Etan Huijs?

Website met shop: https://www.etanhuijs.com/

Bandcamp website: https://etanhuijs.bandcamp.com/

Etan Huijs overtuigt met The Monochrome Veil is een blog van © Pieterjan Brands, mei 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Monochrome Veil is a great album by Etan Huijs

JOSEPHINE THE MURDER BALLAD

The Dutch singer-songwriter and guitarist Etan Huijs came up with some ingredients for the murder ballad Josephine during a train journey. Villa Josephine in Venray (Etan’s hometown), a train, a couple with a baby and their jealousy and suspicion. Josephine is named after the empty white villa near the railway station in Venray. Singer Jori van Gemert and Etan sing a beautiful duet in which they alternate to tell their side of the story. 

UNREST

As a listener, you become increasingly uneasy as the tension rises due to the mutual accusations. The pressure rises even so high that they plan a murder. The question remains who is the victim and who is the culprit. This murder ballad has an open end. Musically, the song is well put together. The trumpet sounds of Nando van Westrienen are beautiful. Josephine is my favorite song on the album The Monochrome Veil by Etan Huijs and his band.

The video of Josephine with visuals of a moving steam locomotive

MUSIC ON THE MONOCHROME VEIL

Etan Huijs presents a melodious and timeless cocktail of folk, pop and country. Besides  Josphine, there are many great songs on this album.

Like the uptempo opener and first single Ghost Town. The song sets the tone for this nice Americana album.

The country-rock song Cautionary Tales opens with the sounds of a mouth organ. Halfway through, the tempo slows down, to pick up again later. The sound reminds me of The Eagles and Neil Young.

The song The Passenger, Pt. 1&2 is an extension of Josephine and is the second duet. The harmony between Etan and Jori van Gemert is delightful, with the singer from Brabant stealing the show. This is the longest song on The Monochrome Veil and the closing track.

Etan Huijs 2
Etan Huijs 2

INTERVIEW

I had an interview with Etan Huijs about how he became a musician, his sources of inspiration and about The Monochrome Veil.

How did you come into contact with music?

“I came into contact with music consciously in the 90s. I grew up with house music, which was very popular at the time. It was not my cup of tea. I was too young for grunge. The first album I bought was Recovering the Satellites by The Counting Crows.”

How did you become a musician?

“Music has always been my passion. At the age of 17 I had my first guitar and started playing. I am a self-taught musician and always try to improve myself. In 2017, I followed my heart. That’s when I quit my job in the logistics sector. I have been active in music as a self-employed person since then.”

What do you like most about making music?

“I really enjoy writing my songs and music. Sometimes I have lyrics and music in my head. To make something out of nothing is what I like best. Besides being a musician, I organise music quizzes and I give guitar lessons at schools.”

Which artists have inspired you?

“The most interesting period in pop music is between the mid-60s and mid-70s. Pop music was young, creative and developing.

I admire The Beatles because they wrote so many good songs. The Beatles are so versatile. They played psychedelic songs, for example. And a song like Helter Skelter sounds like heavy metal. Another interesting artist is David Bowie. He made various styles his own, such as folk and glam rock. Neil Young follows his heart. The Canadian musician writes good lyrics. Sometimes it rubs off. I like that.

I admire Bob Dylan mainly for his lyrics. The music of the American band R.E.M. is from another decade and is also a source of inspiration. R.E.M. has explored different styles of music.”

Etan Huijs The Monochrome Veil cover
Etan Huijs The Monochrome Veil

How was The Monochrome Veil Created?

“I was eligible for a grant from the Stichting Pop in Limburg. In addition, fans of my music could order the new album with a pre-order. That’s how I got the money to pay for the album. The recording costs are and remain high. The lyrics and music were written before the corona pandemic broke out in March 2020.

I recorded The Monochrome Veil with the band in the summer of 2020 in Studio Wild Verband with BJ Baartmans as producer.”

The album was supposed to come out earlier and has been postponed to March. Can you tell us more about it?

“The release date was planned for October 2020. Because of corona, we shifted and the record was finally released in March 2021. I didn’t want that the people with their pre-order orders had to wait any longer. The interest in the album I’m getting now is nice. Several gigs are planned and hopefully there will be more concerts with the release of The Monochrome Veil. Many musicians wait to release of their album until they can perform again. How am I going to get noticed when there’s a lot of stuff coming out in a short time?”

Does The Monochrome Veil has a message?

“It is not a concept album. There is a central theme: the polarisation in the world. The Monochrome Veil means a one-coloured veil that you look through. It’s a metaphor for the time we live in. People increasingly stand against each other instead of next to each other. They judge or condemn each other too quickly without considering the other party’s arguments. Some people claim to have a monopoly on the truth. It seems as if the nuance is missing. Sometimes I am also guilty of this, by the way. The silent majority is no longer heard. Keep talking to each other and try to put yourself in the other’s mind. Especially in these difficult corona times, we need connection with tolerance, understanding and charity.”

I really like the album cover. Can you tell us more about it?

Douwe Dijkstra drew the cover with a lighthouse and a man looking out to sea from a rock. The whole thing has a dark blue setting with the yellow lights of the lighthouse as a contrast. In dark times we look for the light. Illustrator Douwe Dijkstra has also created artwork for Dutch bands such as DeWolff, Tangerine and Leif de Leeuw.”

MY OPINION ABOUT THE MONOCHROME VEIL

The Monochrome Veil is a varied and skillfully made Americana album. The joy of playing shines through. Jori van Gemert is an additional value with her beautiful second voice. By exposing the polarisation between people The Monochrome Veil fits well in these times.

Etan Huijs deserves to be heard by many roots fans.

Album score: 8/10

Members of the band

Etan Huijs: vocals, acoustic guitar

Jori van Gemert: piano and vocals

Kyle Janssen: guitar and vocals

Rens van Dijk: bas and vocals

Roel Trommelen: drums

With guest contributions from BJ Baartmans, Alex Alela en Nando van Westrienen

Links

Website with shop

Bandcamp website

The Monochrome Veil is a great album by Etan Huijs is a blog by © Pieterjan Brands, May 2021

2 gedachten over “Etan Huijs overtuigt met The Monochrome Veil”

    1. Pieterjan Brands

      Dank je wel Willem. Etan Huijs heeft een prima album gemaakt. Ben blij dat jij zijn muziek ook goed vind.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *