Eric Devries is the Song & Dance Man

Eric Devries is al meer dan 40 jaar actief als muzikant. Het in 2021 uitgebrachte album The Song & Dance Man gaat hij promoten met band. De singer-songwriter en gitarist heeft in verschillende bands gespeeld waaronder Matthews Southern Comfort. Naast het spelen in bands is Eric ook solo actief. Een monoloog van een bevlogen muzikant.

Eric Devries
Eric Devries. Foto gemaakt door Monique Nuyten

For text in English please scroll below

GEBOREN MUZIKANT

Muziek heeft al van jongs af aan de hoofdrol gespeeld in mijn leven. Op één van mijn kinderfoto’s zit ik op een stoel voor de radio te luisteren op dezelfde manier zoals ik naar tv kijk. Ik was 10 jaar oud toen ik The Beatles voor het eerst hoorde en was meteen verkocht. Toen wist ik dat ik muzikant wilde worden. Ik speelde eerst trompet, net als Paul McCartney overigens. Maar dat duurde niet lang, omdat ik liever wilde zingen, net zoals McCartney. En ik leerde gitaar spelen.

In de tweede helft van de jaren ‘70 deed de punk zijn intrede. Voor mij de aanleiding om op het podium te gaan spelen met een band. Al op 18-jarige leeftijd stond ik in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Met de band Dance Stance speelden we twee avonden in het voorprogramma van The Jam.

INSPIRATIEBRONNEN

Behalve de al eerdergenoemde Britse bands The Beatles en The Jam, zijn Bob Dylan en Van Morrison een bron van inspiratie. Ik ontdekte in de platenkast in het ouderlijk huis op een verzamelalbum de muziek van The Flying Burrito Brothers. En LP’s van John Denver, Dolly Parton en Neil Diamond. In die Punktijd werd op deze artiesten een beetje neergekeken. Maar die waren natuurlijk niet voor niets wereldsterren.  Een guilty pleasure noemen we dat tegenwoordig. Naarmate de tijd verstreek, verschoof de aandacht van de Britse muziek meer naar de Amerikaanse. Tot mijn muzikale helden horen de Amerikaanse singer-songwriters Steve Earle, Townes van Zandt, Guy Clark en Lyle Lovett. Het zijn allemaal artiesten die verhalen tellen in hun songs.

BEZOEKEN AAN DE V.S.

Ik vind de V.S. inspirerend om te bezoeken als muzikant. Het valt me op dat muziek veel meer dan in Nederland deel uitmaakt van het dagelijks leven. Veel mensen leven voor de muziek. Zo heb ik met een paar muzikanten gespeeld uit de band van J.J. Cale. Geweldige muzikanten en aardige gasten, maar ook voor hen is het sappelen om financieel rond te komen.

Ik ben verschillende keren in Tulsa Oklahoma geweest. De stad heeft een levendige muziek scene. Zo heb ik daar met onder meer Jimmy LaFave op het podium gestaan van het bekende Cain’s Ballroom. Later heb ik nog gespeeld met John Fullbright op zijn eerste tour hier.

BANDS

Mijn eerste band richtte ik op toen ik 14 was. Later in de jaren 90 was The Big Easy mijn band. Daarmee behaalden we in de jaren ’90 de tweede plaats in de talentenjacht De Grote Prijs van Nederland. Ondanks de aandacht die we kregen op de radio, zat er geen platendeal in.

Daarna heb ik in verschillende bands gespeeld met BJ Baartmans.  Zoals in Matthews Southern Comfort (met de Britse folk legende Iain Matthews), Hidden Agenda Deluxe en in Songwriters United (bestaande uit vier singer-songwriters).

Met Bart Jan Baartmans heb ik een duo gevormd waarbij we ook in de V.S. hebben gespeeld. En naast de bands treed ik ook solo op. Nu is er The Song & Dance Band met Janos Koolen, Lucas Beukers en Joost van Es.

SOLO

Toen ik mijn eerste schreden op het podium zette, leek het alsof de singer-songwriters niet meer bestonden. Joni Mitchel, James Taylor en al die anderen leken in de tweede helft van jaren ’70 uit de mode. Muziek spelen deed je in een band.

Singer-songwriter Ad Vanderveen raadde me aan om naast bands ook solo te gaan spelen. Dat heb ik gedaan. Het was een hele andere ervaring dan spelen met een band. Het is wennen en vaak bijzonder intimiderend maar als het lukt een dialoog met het publiek op te bouwen is het geweldig om te doen. Het is een kunst om ook tussen de songs je verhalen te kunnen vertellen.

Ik heb jaren een eigen serie concerten met singer-songwriters georganiseerd (In Nijmegen, Utrecht en Amsterdam) en heb geleerd van iedere editie.

Een goede leerschool dat is het zeker.

THE SONG & DANCE MAN ONTSTAAN EN BETEKENIS

De corona periode met de lockdowns was een lastige tijd voor muzikanten. Terwijl vrijwel iedereen zijn werk kon blijven doen, zat de culturele sector op slot. De band tour met Matthews Southern Comfort werd in 2020 afgelast net nadat de plaat uit was.

Ik heb deze tijd van gedwongen thuis zitten, gebruikt om mijn vierde solo album samen te stellen. Ik schreef een aantal nieuwe songs en heb een paar oude opnieuw bewerkt. De titel ‘Song & Dance Man’ ontstond toen ik ‘Ballad of a Song & Dance Man‘ schreef. Ik zocht een ander woord voor singer-songwriter en herinnerde de term van Dylan die weigerde de spreekstem van zijn generatie te zijn en zich ‘gewoon’ een ‘Song & Dance Man’ noemde. De legendarische singer-songwriter Eric Taylor liet zijn publiek op voorhand weten dat ze niet moesten rekenen op een ‘song & dance man’. Voor een dans ga je maar naar een discotheek. Die ambivalentie vind ik dan weer grappig.

Zo staan er enkele uptempo songs op het album waar iemand best op zou kunnen dansen terwijl, laat het duidelijk zijn, voor mij de songs en teksten altijd voorop staan. Dus enige ironie is ook hier aanwezig.

In ‘Ballad of a Song & Dance Man‘ verlaat de ik-figuur huis en haard voor een leven in de muziek in het spoor van hen die hem zijn voorgegaan. Traditie dus. En een eerbetoon. In dit geval aan Van Morrison: “When I heard the Man sing: ‘Hard Nose The Highway’” En laat dat nummer van Van Morrison nu juist gaan over doorzetten en het volgen van je dromen ondanks alle tegenslag.

ALBUM THE SONG & DANCE MAN

Het is een semi-akoestisch album met een mix van bluegrass, folk- en countryliedjes, zonder drums en elektronica. Ik heb met Janos Koolen muzikanten uitgezocht. Dat zijn naast multi-instrumentalist en producer Janos Koolen (mandoline, banjo, gitaar), Lucas Beukers op contrabas, violist Joost van Es en zangeres Sophie Janna voor de harmonieën bij een aantal nummers.

We hebben tijdens de lockdown (met gepaste afstand) 16 nummers opgenomen in Studio Doornenburg in twee of drie takes. Uiteindelijk hebben we 12 nummers voor het album geselecteerd die het best bij elkaar passen. De plaat is uitgebracht op het Duitse MIG-label.

Het album komt pas echt tot een eind nu ik weer met mijn band het podium op kan en de liedjes voor het publiek tot leven kan wekken. Het is een feest om met deze band weer op het podium te staan. 

HET NUMMER SUNDAY EVE IN AMSTERDAM

Ik vind het moeilijk om mijn favoriete nummer op The Song & Dance Man aan te wijzen. Het verschilt per dag of per stemming. Vandaag kies ik voor Sunday Eve In Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Hoewel ik er al lang niet meer woon, wilde ik altijd al een song over Amsterdam schrijven. In Sunday Eve in Amsterdam ga ik terug naar de tijd dat er vrachtschepen voeren en dat ze tol moesten betalen bij de Wiegbrug in de wijk De Baarsjes.

De tekst verwijst ook naar de Schreierstoren. De plek waar vroeger de vrouwen afscheid namen van de vertrekkende zeelieden. In het nummer omschreven als: “There is a place where water meets the sky, down at the tower where the tears were cried.” Omdat ik zelf ook ben vertrokken en ook daarvoor de tol heb moeten betalen.

Videoclip Eric Devries – Sunday Eve in Amsterdam live

TOEKOMST

Ik wil nu zo vaak mogelijk het materiaal van The Song & Dance Man spelen met deze geweldige band. We hebben het vorig jaar oktober bij Roots in Heusden voor het eerst de nieuwe songs van het album kunnen spelen voor publiek. Dat was heel bijzonder en mooi.

Daarnaast heb ik een aantal solovoorstellingen. Ook zijn er optredens in Duitsland en Oostenrijk gepland. Er zijn ideeën voor een nieuw album. Voor die tijd willen we eerst dit album promoten. Ik nodig iedereen uit om naar onze optredens te komen kijken en luisteren.

Eric is via verschillende kanalen te volgen:

Website Eric Devries

YouTube kanaal

Facebook

OEUVRE

Solo:

 1. The Song & Dance Man (2021)
 2. Close to Home (2014)
 3. Sweet Oblivion (2007)
 4. Little of a Romeo (2004)

Als bandlid:

 1. Matthews Southern Comfort – The New Mine (2020)
 2. Matthews Southern Comfort – Like a Radio (2018)
 3. Hidden Agenda Deluxe – Angels in the Snow: a Christmas album (2018)
 4. Hidden Agenda Deluxe and Carter Sampson – Christmas from Amsterdam & Oklahoma (2016)
 5. And Hidden Agenda Deluxe – Pan Alley Fever (2016)
 6. Songwriters United – Another Round with … (2008)

Albums zijn te koop via de website http://www.ericdevries.info

Eric Devries is the Song & Dance Man is een blog van

© Pieterjan Brands, mei 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Eric Devries is the Song & Dance Man

Eric Devries has been an active musician for over 40 years. He will promote the album The Song & Dance Man, released in 2021, with the band. The singer-songwriter and guitarist has played in several bands including Matthews Southern Comfort. In addition to playing in bands, Eric is also active solo. A monologue by an inspired musician.

Joost van Es, Janos Koolen, Eric Devries en Lucas Beukers
Joost van Es , Janos Koolen, Eric Devries and Lucas Beukers,
photo by Wies Luytelaar
Eric Devries Song & Dance Man cover
Eric Devries Song & Dance Man cover

BORN MUSICIAN

Music has played the leading role in my life from an early age. In one of my childhood photos, I’m sitting on a chair in front of the radio listening in the same way, I watch TV. I was 10 years old when I first heard The Beatles and was immediately sold. That’s when I knew I wanted to be a musician. At first, I played the trumpet, just like Paul McCartney, by the way. But that didn’t last long, because I preferred to sing, just like McCartney. And I learned to play guitar.

In the second half of the 70s, punk music entered the scene in the second half of the 1970s. For me the reason to start playing on stage with a band. I was already performing in the Amsterdam pop temple Paradiso, at the age of 18. With the band Dance Stance we played two nights as the support act for The Jam.

SOURCES OF INSPIRATION

Besides the already mentioned British bands The Beatles and The Jam, Bob Dylan and Van Morrison are a source of inspiration. I discovered the music of The Flying Burrito Brothers on a compilation album in the record cabinet in my parents’ house. And LPs by John Denver, Dolly Parton and Neil Diamond. In the Punk era, these artists were looked down upon a bit. But of course,  they were world stars for a reason.  Nowadays we call that a guilty pleasure.

As time went by, the focus shifted from British music to American music. Among my musical heroes are American singer-songwriters Steve Earle, Townes van Zandt, Guy Clark and Lyle Lovett. They are all artists who count stories in their songs.

VISITS TO THE U.S.

I find the U.S. inspiring to visit as a musician. It strikes me that music is much more part of everyday life than in the Netherlands. Many people live for music. For example, I played with a couple of musicians from J.J. Cale’s band. Great musicians and nice guys, but even for them it’s hard to make a living out of music. I have been to Tulsa Oklahoma several times. The city has a vibrant music scene. For example, I performed on the stage of the famous Cain’s Ballroom with Jimmy LaFave, among others. Later I played with John Fullbright on his first tour here.

BANDS

I formed my first band when I was 14. Later in the 90s, my band was The Big Easy. With them we won second place in the talent show De Grote Prijs van Nederland in the 90s. Despite the attention we got on the radio, there was no record deal in it.

After that I played in several bands with BJ Baartmans.  Like in Matthews Southern Comfort (with British folk legend Iain Matthews), Hidden Agenda Deluxe and Songwriters United (consisting of four singer-songwriters). With Bart Jan Baartmans I formed a duo that also played in the U.S.A. Besides the bands, I also perform solo. Now there is The Song & Dance Band with Janos Koolen, Lucas Beukers and Joost van Es.

SOLO

When I took my first steps on stage, it seemed like singer-songwriters didn’t exist anymore. Joni Mitchel, James Taylor and all those others seemed out of fashion in the second half of the 70s. You played music in a band.

Singer-songwriter Ad Vanderveen advised me to play solo as well as in a band. That’s what I did. It was a completely different experience than playing with a band. You have to get used to it and it is often very intimidating, but if you manage to build up a dialogue with the audience, it is a great thing to do. It is an art to be able to tell your stories in between songs.

For years I organized my series of concerts with singer-songwriters (in Nijmegen, Utrecht and Amsterdam) and I learned from each edition.

A good learning experience that’s for sure.

THE SONG & DANCE MAN ORIGIN AND MEANING

The corona period with the lockdowns was a difficult time for musicians. While almost everyone was able to continue doing their jobs, the cultural sector was locked. The band’s tour with Matthews Southern Comfort was canceled in 2020 just after the record was out.

I used this time of being forced to sit at home to put together my fourth solo album. I wrote some new songs and reworked a few old ones. The title “Song & Dance Man” came about when I wrote “Ballad of a Song & Dance Man. I looked for another word for singer-songwriter and remembered the term from Bob Dylan who refused to be the speaking voice of his generation and called himself “just” a Song & Dance Man. The legendary singer-songwriter Eric Taylor let his audience know in advance that they should not count on being a “song & dance man. For a dance you go to a disco. I find this ambivalence funny.

There are some uptempo songs on the album that one could dance to, while, let it be clear, for me the songs and lyrics always come first. So some irony is also present here.

In ‘Ballad of a Song & Dance Man‘ the protagonist leaves hearth and home for a life in music in the footsteps of those who preceded him. Tradition, in other words. And an homage. In this case to Van Morrison: “When I heard the Man sing: ‘Hard Nose The Highway”. And let that song by Van Morrison be about perseverance and following your dreams despite all the setbacks.

ALBUM THE SONG & DANCE MAN

It’s a semi-acoustic album with a mix of bluegrass, folk and country songs, without drums and electronics. I have selected musicians with Janos Koolen. In addition to multi-instrumentalist and producer Janos Koolen (mandolin, banjo, guitar), they are Lucas Beukers on double bass, violinist Joost van Es and singer Sophie Janna for the harmonies on a couple of songs.

We recorded 16 songs during the lockdown (with appropriate distance) at Studio Doornenburg in two or three takes. In the end, we selected 12 songs for the album that fit best together. The album was released on the German MIG label.

The album is coming to an end now that I can get back on stage with my band and bring the songs to life for the audience. It’s a joy to be back on stage with this band. 

Videoclip Eric Devries – Ballad Of A Song & Dance Man

THE SONG SUNDAY EVE IN AMSTERDAM

I find it hard to pinpoint my favorite song on The Song & Dance Man. It varies from day to day or mood to mood. Today I choose Sunday Eve In Amsterdam. I was born and raised in Amsterdam. Although I haven’t lived there for a long time, I always wanted to write a song about Amsterdam. In Sunday Eve in Amsterdam I go back to the time that cargo ships sailed and that they had to pay toll at the Wiegbrug in the district De Baarsjes.

The lyrics also refer to the Schreierstoren (an old defense tower). The place where the women used to say goodbye to the departing sailors. In the song described as: “There is a place where water meets the sky, down at the tower where the tears were cried.” Because I left myself and had to pay the toll for that as well.

FUTURE

I now want to play the material from The Song & Dance Man as often as possible with this great band. We were able to play the new songs from the album in front of an audience for the first time last October at Roots in Heusden. That was very special and beautiful.

Besides that, I have some solo performances. There are also gigs planned in Germany and Austria. There are ideas for a new album. Before that, we want to promote this album first. I invite everyone to come and watch and listen to our performances.

Links to Erics websites and social media:

Website Eric Devries

YouTube Channel

Facebook

ALBUMS

Solo:

 1. The Song & Dance Man (2021)
 2. Close to Home (2014)
 3. Sweet Oblivion (2007)
 4. Little of a Romeo (2004)

As band member:

 1. Matthews Southern Comfort – The New Mine (2020)
 2. Matthews Southern Comfort – Like a Radio (2018)
 3. Hidden Agenda Deluxe – Angels in the Snow: a Christmas album (2018)
 4. Hidden Agenda Deluxe and Carter Sampson – Christmas from Amsterdam & Oklahoma (2016)
 5. And Hidden Agenda Deluxe – Pan Alley Fever (2016)
 6. Songwriters United – Another Round with … (2008)

Albums for sale via the website http://www.ericdevries.info

Eric Devries is the Song & Dance Man is a blog by:

@ Pieterjan Brands May 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *