De bandana van Little Steven en 9 andere dingen die je niet over hem weet

De Amerikaanse muzikant is vooral bekend als side kick van Bruce Springsteen in The E Street Band. Hij is ook solo actief en maakte met zijn band The Disciples Of Soul het uitstekende  album Men Without Women. Een plaat die muzikaal in verlengde ligt van Hearts Of Stone van Southside Johnny & The Asbury Jukes. Dit blog de bandana van Little Steven en 9 andere dingen die je niet over hem weet laat zien hoe ondernemend en veelzijdig Steve van Zandt is en welke rollen hij vervult.

For text in English scroll below

1) Waarom draagt Little Steven altijd een bandana?

Als tiener was Van Zandt betrokken bij een auto ongeluk waarbij hij met zijn hoofd tegen de voorruit sloeg. Door de schade aan zijn hoofdhuid kon het haar op bepaalde plaatsen niet meer groeien. Na jarenlang hoeden te hebben gedragen, stapte Little Steven over op bandana’s.  Deze zijn sinds die tijd het handelsmerk van Steve. In zijn rol als Sylvio Dante in de serie The Sopranos draagt hij een pruik.

2) Little Richard trouwde Steve en Maureen

Wat is een betere manier om te bewijzen dat rock ‘n roll je religie is dan getrouwd te worden door de one and only Hogepriester en pionier Little Richard? Hij trouwde Van Zandt met de actrice  Maureen Santoro op oudejaarsavond 1982. Met Bruce Springsteen als getuige en Percy Sledge die When a Man Loves a Woman zong. Heel bijzonder. Na veertig jaar is het stel nog steeds bij elkaar.

3) Heeft hij Nederlandse roots?

Hij werd geboren op 22 november 1950 als Steven Lento.Van Zandts moeder, Mary Lento, hertrouwde toen Steven jong was, waarbij hij de achternaam van zijn stiefvader, William Van Zandt, aannam. William Van Zandt was van Nederlandse afkomst, maar is niet zijn biologische vader.

4) Waarom Little Steven uit The E Street Band stapte

Steve verliet de band in 1984, niet omdat hij zo graag een solocarrière wilde, maar vanwege een ruzie die hij met Bruce Springsteen had. Op het album The River was Steve co-producer. Hij verwachtte voor het album Born In The USA een grotere rol, die hij niet kreeg. Jon Landau werd steeds meer bij het productieproces betrokken. Steve verliet min of meer noodgedwongen The E Street Band. In 1999 maakte hij weer deel uit van The E Street Band.

5) De samenwerking met Southside Johnny

Hij was medeoprichter, bandlid, componist, producer en manager van Southside Johnny & The Asbury Jukes bij de eerste drie albums en hij had veel geld gestopt in de plaatopnames. Na het derde album Hearts Of Stone maakt de band een nieuwe deal. Steve verwachtte het geld terug te verdienen, maar volgens Steve “They took the money and ran.” Het zou 15 jaar duren voordat Steve en Southside Johnny weer samenwerkten op het album Better Days.

6) Little Steven als DJ

In 2002 begon hij ‘Little Steven’s Underground Garage‘, een show bedoelt om opwindende rock ’n roll en garagerock te presenteren op de radio vanaf de jaren ’50 tot nu. 

7) De Broadway Show

The Rascals was één van de favoriete bands van Steve in zijn jeugd. Hij bracht The Rascals weer samen voor een reunie in 2013. Steve schreef en produceerde een voorstelling voor de band die het midden houdt tussen een rock concert en een Broadway show.

8) Wat zijn de 5 ambachten van rock ’n roll?

Steve spreekt in zijn boek Onbeantwoorde verliefdheden over de “five crafts of rock and roll”: 1) Je instrument beheersen; 2) Muziek arrangeren; 3) Live optreden; 4) Componeren; 5) Muziek opnemen/platen produceren (Dit laatste punt kun je ook aan iemand anders overlaten).

9) Is Little Steven politiek nog actief?

Hij nam stelling tegen de apartheid in Zuid-Afrika. In 1985 richtte hij de Artists United Against Apartheid op om te weigeren te spelen in het voor blanken bestemde resort Sun City in Zuid-Afrika. Met 49 artiesten waaronder U2, Bob Dylan en Tom Petty, werd de song Sun City een bescheiden hit. De actie droeg bij aan het bewustzijn over apartheid te vergroten. In deze tijd is hij in de VS een groot tegenstander van Donald Trump en is hij politiek gematigd actief.

10) Wat doet hij verder nog?

We hebben het gehad over de verschillende rollen die Steve heeft. Zoals die van zanger, songwriter, gitarist, producer, acteur en activist. Als auteur heeft hij het boek Onbeantwoorde verliefdheden geschreven dat in 2021 uitkwam. Het is een uitgebreide autobiografie van een energieke rocker in hard en nieren in een vlotte schrijfstijl.

Duizelt het je ondertussen hoe actief hij is? Van Zandt treedt ook op onder de namen Little Steven of Miami Steve.

Links:

Link naar de website van Little Steven

De link naar het blog Southside Johnny is live op zijn best

Link naar het blog tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

De bandana van Little Steven en 9 andere dingen die je niet over hem weet is een blog van © Pieterjan Brands, november 2022

Bron: Onbeantwoorde verliefdheden – Steven Van Zandt

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Little Steven’s bandana and 9 other things you don’t know about him

The American musician is best known as Bruce Springsteen‘s sidekick in The E Street Band. He is also active solo and made his band The Disciples Of Soul‘s excellent album Men Without Women. A record musically in line with Hearts Of Stone by Southside Johnny & The Asbury Jukes. This blog shows how enterprising and versatile Steve van Zandt is.

1) Why does Little Steven always wear a bandana?

As a teenager, Van Zandt was involved in a car accident in which he hit his head against the windscreen. The damage to his scalp prevented hair from growing in certain places. After wearing hats for years, Little Steven switched to bandanas.  These have been Steve’s trademark ever since. For his role as Sylvio Dante in the series The Sopranos, he wears a wig.

2) Little Richard married Steve and Maureen

What better way to prove that rock ‘n roll is your religion than to be married by the one and only High Priest and pioneer Little Richard? Van Zandt married actress Maureen Santoro on New Year’s Eve 1982. With Bruce Springsteen as best man and Percy Sledge singing When a Man Loves a Woman. After 40 years, the couple is still together.

3) Does he have Dutch roots?

He was born Steven Lento on 22 November 1950. Van Zandt’s mother, Mary Lento, remarried when Steven was young, taking the surname of his stepfather, William Van Zandt. William Van Zandt was of Dutch descent, but is not his biological father.

4) Why Little Steven left The E Street Band?

Steve left the band in 1984, not because he was so keen on a solo career, but because of a falling out he had with Bruce Springsteen. On the album The River, Steve was co-producer. He expected a bigger role in the album Born In The USA, which he did not get. Jon Landau did; he became increasingly involved in the production process. Steve more or less of necessity left The E Street Band. In 1999, he was part of The E Street Band again.

5) Collaboration with Southside Johnny

He was the co-founder, band member, composer, producer and manager of Southside Johnny & The Asbury Jukes on the first three albums, and he had put a lot of money into the recordings. After the third album Hearts Of Stone, the band made a new deal. Steve expected to recoup the money, but according to Steve, “They took the money and ran.” It would be 15 years before Steve and Southside Johnny worked together again on the album Better Days.

6) Little Steven as DJ

In 2002, he started ‘Little Steven’s Underground Garage‘, a show meant to present exciting rock ‘n roll and garage rock on the radio from the 1950s to the present. 

7) The Broadway Show

The Rascals was one of Steve’s favourite bands in his youth. He reunited The Rascals in 2013. Steve wrote and produced a show for the band that was somewhere between a rock concert and a Broadway show.

8) What are the 5 crafts of rock ‘n roll?

In his book Unrequited Infatuations, Steve talks about the “five crafts of rock and roll” 1) Mastering your instrument; 2) Arranging music; 3) Performing live; 4) Composing; 5) Recording music/recording records (You can also leave this last point to someone else).

9) Is Little Steven still politically active?

He took a stand against apartheid in South Africa. In 1985, he founded the Artists United Against Apartheid to refuse to play at the white-designated resort Sun City in South Africa. Featuring 49 artists including U2, Bob Dylan and Tom Petty, the song Sun City became a modest hit. The action helped raise awareness about apartheid. At this time, he is a strong opponent of Donald Trump in the US and is politically moderate.

10) What else does he do?

We talked about the various roles Steve has. Such as that of singer, songwriter, guitarist, producer, actor and activist. As an author, he has written the book Unrequited Love, which came out in 2021. It is a comprehensive autobiography of an energetic rocker through and through in a smooth writing style.

Meanwhile, are you dizzy you how active he is? Van Zandt also performs under the names Little Steven or Miami Steve.

Links:

Link to the website of Little Steven

De link naar het blog Southside Johnny is live op zijn best

Link naar het blog tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

De bandana van Little Steven en 9 andere dingen die je niet over hem weet is een blog van © Pieterjan Brands, November 2022

Little Steven
Little Steven
Little Steven & The Disciples Of Soul - Men Without Women album cover
Little Steven & The Disciples Of Soul – Men Without Women album cover

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *