De dood van Gram Parsons

De dood van Gram Parsons is met mysteries omgeven. Er doen veel verhalen de ronde over zijn doodsoorzaak en crematie die niet alledaags zijn. Een reconstructie op basis van verschillende bronnen over de dood van Gram Parsons en de nasleep.

For text in English, scroll below

DE DOOD VAN GRAM PARSONS IN JOSHUA TREE

Als de opnames voor het album Grievous Angel zijn afgerond, besluit Gram om met een paar vrienden af te reizen naar Joshua Tree in het zuiden van de staat Californië om te vieren dat het goed is verlopen. Ze nemen hun intrek in motel The Joshua Tree Inn. Nog geen twee dagen na hun aankomst vinden de vrienden Parsons buiten bewustzijn in zijn kamer. Parsons had een flinke hoeveelheid sterke drank op (tequila of whiskey). De combinatie drank met morfine was te veel voor het lichaam van Gram Parsons. Een reanimatie mag niet meer helpen. De officiele doodsoorzaak luidt een overdosis alcohol en drugs. Gram Parsons overlijdt op 19 september 1973 op 26 jarige leeftijd.

CREMATIE IN PLAATS VAN BEGRAFENIS

Het lichaam van Gram werd naar Los Angeles International Airport gebracht en daar opgeslagen in afwachting van het vervoer naar zijn definitieve rustplaats. De stiefvader van Parsons had een grote ceremonie gepland in Louisiana. De lijkkist werd op het vliegveld van LA gestolen door producer Phil Kaufman. Met vervalste documenten ontvreemd hij de kist met het lichaam van Gram Parsons om zo te voldoen aan de laatste wens van de zanger: gecremeerd worden in Joshua Tree. In een geleende stationwagon rijdt hij met de kist naar Joshua Tree National Park. Onderweg koopt hij twee jerrycans met benzine en een fles whiskey. Met een vriend rijdt Kaufman naar Cap Rock in het park. In de Californische woestijn wordt een paar dagen later een verbrand lichaam gevonden. Het zal dat van Gram Parsons zijn.

BOETE

Phil Kaufman en zijn vriend krijgen een boete van $ 750 voor het achterlaten van verbrande resten in de woestijn. Er is geen wet die verbiedt om een overleden lichaam te stelen. Cap Rock en motel Joshua Tree Inn is sinds die tijd een bedevaartsoord geworden van Gram Parsons fans uit de hele wereld.

27 CLUB

Zijn dood zorgt voor een schok. Zo jong en zo talentvol. Het overlijden roept veel reacties op. In de muziek scene bestaat de 27 club. Die naam is gegeven aan een reeks overleden muzikanten die op 27-jarige leeftijd overleden. Tot dit illustere gezelschap behoren onder andere Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain en Amy Winehouse. De meesten van hen overleden aan een overdosis drugs of alcoholvergiftiging. Gram Parsons behoort met zijn 26 jaar niet bij de 27 club.

Blog Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

De dood van Gram Parsons is een blog van:

© Pieterjan Brands, juli 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Schrijf je in via de link https://www.popmusicandrock.com/contact/

The death of Gram Parsons

Gram Parsons’ death is surrounded by mysteries. Many stories are circulating about his cause of death and cremation that are not commonplace. A reconstruction based on various sources about Gram Parsons’ death and aftermath.

THE DEATH OF GRAM PARSONS IN JOSHUA TREE

When the recordings for the album Grievous Angel are completed, Gram decides to travel with a few friends to Joshua Tree in southern California state to celebrate. They take up residence at the motel The Joshua Tree Inn. Less than two days after their arrival, the friends find Parsons unconscious in his room. Parsons had consumed a substantial amount of liquor (tequila or whiskey). The combination of liquor with morphine was too much for Gram Parsons’ body. CPR may no longer help. The official cause of death is an alcohol and drug overdose. Gram Parsons dies on September 19, 1973 at the age of 26.

BURNING INSTEAD OF BURIAL

Gram’s body was taken to Los Angeles International Airport and stored there awaiting transportation to his final resting place. Parsons’ stepfather had planned a large ceremony in Louisiana. The coffin was stolen at the LA airport by producer Phil Kaufman. Using forged documents, he snatched the coffin containing Gram Parsons’ body to fulfill the singer’s last wish: to be cremated in Joshua Tree. In a borrowed station wagon, he drives with the coffin to Joshua Tree National Park. On the way, he buys two jerry cans of gasoline and a bottle of whiskey. With a friend, Kaufman drives to Cap Rock in the park. A few days later, a burned body is found in the California desert. It will be that of Gram Parsons. Phil Kaufman and his friend are fined $750 for leaving burned remains in the desert. There is no law prohibiting stealing a deceased body. Cap Rock and motel Joshua Tree Inn has since become a pilgrimage site of Gram Parsons fans from around the world.

Joshua Tree Inn Motel in Joshua Tree
Joshua Tree Inn motel in Joshua Tree. Source: Gram Parsons Found Joshua Tree | Flat Tires and Slow Boats

THE 27 CLUB

His death provides a shock. So young and so talented. The death evokes many reactions. In the music scene there is the 27 club. That name was given to a series of deceased musicians who died at the age of 27. This illustrious group includes Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain and Amy Winehouse. Most of them died of drug overdose or alcohol poisoning. Gram Parsons with his mysterious death at the age of 26 years, does not belong to the 27 club.

© Pieterjan Brands, July 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *