De onvergetelijke Fatal Flowers

Vanuit de diepe gronden van de Nederlandse muziekscene ontsproot een betoverende band genaamd de Fatal Flowers. Hoewel ze in hun actieve jaren tussen 1984 en 1990 slechts bij een select publiek populair waren, wisten ze met hun energieke rockgeluid de harten van velen te veroveren. Dit blog neemt je mee op een reis door het mysterie van de Fatal Flowers, waarbij we een originele en creatieve insteek hanteren om hun impact op de Nederlandse muziekgeschiedenis te verkennen. Lees alles over de onvergetelijke Fatal Flowers.

For text in English scroll below

De Zaadjes van Creatie

Het verhaal van de Fatal Flowers begint en eindigt bij Richard Janssen. De man die ter wereld kwam in Manchester en opgroeide in Utrecht,. Hij was als zanger, gitarist en componist de grote blikvanger van The Fatal Flowers.  Richard omarmde de punkmuziek als soundtrack van zijn tienerjaren. Het nummer en album Blank Generation van Richard Hell and the Voidoids maakten grote indruk op hem. Daarna werd Janssen groot fan van The Jam. Later waren Neil Young, Bob Dylan, The Rolling Stones, The Byrds en John Lennon  inspiratiebronnen.

De Bloeiende Jaren

The Fatal Flowers waren een toegewijde band. Ze repeteerden vijf keer per week en traden vaak op. In de jaren ’80 waren er jeugdcentra in elk dorp en elke stad. Ze schreven nieuwe nummers en zagen hun optredens als werk, niet alleen als een hobby. De band was de hardstwerkende band van Nederland. Ze brachten drie rockalbums uit en wonnen verschillende muziekprijzen. Hun platen werden geproduceerd door bekende namen zoals Craig Leon, Vic Maile en Mick Ronson. Door hun energieke optredens en repetities klonk de band strak en hecht. Het publiek voelde dat ze serieus en professioneel waren. Met hun coole uiterlijk, zwarte leren jassen en lang haar, waren ze een deel van de Amsterdamse gitaarschool samen met bands als Claw Boys Claw, Blue Murder en L’Attentat.

Fatal Flowers mini album
Fatal Flowers mini album
Fatal Flowers - Younger Days
Fatal Flowers – Younger Days
Fatal Flowers - Johnny D is back
Fatal Flowers – Johnny D is back

Eind jaren ’80 liep de band tegen een plafond aan. De rek was eruit. Als een niet-mainstream band waren er veel minder middelen om het publiek te bereiken dan tegenwoordig. Je had het OOR magazine, de VPRO en de VARA en dat was het. De band bleef optredens in dezelfde zalen in het Nederlandse clubcircuit. De relatie met de platenmaatschappij was niet goed. Hun promotie en netwerk waren teleurstellend. Voeg daar de amateuristische tours, de geringe airplay en weinig geduld van de bandleden aan toe. Uiteindelijk gooide Richard Janssen het bijltje er bij neer en ging Fatal Flowers uit elkaar in 1990.

Het Erfgoed van de Bloemen

Hoewel de Fatal Flowers misschien niet de erkenning hebben gekregen die ze verdienden tijdens hun bestaan, is hun muzikale nalatenschap blijven voortleven. In 2019 kwam het tot een reünie met een aantal optredens in verschillende zalen. Het eerste optreden was op het Dauwpop-festival, en het laatste was in Paradiso Amsterdam. De publieke belangstelling en het enthousiasme waren groot, en er werd nog een compilatiealbum uitgebracht onder de naam Radio Sessions 1985-1990.

De zaadjes van nieuw leven

Na de splitsing heeft Richard Janssen niet stilgezeten. Met de band Shine keerde hij terug aan het front van de popmuziek begin 1993. Shine combineerde traditionele gitaarrock met dance. Op de albums Boys en Love Baby Love is zijn talentvolle spel hoorbaar. Maar de band krijgt niet de gehoopte aandacht. De band Rex is hetzelfde lot beschoren. Met bevriende muzikanten brengt Richard in eigen beheer een Rex album uit met nummers die doen denken aan The Beatles en Lou Reed.

Richard Janssen werkt nu achter de schermen bij theaterproducties in Duitsland.

De muziek van Fatal Flowers had invloed op andere Nederlandse bands zoals Claw Boys Claw en De Dijk. Zij werden beïnvloed door de rauwe energie en het rock ‘n roll-karakter van Fatal Flowers.

The Fatal Flowers hebben indruk gemaakt. Deze melodieuze gitaarrock band mag zeker niet vergeten worden in de Nederpopgeschiedenis.

Discografie

Albums

Fatal Flowers (mini-album) (1985)

Younger Days (1986)

Johnny D. is Back! (1988)

Pleasure Ground (1990)

Younger Days The Definitive Fatal Flowers compilation (2002)

Radio Sessions 1985 – 1990 uit 2019

De bekendste singles zijn Younger Days, Rock and Roll Star, Second Chance en Both Ends Burning.

Bandleden Fatal Flowers

De onvergetelijke Fatal Flowers is een blog van Pieterjan Brands, juli 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Unforgettable Fatal Flowers

From the depths of the Dutch music scene emerged an enchanting band called the Fatal Flowers. Although they were only popular among a select audience during their active years between 1984 and 1990, they managed to capture the hearts of many with their energetic rock sound. This blog takes you on a journey through the mystery of the Fatal Flowers, using an original and creative approach to explore their impact on Dutch music history.

The Seeds of Creation

The story of the Fatal Flowers begins and ends with Richard Janssen. He is the man who was born in Manchester and grew up in Utrecht was the charismatic frontman of The Fatal Flowers, serving as the lead vocalist, guitarist, and composer. Richard embraced punk music as the soundtrack of his teenage years. The song and album “Blank Generation” by Richard Hell and the Voidoids made a big impression on him. Janssen later became a huge fan of The Jam. Neil Young, Bob Dylan, The Rolling Stones, The Byrds, and John Lennon also served as sources of inspiration.

The Blooming Years

The Fatal Flowers were a dedicated band. They rehearsed five times a week and performed frequently. In the 1980s, there were youth centers in every village and city, and they saw their performances as work, not just a hobby. The band was the hardest working band in the Netherlands. They released three rock albums and won several music awards. Their records were produced by well-known names such as Craig Leon, Vic Maile, and Mick Ronson. Their energetic performances and rehearsals made the band sound tight and cohesive. The audience felt that they were serious and professional. With their cool appearance, black leather jackets, and long hair, they were part of the Amsterdam guitar school alongside bands like Claw Boys Claw, Blue Murder, and L’Attentat.

Videoclip Fatal Flowers Younger Days

The Withering of the Flowers

In the late 1980s, the band hit a ceiling. The spark was gone. As a non-mainstream band, they had far fewer resources to reach the audience compared to the present day. They had OOR magazine, VPRO, and VARA, and that was it. The band continued to perform in the same venues within the Dutch club circuit. Their relationship with the record company was not good, and their promotion and network were disappointing. Add to that the amateurish tours, minimal airplay, and limited patience of the band members. Eventually, Richard Janssen called it quits, and the Fatal Flowers disbanded in 1990.

The Legacy of the Flowers

Although the Fatal Flowers may not have received the recognition they deserved during their existence, their musical legacy has continued to live on. In 2019, they reunited for a series of performances in various venues. The first show was at the Dauwpop festival, and the last one was at Paradiso Amsterdam. There was significant public interest and enthusiasm, and a compilation album titled “Radio Sessions 1985-1990” was released.

The Seeds of New Life

After the split, Richard Janssen did not remain idle. He returned to the forefront of pop music in early 1993 with the band Shine. Shine combined traditional guitar rock with dance elements. His talented playing can be heard on the albums “Boys” and “Love Baby Love.” However, the band did not receive the anticipated attention. The band Rex suffered the same fate. Richard independently released a Rex album with songs reminiscent of The Beatles and Lou Reed, featuring his musician friends.

Currently, Richard Janssen works behind the scenes in theater productions in Germany.

The music of the Fatal Flowers influenced many Dutch bands and artists. Bands like Claw Boys Claw and De Dijk were influenced by the raw energy and rock ‘n roll character of the Fatal Flowers.

The Fatal Flowers made an impression during the short time they existed. This melodic guitar rock band should not be forgotten in Dutch pop history.

Discography

Albums:

  1. Fatal Flowers (mini-album) (1985)

2. Younger Days (1986)

3. Johnny D. is Back! (1988)

4. Pleasure Ground (1990)

5. Younger Days The Definitive Fatal Flowers compilation (2002)

6. Radio Sessions 1985-1990 released in 2019

The most well-known singles are:

Younger Days – Rock and Roll Star – Second Chance – Both Ends Burning

Link to Allmusic about Fatal Flowers

The unforgettable Fatal Flowers is a blog by Pieterjan Brands, July 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *