De tussenbalans van 2022

Het jaar zit er al weer voor de helft op. Tijd om even terug te kijken op de eerste zes maanden.

Nieuwe albums

Veel mooie nieuwe albums gehoord dit jaar.

Zoals Big Time van Angel Olsen met country invloeden. Eerdere albums van deze Amerikaanse zangeres pakten me niet maar deze schijf wel.

Ook Vanwyck imponeert met The Epic Tale of the Stranded Man. Uitgebracht op het Excelsior Recordings label. Ze wordt per album beter.

Verder erg genoten van het album Chloë & the Next 20th Century van Father John Misty. De sound is beïnvloed door jazz, big bands en klassieke pop.

Beach House tapt uit een ander vaatje met melancholische dreampop op Once Twice Melody.

Het Amerikaanse duo Calexico ging op de vorige albums meer richting pop. Op El Mirador keert Calexico gelukkig terug naar Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse invloeden die we van oudere platen kennen. Op het album Sinner’s Shrine van Dean Owens werken beide heren van Calexico Joey Burns en John Convertino ook mee.

Orville Peck is de Canadese muzikant die vintage rock ’n roll en country maakt en doet denken aan Elvis en Roy Orbison. De gemaskerde zanger schurkt aan tegen kitsch maar met het album Bronco heeft hij mij wel te pakken.

Behalve Vanwyck levert ook de Nederlandse band Moss een prima album af met HX. Ook op het Excelsior Recordings label.

Verder een degelijk album gehoord van The Arcade Fire met We en van The Black Keys met Dropout Boogie.

De oogst van de eerste helft van 2022 is goed en hopelijk zet die lijn zich door naar de tweede helft van 2022.

For text in English, scroll below

Arno Hintjens en Andy Fletcher RIP

Verder ontvielen ons weer een groot aantal muzikanten waaronder Arno Hintjens. De eigenzinnige Belg laat ons een imposant oeuvre na. Ook Andy Fletcher de toetsenist van Depeche Mode verliet ons. Het is onbekend of Depeche Mode blijft bestaan en doorgaat.

Op de website www.popmusicandrock.com heb ik 34 blogs gepost in het eerste half jaar.

De best bezochte blogs:

  1. Arno Hintjens omhelst het leven op het album Vivre
  2. Het baanbrekende debuutalbum van Roxy Music
  3. De 10 beste nummers van Scott Walker (1967-1969)
  4. Pergola van Johan is een vergeten klassieker
  5. Etan Huijs met Dreams in Multicolor

Aandacht voor de New Wave periode rond de jaren ’80 met The Sound, The Comsat Angels, Echo and The Bunnymen, The Undertones en Depeche Mode.

Vintage Soul met blogs over Otis Redding, Sam Cooke, Ben E. King, Wilson Pickett, Solomon Burke, Aretha Franklin, The Drifters, James Carr, Arthur Alexander, Charles Bradley en Dan Penn.

En huidige soul helden als Curtis Harding en Michael Kiwanuka.

Aandacht voor Nederlandse band. De band Johan beleefd weer een nieuwe vinyl release van Pergola. Ik had een mooi interview met singer-songwriter Eric Devries over zijn album The Song & Dance Man en het bestaan als muzikant. Aandacht voor de dreampop van Celine Cairo. Tenslotte ook  Maarten Heijmans in de spotlight gezet omdat hij zijn Ramses album kan promoten met een tour. Tenslotte ook aandacht voor Etan Huijs die met Dreams In Multicolor een fraaie ep heeft gemaakt.

Paul McCartney werd op 18 juni 80 jaar. Om hier bij stil te staan een blog over zijn 5 beste albums. En twee posts over The Beatles. Over de begintijd The Beatles in Hamburg. En over het moment dat ze super populair waren. Over hun periode van Transcedente Meditatie in Rishikesh kun je meer lezen op The Beatles in India

www.popmusicandrock.com blijft doorgaan met het posten van blogs. Suggesties zijn zeer welkom!

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

2022 halfway review

The year is already half over. Time to take a look back at the first six months.

Heard a lot of great new albums this year.

Like Big Time by Angel Olsen with country influences. Previous albums of this American singer did not grab me but this disc did.

Vanwyck also impresses with The Epic Tale of the Stranded Man. Released on the Excelsior Recordings label. She’s getting better by each album.

I also really enjoyed the album Chloe & the Next 20th Century by Father John Misty. The sound is influenced by jazz, big bands and classic pop.

Beach House taps from a different barrel with melancholy dreampop on Once Twice Melody.

The American duo Calexico has tended more towards pop on its previous albums. On El Mirador Calexico fortunately returns to Mexican and South American influences that we know from older records. On Dean Owens’ album Sinner’s Shrine, both Calexico men Joey Burns and John Convertino also collaborate.

Orville Peck is the Canadian musician who makes vintage rock ‘n roll and country reminiscent of Elvis and Roy Orbison. The masked singer chafes against kitsch but with the album Bronco he has got me.

Besides Vanwyck, the Dutch band Moss also delivers a fine album with HX. Also on the Excelsior Recordings label.

I also heard a decent album by The Arcade Fire with We and by The Black Keys with Dropout Boogie.

The harvest of the first half of 2022 is good and hopefully that line will continue into the second half.

Arno Hintjens en Andy Fletcher RIP

We also lost a large number of musicians, including Arno Hintjens. The wayward Belgian left us an impressive oeuvre. Also Andy Fletcher, the keyboard player of Depeche Mode, left us. It is unknown whether Depeche Mode will continue to exist and go on.

Arno Hintjens painting in Oostende

On the website www.popmusicandrock.com I posted 34 blogs in the first six months.

The most visited blogs:

1.         Arno Hintjens embraces life on the album Vivre

2.         Roxy Music’s groundbreaking debut album

3.         The 10 best songs of Scott Walker (1967-1969)

4.         Pergola by Johan is a forgotten classic

5.         Etan Huijs with Dreams in Multicolor

Attention to the New Wave period around the 80s with The Sound, The Comsat Angels, Echo and The Bunnymen, The Undertones, Depeche Mode.

Vintage Soul with blogs on Otis Redding, Sam Cooke, Ben E. King, Wilson Pickett, Solomon Burke, Aretha Franklin, The Drifters, James Carr, Arthur Alexander, Charles Bradley, Dan Penn.

And current soul heroes like Curtis Harding, Michael Kiwanuka.

Attention for Dutch band. The band Johan is experiencing another new vinyl release from Pergola. I had a nice interview with singer-songwriter Eric Devries about his album The Song & Dance Man and existence as a musician. Attention for the dreampop of Celine Cairo. Finally, also Maarten Heijmans in the spotlight because he can promote his Ramses album with a tour. Finally, attention for Etan Huijs who made a beautiful EP with Dreams In Multicolor.

Paul McCartney turned 80 on June 18. To commemorate this event we have a blog about his 5 best albums. And two posts about The Beatles. About the early days of The Beatles in Hamburg. And about the moment they were super popular. About their period of Transcedental Meditation in Rishikesh you can read more on The Beatles in India. 

www.popmusicandrock.com continues to post blogs. Suggestions are most welcome!

If you don’t want to miss anything subscribe to the newsletter and follow the Instagram and Twitter account. 

Pieterjan Brands, June 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *