De wonderlijke wereld van Marc Almond

In het blog de wonderlijke wereld van Marc Almond staat de Britse zanger en liedjesschrijver centraal. Eerst was hij bekend als de helft van het duo Soft Cell. Marc Almond gaat verder met Marc and the Mambas en met Marc Almond and the Willing Sinners en tenslotte solo. Marc Almond is er al meer dan 40 jaar actief.

For English scroll below

Soft Cell

Sometimes I feel

I’ve got to run away

I’ve got to get away

From the pain that you drive

Into the heart of me

The love we share

Seems to go nowhere

zong Marc Almond in het nummer Tainted Love van het Britse synthesizer duo Soft Cell. In de TopPop clip zag ik Marc zingend en nichterig dansend, gekleed in het zwart met een zwarte kuif en opgemaakt.  Dave Ball speelde op synthesizer. Het liedje en de stem raakte mij. Tainted Love werd wereldwijd een hit in 1981.

Een nieuw hit duo leek te zijn geboren. Na Tainted Love volgden de singles Torch en Say Hello Wave Goodbye. Die nummers waren minder succesvol. In 1983 ging Soft Cell uit elkaar. De nummers op de vier Soft Cell albums zijn wisselvallig.  De teksten gaan over de duistere kanten van het leven: zwervers, junkies, de goot en het decadente nachtleven.

Solo

Marc Almond gaat verder met Marc and the Mambas en met Marc Almond and the Willing Sinners en tenslotte solo. Hij laat het dans repertoire en de synthesizers achter zich en richt zich op het zingen van songs in de stijl van Scott Walker en Jacques Brel.  

Marc Almond heeft een verzamelalbum uitgebracht onder de titel: Hits & Pieces met werk van Soft Cell en zijn solocarrière. In 2016 verscheen een imposante box getiteld Trails of Eyeliner (10 Cd’s met 189 nummers) door Marc zelf geselecteerd.

Muzikale kameleon

Beide overzichten tonen aan dat Almond een muzikale kameleon is. Hij heeft vele muzikale wegen bewandeld van commercieel en licht verteerbaar tot donker en moeilijk toegankelijk. Glamour en kitsch, disco, elektro, het cabaret van Berlijn uit de jaren 30, chansons, Russische nummers en experimentele muziek.

Almond is een single artiest. Desondanks ga ik mijn drie favoriete albums bespreken:

Marc Almond The Stars We Are
The Stars We Are cover
Marc Almond The Tenement Symphony
The Tenement Symphony cover
Marc Almond Variete
Variete cover

The Stars We Are

Dit is Almond ‘s meest toegankelijke album dat het best werd verkocht. Gemaakt in 1988 met de band La Magia (bestaande de uit Anny Hogan, Billy McGee en Steve Humpfreys).

Zijn twee grootste solo-hits staan erop: Something Gotten Hold of Your Heart (een cover van Gene Pitney) en The Tears Run Ring. In het nummer Your Kisses Burn zingt Marc een duet met de zangeres Nico (oud lid van The Velvet Underground). Het openingsnummer The Stars We Are is pakkend, bombastisch en orkestraal. Almond galmt uit volle borst met grote intensiteit over liefde, begrip en emoties met het nodige gevoel voor drama.

Tenement Symphony

Na Jacques (een cd met Engelstalige nummers van Jacques Brel) en Enchanted komt zijn zevende album uit in 1991. Dave Ball (ex Soft Cell) en Billy McGee (oud lid van The Willing Sinners en La Magia) vormen het dance producers duo The Grid en ze tekenen voor de productie van de eerste helft van het album. Op de tweede helft bestaande uit de mini symfonie Tenement Symphony neemt Trevor Horn de productie van voor zijn rekening. We horen de Engelstalige cover van Jacques Brel’s Jacky. En het nummer The Days of Pearly Spencer van David McWilliams. De album cover is vormgegeven in de stijl van Deutsche Grammophone classical records.

Diepe dalen

In de jaren ’90 is Almond verslaafd aan de drugs en zit hij in een moeilijke periode. In 2004 raakt Marc betrokken bij een motorongeluk en is hij zwaargewond. Na twee weken in coma te zijn gehouden, heeft Marc enkele jaren nodig om te revalideren. De muziek en zingen blijven zijn grote passies en houden hem op de been. Hij neemt vanaf 2007 weer albums op en gaat optreden. In de periode tussen Tenement Symphony en Variety neemt Almond een album met covers op Stardom Road en twee op Rusland geïnspireerde albums Heart on Snow en Orpheus in Exile.

Variete

Op Variete zijn alle Almond ingrediënten aanwezig: melancholie, bombast, mooie melodieën en de stem van Marc die de nummers gedragen en intens zingt. De sound gaat terug naar de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw.  Op de hoes staat een afbeelding van een clown. Het album ademt de sfeer uit van een circus of revue. Tot mijn favoriete nummers horen Nijinski Heart, het meeslepende Swan Song en het rustige Sandboy.

Marc Almond
Marc Almond, foto van Joke Schot

Veelzijdigheid troef

Marc Almond heeft in meer dan 40 jaar ongeveer 30 miljoen platen verkocht. Desondanks is het geen artiest met veel bekendheid en status bij een groot publiek. De prins van de goot is te grillig en komt met materiaal dat te ver af staat van wat modern en trendy is. Door de vele muzikale paden die hij heeft bewandeld, is Marc niet in een hokje te plaatsen. Het is smaakvolle kitsch muziek die mij fascineert. Zijn stem is niet altijd loepzuiver, maar dat stoort mij niet. Hoewel Marc Almond al verschillende keren zijn afscheid heeft aangekondigd, blijf ik hem volgen en hopen op vele nieuwe kitsch nummers.

Links:

Website Marc Almond

Blog de 10 beste nummers van Scott Walker (1967 – 1969)

De wonderlijke wereld van Marc Almond is een blog van

© Pieterjan Brands, maart 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Wonderful World of Marc Almond

The Wonderful World of Marc Almond is a blog that focuses on the British singer and songwriter. Initially, he was known as one half of the duo Soft Cell. Marc Almond continued his career with Marc and the Mambas, Marc Almond and the Willing Sinners, and finally as a solo artist. He has been active for more than 40 years.

Soft Cell

In the song Tainted Love by British synthesizer duo Soft Cell, Marc Almond sang: “Sometimes I feel I’ve got to run away, I’ve got to get away from the pain that you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere.”

In the TopPop video, I saw Marc singing and dancing in a flamboyant manner. He was dressed in black, had a black quiff and wore makeup. Dave Ball played the synthesizer. The song and his voice touched me. Tainted Love became a worldwide hit in 1981. A new hit duo seemed to be born. After Tainted Love the singles Torch and Say Hello Wave Goodbye followed, but they were less successful. Soft Cell disbanded in 1983. The songs on the four Soft Cell albums are uneven. The lyrics deal with the dark sides of life: hobos, junkies, the gutter, and the decadent nightlife.

Solo

Marc Almond continued his career with Marc and the Mambas, Marc Almond and the Willing Sinners, and finally as a solo artist. He left behind the dance repertoire and synthesizers and focused on singing songs in the style of Scott Walker and Jacques Brel.

Marc Almond has released a compilation album entitled Hits & Pieces featuring work from Soft Cell and his solo career. In 2016, an impressive box set entitled Trails of Eyeliner (10 CDs with 189 songs) was released, selected by Marc himself.

Musical chameleon

Both overviews show that Almond is a musical chameleon. He has traveled many musical paths from commercial and easily digestible to dark and difficult to access. Glamor and kitsch, disco, electro, the Berlin cabaret of the 1930s, chansons, Russian songs, and experimental music.

Almond is a solo artist. Nevertheless, I will discuss my three favorite albums: The Stars We Are, Tenement Symphony and Variete.

The Stars We Are

This is Almond’s most accessible album, which sold the best. It was made in 1988 with the band La Magia (consisting of Anny Hogan, Billy McGee and Steve Humpfreys). It includes his two biggest solo hits: Something’s Gotten Hold of Your Heart (a cover of Gene Pitney) and The Tears Run Rings. In the song Your Kisses Burn Marc sings a duet with singer Nico (former member of The Velvet Underground). The opening track The Stars We Are is catchy, bombastic, and orchestral. Almond sings with great intensity about love, understanding, and emotions with a sense of drama.

Tenement Symphony

After Jacques (a CD with English-language songs by Jacques Brel) and Enchanted, his seventh album was released in 1991. Dave Ball (ex-Soft Cell) and Billy McGee (former member of The Willing Sinners and La Magia) formed the dance production duo The Grid and produced the first half of the album. On the second half, consisting of the mini symphony Tenement Symphony, Trevor Horn took over the production. We hear the English-language cover of Jacques Brel’s Jacky. And the song The Days of Pearly Spencer by David McWilliams. The album cover is designed in the style of Deutsche Grammophone classical records.

Misfortune

In the 1990s, Almond was addicted to drugs and going through a difficult period. In 2004, Marc was involved in a motorcycle accident and was seriously injured. After being kept in a coma for two weeks, Marc needed several years to recover. Music and singing remained his great passions and kept him going. From 2007 onwards, he recorded albums again and started performing. In the period between Tenement Symphony and Variete, Almond recorded an album of covers, Stardom Road, and two Russia-inspired albums, Heart on Snow and Orpheus in Exile.

Variete

On Variete, all the Almond ingredients are present: melancholy, bombast, beautiful melodies, and Marc’s voice, which carries and sings the songs intensely. The sound goes back to the 1960s, 1970s, and 1980s. The album cover features an image of a clown. Variety exudes the atmosphere of a circus or revue. Some of my favorite songs include Nijinski Heart, the captivating Swan Song, and the peaceful Sandboy.

Versatile artist

Marc Almond has sold around 30 million records in more than 40 years. Nevertheless, he is not an artist with much recognition and status among a large audience. The prince of the gutter is too capricious and comes up with material that is too far from what is modern and trendy. Due to the many musical paths he has taken, Marc cannot be pigeonholed. It is tasteful kitsch music that fascinates me. His voice is not always pitch-perfect, but that doesn’t bother me. Although Marc Almond has announced his retirement several times, I will continue to follow him and hope for many new kitsch songs.

Links:

Website Marc Almond

Blog the 10 best numbers of Scott Walker (1967 – 1969)

The Wonderful World of Marc Almond is a blog by

© Pieterjan Brands March 2023

2 gedachten over “De wonderlijke wereld van Marc Almond”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *