De Nederlandse band DeWolff: Een Muzikale Tijdmachine van Rock, Soul en Psychedelica

Als er een prijs zou zijn voor de meest actieve band van Nederland dan is het Limburgse trio DeWolff een grote kanshebber voor de hoofdprijs. De oogst sinds 2020 is indrukwekkend: drie studio albums, 2 live albums, een plaat met het Metropole Orkest en The Dawn Brothers en ontelbare optredens in heel Europa. De muzikaliteit van drummer Luka van de Poel, zijn broer Pablo van de Poel (zanger en gitarist) en Hammond-organist en keyboardspeler Robin Piso valt op. De hoogste tijd om DeWolff in de spotlight te zetten. We volgen het trio vanaf 2020. Lees het blog De Nederlandse band DeWolff een muzikale tijdmachine van rock, soul en psychedelica.

DeWolff staat garant voor een orgasme van lawaai waarbij de rauwe energie en expressieve bezetenheid opvallen. Hun muziek is als een spannend triootje waarin niemand of niets overbodig is. Deze band maakt ambachtelijke classic rock met muzikale invloeden als blues, soul en psychedelica. In de geschiedenis van de rock zijn er genoeg trio´s te noemen die pure, eerlijke en ongecompliceerde muziek maken. Denk aan The Cream, Nirvana en The Police. Net als DeWolff vormen deze band met zijn drieën meer dan de som van de individuele kwaliteiten.

DeWolff is beïnvloed door bands als Led Zeppelin, Deep Purple en de Southern Rock van The Allman Brothers Band. Muziek die werd gemaakt ver voordat de muzikanten van DeWolff geboren waren. Het Limburgse rocktrio krijgt vaak het verwijt dat ze te veel klinken als hun voorbeelden.

DeWolff bandleden

Foto DeWolff: Luka van der Poel, Robin Piso en Pablo van der Poel

De Tascam Porta is een handzame 4 sporen cassetterecorder uit de jaren ´80. Tijdens de tournee werd de Tascam Porta gebruikt in de tourbus en kleedkamers om muziek op te nemen. Organist Robin Piso bespeelde daarbij een klein elektronisch toetsenbord, terwijl drummer Luka van de Poel een sampler met geleende drumbeats hanteerde. Het resultaat is een ongedwongen blues rock album met opvallend veel soul en disco invloeden. Prijsnummer is de soulstamper It Ain’t Easy.

Dit leidt ons tot het volgende album Wolffpack gemaakt in de corona tijd. Ze kozen voor een bijzondere werkwijze.  Ideeën voor songs werden uitgewisseld via een WhatsApp-groep. Bevriende muzikanten zoals Judy Blank, Dawn Brothers, Broken Brass en Wolfmothers Ian Peres leverden gastbijdragen via Zoom-meetings. Uiteindelijk kwam alles samen in de eigen studiobunker in Utrecht. De vaste karakteristieke ingrediënten zijn er weer, de rauwe gitaren, het Hammond album en knallende drums.

Een andere samenwerking is die met de Rotterdamse band The Dawn Brothers. Uit de Dawn Brothers’ opnames in 2017 ontstond het soulproject Double Cream, een samenwerking met DeWolff. Geïnspireerd door soul-iconen als Sam Cooke en Al Green wilden de muzikanten een tijdloze sound vangen, verankerd in de muzikale erfenis van de jaren 60. In april 2021 bundelden ze hun krachten en creëerden ze 4 nummers, waaronder Let Me Tell You, I’m Gone, Alabama Small Town en (Something in my) Pocket. Het project diende als een muzikale tijdmachine, een brug tussen verleden en heden, bekrachtigd door hun gedeelde passie voor tijdloze muziek.

Voor hun tiende studio album Love, Death & Inbetween vond Pablo van de Poel inspiratie door het bijwonen van een kerkdienst van dominee en soul legende Al Green, tijdens een reis naar de Verenigde Staten. Naast de vertrouwde invloeden uit de blues rock en de psychedelica klinkt DeWolff dit keer ook lekker soulvol met blazers en achtergrondzang. Opvallende nummers zijn de opener Night Train en het 16 minuten durende Rosita waar de band helemaal los gaat met Hammond en gitaar solo´s. Love, Death & Inbetween is in één take analoog opgenomen in de Franse Kerwax studio.

Op de studioplaten klinkt het rocktrio overtuigend, maar live is de band een sensatie. DeWolff is live op zijn best.

Het Metropole Orkest en DeWolff bundelden in september 2020 hun krachten. Samen met het 50-koppige pop- en jazzorkest brengt de psychedelische southern bluesrockband hun nummers tot een episch geluid. Je hoort een mix van oudere nummers en tracks van het album Tascam Tapes. De release was beperkt tot 500 stuks vinylplaten.

Naast het studioalbum Love, Death & Inbetween brengt DeWolff in 2023 ook een liveplaat uit. Het dubbelalbum geeft de energie en opwinding van de concerten goed weer. Puttend uit songs van de albums Tascam Tapes, Wolffpack en Love Death & In Between. Het groovet en rockt het en klinkt geweldig.

Kenmerkend voor de band zijn de voortreffelijke samenzang van de broers Van de Poel, de krachtige gitaarsolo’s van Pablo, de schitterende klanken van het orgel gespeeld door Robin, en het ritmische en lekkere drumwerk van Luka. De toevoeging van twee achtergrondzangeressen verrijkt de muziek op een prachtige manier.

DeWolff blijft een opvallende en dynamische kracht binnen de Nederlandse muziekscene. Sinds 2020 heeft het Limburgse trio een indrukwekkend repertoire opgebouwd.  De voortdurende productiviteit, dynamische geluid en verbluffende liveoptredens bevestigen hun positie als een band die het muzikaal avontuur omarmt en een blijvende erfenis creëert. DeWolff laten hun passie voor tijdloze muziek horen die de luisteraars betoveren. De band belooft een opwindende toekomst vol vakmanschap, passie en vernieuwing, en blijft zowel trouwe fans als nieuwe luisteraars betoveren met hun tijdloze muziek.

De Nederlandse band DeWolff: Een Muzikale Tijdmachine van Rock, Soul en Psychedelica is een blog van © Pieterjan Brands, januari 2024

The Dutch Band DeWolff: A Musical Time Machine Of Rock, Soul And Psychedelia

If there was a prize for the most active band in the Netherlands, the Limburg trio DeWolff would be a big contender for the main prize. The harvest since 2020 has been impressive: three studio albums, 2 live albums, an album with the Metropole Orkest and The Dawn Brothers and countless performances throughout Europe. The musicality of drummer Luka van de Poel, his brother Pablo van de Poel (singer and guitarist) and Hammond organist and keyboard player Robin Piso stands out. High time to put DeWolff in the spotlight. We follow the three unit starting in 2020.

DeWolff guarantees an orgasm of noise where raw energy and expressive possession stand out. Their music is like an exciting trio in which no one or nothing is superfluous. This band makes crafted classic rock with musical influences such as blues, soul and psychedelia. There are plenty of trios in the history of rock that make pure, honest and uncomplicated music.

Think of The Cream, Nirvana and The Police. Like DeWolff, the three of them make up this band more than the sum of its individual qualities.

DeWolff is influenced by bands such as Led Zeppelin, Deep Purple and the Southern Rock of The Allman Brothers Band. Music that was made far before the musicians of DeWolff were born. The Limburg rock trio is often accused of sounding too much like their examples.

The Tascam Porta is a handy 4-track cassette recorder from the 1980s. During the tour, the Tascam Porta was used in the tour bus and dressing rooms to record music. Organist Robin Piso played a small electronic keyboard while drummer Luka van de Poel wielded a sampler with borrowed drum beats. The result is a casual blues rock album with notable soul and disco influences. The prize song is the soul stomper It Ain’t Easy.

This leads us to the next album Wolffpack made in Corona time. They chose an unusual method of working.  Ideas for songs were exchanged through a WhatsApp group. Friendly musicians such as Judy Blank, Dawn Brothers, Broken Brass and Wolfmothers Ian Peres made guest contributions via Zoom meetings. Eventually, everything came together in the band’s studio bunker in Utrecht. The regular characteristic ingredients are there again, the raw guitars, the Hammond album and banging drums.

Another collaboration is with Rotterdam-based band The Dawn Brothers. From the Dawn Brothers’ recordings in 2017 emerged the soul project Double Cream, a collaboration with DeWolff. Inspired by soul icons such as Sam Cooke and Al Green, the musicians wanted to capture a timeless sound anchored in the musical legacy of the 1960s.

In April 2021, they joined forces and created 4 songs, including Let Me Tell You, I’m Gone, Alabama Small Town and (Something in My) Pocket. The project served as a musical time machine, a bridge between past and present, empowered by their shared passion for timeless music.

For their tenth studio album Love, Death & Inbetween, Pablo van de Poel found inspiration from attending a church service by pastor and soul legend Al Green, during a trip to the United States. Besides the familiar influences from blues rock and psychedelica, DeWolff sounds nice and soulful this time around with horns and backing vocals. Striking songs are the opener Night Train and the 16-minute Rosita where the band goes wild with Hammond and guitar solos. Love, Death & Inbetween was recorded in one take analog in the French Kerwax studio.

Videoclip DeWolff Night Train

On the studio albums, the rock trio sounds convincing, but live the band is a sensation. DeWolff is live at its best.

The Metropole Orkest and DeWolff joined forces in September 2020. Together with the 50-piece pop and jazz orchestra, the psychedelic southern blues rock band brings their songs to an epic sound. You’ll hear a mix of older songs and tracks from the album Tascam Tapes. The release was limited to 500 vinyl records.

In addition to the studio album Love, Death & Inbetween, DeWolff will also release a live album in 2023. The double album accurately captures the energy and excitement of the concerts. Drawing on songs from the albums Tascam Tapes, Wolffpack and Love Death & Inbetween. It grooves and rocks and sounds great.

Characteristic of the band is the excellent harmony vocals of the Van de Poel brothers, the powerful guitar solos of Pablo, the brilliant sounds of the organ played by Robin, and the rhythmic and tasty drumming of Luka. The addition of two background singers enriches the music beautifully.

DeWolff remains a notable and dynamic force within the Dutch music scene. Since 2020, the Limburg trio has built an impressive repertoire.  Their continued productivity, dynamic sound and stunning live performances confirm their position as a band that embraces musical adventure and creates a lasting legacy. DeWolff showcases their passion for timeless music that enchants listeners. Promising an exciting future filled with craftsmanship, passion and innovation, the band continues to enchant loyal fans and new listeners alike with their timeless music.

The Dutch Band DeWolff: A Musical Time Machine Of Rock, Soul And Psychedelia is a blog by © Pieterjan Brands January 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *