De muzikale reis van The Only Ones en Peter Perrett

Al op jonge leeftijd vond ik de muziek van Lou Reed intrigerend. Nummers als Walk On The Wildside en Venus In Furs van The Velvet Underground schalden regelmatig door de luidsprekers van mijn pickup. Ik vond die donkere sound gecombineerd met de zang zo cool. Datzelfde gevoel had ik ook bij het horen van de muziek van The Only Ones. Nadat ik hun album Even Serpents Shine had beluisterd, was ik volledig verkocht. Zanger en gitarist Peter Perrett kon liedjes schrijven, ook al was hij een rare snijboon met die bontjas. Ik zag in Peter een nieuwe Lou Reed.

Perrett´s nasale, levensmoede stemgeluid werd ondersteund door de melodieuze West-Coast achtige gitaarlijnen van John Perry, het professionele drumwerk van veteraan Mike Kelly en de bas van de Schot Alan Mair.

Vergelijkingen met Television, Lou Reed en Syd Barrett dienden zich aan. Met Syd Barrett had hij het vermogen gemeen om songs te schrijven die even ongrijpbaar als innemend waren. Even toegankelijk en mysterieus.

Tegen het eind van de jaren ´70 steeg de populariteit van Peter Perrett en zijn bandleden waarbij ze meedeinden op de toen heersende golven van punk en new wave. Ook al waren ze geen punk of new wave band, want The Only Ones was een ouderwetse vuige rockband.

Sommige bands zullen voor altijd geassocieerd worden met één enkel bepalend nummer. In het geval van The Only Ones uit Zuid-Londen, betreft dat hun bekendste nummer, Another Girl Another Planet, dat door de All Music Guide werd genoemd als ‘de beste rocksingle ooit opgenomen’. Het is een tijdloos en magisch nummer die in de loop van de jaren meerdere keren kwam bovendrijven.

Videoclip The Only Ones – Another Girl Another Planet

Hun titelloze debuut uit 1978 speelde met jazz, hortende reggae en new wave, terwijl het knikte naar zowel Bob Dylan als de The Rolling Stones. Het prijsnummer is Another Girl, Another Planet.

Het debuutalbum van The Only Ones, doordrenkt met invloeden van verschillende genres, werd gevolgd door Even Serpents Shine. Dit tweede album was als een verhitte lavastroom, met solide drumwerk, stuwende bas en gierende gitaarriffs, en diende als omlijsting voor het poetische vernuft van nachtvlinder Peter Perrett. Het resulteerde in een donker en samenhangend document dat een nieuwe diepte gaf aan hun muzikale verhaal. Een samenhangend album en hun beste.

Mijn favoriete nummer is The Beast, één van de meest treffende songs over het gebruik van drugs ooit. Run from the beast, there is danger in his eyes, he´s looking for you for a long time, there is an epidemic, if you don´t believe me, You ought to take a look in thee yes of your friends, …, you might think this is funny but I´m not laughing, I know that this couldn´t happen to me, …, there is no cure.

In 1980 brachten ze hun derde en laatste studioalbum uit, Baby’s Got a Gun. Colin Thurston verzorgde de productie. Colin is vooral bekend van zijn werk met Duran Duran, Talk Talk, The Human League, Kajagoogoo en Bow Wow Wow.

Op het album zong Peter Perrett een duet op het nummer Fools met Pauline Murray, de leadzangeres van Penetration, dat later als single werd uitgebracht. Baby’s Got a Gun was ook de enige keer dat een gitarist anders dan de bandleden Perrett en Perry werd genoemd. Barrie Evans verzorgde slaggitaar en speelde daarnaast percussie. Koulla Kakoulli, die achtergrondzang had gedaan op de eerste twee studioalbums van de band, keerde ook terug, waarmee ze de enige onofficiële bandlid was die op al hun studioalbums heeft gestaan.

Baby’s Got a Gun bereikte een 37e plaats op de Britse albumlijst en werd daarmee hun bestverkopende studioalbum.

Nadat The Only Ones officieel uit elkaar gingen in 1982, probeerde Peter Perrett het in de jaren 90 met de band The One. Maar door de verslaving van Perrett viel al snel het doek.

The Only Ones kwamen weer bij elkaar in 2007 nadat hun grootste hit Another Girl, Another Planet opnieuw populair werd. Another Girl, Another Planet werd gebruikt in een Vodafone reclamecampagne in 2006. Ook werd het nummer opgepikt als het introductiethema van de radio show van de Ierse DJ Dave Fanning.

Tussen 2007 en 2009 volgden er reünies met optredens.  Er waren nieuwe nummers van The Only Ones maar die werden niet opgenomen. In 2014 trad The Only Ones een aantal keren op. Daarna ging Peter Perrett door met shows onder de bandnaam van zijn zonen Strangefruit. Na de dood van drummer Mike Kelly in 2017 werden de activiteiten op een laag pitje gezet.

De verrassing was groot toen Peter Perrett in 2017 met een album op de proppen kwam How The West Was Won. Een verrassend sterke soloplaat die muzikaal in de lijn lag van The Only Ones. Zijn twee zoons musiceerden mee. In 2019 verscheen Humanworld. Op deze 2e solo plaat werd de Britse cultheld ook weer bijgestaan door zijn twee zoons, die de songs van hun vader dit keer voorzagen van een steviger geluid. Humanworld was wat rauwer en oorspronkelijker dan zijn voorganger. De invloed van Lou Reed was duidelijk te horen.

Met The Only Ones gaf Perrett in 2023 onder andere concerten in Londen en Hebden Bridge.

Zanger, gitarist en songschrijver Paul Westerberg van The Replacements maakte nooit een geheim van zijn bewondering voor de platen van The Only Ones.  En ook The Libertines, Lloyd Cole, Nirvana, Blur en The Auteurs lieten zich beïnvloeden door de nalatenschap van The Only Ones.

Peter Perrett zal voornamelijk herinnerd worden aan zijn beginperiode met The Only Ones met drie goede albums. Ze verwerkten invloeden van Television en Lou Reed in de muziek, maar wisten toch een uniek geluid te behouden.Dat de vroegere rock ´n roll junkie nog steeds leeft en twee goede solo albums heeft uitgebracht mag een klein wonder  heten.

Tom Verlaine van Television overleden

De muzikale reis van The Only Ones en Peter Perrett is een blog van © Pieterjan Brands, januari 2023

The musical journey of The Only Ones and Peter Perrett

Even at a young age, I found Lou Reed’s music intriguing. Songs like Walk On The Wildside and Venus In Furs by The Velvet Underground regularly blared through the speakers of my pickup. I thought that dark sound combined with the vocals was so cool. I had that same feeling when hearing the music of The Only Ones. After listening to their album Even Serpents Shine, I was completely hooked. Singer and guitarist Peter Perrett could write songs, even if he was a weird cutting bean with that fur coat. I saw in Peter a new Lou Reed.

Perrett´s nasal, life-giving voice was supported by John Perry´s melodic West-Coast-like guitar lines, veteran Mike Kelly´s professional drumming and Scotsman Alan Mair´s bass.

Comparisons to Television, Lou Reed and Syd Barrett presented themselves. With Syd Barrett he had in common the ability to write songs that were as elusive as they were engaging. Equally accessible and mysterious.

Toward the end of the 1970s, the popularity of Peter Perrett and his bandmates soared, riding the then prevailing waves of punk and new wave. Even though they were not a punk or new wave band, because The Only Ones was an old-fashioned dirty rock band.

Some bands will forever be associated with a single defining song. In the case of The Only Ones from South London, which involves their best-known song, Another Girl Another Planet, which was named by the All Music Guide as “the best rock single ever recorded. It is a timeless and magical song that has surfaced several times over the years.

Their 1978 self-titled debut played with jazz, jolting reggae and new wave while nodding to both Bob Dylan and the Rolling Stones. Its prize song is Another Girl, Another Planet.

Infused with influences from several genres, The Only Ones’ debut album was followed by Even Serpents Shine. This second album was like a heated lava flow, with solid drumming, driving bass and screeching guitar riffs, serving as a backdrop for the poetic ingenuity of moth Peter Perrett. It resulted in a dark and cohesive document that gave new depth to their musical story. A cohesive album and their best.

My favorite track is The Beast, one of the most apt songs about drug use ever.

Run from the beast, there is danger in his eyes, he´s looking for you for a long time, there is an epidemic, if you don´t believe me, You ought to take a look in thee yes of your friends, …, you might think this is funny but I´m not laughing, I know that this couldn´t happen to me, …, there is no cure.

In 1980, they released their third and final studio album, Baby’s Got a Gun. Colin Thurston handled production. Colin is best known for his work with Duran Duran, Talk Talk, The Human League, Kajagoogoo and Bow Wow Wow.

On the album, Peter Perrett sang a duet on the song Fools with Pauline Murray, the lead singer of Penetration, which was later released as a single. Baby’s Got a Gun was also the only time a guitarist other than band members Perrett and Perry was named. Barrie Evans provided percussion guitar and also played percussion. Koulla Kakoulli, who had done backing vocals on the band’s first two studio albums, also returned, making her the only unofficial band member to appear on all of their studio albums.

Baby’s Got a Gun reached 37th place on the British album chart, becoming their best-selling studio album.

The Only Ones
The Only Ones Even Serpents Shine
The Only Ones Baby´s Got a Gun

After The Only Ones officially broke up in 1982, Peter Perrett tried his hand in the 1990s with the band The One. But due to Perrett’s addiction, the curtain soon fell.

The Only Ones got back together in 2007 after their biggest hit Another Girl, Another Planet became popular again. Another Girl, Another Planet was used in a Vodafone advertising campaign in 2006. The song was also picked up as the introductory theme of Irish DJ Dave Fanning‘s radio show.

Reunions with performances followed between 2007 and 2009.  There were new songs by The Only Ones but they were not recorded. In 2014, The Only Ones performed several times. After that, Peter Perrett continued with shows under his sons’ band name Strangefruit. After the death of drummer Mike Kelly in 2017, activities were put on hold.

The surprise was great when Peter Perrett came up with an album How The West Was Won in 2017. A surprisingly strong solo album that was musically along the lines of The Only Ones. His two sons made music with him. In 2019, Humanworld was released. On this 2nd solo record, the British cult hero was again joined by his two sons, who this time provided their father’s songs with a firmer sound. Humanworld was a bit rawer and more original than its predecessor. Lou Reed‘s influence could be heard.

With The Only Ones in 2023, Perrett performed concerts in London and Hebden Bridge, among other places.

Singer, guitarist and songwriter Paul Westerberg of The Replacements never made a secret of his admiration for The Only Ones’ records.  And The Libertines, Lloyd Cole, Nirvana, Blur and The Authors were also influenced by the legacy of The Only Ones.

Peter Perrett will mainly be remembered for his early days with The Only Ones with three good albums. They incorporated influences from Television and Lou Reed, but still managed to maintain a unique sound. That the former rock ´n roll junkie is still alive and has released two good solo albums may be called a miracle.

The musical journey of The Only Ones and Peter Perrett is a blog by © Pieterjan Brands, January 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *