Drie dingen die je moet weten over surf muziek

For text in English please scroll below

Drie dingen die je moet weten over surf muziek gaat over: 1. hoe klinkt surf muziek? 2. Wie zijn de belangrijkste grondleggers van de surf muziek? 3. Welke invloed heeft de surf muziek gehad?

HOE KLINKT SURF MUZIEK?

In het begin van de jaren ’60 ontwikkelt zich een nieuwe muziekstijl in het Amerikaanse Californië: de surf muziek. Het is geen rock ’n roll met cliché teksten, maar de sound van rauwe instrumentale nummers waarbij een mix van galmende gitaarsalvo’s en bonkende drums op de luisteraars wordt afgevuurd.

De muziek is fris, vrolijk en tijdloos. Zo speelt de leadgitarist een melodie die telkens wordt herhaald, in de surf instrumentals. De standaard bezetting van een surf rockband is: een solo gitarist, een ritme gitarist, een bassist en drummer.

De instrumentale nummers hebben titels die te maken hebben met strand, party’s, meisjes versieren, auto’s en natuurlijk de surfsport. De couleur locale van de Amerikaanse westkust.

WIE ZIJN DE BELANGRIJKSTE GRONDLEGGERS VAN DE SURF MUZIEK?

Dick Dale (US)

Allereerst is dat Dick Dale. Hij behoort tot de pioniers van de surfrock met zijn band The Del-Tones. Door de uitvergrootte galmeffecten creëerde hij de ‘wet sound’: het geluid dat lijkt op een rollende golf tijdens het surfen. Het levert hem de eretitel ‘The King of Surf Guitar’ op. De linkshandige Dick Dale speelt zo hard dat hij de ene na de andere gitaarversterker opblaast. Zijn vriend Leo Fender bouwt de Fender 100 watt-versterker die de gespierde gitaarstijl van Dick Dale wel aan kan, met de gitaar Fender Stratocaster. Het levert Dick een tweede titel op ‘Father of Heavy Metal’ op. Zijn bekendste nummer is Misirlou.

The Ventures (US)

Vervolgens The Ventures. Walk Don’t Run en Hawaii Five-O zijn de bekendste nummers van de uit Seattle komende instrumentale band The Ventures. Ze horen bij de bekendste surfbands in de jaren’60. Naast surfmuziek maakte The Ventures muziek die paste bij de tijdsgeest. Ze hebben ook nummers in andere genres gemaakt zoals country, blues, reggae en latin. De band was erg populair in Japan. The Ventures inspireerden vele gitaargroepen waaronder The Beach Boys.

The Beach Boys

Tenslotte konden de liefhebbers van surf muziek terecht bij The Beach Boys. Voor wie de instrumentale surfmuziek van Dick Dale en The Ventures te heftig was. Deze Californische band bracht een toegankelijkere en zoetere variant van surf muziek met zang. In hits als Good Vibrations en Surfin USA valt de harmonieuze zang op. Dat de heren zelf nog nooit op een surfplank hebben gestaan, dat mag de pret niet drukken. The Beach Boys groeien onder de bezielende leiding van Brian Wilson uit tot een van de succesvolste Amerikaanse bands.

De instrumentale surfrock beleeft zijn hoogtijdagen tussen 1961 en 1964. In de tijd dat The Beatles opkomen, verslapt de aandacht voor het genre. The Beach Boys blijven populair in de jaren ’60 en daarna kent hun carrière verschillende ups en downs. The Ventures leggen zich toe op andere muziekgenres dan surf muziek als het genre minder populair is. Dick Dale dreigt aanvankelijk in de vergetelheid te raken, maar beleefd in de jaren ’90 een geweldige comeback.

PULP FICTION ZORGT VOOR EEN REVIVAL VAN DE SURF ROCK

Quentin Tarantino is geen muzikant maar een film producer. Hij maakt de legendarische film Pulp Fiction In de soundtrack is surfrock opgenomen waardoor het genre weer populair wordt. Het nummer Misirlou van Dick Dale is de knallende openingstrack van de Pulp Fiction film uit 1994. Het publiek valt als een blok voor Misirlou. De surf muziek wordt in de jaren ’90 weer cool. Als gevolg van de surfrock revival zijn de Fender Jazzmasters en Fender Jaguars, (twee klassieke surfgitaren) niet aan te slepen en de associatie met de zee, golven en een surfplank wordt weer hip.

Door de hernieuwde populariteit van Misirlou beleeft Dick Dale een comeback met nieuwe albums en tournees in de jaren ’90.

WELKE INVLOED HEEFT DE SURF MUZIEK (GEHAD)?

Vele gitaristen en bands zijn beïnvloed door de muziek van de surf pioniers. Allereerst hielden Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan van Dick Dale. John Fogerty en Joe Walsh waren anderzijds geïnspireerd door The Ventures. De bandleden van The Beatles en The Who tenslotte waren fan van The Beach Boys.

Instrumentale surfrock wordt nog steeds gemaakt. Het is een muziekgenre dat zich onder de radar afspeelt. Er zijn vele bands die een moderne variant spelen van de surf muziek die 60 jaar geleden ontstond in Californië.

Ik hoor graag op zijn tijd een surf nummer, maar met mate. Leuk als tussendoortje, want als ik te veel surf nummers achter elkaar hoor, dan slaat de verveling toe.

Samenvatting: drie dingen die je moet weten over surf muziek

1. Hoe klinkt surf muziek?

2. Welke invloed heeft de surf muziek gehad?

3. Wat zijn de belangrijkste grondleggers van de surf muziek?

A blog by © Pieterjan Brands, augustus 2020

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Three things you need to know about surf music

Three things you should know about surf music is about: 1. what does surf music sound like? 2. Who are the main founders of surf music? 3. What influence has surf music had?

HOW DOES SURF MUSIC SOUND?

In the early 1960s, a new style of music developed in California: surf music. It is not rock ‘n roll with cliché lyrics, but the sound of raw instrumental songs with a mix of echoing guitar salvos and pounding drums is fired at the listeners.

The music is fresh, upbeat and timeless. For example, the lead guitarist plays a melody that is repeated over and over again in the surf instrumentals. A solo guitarist, a rhythm guitarist, a bassist and a drummeris is the standard line-up of a surf rock band .

The instrumental songs have titles related to the beach, parties, picking up girls, cars and, of course surfing. The couleur locale of the American west coast.

WHO ARE THE MOST IMPORTANT FOUNDING FATHERS OF SURF MUSIC?

Dick Dale Miserlou
Dick Dale Miserlou
The Ventures Surfin' Guitars
The Ventures Surfin’ Guitars
The Beach Boys Surfin' USA
The Beach Boys Surfin’ USA

DICK DALE (US)

First of all, Dick Dale. He is one of the pioneers of surf rock with his band The Del-Tones. By using magnified reverb effects he created the ‘wet sound’: the sound that resembles a rolling wave while surfing. This earned him the honorary title of ‘The King of Surf Guitar’. The left-handed Dick Dale plays so hard that he blows up one guitar amplifier after another. His friend Leo Fender built the Fender 100 watt amplifier that could handle Dick Dale’s muscular guitar style, using the guitar Fender Stratocaster. It earns Dick a second title on ‘Father of Heavy Metal’. His most famous song is Misirlou.

THE VENTURES (US)

Next are The Ventures. Walk Don’t Run and Hawaii Five-O are the best-known songs of Seattle-based instrumental band The Ventures. They are among the best-known surf bands of the 1960s. In addition to surf music, The Ventures made music that suited the spirit of the times. They also made songs in other genres such as country, blues, reggae and Latin. This band was very popular in Japan. The Ventures inspired many guitar groups including The Beach Boys.

THE BEACH BOYS

Finally, lovers of surf music could turn to The Beach Boys. For those who found the instrumental surf music of Dick Dale and The Ventures too heavy. This Californian band brought a more accessible and sweeter variant of surf music with vocals. In hits like Good Vibrations and Surfin USA, the harmonious singing stands out. The fact that the gentlemen themselves have never stood on a surfboard should not spoil the fun. Under the inspiring leadership of Brian Wilson, The Beach Boys became one of the most successful American bands.

The instrumental surf rock had its heyday between 1961 and 1964. When The Beatles emerged, attention for the genre waned. The Beach Boys remained popular in the 1960s and then their career went through several ups and downs. The Ventures turn to other genres of music than surf music when the genre is less popular. Dick Dale initially threatened to be forgotten, but in the 1990s he made a tremendous comeback.

PULP FICTION BRINGS THE REVIVAL OF SURF ROCK

Quentin Tarantino is not a musician but a film producer. He made the legendary film Pulp Fiction. The soundtrack included surf rock, which made the genre popular again. Dick Dale’s song is the smashing opening track of the Pulp Fiction film from 1994. The audience adored the Misirlou song. In the 1990s, surf music became cool again. As a result of the surf rock revival, Fender Jazzmasters and Fender Jaguars (two classic surf guitars) were in short supply and the association with the sea, waves and a surfboard became trendy again.

Due to the renewed popularity of Misirlou, Dick Dale makes a comeback with new albums and tours in the 1990s.

WHAT INFLUENCE HAS SURF MUSIC HAD?

Many guitarists and bands have been influenced by the music of the surf pioneers. First of all, Jimi Hendrix and Stevie Ray Vaughan loved Dick Dale. John Fogerty and Joe Walsh, on the other hand, were inspired by The Ventures. Finally, the band members of The Beatles and The Who were fans of The Beach Boys.

Instrumental surf rock is still being made. It is a music style that plays on under the radar. Many bands play a modern version of surf music that originated in California 60 years ago.

I like to hear a surf song from time to time, but in moderation. Nice as a snack, because if I hear too many surf songs in a row, boredom sets in.

SUMMARY: THREE THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT SURF MUSIC

1. How does surf music sound?

2. What influence has surf music had?

3. What are the main founders of surf music?

A blog by © Pieterjan Brands, August 2020