De dood van Gram Parsons

De dood van Gram Parsons is met mysteries omgeven. Er doen veel verhalen de ronde over zijn doodsoorzaak en crematie die niet alledaags zijn. Een reconstructie op basis van verschillende bronnen over de dood van Gram Parsons en de nasleep.

For text in English, scroll below

DE DOOD VAN GRAM PARSONS IN JOSHUA TREE

Als de opnames voor het album Grievous Angel zijn afgerond, besluit Gram om met een paar vrienden af te reizen naar Joshua Tree in het zuiden van de staat Californië om te vieren dat het goed is verlopen. Ze nemen hun intrek in motel The Joshua Tree Inn. Nog geen twee dagen na hun aankomst vinden de vrienden Parsons buiten bewustzijn in zijn kamer. Parsons had een flinke hoeveelheid sterke drank op (tequila of whiskey). De combinatie drank met morfine was te veel voor het lichaam van Gram Parsons. Een reanimatie mag niet meer helpen. De officiële doodsoorzaak luidt een overdosis alcohol en drugs. Gram Parsons overlijdt op 19 september 1973 op 26 jarige leeftijd.

CREMATIE IN PLAATS VAN BEGRAFENIS

Het lichaam van Gram Parsons werd naar Los Angeles International Airport gebracht en opgeslagen in afwachting van vervoer naar zijn laatste rustplaats in Joshua Tree National Park. De stiefvader van Parsons had een ceremonie gepland in Louisiana, maar de lijkkist werd gestolen door producer Phil Kaufman. Met vervalste documenten ontvreemdde hij de kist om te voldoen aan Parsons’ laatste wens om gecremeerd te worden in Joshua Tree. Samen met een vriend reed Kaufman in een geleende stationwagon naar Cap Rock in het park, waar hij het lichaam verbrandde. Enkele dagen later werd een verbrand lichaam in de Californische woestijn gevonden, dat van Gram Parsons bleek te zijn.

BOETE

Phil Kaufman en zijn vriend krijgen een boete van $ 750 voor het achterlaten van verbrande resten in de woestijn. Er is geen wet die verbiedt om een overleden lichaam te stelen. Cap Rock en motel Joshua Tree Inn is sinds die tijd een bedevaartsoord geworden van Gram Parsons fans uit de hele wereld.

27 CLUB

Zijn dood zorgt voor een schok. Zo jong en zo talentvol. Het overlijden roept veel reacties op. In de muziek scene bestaat de 27 club. Die naam is gegeven aan een reeks overleden muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Tot dit illustere gezelschap behoren onder andere Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain en Amy Winehouse. De meesten van hen overleden aan een overdosis drugs of alcoholvergiftiging. Gram Parsons behoort met zijn 26 jaar niet bij de 27 club.

Link

Blog Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

De dood van Gram Parsons is een blog van: © Pieterjan Brands, september 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The death of Gram Parsons

Gram Parsons’ death is surrounded by mysteries. Many stories are circulating about his cause of death and cremation that are not commonplace. A reconstruction based on various sources about Gram Parsons’ death and aftermath.

THE DEATH OF GRAM PARSONS IN JOSHUA TREE

When the recordings for the album Grievous Angel are completed, Gram decides to travel with a few friends to Joshua Tree in southern California state to celebrate. They take up residence at the motel The Joshua Tree Inn. Less than two days after their arrival, the friends find Parsons unconscious in his room. Parsons had consumed a substantial amount of liquor (tequila or whiskey). The combination of liquor with morphine was too much for Gram Parsons’ body. CPR may no longer help. The official cause of death is an alcohol and drug overdose. Gram Parsons dies on September 19, 1973 at the age of 26.

BURNING INSTEAD OF BURIAL

Gram Parsons’ body was brought to Los Angeles International Airport and stored there, awaiting transport to his final resting place in Joshua Tree National Park. Parsons’ stepfather had planned a ceremony in Louisiana, but the coffin was stolen by producer Phil Kaufman. Using forged documents, he absconded with the body to fulfill the singer’s last wish of being cremated in Joshua Tree. With a borrowed station wagon, Kaufman and a friend drove to Cap Rock in the park, where they incinerated the body. A few days later, a charred body was discovered in the California desert, confirming it to be that of Gram Parsons.

Joshua Tree Inn Motel in Joshua Tree
Joshua Tree Inn motel in Joshua Tree. Source: Gram Parsons Found Joshua Tree | Flat Tires and Slow Boats

THE 27 CLUB

His death provides a shock: so young and so talented. The death evokes many reactions. In the music scene there is the 27 club. That name was given to a series of deceased musicians who died at the age of 27. This illustrious group includes Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain and Amy Winehouse. Most of them died of drug overdose or alcohol poisoning. Gram Parsons with his mysterious death at the age of 26 years, does not belong to the 27 club.

Link

The death of Gram Parsons is a blog by © Pieterjan Brands, September 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *