De missie van Jungle By Night

Jungle By Night maakt instrumentale muziek dat niet in een hokje te plaatsen is. Het negen man sterke collectief mixt stijlen als funk, dance, jazz en afro beat tot een interessante sound. De Amsterdamse band heeft nog nooit een hit gehad en zijn weinig op de radio te horen. Daardoor is het indrukwekkend wat deze 9-koppige band uit Amsterdam heeft bereikt. Jungle By Night heeft zes albums uitgebracht. Live zijn ze op hun best. Met hun funky swingende groove hebben ze meer dan 600 keer opgetreden in 34 landen. Daarbij zaten ook bekende en grote festivals bij als Lowlands, Pinkpop, Glastonbury en Sziget. Ze brengen een gevoel over.

Jungle By Night bandleden
Jungle By Night bandleden

DE ONTWIKKELING VAN DE JUNGLE BY NIGHT SOUND

Teksten en talen kunnen het bereik van de muziek beperken. Dat is niet het geval bij Jungle By Night want de instrumentale nummers zijn voor iedereen te horen en te begrijpen. De sound is gebaseerd op een groove en bevat synthesizer elementen. Daarnaast is de blazerssectie regelmatig te horen. We horen invloeden uit de jaren ’60 en ook moderne vibes. In de beginjaren was Jungle By Night erg geïnspireerd door Afrikaanse invloeden van Fela Kuti en Maluta Astatke (een Ethiopische jazzmuzikant). In de loop van de jaren zijn daar andere invloeden bij gekomen.

HOE KOMT EEN NUMMER TOT STAND?

De negen bandleden van Jungle By Night hebben hun muzikale voorliefdes, Uit dat brede palet van voorkeuren uit bijvoorbeeld de dance, hiphop of funk, kiest de band invloeden om op te nemen in hun eigen muziek. Zo creëren ze hun eigen Jungle By Night saus. Daar gaat heel veel overleg en jamsessies aan vooraf alvorens een Jungle By Night nummer is gemaakt. De muziek van Jungle By Night nodigt uit tot dansen. Daarnaast kun je er goed naar luisteren om steeds weer nieuwe dingen in de muziek te ontdekken.

HET ALBUM ALGORYTHM

Door corona kwam de wereld deels tot stilstand met beperkte fysieke ontmoetingen. Jungle By Night zag de optredens wegvallen en gebruikte de vrijgekomen tijd om te werken aan hun zesde album, Algorhythm geheten. Hoewel de muziek instrumentaal is, heeft de plaat toch een boodschap.

Het verkent de scheidslijnen tussen mensen en machine. Het computer algoritme bepaalt wat we zien, waar we naar luisteren en wie we ontmoeten. Het stuurt ons in een geruststellende richting die veilig aanvoelt, omdat het onze gedachten bevestigt en ons niet confronteert met alternatieve denkwijzen of nieuwe perspectieven. We staren liever naar onze schermen dan dat we naar elkaar omkijken. Jungle By Night pleit om de menselijke maat in het oog te houden. Met de muziek op Algorhythm probeert Jungle By Night mensen te verbinden. Hun boodschap is leef nu en verwelkom spontaniteit. En zo heeft dit wonderlijke muziekcollectief een missie die ze zonder teksten maar met hun funky swingende groove verwerkelijken.

Andere albums: Livingstone (2018) , The Traveller (2016), The Hunt (2014) en Hidden (2012) Jungle By Night (2011).

Bandleden: Pieter van Exter (tenor saxofoon), Bo Floor (trompet), Ko Zandvliet (trombone), Jac van Exter (gitarist), Pyke Pasman (keyboards), Younes Tool (bas gitaar), Gino Groeneveld (congo, percussie), Tienson Smeets (djembé, percussie), Sonny Groeneveld (drummer) en Peter Peskens (bas).

Sources: Jungle By Night website and https://www.pandam-magazine.com/junglebynight

Link naar blog Altın Gün maakt exotische dansmuziek

De missie van Jungle By Night is een blog van © Pieterjan Brands, augustus 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

THE MISSION OF JUNGLE BY NIGHT

Jungle By Night makes instrumental music that cannot be categorized. The 9-man collective mixes styles such as funk, dance, jazz and afro beat into an interesting sound. The Amsterdam band has never had a hit and is rarely heard on the radio. As a result, it is impressive what this 9-piece band from Amsterdam has achieved. Jungle By Night has released six albums. Live, they are at their best. With their funky swinging groove, they have performed more than 600 times in 34 countries. This has included well-known and large festivals such as Lowlands, Pinkpop, Glastonbury and Sziget. They convey a feeling.

THE DEVELOPMENT OF THE JUNGLE BY NIGHT SOUND

Lyrics and languages can limit the reach of music. This is not the case with Jungle By Night because  instrumental songs can be heard and understood by everyone. The sound is groove-based and includes synthesizer elements. In addition, the horn section can be heard regularly. We hear influences from the 60s and also modern vibes. In the early years Jungle By Night was very much inspired by the African influences of Fela Kuti and Maluta Astatke (an Ethiopian jazz musician). Over the years, other influences have been added.

HOW IS A NUMBER CREATED?

The nine band members of Jungle By Night have their musical preferences, From that broad palette of preferences from dance, hip-hop or funk, for example, the band chooses influences to incorporate into their music. This is how they create their Jungle By Night sauce. A lot of deliberation and jam sessions precede the creation of a Jungle By Night song. Their music invites you to dance. In addition, you can listen to it well to discover new things in the music all the time.

HET ALBUM ALGORYTHM

Jungle By Night Algorhythm album cover
Jungle By Night Algorhythm album cover

Through corona, the world came to a partial standstill as physical encounters became limited. Jungle By Night saw the gigs fall away and used the freed up time to work on their sixth album, called Algorhythm. Although the music is instrumental, the record has a message.

It explores the dividing lines between humans and machines. The computer algorithm determines what we see, what we listen to and who we meet. It steers us in a reassuring direction that feels safe because it confirms our thoughts and does not confront us with alternative ways of thinking or new perspectives. We would rather stare at our screens than look back at each other. Jungle By Night advocates keeping the human touch in mind. With the music on Algorhythm, Jungle By Night seeks to connect people. Their message is live now and welcome spontaneity. And so this wonderful music collective has a mission that they realize without lyrics but with their funky swinging groove.

Videoclip Jungle By Night – Cookies

Other albums: Livingstone (2018) , The Traveller (2016), The Hunt (2014) en Hidden (2012) Jungle By Night (2011).

Band members: Pieter van Exter (tenor saxophone), Bo Floor (trumpet), Ko Zandvliet (trombone), Jac van Exter (guitar), Pyke Pasman (keyboards), Younes Tool (bas guitar), Gino Groeneveld (congo, percussion), Tienson Smeets (djembé, percussion), Sonny Groeneveld (drums) en Peter Peskens (bas).

Sources: Jungle By Night website and https://www.pandam-magazine.com/junglebynight

Link to blog Altın Gün maakt exotische dansmuziek

The mission of Jungle By Night is a blog of © Pieterjan Brands, August 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *