Verslaafd aan Ennio Morricone

Il Maestro werd hij genoemd. Dat is een terechte eretitel voor één van de grootheden uit de Italiaanse kunst: Ennio Morricone. Verslaafd aan Ennio Morricone is een blog over zijn oeuvre met vijf soundtracks The Good, The Bad and The Ugly ,The Mission, The Untouchables, Nuevo Cinema Paradiso en The Hateful Eight.

For text in English scroll below

Ennio Morricone
Ennio Morricone. Photo by ibarakaldo on Foter

ZIJN KRACHT

De Italiaanse componist, dirigent en trompettist laat ons dromen. Zijn muziek emotioneert en voert ons naar andere werelden. De meeste filmmuziek werkt niet zonder beelden. Bij Morricone werkt zijn muziek daarentegen wel zonder beelden. De melodieën hebben vaak een eenvoudige basis. Daardoor blijven ze in je hoofd zitten en beklijven, net zoals bij een hit in de popmuziek. En dat is knap. want de meeste nummers zijn instrumentaal.

MEER DAN DE SPAGHETTIWESTERNS

Met zijn tomeloze energie en werkdrift bleef hij muziek componeren en optreden tot op hoge leeftijd. Meer dan 500 soundtracks heeft Il Maestro gecomponeerd in ruim 60 jaar.  Ennio heeft zijn bekendheid te danken aan de spaghettiwesterns die hij componeerde in Sergio Leone films zoals Het gebeurde in het Westen en The Good, The Bad and the Ugly.  Maar hij heeft zo veel meer gemaakt dan alleen maar muziek voor spaghettiwesterns.

Een selectie uit zijn immense oeuvre:

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

Wat:

De film is het derde deel uit de Dollarstrilogie geregisseerd door Sergio Leone. Deze spaghettiwestern duurt bijna vier uur. 

Inhoud:

The Good, the Bad and the Ugly (1966) vertelt het verhaal van drie vrijbuiters die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) jacht maken op een goudschat.

Soundtrack:

The Good, The Bad and The Ugly vind ik de meest iconische van de Morricone-Leone soundtrack. De kenmerken van de Ennio Morricone’s Western soundtracks zijn aanwezig: een mannenkoor, de surfgitaar, de mondharmonica, het gefluit van Alessandro Alessandroni en de stem van een sopraan zangeres. In het intronummer horen we kanonschoten en trompetten.

Videoclip: Ennio Morricone – The Good, The Bad and The Ugly main theme

THE MISSION

Wat:

The Mission (1986) is een Britse film met de hoofdrollen voor Robert De Niro, Jeremy Irons en Liam Neeson. Deze film won verschillende prijzen. Enerzijds zijn de beelden en de muziek zeer geslaagd, anderzijds is de inhoud minder sterk.

Inhoud:

The Mission (1986) is een overweldigend historisch drama met religieuze en politieke accenten. Het verhaal gaat over de in de achttiende eeuw welig tierende mensenhandel in de Zuid-Amerikaanse jungle. De plaatselijke Orde der Jezuïeten probeert de lokale bevolking te bekeren om hen zo te behoeden voor de dreigende slavernij.

Soundtrack:

De filmmuziek van The Mission is een bestseller. Ik vind de soundtrack mooier dan de film. Ook zonder beelden is het een genot om te luisteren naar tracks als On Earth As It Is In Heaven, The Mission en Gabriel’s Oboe. Dit laatste nummer met de hobo in de hoofdrol behoort tot mijn Morricone favorieten. Het nummer is to the point en zowel lyrisch als statig. Vele elementen van de Morricone sound zijn aanwezig zoals strijkers, blazers, koorzang en een opbouw van een rustig begin naar een wervelende finale.

Videoclip: Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe

THE UNTOUCHABLES

Wat:

The Untouchables (1987) is een film van regisseur Brian De Palma. De hoofdrollen waren voor Kevin Costner, Sean Connery en Robert De Niro.

Inhoud:

Gangster Al Capone bezit meerdere bedrijven die als dekmantel dienen voor zijn illegale praktijken in alcohol. De federale agent Eliot Ness krijgt de taak om een team samen te stellen om Capone aan te pakken. De film speelt zich af in de jaren ’30 in Chicago.

Soundtrack:

De nummers brengen perfect het gevoel over van de meest gedenkwaardige scènes uit de film. Muziek maakt situaties spannender, enger, grappiger, zet de stemming op scherp en brengt actie naar voren. Ennio Morricones’ muziek helpt om de schietpartijen beter te brengen, voegt emoties toe aan de liefdesscènes en helpt om Al Capone meer eigenwijs te maken.

The Untouchables Theme is een pakkend nummer met stuwende drums, strijkers en mondharmonica.

Videoclip Ennio Morricone – The Untouchable Themes

NUOVO CINEMA PARADISO

Wat:

Nuovo cinema Paradiso (1988) is een Italiaanse film, geschreven en geregisseerd door Giuseppe Tornatore. De film heette oorspronkelijk Cinema Paradiso en was enkel te zien in Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nuovo cinema Paradiso werd een internationaal succes.

Inhoud:

Een beroemde regisseur keert voor het eerst sinds 30 jaar terug naar zijn dorp op Sicilië. Hij denkt terug aan zijn jeugd die hij op het eiland doorbracht en aan de Paradiso bioscoop waar Alfredo hem de liefde voor de film bijbracht. Alfredo bediende de projectieapparatuur in deze bioscoop. De regisseur wordt ook herinnerd aan zijn jeugdliefde Elena, die hij in de steek moest laten omdat hij naar Rome vertrok. Het is een ode aan de kindertijd en aan de film.

Soundtrack:

Niet Ennio maar zijn zoon Andrea Morricone schreef het nummer Love Theme. Een stijlvol en romantisch rustpunt in de film en soundtrack. Het nummer begint met pianoklanken.  Daarna horen we de combinatie van piano met strijkers. En later vallen de blazers in.

Videoclip Ennio Morricone – Cinema Paradiso

THE HATEFUL EIGHT

Wat:

The Hateful Eight (2015) is een Amerikaanse westernfilm geschreven en geregisseerd door Quentin Tarantino. Ennio Morricone schreef de soundtrack aan de hand van Tarantino’s filmscript. Daarmee kwam de grote wens van de Amerikaanse regisseur uit om met de hoogbejaarde maestro samen te werken. Na dertig jaar componeert Morricone weer een keer muziek voor een western. Voor deze soundtrack krijgt de 87-jarige eindelijk een Oscar. Daarmee is Il Maestro de oudste winnaar van deze prestigieuze prijs.

Inhoud:

The Hateful Eight vertelt het verhaal van zeven gevaarlijke premiejagers en hun gevangene, enkele jaren na de Burgeroorlog en speelt zich af in de winterse Amerikaanse staat Wyoming. In een herberg ontstaat een grimmige sfeer tussen de leden van dit bonte gezelschap die ontaardt in een ware overlevingsstrijd.

Soundtrack:

In het openingsnummer L’Ultima Diligenza di Red Rock horen we een onheilspellende sfeer die geweld aankondigt in de film. Zo stellen de ritmische cimbalen de paardenhoeven voor van een postkoets die door een winterlandschap rijdt. De dreunende bijna onheilspellende koperblazers kondigen de snel naderende sneeuwstorm aan. Naast de muziek van Il Maestro is er op de soundtrack ook muziek te horen van The White Stripes en Roy Orbison.

Videoclip: Ennio Morricone – L’Ultima Diligenza di Red Rock

TENSLOTTE

Muziek maakt de luisteraar gelukkig, droevig, melancholisch, angstig, boos, verrast of roept afkeer op. Als de sound van Morricone iets oproept dan is het wel gevoel. Il Maestro Ennio heeft dit perfect gedaan.

Morricone wordt gezien als een filmcomponist. Ik wil daar de kwalificatie van klassiek musicus aan toevoegen. Ik vind zijn muziek minder zwaar dan die van de meeste componisten van klassieke muziek.

Een vernieuwer die ongewone instrumenten gebruikte zoals mondharpen, blokfluiten, elektrische gitaren en zweepslagen. Met zijn eigengereide versmelting van muziek en het verhaal behoort Ennio Morricone tot de grootste componisten. Hij heeft ontelbare muzikanten geïnspireerd met zijn prachtige en veelzijdige muziek. Op 6 juli 2020 overleed Morricone op 91-jarige leeftijd na een zware val in zijn geliefde woonplaats Rome.

Hoe vaker ik luister naar de muziek van deze Italiaanse componist, des te meer ik erin ontdek en waardeer. Bellissimo!

Links:

Website: http://www.enniomorricone.org/

Lees ook het blog Beïnvloed door Ennio Morricone deel 1

Deel 2 Beïnvloed door Ennio Morricone link

Verslaafd aan Ennio Morricone is een blog van © Pieterjan Brands, november 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Addicted to Ennio Morricone

He was called Il Maestro. A deserved honorary title for one of the greats of Italian art: Ennio Morricone. Addicted to Ennio Morricone is a blog about his body of work featuring three of his soundtracks The Good, The Bad and The Ugly, The Mission, Nuevo Cinema Paradiso, The Untouchables and The Hateful Eight.

HIS STRENGTH

The Italian composer, conductor and trumpeter makes us dream. His music moves and brings us to other worlds. Most film scores don’t work without images. By Morricone, his music even works without images. The melodies often have a simple basis. They stay in your head and stick with you, just like a hit in pop music. The same goes for the instrumental songs.

MORE THAN THE SPAGHETTIWESTERNS

With his boundless energy and drive to work, he continued to compose music and perform well into old age. Il Maestro has composed more than 500 soundtracks in more than 60 years. Ennio owes his fame to the spaghetti westerns he composed in Sergio Leone films such as It Happened in the West, The Good, The Bad and the Ugly . But he has made so much more beautiful music.

A selection from his immense oeuvre:

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

What:

The film is the third part of the Dollar Trilogy directed by Sergio Leone. The spaghetti western lasts almost four hours. 

Content:

The Good, The Bad and The Ugly tells the story of three freebooters who hunt for a gold treasure during the American Civil War.

Soundtrack:

I find The Good, The Bad and The Ugly the most iconic of the Morricone-Leone soundtrack. The characteristics of Ennio Morricone’s Western soundtracks are present: a male choir, surf guitar, harmonica, the whistle of Alessandro Alessandroni and the voice of a soprano singer. In the intro song we hear cannon shots and trumpets.

THE MISSION

Ennio Morricone - The Mission
Ennio-Morricone-The-Mission

What:

The Mission (1986) is a British film starring Robert De Niro, Jeremy Irons and Liam Neeson, among others. This film won several awards. The images and the music are very successful, the content is less strong.

Contents:

The Mission (1986) is an overwhelming historical drama with religious and political accents, about the rampant human trafficking in the South American jungle in the eighteenth century. The local Jesuit Order tries to convert the local population in order to save them from the threat of slavery.

Soundtrack:

The film score of The Mission is a bestseller. Personally, I like the soundtrack better than the movie. Even without images, it is a pleasure to listen to tracks such as On Earth As It Is In Heaven, The Mission and Gabriel’s Oboe. This last song starring the oboe is one of my Morricone favorites, it’s to the point and both lyrical and stately. Many elements of the Morricone sound are present, such as strings, horns, choral singing and a build-up from a quiet beginning to a dazzling finale.

THE UNTOUCHABLES

What:

The Untouchables (1987) is a film by director Brian De Palma. It starred Kevin Costner, Sean Connery and Robert De Niro.

Content:

Gangster Al Capone owns several businesses that serve as a cover for his illegal alcohol practices. Federal agent Eliot Ness is tasked with putting together a team to take on Capone. The film is set in the 1930s in Chicago.

Soundtrack:

The songs perfectly convey the feeling of the most memorable scenes in the film. Music makes situations more exciting, scary, funny, sets the mood and brings the action forward. Ennio Morricone’s music helps to bring out the shootings better, adds emotion to the love scenes and helps to make Al Capone cockier.

The Untouchables Theme is a catchy song with driving drums, strings and harmonica.

NUOVO CINEMA PARADISO

Ennio Morricone Nuovo Cinema Paradiso
Ennio-Morricone-Nuovo-Cinema-Paradiso

What:

Nuovo cinema Paradiso (1988) is an Italian film written and directed by Giuseppe Tornatore. The film was originally called Cinema Paradiso and was only shown in France, Spain, the United Kingdom and the United States. Nuovo cinema Paradiso became an international success.

Contents:

A famous director returns to his village in Sicily for the first time in 30 years. He thinks back to his childhood, which he spent in the Paradiso cinema where Alfredo instilled in him the love for the film. Alfredo operated the projection equipment in a movie theater. The director is also reminded of his childhood sweetheart Elena, whom he had to abandon when the director left for Rome. It is an ode to childhood and to cinema.

Soundtrack:

Not Ennio but his son Andrea Morricone wrote the song Love Theme . A stylish and romantic resting point in the film and soundtrack. The song starts with piano sounds. Then we hear the combination of piano and strings. And later the blazers join in.

THE HATEFUL EIGHT

Ennio Morricone - The Hateful Eight
Ennio-Morricone-The-Hateful-Eight

What:

The Hateful Eight (2015) is an American western film written and directed by Quentin Tarantino . Ennio Morricone wrote the soundtrack based on Tarantino’s film script. This made the great wish of the American director come true to work with the very elderly maestro. After thirty years Morricone is composing music for a western again. For this soundtrack, 87-year-old Il Maestro finally receives an Oscar, making him the oldest winner of this prestigious award.

Contents:

The Hateful Eight tells the story of seven dangerous bounty hunters and their captives, several years after the Civil War in the wintry US state of Wyoming. In an inn, a grim atmosphere develops between the members of this motley crew, which degenerates into a true struggle for survival.

Soundtrack:

In the opening track L’Ultima Diligenza di Red Rock we hear an ominous atmosphere that heralds violence in the film. The rhythmic cymbals, for example, represent the horse’s hooves of a stagecoach driving through a winter landscape. The droning near-ominous brass instruments herald the rapidly approaching blizzard. In addition to the music by Il Maestro, the soundtrack also features music by The White Stripes and Roy Orbison.

AND LAST BUT NOT LEAST

Music makes the listener happy, sad, melancholic, anxious, angry, surprised or evokes disgust. If the sound of Morricone evokes something, it is the feeling. The maestro Ennio has done this perfectly.

Morricone is seen as a film composer. I want to add the qualification of classical musician to that.

An innovator who used unusual instruments such as mouth harps, recorders, electric guitars and whipping. With his idiosyncratic fusion of music and story, Ennio Morricone is one of the great composers. He has inspired countless musicians with his beautiful and versatile music. On July 6, 2020, Morricone passed away at the age of 91 after a serious fall in his beloved hometown of Rome.

The more I listen to the music of this Italian composer, the more I discover and appreciate it. Bellissimo!

Links:

Website: http://www.enniomorricone.org/

Lees ook het blog Beïnvloed door Ennio Morricone deel 1

Deel 2 Beïnvloed door Ennio Morricone link

Addicted to Ennio Morricone is a blog by © Pieterjan Brands, november 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *