De American Dream van Charles Bradley

JAMES BROWN ALS VOORBEELD

Charles Bradley zag als veertienjarige jongen een optreden van James Brown in het legendarische New Yorkse Apollo Theater. Vanaf die avond wist Bradley wat hij wilde met zijn leven: een grote soulzanger worden. Hij imiteerde thuis het geluid en de gebaren van zijn held: de rauwe soul shouter James Brown. Bradley maakte jarenlang de nachtclubs onveilig met een imitatie van James Brown onder de naam Black Velvet. Het zou bijna 50 jaar duren voordat de droom van Charles Bradley uit kwam. Soulmuziek zingen onder zijn eigen naam met zelf gemaakte nummers en met optredens.

Charles Bradley
Charles Bradley

ZWAAR LEVEN

In de tussenjaren leed Charles een arm en moeizaam leven aan de onderkant van de samenleving. Hij was meerdere keren dakloos, had allerlei perspectiefloze baantjes, verloor vele dierbaren en kon het hoofd nauwelijks boven water houden.

In de aan Bradley gewijde documentaire Soul of America (2012) zien we hoe Charles zijn oude moeder verzorgt, die in een achterstandswijk van Brooklyn woont. Hij verloor onder meer zijn broer, die werd vermoord door zijn neef. Charles overleefde ternauwernood een verkeerd gevallen shot penicilline. Ondanks alle tegenslagen blijft Charles Bradley dromen van een zangcarrière.

DAPTONE RECORDS

Het New Yorkse soul en funk label Daptone Records heeft een fijne neus voor old school soulmuziek, De oprichter van Daptone Records, Gabriel Roth ontdekt Charles Bradley als  60 plusser. Daptone Records stimuleert Bradley om zijn James Brown imitatie aan de wilgen te hangen en door te gaan met een eigen repertoire.

In 2011 verschijnt onder de naam Charles Bradley zijn eerste album No Time for Dreaming. Op deze old school soulplaat wordt hij begeleid door The Menahan Street Band.

Zijn gruizige stem snijdt door merg en been en geeft de pijn in zijn leven weer. De titels van de nummers spreken boekdelen: The World (Is Going Up in Flames), No Time for Dreaming, Why Is It So Hard? en Heartaches and Pain.

THE SCREAMING EAGLE OF SOUL

Bradley legt in de nummers heel veel passie en emotie met James Brown en Wilson Pickett achtige uithalen. Het levert hem de bijnaam ‘The Screaming Eagle of Soul‘ op.

Bradley gaat op tournee met de band en steelt met zijn raspende soul stem, innemende persoonlijkheid en onvermoeibare podiumpresentatie al snel de harten van vele muziekliefhebbers. Gehuld in een disco outfit gooit hij zijn hele ziel en zaligheid in de nummers. Als hij zingt, staat het huilen hem nader dan het lachen. Het publiek aanbidt hen en hij aanbidt het publiek.

DRIE ALBUMS

In 2013 verschijnt het tweede album Victim of Love een intense soul plaat die herinneringen oproept aan de soul van de jaren ’60 en ’70.

Changes uit 2016 is zijn derde en laatste reguliere album in vijf jaar tijd. De muziek zet de lijn voort die is ingezet met No Time for Dreaming en Victim of Love. Niet vernieuwend maar wel goed uitgevoerd, onderhoudend en lekker om naar te luisteren.

Na de release wordt bij deze sympathieke zanger kanker geconstateerd. Charles Bradley  overlijdt op 23 september 2017 op 68 jarige leeftijd.

Eind 2018 verschijnt postuum het album Black Velvet met opnames die nog op de plank lagen.

Victime of Love - Charles Bradley
Victim of Love – Charles Bradley
No Time for Dreaming - Charles Bradley
No Time for Dreaming – Charles Bradley
Changes - Charles Bradley
Changes – Charles Bradley

DE AMERICAN DREAM VAN CHARLES BRADLEY

De armoedzaaier, de man die veel tegenslagen kende en de James Brown imitator wordt als 60plusser ontdekt. Bradleys leven gaat tegen alle stromingen in. De American Dream die Charles Bradley als kind had, wordt 50 jaar later werkelijkheid: hij is een gevierde soul zanger. Hij laat een bescheiden oeuvre achter van 4 albums en een documentaire. In de herfst van zijn leven heeft Charles mogen genieten van de aandacht en erkenning die hem onverwachts toekwam.

This world

Is going up in flames

And nobody

Wanna take the blame

Don’t tell me

How to live my life

When you

Never felt the pain

Stuk tekst uit het nummer: The World (Is Going Up in Flames)

Links

Website Charles Bradley

Blog Wilson Pickett zingt rauwe soul © Pieterjan Brands, April 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The American Dream of Charles Bradley

JAMES BROWN AS AN EXAMPLE

As a fourteen-year-old boy, Charles Bradley saw a performance by James Brown at New York’s legendary Apollo Theater. From that night on Bradley knew what he wanted to do with his life: become a great soul singer. He imitated at home the sound and gestures of his hero: the raw soul shouter James Brown. For years Bradley made the nightclubs unsafe with an imitation of James Brown under the name Black Velvet. It would be almost 50 years before Charles Bradley’s dream come true. Singing soul music under his name with his songs and performances.

Charles Bradley
Charles Bradley

HEAVY LIFE

In the intervening years, Charles lived a poor and difficult life at the bottom of society. He was homeless several times, had all kinds of menial jobs, lost many loved ones and could barely keep his head above water.

In the documentary Soul of America (2012), dedicated to Bradley, we see how Charles cares for his elderly mother, who lives in a disadvantaged neighborhood in Brooklyn. Among other things, he lost his brother, who was murdered by his cousin. Charles narrowly survived a misfired shot of penicillin. Despite all the setbacks, Charles Bradley continues to dream of a singing career.

DAPTONE RECORDS

The New York soul and funk label Daptone Records has a fine nose for old-school soul music, The founder of Daptone Records, Gabriel Roth discovers Charles Bradley as a 60-something. Daptone Records encourages Bradley and he stops with his James Brown imitation and continues with his repertoire.

In 2011, his first album, No Time for Dreaming, was released under the name Charles Bradley. On this old-school soul record he is accompanied by The Menahan Street Band.

His gritty voice cuts through marrow and bone and reflects the pain in his life. The song titles speak volumes: The World (Is Going Up in Flames), No Time for Dreaming, Why Is It So Hard, and Heartaches and Pain.

THE SCREAMING EAGLE OF SOUL

Bradley puts a lot of passion and emotion into the songs with James Brown and Wilson Pickett-like harmonies. It earned him the nickname “The Screaming Eagle of Soul.

Bradley went on tour with the band and quickly stole the hearts of many music lovers with his rasping soul voice, engaging personality and tireless stage presence. Dressed in a disco outfit, he throws his whole heart and soul into the songs. When he sings, he is closer to crying than to laughing. The audience adores him and he adores the audience.

THREE ALBUMS

In 2013, the second album Victim of Love was released an intense soul record that evoked memories of the soul of the 60s and 70s.

Changes from 2016 is his third and last regular album in five years. The music continues the line started with No Time for Dreaming and Victim of Love. Not innovative but well-executed, entertaining and enjoyable to listen to.

After the release, this sympathetic singer is diagnosed with cancer.  Charles Bradley passes away on September 23, 2017 at the age of 68.

In late 2018, the album Black Velvet is released posthumously with recordings that were still on the shelf.

THE AMERICAN DREAM OF CHARLES BRADLEY

The poverty-stricken, man who suffered many setbacks and James Brown impersonator is discovered as a 60-plus year old. Bradley’s life goes against all odds. The American Dream that Charles Bradley had as a child became a reality 50 years later: he is a celebrated soul singer. He leaves behind a modest oeuvre of 4 albums and a documentary. In the autumn of his life, Charles enjoyed the attention and recognition that came his way unexpectedly.

Links

Website Charles Bradley

Blog Wilson Pickett zingt rauwe soul © Pieterjan Brands, April 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *