Etan Huijs met Dreams In Multicolor

Artiesten zijn in donkere dagen op hun best, zegt Etan Huijs. Door de opgelegde beperkingen kunnen artiesten hun vak niet uitoefenen. De uit Limburg afkomstige singer-songwriter laat zich ondanks deze blokkade niet weerhouden om muziek uit te brengen in eigen beheer.

For text in English scroll below

THE MONOCHROME VEIL EN DREAMS IN MULTICOLOR

Tien maanden na het verschijnen van het album The Monochrome Veil is er een nieuwe ep: Dreams In Multicolor¹. Multicolor is het tegenovergestelde van monochrome (eenkleurig) en staat daarnaast voor hoop, het centrale thema van deze ep. We horen een fraaie mix van folk, pop en country.

Aanvankelijk was het plan om een aantal nummers van The Monochrome Veil in een akoestisch jasje te steken. Deze plannen zijn veranderd. We worden daardoor getrakteerd op vijf nieuwe nummers die in het verlengde liggen van het vorige album. Hiermee is Dreams In Multicolor een akoestische aanvulling geworden op The Monochrome Veil in plaats van een bewerking.

Etan Huijs Dreams In Multicolor
Etan Huijs Dreams In Multicolor

NUMMERS OCTARINE, BOBBY EN MARIGOLD SUN

Er valt veel te genieten op Dreams In Multicolor.

De plaat opent verrassend met het korte, fraaie instrumentale nummer Octarine (met banjo en mandoline). Daarna horen we vertrouwde americana en folk nummers die herinneringen oproepen aan de jaren ’70. 

Het nummer Bobby gaat over een zoon die zijn moeder en de geboorteplaats verlaat en de wijde wereld intrekt. Het is een duet tussen Etan en Jori van Gemert, waarvan de stemmen zo goed matchen. De cello en viool klanken maken het langste nummer op de ep (ruim  6 minuten) extra sfeervol. Bobby ligt in het verlengde van het nummer Josephine op het vorige album.

Een ander hoogtepunt is het nummer Marigold Sun. De tuinplant Marigold kennen we onder de naam afrikaantje. Deze plant komt tot bloei als de zon schijnt. Marigold Sun gaat over  de cultuursector. Laten we hopen dat voor deze sector de zon weer snel zal schijnen  waardoor ze weer tot volle bloei komt met live optredens voor volle zalen.

Videoclip Etan Huijs – Marigold Sun

OORDEEL

Etan Huijs werkt met dezelfde muzikanten, producer en hoes illustrator op Dreams In Multicolor als op zijn vorige album. Waar Huijs op ouder werk me vooral deed denken aan Neil Young, krijgt de muziek steeds meer een eigen gezicht. Met Dreams In Multicolor voegt Etan Huijs weer een fraai nieuw hoofdstuk toe aan zijn oeuvre. Het is hartverwarmende en hoopgevende muziek. Het brengt het licht dat we nodig hebben in deze verwarrende en donkere dagen.

Album score: 7.5/10

De ep en eerder werk is te bestellen op de website van Etan Huijs.
Er is een vinyl versie van Dreams in Multicolor en een cd versie dat een extra nummer bevat.

Links

Meer muziek en informatie op de Etan Huijs bandcamp webpage

Lees ook het blog Etan Huijs overtuigt met The Monochrome Veil

¹Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds die financieel bijdroeg aan het project.

Etan Huijs met Dreams In Multicolor is een blog van © Pieterjan Brands, januari 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Etan Huijs with Dreams In Multicolour

Artists are at their best in dark days, says Etan Huijs. Because of the restrictions imposed, artists cannot practice their profession. The singer-songwriter from Limburg doesn’t let this blockage stop him from releasing music.

THE MONOCHROME VEIL AND DREAMS IN MULTICOLOR

Ten months after the release of the album The Monochrome Veil, there is a new EP: Dreams In Multicolor¹. Multicolor is the opposite of monochrome (unicolor) and stands for hope, the central theme on this EP. We hear a nice mix of folk, pop and country.

Initially, the plan was to make some of the songs on The Monochrome Veil acoustic. These plans have changed. We are treated to five new songs that are an extension of the previous album. Thus Dreams In Multicolor has become an acoustical addition to The Monochrome Veil rather than an adaptation.

NUMBERS OCTARINE, BOBBY and MARIGOLD SUN

There is much to enjoy on Dreams In Multicolor.

The album opens surprisingly with the short, beautiful instrumental Octarine (with banjo and mandolin). After that we hear familiar americana and folk songs that evoke memories of the 70s. 

The song Bobby is about a son who leaves his mother and hometown to go out into the world. It is a duet between Etan and Jori van Gemert, whose voices match so well. The cello and violin sounds make the longest song on the EP (over 6 minutes) extra atmospheric. Bobby is in line with the number Josephine from the previous album.

Another highlight is the song Marigold Sun. The garden plant Marigold is known as the African Marigold. This plant blossoms when the sun shines. Marigold Sun is about the cultural sector. Let us hope that the sun will soon shine on this sector, so that it can blossom again with live performances in front of full auditoriums.

JUDGEMENT

Etan Huijs works with the same musicians, producer and cover illustrator on Dreams In Multicolor like on his previous album. With Dreams In Multicolor, Etan Huijs adds another fine chapter to his oeuvre. It is heart-warming and hopeful music. He brings the light that we need in these confusing and dark days.

The EP and earlier work can be ordered on Etan Huijs’ website.

There is a vinyl version of Dreams in Multicolor and a cd version that contains an extra song.

Links

More music and information on the Etan Huijs bandcamp webpage.

Read also the blog Etan Huijs convinces with The Monochrome Veil

With thanks to the Prins Bernhard Cultuurfonds who contributed financially to the project.

Etan Huijs with Dreams In Multicolor is a blog by © Pieterjan Brands January 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *