De wonderlijke comeback van Glen Campbell

Soms vraag ik me af hoeveel liedjes ik ken. Vijf duizend of zijn het er meer? Geen flauw idee, het is niet te meten en ook niet belangrijk. Wel grappig dat ik een song meteen herken ook al heb ik het lange tijd niet gehoord. Ik herken de sound, het refrein, met een beetje geluk zelfs de naam van de muzikant of band en uit welke periode het nummer komt. Dit blog gaat over de wonderlijke comeback van Glen Campbell.

RHINESTONE COWBOY

Ik had de vorige week deze beleving nog bij het horen van de hit Rhinestone Cowboy van Glen Campbell op de radio. Het country nummer was in 1975 een bescheiden hit in Nederland. Rhinestone Cowboy is een zoet nummer, maar de prachtige en heldere stem en de sound blijven tijdloos.

IMAGO

Glen Campbell oogde als een ideale schoonzoon. Terugkijkend op het leven van Glen Campbell was hij minder braaf dan hij er uit zag. Glen was een vier keer getrouwd en drie keer gescheiden en vader van acht kinderen. In zijn autobiografie Rhinestone Cowboy (1994) schreef Campbell dat hij in de jaren ‘80 de Bijbel las en ondertussen aan cocaine en alcohol verslaafd was. God, zijn vierde vrouw Kimberly Diane Woollen en de muziek hielpen hem bij het afkicken.

Glen Campbell
Glen Campbell

SOLOCARRIERE

Zijn solocarrière nam een vlucht in 1967 met nummers als Gentle On My Mind, By The Time I Get To Phoenix en I Wanna Live. Het jaar daarop scoorde hij grote hits met Wichita Lineman en Galveston. In de jaren ‘70 stond hij hoog in de hitlijsten met zijn bekendste nummer Rhinestone Cowboy. De meeste hits werden geschreven door Jimmy Webb. Hij won verschillende Grammy Awards en had veel fans vooral in de VS. De country zanger bracht meer dan 60 (!) albums uit. Campbell was één van de grondleggers van de countrymuziek die populair werd bij het grote publiek. Na de succesvolle periode in de jaren ’60 en ’70 zou het lang stil blijven rond de zanger.

MEET GLEN CAMPBELL

In 2008 verraste hij vriend en vijand met het uitbrengen van het album Meet Glen Campbell. Het zoetgevooisde countryjuk heeft de 72-jarige zanger afgeworpen. Op het album staan covers van verschillende bands waaronder Tom Petty, John Lennon, Paul Westerberg (The Replacements), U2 (All I Want Is You), The Foo Fighters, Green Day en Jackson Browne. Hij probeert zo de oude fans weer te bereiken en nieuwe fans te winnen. Op Meet Glen Campbell spelen ook zijn vrouw en drie kinderen mee en Julian Raymond zorgt voor de productie. Het album luidt de wonderlijke comeback van Glen Campbell in.

GHOST ON A CANVAS

Campbell had de alzheimer diagnose gekregen en wilde met dit album afscheid nemen van zijn fans. Op speciaal verzoek schreven Jakob Dylan, Robert Pollard, Teddy Thompson en Paul Westerberg liedjes. Terwijl fans als Billy Corgan, Chris Isaak en Brian Setzer als gasten meespeelden op de plaat.

In het begeleidend schrijven bij Ghost On The Canvas ontroert hij. Het album is het resultaat van wie Glen is met een lach, een traan, het succes en de mislukkingen in zijn leven waarbij de muziek de grote rode draad vormt. Al drukt Campbell de luisteraar op het hart met een grote glimlach afscheid te nemen.

SEE YOU THERE

Na Ghost On A Canvas komt de country zanger weer met een verrassing op de proppen: See You There. Als gelovig Christen verwijzend met There naar de hemel.

Hij zingt zijn grote hits opnieuw en wordt sober en zonder opsmuk begeleid. Deze keer  zonder weelderige vioolpartijen, die typerend waren voor de  Nashville sound uit de jaren ’60 en ’70. Waar hij thuis door alzheimer soms de badkamer niet weet te vinden, is de diepe connectie met zijn liedjes gelukkig gebleven. Hij heeft ze ontelbare keren gezongen bij zijn optredens en ze zitten zo in zijn ziel, dat ze er nog steeds vanzelf en zonder haperen uitrollen. Ook zijn stem is niet aangetast door het lichamelijke verval. Sterker nog, hij klinkt ouder, wijzer, doorleefder en beschouwend. Dat maakt See You There tot een prachtig album.

ADIOS

Zijn zwanenzang komt in 2017 met Adios. Op deze emotionele plaat vertolkt hij songs van onder meer Bob Dylan, Harry Nilsson en zijn vaste songwriter Jimmy Webb. Campbell’s kinderen Ashley, Carl en Shannon zijn allen op het album te horen. Daarnaast zijn er gastbijdragen van Willie Nelson en Vince Gill. De country sound domineert.

Alle vier de albums die hij in de herfst van zijn leven verschenen, hebben hun momenten. Als ik moet kiezen uit deze vier dan gaat mijn voorkeur naar See You There waarbij de bekende nummers sober begeleid worden zonder violen. Met als ultieme hoogtepunt het nummer Rhinestone Cowboy. Zijn heldere stem klinkt doorleefd en wordt slecht begeleid door een elektrische gitaar.

Glen Campbell Rhinestone Cowboy videoclip

Op 8 augustus 2017 overleed de country held. Adios Rhinestone Cowboy.

Links

Glen Campbell the offical website

Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

Blog De veelzijdige Dolly Parton vind zichzelf opnieuw uit

De wonderlijke comeback van Glen Campbell is een blog van

© Pieterjan Brands, juli 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The miraculous comeback of Glen Campbell

Sometimes I wonder how many songs I know. Five thousand or is it more? No idea, it can’t be measured and it’s not important either. It’s funny though that I recognize a song immediately even though I haven’t heard it in a long time. I recognize the sound, the chorus, with a little luck even the name of the musician or band and what period the song is from. This blog is about the miraculous comeback of Glen Campbell.

RHINESTONE COWBOY

I had this perception the other week when hearing Glen Campbell’s hit Rhinestone Cowboy on the radio. The country song was a modest hit in the Netherlands in 1975. Rhinestone Cowboy is a sweet song, but the beautiful and clear voice and sound remain timeless.

IMAGE

Glen Campbell looked like an ideal son-in-law. Looking back on Glen Campbell’s life, he was less well-behaved than he looked. He was married four times and divorced three times and was the father of eight children. In his autobiography Rhinestone Cowboy (1994), Campbell wrote that he read the Bible in the 1980s and was addicted to cocaine and alcohol in the meantime. God, his fourth wife Kimberly Diane Woollen, and music helped him kick the habit.

SOLO CAREER

His solo career took off in 1967 with songs like Gentle On My Mind, By The Time I Get To Phoenix and I Wanna Live. The following year he scored big hits with Wichita Lineman and Galveston. In the 1970s he was high on the charts with his most famous song Rhinestone Cowboy. Most of the hits were written by Jimmy Webb. He won several Grammy Awards and had many fans especially in the US. The country singer released more than 60 (!) albums. Campbell was one of the founders of country music that became popular with the general public. After the successful period in the 60s and 70s, it would remain quiet around the singer for a long time.

Album cover Meet Glen Campbell
Album cover Meet Glen Campbell
Album cover Ghost on a Canvas Glen Campbell
Album cover Ghost on a Canvas Glen Campbell

MEET GLEN CAMPBELL

In 2008 he surprised friend and foe alike with the release of the album Meet Glen Campbell. The 72-year-old singer has shed the sweet-voiced country yoke. The album features covers of various bands including Tom Petty, John Lennon, Paul Westerberg (The Replacements), U2 (All I Want Is You), The Foo Fighters, Green Day and Jackson Browne. In doing so, he is trying to re-engage old fans and gain new ones. On Meet Glen Campbell, his wife and three children also play and Julian Raymond provides the production. The album heralds Glen Campbell’s miraculous comeback.

GHOST ON A CANVAS

Campbell had been diagnosed with Alzheimer’s and wanted to say goodbye to his fans with this album. At special request, Jakob Dylan, Robert Pollard, Teddy Thompson and Paul Westerberg wrote songs. While fans like Billy Corgan, Chris Isaak and Brian Setzer played along on the record as guests.

In the cover letter for Ghost On The Canvas, he emotes. The album is the result of who Glen is with a laugh, a tear, the success and failures in his life with the music being the major thread. Although Campbell presses the listener to say goodbye with a big smile.

Album cover See You There Glen Campbell
Album cover See You There Glen Campbell
Album cover Adios Glen Campbell
Album cover Adios Glen Campbell

SEE YOU THERE

After Ghost On A Canvas, the country singer comes up with another surprise: See You There. As a religious Christian, See You There refers to heaven.

He sings his big hits again and is accompanied soberly and without embellishment. This time without lush violin parts, which were typical of the Nashville sound of the 60s and 70s. Where alzheimer’s sometimes prevents him from finding the bathroom at home, the deep connection to his songs has thankfully remained. He has sung them countless times at his performances and they are so ingrained in his soul that they still roll out naturally and without a hitch. His voice, too, has not been affected by physical decay. He sounds older, wiser, more mature and contemplative. That makes See You There a wonderful album.

ADIOS

His swan song comes in 2017 with Adios. On this emotional record, he performs songs by Bob Dylan, Harry Nilsson and his regular songwriter Jimmy Webb, among others. Campbell’s children Ashley, Carl and Shannon can all be heard on the album. There are also guest contributions from Willie Nelson and Vince Gill. The country sound dominates.

All four of the albums he released in the fall of his life have their moments. If I had to choose from these four, my preference would be See You There where the familiar songs are soberly accompanied without violins. The ultimate highlight is the song Rhinestone Cowboy. His clear voice sounds lived-in and is poorly accompanied by an electric guitar.

On August 8, 2017, the country hero passed away.

Links

Glen Campbell the offical website

Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

Blog De veelzijdige Dolly Parton vind zichzelf opnieuw uit

The miraculous comeback of Glen Campbell is a blog by

© Pieterjan Brands, July 2022

1 gedachte over “De wonderlijke comeback van Glen Campbell”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *