De 5 beste ballads van Elvis Costello

Declan Patrick MacManus, beter bekend als Elvis Costello, is een Britse muzikant, zanger en liedjesschrijver met Ierse roots. Zijn voornaam is afkomstig van Elvis Presley en de achternaam komt van de artiestennaam van zijn vader, Day Costello.

Hij heeft een lange en veelzijdige muzikale carrière waarin hij als een muzikale kameleon met veel verschillende muziekstijlen heeft gewerkt. Ik heb de 5 beste ballads van Elvis Costello op een rijtje gezet: Alison, Shipbuilding, She, I Want You and A Good Year for the Roses.

Elvis Costello
Elvis Costello

1) Alison

Het nummer Alison uit 1977 is één van de meest geliefde nummers van de fans van Elvis Costello en staat op het debuutalbum My Aim is True. Volgens Elvis is de tekst geïnspireerd door een knappe meid aan de kassa van supermarkt. Ze zag eruit alsof alle hoop en dromen van haar jeugd wegvloeiden. Na het supermarkt bezoek kreeg Elvis een visioen over hoe haar leven eruit zou gaan zien, wat resulteerde in deze ballad.

Deze regels zijn legendarisch:

Alison, I know this world is killing you

Oh Alison, my aim is true

De subtiele instrumentatie put hij uit het soulnummer Ghetto Child van The Detroit Spinners.  45 jaar na de release staat het nummer nog steeds als een huis.

2) Shipbuilding

Shipbuilding is één van de beste anti-oorlogsnummers die er zijn gemaakt. Het speelt zich af in de tijd van de Falkland oorlog (tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië) in 1982. Shipbuilding gaat over de tegenstrijdigheid tussen het positieve effect van een oorlog op de economie van een kleine stad en het destructieve effect ervan op het leven van de jonge mannen van de stad die naar het conflict worden gestuurd. Dezelfde schepen die door de stedelingen zijn gebouwd, zullen worden gebruikt om hun zonen naar de bloedige strijd te vervoeren. Het nummer heeft een prachtige melodie en in het tweede deel horen we de schitterende trompet van Chet Baker.

3) She

She is een single van de Franse zanger Charles Aznavour uit 1974. Het lied covert Elvis Costello in 1999. Ik vind de gepassioneerde versie van Costello beter dan het origineel van Aznavour. Het nummer gaat over de onbegrijpelijkheden van vrouwen en de mysterieuze wijzen waarop een vrouw een man kan laten voelen.

She may be the face I can’t forget

A trace of pleasure or regret

May be my treasure or the price I have to pay

She may be the song that summer sings

Elvis Costello zingt het nummer in de romantische film Notting Hill op het moment dat carrièrevrouw Anna Scott (Julia Roberts) kiest voor de schuchtere en charmante boekenverkoper William Thacker (Hugh Grant).

4) I Want You

Het meest ongemakkelijke liefdesnummer van Elvis Costello waarin we zijn donkere kant leren kennen. Opgenomen tijdens een bijzonder tumultueuze periode van echtscheiding is dit nummer zo echt als het maar zijn kan. Het gaat over jaloezie naar de nieuwe geliefde van zijn ex. Costello herhaalt kwellend I Want You dertig keer tegen een minimale begeleiding van The Attractions. Dat maakt I Want You tot een verontrustend en meeslepend nummer van bijna zeven minuten. De ballad staat op het album Blood and Chocolat.

5) A Good Year For The Roses

Deze country tearjerker is van George Jones uit 1970. Songschrijver Jerry Chesnut onthult op A Good Year For The Roses de tragedie van een gebroken huwelijk via details als weggegooide sigaretten of de lipstick afdruk op een koffie kop. De relatie gaat naar de knoppen maar de rozen bloeien.

Or the lip print on a half-filled cup of coffee

That you poured and didn’t drink

But at least you thought you wanted it

That’s so more than I can say for me

Het is één van de 12 countrynummers die Elvis Costello covert op zijn album Almost Blue uit 1981. A Good Year For The Roses groeit uit tot één van de bekendste hits van Costello. De Britse zanger is actief in het new wave genre en maakt een verrassende zijsprong naar de countrymuziek. Grappig daarbij is de tekst op de album hoes van Almost Blue: “This album contains Country & Western music and may cause offense to narrow minded listeners.”

Links:

Link naar de website van Elvis Costello

Link naar het blog 5 dingen die je moet weten over Nick Lowe

Blog link naar Night and Day van Joe Jackson is een vergeten klassieker

De 5 beste ballads van Elvis Costello is een blog van © Pieterjan Brands, november 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The 5 best ballads by Elvis Costello

Declan Patrick MacManus, better known as Elvis Costello, is a British musician, singer and songwriter with Irish roots. His first name comes from Elvis Presley and his surname comes from his father’s stage name, Day Costello.

He has a long and versatile musical career in which he has worked with many different styles of music like a musical chameleon. I have listed Elvis Costello’s 5 best ballads: Alison, Shipbuilding, She, I Want You and A Good Year for the Roses.

1) Alison

The 1977 song Alison is one of the most beloved songs by Elvis Costello’s fans and appears on his debut album My Aim is True. According to Elvis, the lyrics were inspired by a pretty girl at the supermarket checkout. She looked like all the hopes and dreams of her youth were draining away. After the supermarket visit, Elvis had a vision of what her life would be like, which resulted in this ballad.

These lines are legendary:

Alison, I know this world is killing you

Oh Alison, my aim is true

He draws the subtle instrumentation from the soul song Ghetto Child by The Detroit Spinners.  45 years after its release, the song still stands tall.

Videoclip Elvis Costello – Alison live 1977

2) Shipbuilding

Shipbuilding is one of the best anti-war songs ever made. It is set during the time of the Falklands War (between the UK and Argentina) in 1982. Shipbuilding is about the contradiction between the positive effect of war on a small town’s economy and its destructive effect on the lives of the town’s young men sent to the conflict. The same ships built by the townsfolk will be used to transport their sons to the bloody battle. The song has a beautiful melody and in the second part we hear Chet Baker‘s brilliant trumpet.

3) She

She is a 1974 single by French singer Charles Aznavour. The song was covered by Elvis Costello in 1999. I like Costello’s passionate version better than Aznavour’s original. The song is about the incomprehensibilities of women and the mysterious ways a woman can make a man feel.

She may be the face I can’t forget

A trace of pleasure or regret

May be my treasure or the price I have to pay

She may be the song that summer sings

Elvis Costello sings the song in the romantic movie Notting Hill at the moment when career woman Anna Scott (Julia Roberts) chooses the timid and charming bookseller William Thacker (Hugh Grant).

4) I Want You

Elvis Costello’s most awkward love song in which we get to know his darker side. Recorded during a particularly tumultuous period of divorce, this song is as real as it gets. It is about jealousy toward his ex’s new lover. Costello agonisingly repeats I Want You thirty times against minimal accompaniment from The Attractions. This makes I Want You a disturbing and compelling song of almost seven minutes. The ballad appears on the album Blood and Chocolat (1986).

5) A Good Year For The Roses

This country tearjerker is by George Jones from 1970. Songwriter Jerry Chesnut reveals in A Good Year For The Roses the tragedy of a broken marriage through details like discarded cigarettes or the lipstick print on a coffee cup. The relationship ends but the roses bloom.

Or the lip print on a half-filled cup of coffee

That you poured and didn’t drink

But at least you thought you wanted it

That’s so more than I can say for me

It is one of 12 country songs covered by Elvis Costello on his 1981 album Almost Blue. A Good Year For The Roses grows into one of Costello’s best-known hits. Active in the new wave genre, the British singer makes a surprising sidestep into country music. Funny about this is the text on the album cover of Almost Blue: “This album contains Country & Western music and may cause offence to narrow-minded listeners.”

Links:

Link to Elvis Costello’s website

Link to the blog 5 things you need to know about Nick Lowe

Blog link to Night and Day by Joe Jackson is a forgotten classic

The 5 best ballads by Elvis Costello is a blog by: © Pieterjan Brands, November 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *